برتری عقل مرد بر زن در قرآن؟؟!!

تب‌های اولیه

46 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

این شبهه ای که اوردید برای سایت گفتگو (که از سایتهای بی خدایان )می باشد که اولین بار توسط یکی از مدیران آن سایت مطرح گردید که پاسخ آن به شرح زیر می باشد

شبهه نقصان عقل زن
یکی دیگر از شبهاتی که از دیر باز، حول محور زن و شخصیت وی مطرح بوده، شبهه نقصان عقل زن می باشد . این شبهه آن چنان فراگیر گردیده که از بین خود زنان نیز موافقانی پیدا نموده است . بدین معنا که این شبهه برای برخی از زنان هم که از آگاهی کافی برخوردار نیستند، قابل پذیرش شده است .
مطلبی که ذکر آن ضروری می باشد این است که این شبهه را عده ای یا از روی ناآگاهی و یا به عمد، از خطبه معروف امیرالمؤمنین ( علیه السلام) برداشت نموده و در جامعه گسترش داده اند . در قسمتی از این خطبه که پس از جنگ جمل ایراد شده، چنین آمده است:
«معاشر الناس! ان النساء ... نواقص العقول ... و اما نقصان عقولهن فشهادة امراتین کشهادة الرجل الواحد ...» (1)
این خطبه که در نگاه بدوی در نکوهش زنان ایراد شده است، در جوامع علمی و دانشگاهی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظرات مختلفی پیرامون آن ابراز شده است . پرسشی که در این زمینه وجود دارد، این است که آیا زنان واقعا عقلشان کم است و در مقایسه با مردان، قوه درک و فهم شان ناقص است؟
و آیا این مطلب با آیات قرآنی که زن و مرد را در مساله تفکر و خرد، به یک اندازه مسؤول دانسته، تناقضی ندارد؟
برای پاسخ به این سؤال و بسیاری پرسش های دیگر، پرداختن به نکاتی چند، قابل اهمیت می نماید:
معانی عقل

راغب در «مفردات » می فرماید: «اصل عقل، امساک، نگهداری و منع چیزی است . عقل به دو چیز گفته می شود: نخست به قوه ای که آماده قبول دانش است و این همان چیزی است که اگر در انسان نباشد، تکلیف از او برداشته می شود و در احادیث از این عقل تمجید شده است . و دوم به علمی که انسان بوسیله این قوه کسب می کند، عقل می گویند و این همان چیزی است که قرآن کافران را به خاطر تعقل نکردن، مذمت کرده است .» (2)
ابن منظور در «لسان العرب » می نویسد:
«عقل، مخالف حمق است، و گفته شده عاقل کسی است که نفس خود را حبس کرده و آن را از هوی و هوس دور نگه داشته است ... و عقل را عقل نامیده اند، چون صاحبش را از افتادن در مهلکه ها دور نگه می دارد و گفته شده که عقل وسیله ای است که انسان را از سایر حیوانات جدا می کند .» (3)
معنای عقل در آیات و روایات

آن چه از آیات قرآنی و روایات معصومین ( علیهم السلام) برمی آید، این است که عقل، چیزی است که انسان به وسیله آن حق را فهمیده و به آن عمل می نماید . پس در فرهنگ دین آن که درست درک نمی کند، عاقل نیست و کسی که درک می کند و عالم است، ولی به علمش عمل نمی کند نیز عاقل نیست .
هنگامی که خداوند در قرآن کافران را سرزنش می کند، به این دلیل است که آنان تعقل نمی کنند و درک صحیحی از حق و حقیقت ندارند، و آن گاه که عالمان بی عمل را مورد نکوهش قرار می دهد، از کاستی و عدم تعقل آنان یاد می کند .
در اینجا، به عنوان نمونه، به دو آیه اشاره می نماییم: «ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا» ; (4) آیا می پنداری که بیشتر آن ها می شنوند یا تعقل می کنند، اما آن ها جز مانند حیوانات نیستند، بلکه از آن ها گمراه ترند .
- «اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون » ; (5) آیا مردم را به نیکی دعوت می کنید، اما خودتان را فراموش می نمایید . با این که شما کتاب را می خوانید، آیا نمی اندیشید؟
همچنین از جمیع روایاتی که در مورد عقل نقل گردیده است، استفاده می گردد که مراد از عقل، همان قوه تشخیص و ادراک و وادار کننده انسان به نیکی و بازدارنده او از شر و فساد است .
امام جعفر صادق ( علیه السلام) می فرمایند: «العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان » ; (6) عقل چیزی است که به وسیله آن خدا پرستش شود و بهشت به واسطه آن به دست آید .
انواع عقل

