بطلان حج تمتع

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
بطلان حج تمتع
سلام علیکم شخصی که مقلد رهبر است الان فهمیده که عمره تمتعش باطل و حجش به افراد تبدیل شده بوده ولی او حج را به پایان رسانده است در حالی که حجش باطل است: اولا این شخص چگونه از احرام بیرون میاید چون فعلا هیچ پولی ندارد تا بتواند به مکه برود و عمره مفرده هم که فعلا بسته است و کسی را نمیبرند ؟ آیا شخص مورد نظر میتوان هنگام ایام حج واجب امسال نایب ببیند تا او را از احرام بیرون بیاورد؟ در صورتی که نایب ببیند چند سال بعد که برای  تکرارحج واجب اعزام میشود آیا اول باید اعمال عمره مفرده را مجددا بجا اورد یا اعمال نایب کفایت میکند در صورتی که حالا فمهیده عمره تمتعش باطل است آیا باید از همه محرمات احرام دوری کند ؟ در حالیکه مثلا پوشیدن لباس احرام وی را از کار و زندگی میاندازد و از طرف دیگر شخص پولی ندارد که هی بخواهد کفاره محرمات بدهد و زندگیش نابود میشود تشکر
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد صادق الوعد
Rmavs54321 said in بطلان حج تمتع
سلام علیکم شخصی که مقلد رهبر است الان فهمیده که عمره تمتعش باطل و حجش به افراد تبدیل شده بوده ولی او حج را به پایان رسانده است در حالی که حجش باطل است: اولا این شخص چگونه از احرام بیرون میاید چون فعلا هیچ پولی ندارد تا بتواند به مکه برود و عمره مفرده هم که فعلا بسته است و کسی را نمیبرند ؟ آیا شخص مورد نظر میتوان هنگام ایام حج واجب امسال نایب ببیند تا او را از احرام بیرون بیاورد؟ در صورتی که نایب ببیند چند سال بعد که برای  تکرارحج واجب اعزام میشود آیا اول باید اعمال عمره مفرده را مجددا بجا اورد یا اعمال نایب کفایت میکند در صورتی که حالا فمهیده عمره تمتعش باطل است آیا باید از همه محرمات احرام دوری کند ؟ در حالیکه مثلا پوشیدن لباس احرام وی را از کار و زندگی میاندازد و از طرف دیگر شخص پولی ندارد که هی بخواهد کفاره محرمات بدهد و زندگیش نابود میشود تشکر
  با سلام و تشکر از ارتباط شما . لطفا دلیل باطل بودن عمره تمتع را بیان کنید و چه زمانی باطل شده است. به طور کامل و با جزئیات بیان کنید
موضوع قفل شده است