بسیج لشکر مخلص خداست * مجموعه تصاویر

تب‌های اولیه

10 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
بسیج لشکر مخلص خداست * مجموعه تصاویر

[="Tahoma"][="Blue"]


[/]

IMAGE(<a href="http://8pic.ir/images/38966880314688997626.jpg" rel="nofollow">http://8pic.ir/images/38966880314688997626.jpg</a> )

IMAGE(<a href="http://8pic.ir/images/o5qf33to4lbf8y9mqt9m.jpg" rel="nofollow">http://8pic.ir/images/o5qf33to4lbf8y9mqt9m.jpg</a> )

[="Tahoma"][="Blue"][h=2]بسیج، حقیقتی شبیه افسانه‌هاست[/h]


[/]

[="Tahoma"][="Blue"]


[/]

[="Tahoma"][="Blue"][h=2]گرامی باد...[/h]


[/]

[="Tahoma"][="Blue"]


[/]

[="Tahoma"][="Blue"][h=2]بسیجی یعنی : مردن بودن ، عاشق حق بودن[/h]


[/]

یکی به من بگه چطوری کارت فعالمو بگیرم.