1 - عقل نظری: مراد از عقل نظری، قوه ای است که متکفل درک انسان از جهان واقع است .
2 - عقل عملی: عقل عملی به معنای درک حسن و قبح اشیاء است . به عبارت دیگر، به کمک عقل عملی می توان خیر را از شر تشخیص داد .
3 - عقل ابزاری: قدرت برنامه ریزی برای رسیدن به هدف مطلوب را عقل ابزاری یا عقل معاش می گویند .
در عقل عملی و نظری، هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست و هر دو به یکسان از این دو نوع عقل بهره ورند . اگر تفاوتی بین زن و مرد از نظر عقلی باشد، در مورد عقل ابزاری است . که این خود نیز جای بسی تامل دارد; چرا که زنان بسیاری هستند که در عقل ابزاری نیز، بر مردان پیشقدم اند .
علاوه بر آن، عقل ابزاری، مایه تقرب به خدا نیست; زیرا این عقل بیشتر مربوط به امور اجرایی و مسائل سیاسی می شود . و این نشانه آن نیست که اگر کسی در مسائل مدیریتی سیاسی، اقتصادی، علمی و ... عقل بیشتر و قوه درک وسیعتری داشت، به خدا نزدیک تر است .
علامه جوادی آملی در این باره می فرمایند: «آن عقلی که ممکن است در مرد بیش از زن باشد، عقل علوم سیاست و کارهای اجرایی است و اگر کسی در مسائل سیاسی و اجرایی عاقل تر و خردمندتر بود، نشانه آن نیست که به خدا نزدیک تر است . چه بسا همین هوش سیاسی یا علمی او را به جهنم بکشاند . چه بسا مردی در علوم اجرایی بهتر از زن بفهمد، اما توان تعدیل و عقال کردن غرایز خویش را نداشته باشد .» (7)
البته در مورد نقصان عقل زن و خطبه 80 امیرالمؤمنین علی ( علیه السلام)، دیدگاه ها و نظرات مختلفی بیان شده است که در این مجال به برخی از آنان می پردازیم:
نظریه اول: منظور از «نواقص العقول » در خطبه، فرد خاصی است که در جنگ جمل حضور داشته و مسبب این غائله بوده است . (8)
نقد و بررسی:

این دیدگاه به چند دلیل درست به نظر نمی رسد: اولا: روایت نهج البلاغه، مشتمل بر تعلیل عام و ضمیر جمع مؤنث است، لذا نمی توان آن را بر شخص خاص حمل کرد .
ثانیا: حضرت علی ( علیه السلام) مقامش اولی از این است که اقدامات فتنه گرانه یک فرد را بهانه ای برای بیان یک حکم عام کرده باشد .
ثالثا: درباره نقصان عقل زن، روایات دیگری نیز وارد گردیده و این منحصر به نهج البلاغه نیست . (9)
نظریه دوم: منظور از نقصان عقل، کاستی تعقل است، نه کمبود قوه عقل .
به این ترتیب که مرد و زن در بهره مندی از قوه عقل یکسان هستند، اما به دلیل غلبه احساسات و عواطف مادری و همسری در زن، جنبه تعقل زن در مقایسه با مرد کمتر است . و احساسات قوی زنانه در بهره گیری از عقل، گاه به مثابه مانع عمل می کند . (10)
نقد و بررسی:

هر چند این نظریه تا حدودی قابل پذیرش است، اما نمی تواند دلیل تام باشد، زیرا آیات فراوانی وجود دارد که در جنبه تعقل، مرد و زن را به یک اندازه مسؤول می داند . (11) و خطابات شارع مقدس در این زمینه نسبت به زن و مرد مساوی است .
نظریه سوم: نقص عقل در زنان پدیده ای اجتماعی و فرهنگی است; نه پدیده ای تکوینی . (12)
توضیح این که نقص عقل زنان، در کلام امام علی ( علیه السلام)، پدیده ای مربوط به شرایط خاص اجتماعی است . صاحبان این دیدگاه معتقدند که مردان در به وجود آوردن محیط نامناسب برای رشد عقلی زنان نقش داشته اند . لذا با تغییر شرایط اجتماعی می توان این کاستی را جبران کرد .
نقد و بررسی:

اولا: اگر بپذیریم که زن و مرد اختلاف استعدادی ندارند و تفاوت عقلی میان دو جنس به تاثیرات اجتماعی باز می گردد، شریعت اسلام باید راهی برای اصلاح این حالت و ارتقای زنان به وضعیتی برابر با مردان پیشنهاد می کرد، نه آن که با احکام و مقررات خود بر استمرار این وضعیت صحه گذارد .
علامه طباطبایی در مخالفت با این دیدگاه می فرماید: «از اشکالاتی که متوجه این رای است، آن است که اجتماع از قدیمی ترین عهد پیدایشش، به تاخر زن از مرد، در برخی امور قضاوت کرده است و اگر طبیعت مرد و زن مساوی بود، خلاف این حکم دست کم در برخی زمان ها ظاهر می شد . مؤید این اشکال آن است که تمدن غرب با تمام عنایتی که بر پیش بردن زن دارد، نتوانسته مرد و زن را مساوی کند و پیوسته نتیجه سنجش ها موافق نظر اسلام در تقدم مردان بر زنان در امر حکومت و قضاوت و جنگ است .» (13)
ثانیا: نقصان آگاهی های اجتماعی و آشنا نبودن به پیچیدگی روابط اجتماعی، غیر از نقصان عقل است و نمی توان این دو را مترادف هم دانست; چرا که این مطلب، تنها نشان دهنده نقصان اطلاعات اجتماعی زن است، نه نقصان عقل و تعقل .
در زمینه نقصان عقول زنان، دیدگاه های مختلف دیگری نیز وجود دارد که ایرادهایی بر آن ها وارد است . و ما به همین مقدار بسنده می نماییم .
حال باید دید دیدگاه صحیح و قابل قبول در این باب چیست؟
در شرع مقدس، عقل حداقل دو کاربرد دارد:
الف: به معنی فهم و ادراک: (14) که در این جنبه، زن و مرد اشتراک دارند و حکمت پروردگار ایجاب می کند که این گونه باشد; زیرا چنان که گذشت، خداوند در آیات متعددی زن و مرد را به یک اندازه به تعقل و فهمیدن، دعوت می نماید . و اگر زنان از فهم و درک کمتری نسبت به مردان برخوردار بودند، این خطابات نسبت به زنان لغو بود; زیرا خداوند آن ها را به چیزی موظف کرده که در اختیار آنان نیست، و مسلم است که خدای حکیم از لغوگویی منزه است .
بنابراین، زن و مرد در این جنبه هیچ تفاوتی ندارند .
ب) تدبیر و مدیریت:

