بررسی صحت مضمون روایات درباره سرگذشت سامری

تب‌های اولیه

44 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

ذره بین;762330 نوشت:
سلام
با سپاس از توضیحات شما.
و درباره روایت یا روایاتی که درباره روح داشتن گوساله نقل شده است؟

و درباره روایات دیگر هم هنوز یک سوال برای من باقی است: آیا واقعا برای انسان هایی چون سامری امکان حشر و نشر با جبرییل، دیدن او و درک او به اندازه ای که بتواند خاک زیر پای او را نیز تشخیص دهد، از نظر علم کلام وجود دارد؟
لطفا اگر تفاوت هایی بین جبرییل و دیگر ملائکه در این زمینه ها قابل فرض است بفرمایید. آیا رتبه فرشتگان در اینکه توسط مردم درک شوند یا خیر تاثیر ندارد؟ فراموش نکنیم که جبرئیل امین و حامل وحی است.
با سپاسبا سلام خدمت شما دوست گرامی

برای روایات روح داشتن گوساله، تاویلی به ذهن حقیر نمی رسد ولی نیافتن بنده به معنای نبودنش نیست. ای بسا با مراجعه به تاریخ یا بررسی دیدگاه های مختلف، بتوان برای آن نیز معنایی یافت.

در مورد مشاهده جبرئیل توسط مردم عادی هم می توان به نزول جبرئیل بر پیامبر و اینکه مردم جبرئیل را به صورت فردی به نام دحیه کلبی می دیدند، اشاره کرد. به عبارت دیگر، جبرئیل گاهی هنگام نزول بر پیامبر (ص) به صورت ظاهر دحیه، متجلی می شد و مردم هم او را میدیدند. احادیثی نیز بیانگر این مسئله هستند. (1) و مردمی که او را می دیدند افراد فوق العاده ای نبودند، بلکه افراد معمولی نیز وجود داشتند. بنابراین امکان مشاهده جبرئیل برای مردم عادی منتفی نیست هر چند امری متداول هم نباشد.

موفق باشید

1. کافی، جلد 2 ص 588

رئوف;762648 نوشت:
با سلام خدمت شما دوست گرامی

برای روایات روح داشتن گوساله، تاویلی به ذهن حقیر نمی رسد ولی نیافتن بنده به معنای نبودنش نیست. ای بسا با مراجعه به تاریخ یا بررسی دیدگاه های مختلف، بتوان برای آن نیز معنایی یافت.


سلام و رحمت و برکات الهی بر شما
دلیل خلاف، چه؟ دلیلی که بر این دلالت داشته باشد چنین کاری از حوزه اعمال انسانی خارج است، داریم؟

رئوف;762648 نوشت:
در مورد مشاهده جبرئیل توسط مردم عادی هم می توان به نزول جبرئیل بر پیامبر و اینکه مردم جبرئیل را به صورت فردی به نام دحیه کلبی می دیدند، اشاره کرد.

دحیه جبرئیل بودن جبرئیل را تشخیص داده است؟
و اینکه علاوه بر دیدن، سامری توانست از جبرئیل و حضور او و حتی خاک زیر پای، استفاده یا به نوعی سوء استفاده کند. این روایت مربوط به دحیه اگر صحیح باشد، فقط مشکل دیدن را حل میکند. موارد دیگر را چطور تاویل یا تفسیر کنیم؟

(بنده دیدگاه محققان و علمایی را دیده ام که این روایت را خلاف عقل و نافی اعجاز دانسته اند.)

ذره بین;763247 نوشت:
سلام و رحمت و برکات الهی بر شما
دلیل خلاف، چه؟ دلیلی که بر این دلالت داشته باشد چنین کاری از حوزه اعمال انسانی خارج است، داریم؟

دحیه جبرئیل بودن جبرئیل را تشخیص داده است؟
و اینکه علاوه بر دیدن، سامری توانست از جبرئیل و حضور او و حتی خاک زیر پای، استفاده یا به نوعی سوء استفاده کند. این روایت مربوط به دحیه اگر صحیح باشد، فقط مشکل دیدن را حل میکند. موارد دیگر را چطور تاویل یا تفسیر کنیم؟

(بنده دیدگاه محققان و علمایی را دیده ام که این روایت را خلاف عقل و نافی اعجاز دانسته اند.)با سلام خدمت شما دوست گرامی

اگر این نظراتی که حکم به خلاف عقل بودن کرده اند را متذکر شوید، البته با ذکر آدرس، بحث حالت بهتری به خود میگیرد. (البته باید دید از چه افرادی است این نظرات)

بعد از آن می توان به این سوال ها هم پرداخت.

موفق باشید

موضوع قفل شده است