یکی از جنبه های عقل، تدبیر و اندیشه در امور مدیریتی است . و این همان جنبه و کاربردی است که در فرمایش حضرت علی ( علیه السلام) از نقص و ضعف آن سخن به میان آمده است; چرا که به جهت مصالحی، جنبه تدبیری عقل در زنان ضعیف تر است . به همین دلیل، بعضی امور مثل سرپرستی خانه به مرد واگذار شده است . که از میان این مصالح، می توان به قوی بودن احساسات و عواطف در زنان اشاره کرد . و این نه تنها کاهش ارزشی نیست، بلکه خود، امتیازی بزرگ برای زنان به شمار می آید; چرا که همین عواطف رقیق زنانه است که در بسیاری موارد، از جنایات و فجایع، جلوگیری نموده است .
علاوه بر آن، پشت سر هر مرد بزرگی، مهر و عطوفت مادری دلسوز یا همسری مهربان قرار گرفته است، که اگر چنین نبود، جرم و جنایت دنیا را فرا می گرفت و انواع بیماری های روحی، روانی و اخلاقی در جهان عمومیت پیدا می کرد .
دلیل شهادت دو زن:

در مورد این که چرا زن به تنهایی نمی تواند شهادت بدهد و شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است؟ باید بگوییم که بین رؤیت وقایع بین زن و مرد هیچ تفاوتی نیست، چون هر دو از این حس به طور مساوی برخوردارند، و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد .
اما به دلیل این که محل محاکمه و دادگاه محل تشنج، التهاب و درگیری است و زن نیز دارای احساسات و عواطف رقیق می باشد، به راحتی می توان، با اندکی گریه، قسم خوردن، احساسات او را تحریک نمود . لذا شارع مقدس شهادت یک زن را کافی ندانسته و برای این که زن دچار تحریک عواطف و در نتیجه، بیراهه رفتن در امر شهادت نشود، مکمل دیگری بر او از جنس خودش قرار داده است تا این خلا جبران شود .
به همین علت، آن گاه که حضرت علی ( علیه السلام) می فرماید: «ان النساء نواقص العقول » ، دلیل آن را نیز بیان نموده و شهادت دو زن که مساوی با شهادت یک مرد است را منشا این نقصان می داند .
و همان گونه که آمد، این نقصان از ارزش زنان هیچ نمی کاهد . همان گونه که نقص مرد در زمینه سهم در دستگاه خلقت، نقص ارزشی برای او محسوب نمی گردد; زیرا همان گونه که می دانیم، سهم مرد در ایجاد و رویاندن بذر انسانی بسیار کمتر از زنان است; چرا که زن در دستگاه خلقت، با تمام موجودیتش، در اجرای فرمان الهی، انسانی را در بطن خویش می پروراند و در این زمینه بر مرد برتری دارد .
بنابراین، معنای «نقص عقل » در فرمایش حضرت علی ( علیه السلام)، «ضعیف بودن جنبه تدبیری عقل در زنان می باشد» و این هیچ ربطی به فضیلت یا عدم فضیلت زن و مرد ندارد، بلکه ضعیف بودن این جنبه در زنان، در مقابل با قوی بودن احساسات و عواطف در آن ها یک فضیلت به حساب می آید . و اگر مرد در این جنبه قوی تر از زن است، در مقابل از عاطفه و احساس کمتری برخوردار است . لذا هیچ کدام از این ها معیار برتری زن بر مرد یا مرد بر زن نیست .
پی نوشت ها:
1 - خطبه 80، نهج البلاغه .
2 - راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ماده عقل .
3 - ابن منظور; لسان العرب، ج 9، ص 326 .
4 - فرقان/44 .
5 - بقره/44 .
6 - اصول کافی، ج 1، کتاب عقل و جهل، ص 12 و 11 .
7 - آیت الله جوادی آملی، زن در آینه جلال و جمال، ص 251 .
8 - نصرت الله جمالی، زن در نهج البلاغه، ص 19 .
9 - ر . ک: من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 391 و ر . ک: وسائل الشیعه، ج 2، ص 344 .
10 - ر . ک: فاطمه علایی رحمانی، زن از دیدگاه نهج البلاغه، ص 118 و 117 .
11 - زخرف/3، بقره/164 و 171، حدید/17، یونس/100، انفال/22، ملک/10 و ... .
12 - قاسم امین، تحریر المرئه، ص 17 و مهدی مهریزی، زن، ص 44 .
13 - علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، ج 2، ص 389 .
14 - ابن منظور، لسان العرب، ج 9، ص 326 .

جناب گمنام ارجمند
قبل از هر چیز مایلم نکته ای اخلاقی را متذکر شوم.
در صورتی که مطلبی را تمام و کمال از جایی بدون کم و کاست در جایی دیگر نقل می کنید ولی منبع آن را ذکر نمی کنید قائدتا تصور بر این این که شما خود آن مطلب را نوشته اید حال آن که چنین نبوده است و شما مرتکب سرقت ادبی شده اید. بنابراین خواهشمندم من بعد منبع نوشته خود را ذکر کنید و مهمتر از آن این کانون ظاهرا محل گفتمان دینی است. قرار است در باب موضوعات دینی بحث و گفتگو شود نه این که کپی پیست کنیم. من مطالبی را که کپی پیست کرده اید خوانده ام. ولی اینجا قرار است با شما که مخاطب من هستید بحث کنم و آن پاسخها را مورد نقد و انتقاد قرار دهم. بنابراین خواهشمندم به این نکات توجه کافی مبذول دارید.
منبع نوشته شما:
http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=3705&id=19639
آن چه نوشتید تقریبا بی ربط بود با آن چه من پرسیده بودم و مطالبی که ارائه داده بودم و حاصل تحقیقات خودم بود. بحث آن قسمت از نهج البلاغه را می توان در جایی جداگانه پی گیری کرد. این جا قرار است در باب تفسیر یکی از آیات قرآن بحث شود. من بیش از بیست تفسیر ارائه دادم که در اکثریت قریب به اتفاق آنها عقل مرد را بیش از زن دانسته بودند. از قدیمی ترین زمانها تا عصر حاضر. از مفسران خاصه تا مفسرین عامه.
دو پرسشی که مطرح کردم چنین بودند:
1- آیا به راستی از نگاه اسلام مرد بر زن برتری عقلانی دارد؟
2- اگر پاسخ منفی است چه عامل یا عواملی باعث شده است که مفسرین ذیل حکم به برتری عقل مرد بر زن و در برخی موارد که خود خواهید خواند نظر به بهتر بودن مرد بر زن !! بدهند؟
بنابراین اگر قصد دارید در این باب گفتگو کنیم نخست تفاسیر ارائه شده را بدقت بخوانید سپس پرسشهای مطرح شده را پاسخ دهید.
موفق باشید.

زنده ی بیدار;2658 نوشت:
جناب گمنام ارجمند
قبل از هر چیز مایلم نکته ای اخلاقی را متذکر شوم.
در صورتی که مطلبی را تمام و کمال از جایی بدون کم و کاست در جایی دیگر نقل می کنید ولی منبع آن را ذکر نمی کنید قائدتا تصور بر این این که شما خود آن مطلب را نوشته اید حال آن که چنین نبوده است و شما مرتکب سرقت ادبی شده اید. بنابراین خواهشمندم من بعد منبع نوشته خود را ذکر کنید و مهمتر از آن این کانون ظاهرا محل گفتمان دینی است. قرار است در باب موضوعات دینی بحث و گفتگو شود نه این که کپی پیست کنیم. من مطالبی را که کپی پیست کرده اید خوانده ام. ولی اینجا قرار است با شما که مخاطب من هستید بحث کنم و آن پاسخها را مورد نقد و انتقاد قرار دهم. بنابراین خواهشمندم به این نکات توجه کافی مبذول دارید.
منبع نوشته شما:
http://www.hawzah.net/hawzah/magazines/magart.aspx?magazinenumberid=3705&id=19639
آن چه نوشتید تقریبا بی ربط بود با آن چه من پرسیده بودم و مطالبی که ارائه داده بودم و حاصل تحقیقات خودم بود. بحث آن قسمت از نهج البلاغه را می توان در جایی جداگانه پی گیری کرد. این جا قرار است در باب تفسیر یکی از آیات قرآن بحث شود. من بیش از بیست تفسیر ارائه دادم که در اکثریت قریب به اتفاق آنها عقل مرد را بیش از زن دانسته بودند. از قدیمی ترین زمانها تا عصر حاضر. از مفسران خاصه تا مفسرین عامه.
دو پرسشی که مطرح کردم چنین بودند:
1- آیا به راستی از نگاه اسلام مرد بر زن برتری عقلانی دارد؟
2- اگر پاسخ منفی است چه عامل یا عواملی باعث شده است که مفسرین ذیل حکم به برتری عقل مرد بر زن و در برخی موارد که خود خواهید خواند نظر به بهتر بودن مرد بر زن !! بدهند؟
بنابراین اگر قصد دارید در این باب گفتگو کنیم نخست تفاسیر ارائه شده را بدقت بخوانید سپس پرسشهای مطرح شده را پاسخ دهید.
موفق باشید.

سلام خدمت شما دوست عزیز

در مورد مطلبی که فرمودید منبع ر وبیان کنم اولا تمامی مطالب منابعش زیر ان است سایت حوزه هم خودش از ان منابع استفاده کرده است بعدشم چشم از این بعد منابعم قرار میدهم

بعدشم دوست عزیز این سایت برای این بنا نشده که سوالات تکراری پاسخ داده شود اینگونه اگر بود در مرکز ملی پاسخگوئی بیش از 200 هزار پرسش می باشد اگر قرار باشد دوباره پرسیده شود و دوباره روی انها بحث شود که خب کاری عبث انجا م گرفته شده است پس حرفتان منطقی نمی باشد این مطالب ر وکه شما فرمودید تحقیق کردید ادعائی بیش نیست تماما در سایت زندیق و تالار گفتگو در حدود 2 سال پیش مطرح گردیده این حرفتون هم که کذب می باشد اما جواب سوال شما کامل در همان پست داده شد اگر جائیش مبهمه بفرمائید براتون توضیح بدهم البته بهتره قبلش خودتون سرچ کنید اگر جوابتون ر وپیدا نکردید مطرح کنید که بعد نگوئید کپی پیسته!!!

گمنام;2700 نوشت:

[QUOTE=

در مورد مطلبی که فرمودید منبع ر وبیان کنم اولا تمامی مطالب منابعش زیر ان استسایت حوزه هم خودش از ان منابع استفاده کرده است بعدشم چشم از این بعد منابعم قرارمیدهم

با سلام
آن چیزی که شما منبع نامیده اید ارجاعات درونی مقاله است نه منابع. منظور من ازمنابع منبع کل مقاله است.مسلما شما مقاله را بر اساس آن ارجاعات درونی مقاله ننوشته اید وشخصی دیگر نوشته و به آن ارجاعات ارجاع داده است. ارجاعات درونی متن نمی توانند بصورت خودکار در کنار هم جمع شوند و مقاله را تشکیل دهند. باید شخصی باشد که زحمت کشیده و این مقاله را تنظیم کرده باشد. و آن شخص شما نبوده اید. بنابراین اخلاق ایجاب می کنید که آدرس منبع خود را ذکر کنید. دیگر بیش از این نمی توانم توضیح واضحات بدهم.

گمنام;2700 نوشت:


[QUOTE=

بعدشم دوست عزیز این سایت برای این بنا نشده که سوالات تکراری پاسخ داده شوداینگونه اگر بود در مرکز ملی پاسخگوئی بیش از 200 هزار پرسش می باشد اگر قرار باشددوباره پرسیده شود و دوباره روی انها بحث شود که خب کاری عبث انجا م گرفته شده استپس حرفتان منطقی نمی باشد این مطالب ر وکه شما فرمودید تحقیق کردید ادعائی بیش نیستتم اما در سایت زندیق و تالار گفتگو در حدود 2 سال پیش مطرح گردیده این حرفتون هم کهکذب می باشد اما جواب سوال شما کامل در همان پست داده شد اگر جائیش مبهمه بفرمائیدبراتون توضیح بدهم البته بهتره قبلش خودتون سرچ کنید اگر جوابتون ر وپیدا نکردیدمطرح کنید که بعد نگوئید کپی پیسته!!!

شما فکر می کنید هر سوالی که پرسیده شد و پاسخ آن داده شد کار تمام است؟ فکر میکنید آن پاسخ بصورت تمام و کمال از عهده آن سوال و به قول شما آن شبهه برآمده است؟ اگرچنین بود که دیگر باب بحث و گفتگو بسته می شد.
مسلم بدانید آن پاسخها قانع کننده نبوده است که دوباره پرسیده شده است.
شما صرفا عنوان تاپیک را دیده اید و متن پست را نخوانده سراسیمه بدنبال پاسخ گشته اید و مرتکب کپی پیست شده اید.
منظور من از تحقیق گرد آوری بخشهایی از تفاسیر مختلف ( بیش از بیست تفسیر ) بود . همچنین آن دو سوال را خصوصا سوال دوم را اصلا جواب نداده اید ( یعنی جواب نداده اند).
بنابراین خواهشمندم به دقت تفاسیر ارائه شده را بخوانید و به دو سوال پاسخ بدهید

با سلام به زنده بیدار بنده جدا از این بحث از مجموع سوالاتی که در انجمنهای مختلف از شما دیده ام یک نصیحت دوستانه به شما دارم و ان اینکه هر گاه کسی پاسخ شما را داد بدون بهانه گیری از ان استقبال نمایید در این سایت کسی ادعا نکرده من این متن را نوشته ام بلکه اینجا سایت پرسش و پاسخ است نه اینکه سایت مقالات که با توجه به حق تالیف باشد ما در این سایت پاسخ دوستان پرسشگر را از هر جایی به شرط انکه متقن و همراه با منابع باشد عرضه نماییم همانطور که اگر در جایی کسی از شما پرسشی بنماید به دنبال پاسخ مناسب در هر جایی باشد می گردید وقطعا خود شما هم ادعا ندارید که این پرسشها و سوالهای شما ناشی از اندیشه شما بوده اگر چنین بود شما سوالی را مطرح می کردید که تاکنون کسی نپرسیده باشد در حالی که اگر سوالات شما در اینترنت جستجو شود دهها سایت است که ان سوال را مطرح کرده اند و دهها سایت هم به ان جواب داده اند و شما نهایتا با اندکی تغییر در متن انرا مطرح کرده اید اگر با دید شما نگاه کنیم من حق دارم بپرسم که شما این سوال را چرا در حالی که اندیشه دیگران بوده سرقت نموده اید و بدون ذکر نام کسی که این شبه را اختراع نموده ان را پرسیده اید
اگر در این سایت شما جواب سوالی را دریافت نموده ایدبرای ما کفایت می نماید چون ما ادعای تالیف پاسخها را نداریم و جواب را گاهی از کتب اندیشمندان و گاهی از مقالات دیگران که در این موضوع کار کرده اند نقل می کنیم بله اگر شخص حقیقی یا حقوقی گفته باشد نقل قول بدون ذکر منبع جایز نیست ما اخلاقا متعهدیم که ان منبع را ذکر کنیم
دوست عزیز قطعا بدانید امروزه کسی وقت ندارد در همه این موضوعات و شبهات به تنهایی تحقیق نموده جواب کامل ارایه کند بلکه از اندیشه های دیگران استفاده می کنیم تا جوابها علمی تر و محققانه تر باشد
ان شائ الله که همواره ما به دنبال هدایت باشیم و هرگاه حق را یافتیم بدون تعصب و بهانه جویی ان را پذیرا باشیم

حسین;2869 نوشت:

بلکه اینجا سایت پرسش و پاسخ است نه اینکه سایت مقالات که با توجه به حق تالیف باشد ما در این سایت پاسخ دوستان پرسشگر را از هر جایی به شرط انکه متقن و همراه با منابع باشد عرضه نماییم همانطور که اگر در جایی کسی از شما پرسشی بنماید به دنبال پاسخ مناسب در هر جایی باشد می گردید

نکته اول این که همچنان که بارها گفته ام و شما مسلمانان به یمن قرآن آن را نادیده می گیرید این است که به حقوق دیگران احترام بگزاریم. اگر هم مطلبی را تمام و کمال کپی پیست کردیم در انتهای آن آدرسی را که مقاله را از آنجا گرفته ایم ذکر کنیم. آیا این سخن نامعقولی است؟؟؟ کجایش نامعقول است؟ بفرمایید
نکته دوم این است که فکر می کنید اگر در جایی پاسخی به پرسشی داده شده است از جانب همفکران شما آن پاسخ درست و صحیح است و منطقی. ولی اگر پاسخی بر آن پاسخ از سوی غیر همفکران شما بر آن نوشته شد آن پاسخ معیوب نارسا و مغلطه کاری است. این فرض اشتباهی است و آشکارا مملو از تعصب و عاری از روح حقیقت جویی است.
نکته سوم این که اگر من پاسخ شما را نپذیرفتم و آن را نقد کردم آن را حمل بر غرض و مرض داشتن من و بی دانشی من و حقیقت گریزی من و هزار انگ دیگر می کنید. آیا این رویه ای اخلاقی و معقول است؟؟
نکته چهارم این که فکر می کنیم این متون کپی پیست شده و به اصطلاح پاسخ را تنها شما یافته اید و من ناتوانم که در اینترنت جستجو کنم و اینها را بیابم. دوست من! من اکثر قریب به اتفاق این پاسخ ها را خوانده ام و آنها را فاقد پاسخ صحیح و متقن یافته ام. اگر یافته بودم که دیگر دلیلی نداشت این همه مطلب در نقد آنها بنویسم.
حسین;2869 نوشت:

وقطعا خود شما هم ادعا ندارید که این پرسشها و سوالهای شما ناشی از اندیشه شما بوده اگر چنین بود شما سوالی را مطرح می کردید که تاکنون کسی نپرسیده باشد در حالی که اگر سوالات شما در اینترنت جستجو شود دهها سایت است که ان سوال را مطرح کرده اند و دهها سایت هم به ان جواب داده اند و شما نهایتا با اندکی تغییر در متن انرا مطرح کرده اید اگر با دید شما نگاه کنیم من حق دارم بپرسم که شما این سوال را چرا در حالی که اندیشه دیگران بوده سرقت نموده اید و بدون ذکر نام کسی که این شبه را اختراع نموده ان را پرسیده اید

این بخش از پاسخ شما حاوی مغالطه منطقی " تو هم همینطور است" است. در یکی از روایتهای این مغالطه فرد بجای این که نشان دهد کار اشتباهی را که مرتکب شده نادرست و خطا بوده است درصدد بر می آید نشان دهد فرد مقابل نیز همان خطا یا شبیه به آن را مرتکب شده است. به بیان دیگر به دنبال شریک جرم می گردد.
من اگر سوالی می پرسم هستم که توضیح دهم. هستم که انتقاد کنم و سوال را بسط دهم و شواهد و مدارک نشان دهم. نه مانند فردی هستم که متون کپی پیست شده را که خود هم بدرستی نخوانده به سوی مقابل پرتاب کنم. در ثانی شما اصلا و ابدا متوجه سوال من نشدید. سخن من این بود که به شهادت تفاسیر ارائه شده ( که تقریبا فهمیده ام که ظاهرا سواد برخی به عربی فهمی آنها قد نمی دهد) عقل زن را بیش از عقل مرد عنوان کرده اند. تفاسیر موجود است از شیعه تا سنی. از قدیمی ترین زمانها تا کنون. سوال این است که چرا این مفسرین به چنین نتیجه ای رسیده اند؟ چه عامل یا عواملی آنها را به چنین نتیجه گیری سوق داده است؟ آیا متون کپی پیست شده حاوی پاسخ به این سوال بود؟ دقیقا نشانم دهید.
حسین;2869 نوشت:

اگر در این سایت شما جواب سوالی را دریافت نموده ایدبرای ما کفایت می نماید چون ما ادعای تالیف پاسخها را نداریم و جواب را گاهی از کتب اندیشمندان و گاهی از مقالات دیگران که در این موضوع کار کرده اند نقل می کنیم بله اگر شخص حقیقی یا حقوقی گفته باشد نقل قول بدون ذکر منبع جایز نیست ما اخلاقا متعهدیم که ان منبع را ذکر کنیم
دوست عزیز قطعا بدانید امروزه کسی وقت ندارد در همه این موضوعات و شبهات به تنهایی تحقیق نموده جواب کامل ارایه کند بلکه از اندیشه های دیگران استفاده می کنیم تا جوابها علمی تر و محققانه تر باشد

پاسخ در بخش اول داده شد. یک آدرس دهی ساده چه بار گرانی بر شما وارد می سازد که اینچنین دست به دامان توجیهات و مغالطات شده اید؟
عجبا

بنام خدا

با سلام

پاسخ سؤال شما در وجه اجمال به تقریر زیر است:

قوامیت مردان بر زنان در آیه ی 34 سوره ی بقره، "الرجال قوامون علی النساء" به معنای سلطه، زورگویی و اجحاف مردان نسبت به زنان نیست، بلکه همان گونه که لغت شناسان و به تبع آنان بیشتر مفسران گفته اند، واژه ی "قوام" به معنای سرپرستی، کارپردازی و نگهبانی است. از آن جا که خانواده یک واحد کوچک اجتماعی است، طبیعی است که – مانند یک اجتماع بزرگ – رهبری و سرپرستی واحدی را می طلبد. بنابراین، این مسئولیت به جهاتی و به لحاظ خصوصیاتی که در مردان وجود دارد،- نظیر 1. غلبه ی قدرت تفکر مرد بر نیروی عاطفه و احساسات او، 2. داشتن بنیه و نیروی جسمی بیشتر در جهت دفاع از حریم خانواده، 3. تعهد مالی در برابر زن و فرزندان نسبت به پرداخت هزینه های زندگی -، به عهده ی مرد گذاشته شده است.

قرآن کریم، قوامیت را تنها در دایره ی عدالت و رضای خدا مجاز می داند و در پیشگاه خدای متعال، تنها ملاک و معیار برتری تقواست، نه جنسیت.

در فرهنگ قرآن قوامیت مرد، کوچک ترین زمینه ای را برای تسلط، استبداد و تعدی باقی نمی گذارد. این توهم که آیه ی فوق زمینه ی تعدی و تسلط مردان بر زنان را باعث می شود، شاید به جهت عدم تبیین معنای قوام در تحقیقات و پژوهش های قرآنی باشد.

اگر مطلب روشن است که البته چنین است فبهاالمراد و اگر مبهم است، تفصیل آن نیز به کثرت موجود.

موفق باشید ...

منبع: اسلام کوئست

دوست گرامی
پاسخ سوال مرا نداده اید بلکه نظر رایج را دوباره گویی کرده اید.
من می پرسم چگونه این مفسرین به این نتیجه رسیده اند که عقل مرد بیش از زن است؟؟ چگونه؟
نکته ی دیگر این که اگر در خانواده ای زنی مدیر و مدبر و فهمیده و باسواد بود که نان آور خانواده هم بود و در مقابل شوهری داشت فاقد صفات مذکور. در این حالت قوامیت با زن است یا مرد؟؟
خواهش می کنم شفاف و صریح پاسخ دهید.

زنده ی بیدار;2901 نوشت:
دوست گرامی
پاسخ سوال مرا نداده اید بلکه نظر رایج را دوباره گویی کرده اید.
من می پرسم چگونه این مفسرین به این نتیجه رسیده اند که عقل مرد بیش از زن است؟؟ چگونه؟
نکته ی دیگر این که اگر در خانواده ای زنی مدیر و مدبر و فهمیده و باسواد بود که نان آور خانواده هم بود و در مقابل شوهری داشت فاقد صفات مذکور. در این حالت قوامیت با زن است یا مرد؟؟
خواهش می کنم شفاف و صریح پاسخ دهید.


بنام خدا


با سلام

پیش از آنکه به ارائۀ پاسخ شما بپردازم ذکر مقدمه ای را لازم می دانم:

قرآن کریم زنان و مردان را دو گروه از انسان ها می شناسد که از گوهر و جان یگانه آفریده شده اند. در آموزه های قرآنی، انسانیت یک نوع است که مرد و زن هر دو به یک اندازه و به گونه ای برابر از آن برخوردارند. قرآن در این باره می فرماید: "خلقکم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها..."(1) شما را از یک نفس آفرید و همسرش را از همان نفس خلق کرد.

در جائی دیگر فرموده است: "هوالذی خلقکم من نفس واحدة و جعل منها زوجها...".(2) اوست خدایی که شما را از یک نفس آفرید و از همان نفس همسر او را خلق کرد.

همچنین، در مهم ترین شاخصه ی انسانی؛ یعنی تعقل و خردورزی، زنان و مردان سهم و بهره ای یکسان و برابر دارند. "قل هو الذی أنشاکم و جعل لکم السمع و الابصار و الأفئده".(3) بگو! او کسی است که شما را آفرید و برای شما گوش و چشم و قلب قرار داد. مفسران و دانشمندان مسلمان "افئده" در آیه ی فوق را به معنای اندیشه که بشر را از دیگر جانوران متمایز می سازد، گرفته اند.(4)

از طرفی در قرآن، اقتدار، سلطه و امتیازی که به نفع زن اعتبار شده، همسنگ آن چیزی است که به نفع مرد لحاظ شده است، هرچند ممکن است در پاره ای از مصادیق تفاوت هایی دیده شود، مانند حق نفقه که مرد ملزم به رعایت آن است و حق تبعیت زن در سکونت و...؛ زیرا قرآن می فرماید: "و لهن مثل الذی علیهن...".(5) برای زنان حقوقی است، مانند آنچه برایشان است. مفسران از این آیه تساوی حقوق زن و مرد را استنباط کرده اند.(6)

واقعیت این است که در قرآن موردی وجود ندارد که در آن به صورت واضح از برتری حقوقی یا فضیلت موهبتی، خارج از دایره ی اراده و اختیار انسان به "درجه" تعبیر شده باشد، بلکه واژه ی "درجه" یا "درجات" به مقام و جایگاه دنیوی یا اخروی ای اشاره دارد که اراده و عمل انسان زاینده آن باشد.(7) "لکل درجات مما عملوا".(8) برای همه، منزلت هایی است که ناشی از کارهای آنان است.

اما در پاسخ سؤال اول شما گفتنی است: مسأله آنگونه که شما نظر مفسران را دسته بندی نموده و برتری مرد بر زن را نتیجه گرفته اید نیست، مطالب زیر که حاوی چند نکته است؛ موید این مطلب و مبین واقعیتی است به خلاف آنچه شما برداشت نموده اید:

اول) قوام، در نگاه اهل لغت به معنای کارپردازی و محافظت و نگهبانی است. قیام گاهی به معنای محافظت (تکیه گاه بودن) و اصلاح می آید و از همین قبیل است سخن خداوند که می فرماید: "الرجال قوامون علی النساء"،(9) مردان قوام بر زنان هستند.(10) "قام الرجل علی المرأة صانها و قام بشأنها". قوامیت مرد بر زن؛ یعنی او را حفظ نمود و به امور او پرداخت.(11)

مفسران قرآن کریم نیز اکثراً به نقل این دیدگاه مشترک لغت شناسان پرداخته اند و "قوام" در آیه ی "الرجال قوامون علی النساء" را به معنای سرپرست، نگهبان و کارپرداز گرفته اند. از باب نمونه به دو مورد اشاره می شود. "قوام اسم است برای کسی که با جدیت به کاری می پردازد. وقتی گفته می شود، این قیم زن است، مراد کسی است که به کار او می پردازد و به نگه داری او اهتمام می ورزد".(12)

"کلمه ی قیم به معنای آن کسی است که مسئول قیام به امر شخص دیگر است و کلمه ی قوام و قیام مبالغه در همین معناست".(13)

بنابراین، با توجه به جایگاه و منزلت زن در دین اسلام و با توجه به معنایی که برای قوام بیان شد، از آیه ی "الرجال قوامون علی النساء" می توان چنین برداشت کرد که آیه در بیان رهبری و سرپرستی واحد و منظم – در خانواده – با توجه به مشورت ها و مسئولیت های لازم است، نه در صدد تشریع و تجویز استبداد، سلطه و اجحاف نسبت به زنان.(14)

دوم) در مسئله ی قوامیت مردان بر زنان دو نگاه متفاوت وجود دارد:

الف- نگاهی که معتقد است قیومیت مردان بر زنان در حوزه و محدوده ی منزل به خاطر مزایایی است که در مردان از حیث جنسیت وجود دارد؛ یعنی برای این که زندگی به نحو احسن اداره شود لازم است که هر یک از زن و مرد به لحاظ استعدادی که دارند وظیفه ی خاصی را بر دوش بکشند و در واقع از این جهت شوهر بر همسر قیومیت دارد و در نظام خانواده سرپرستى از آن مردان است.(15)

به هر حال خداوند مردم را با استعدادهای مختلف و شرایط گوناگون آفرید و اگر همه ی مردم در یک سطح از استعداد و قدرت می بودند نظام هستی متلاشی می شد؛ زیرا کارهای دنیا گوناگون است و کارهای گوناگون استعدادهای مختلف را طلب می کند، لذا تفاوت باید وجود داشته باشد. اختلاف بین زن و مرد به همین جهت است. البته این تفاوت معیار فضیلت و برتری هیچ قشری بر دیگری نیست. وقتی زن در مقابل مرد و مرد در مقابل زن به عنوان دو صنف مطرح است هرگز مرد قیم زن نیست و زن هم تحت سلطه ی مرد نیست. بنابراین، آنچه مورد تفاوت است مایه ی امتیاز نیست و آنچه که مورد امتیاز است، مایه ی تفاوت نیست. پس طبق این نگاه آیه ی 34 سوره ی نساء، در بیان یک وظیفه ای است که قرآن به عهده ی مردان گذاشته است نه در مقام بیان معیار و ملاک برتری و فضیلت.(16)

ب- نگاه دیگر در این موضوع آن است که صنف مردان بر صنف زنان قیومیت دارند، و این قیومیت منحصر به شوهر نسبت به همسر نیست، بلکه حکمی است که صادر شده برای نوع مردان بر نوع زنان، البته در جهات عمومی که عامه ی مردان در آن جهات بر نوع زنان قیومیت دارند، مانند حکومت و قضاوت که حیات جامعه بستگی به آنها دارد. قوام این دو مسئولیت بر نیروی تعقل است که در مردان بالطبع بیشتر و قوی تر است تا در زنان.(17) البته طبق این نگاه، قوام بودن مردان بر زنان به معنای سلب آزادی زن و سلب استقلال او در حفظ حقوق فردی و اجتماعی نیست.

سوم) نتیجۀ حاصله عبارت از آنست که درباره ی قوامیت مردان باید گفت: این قوامیت ، گونه ای از گونه های سازماندهی زندگی زناشویی است که مرد را متصدی شؤون زن کرده است. از طریق مسئولیت مالی وی بر خانواده و از خلال پاره ای از ویژگی های درونی که مرد را از زن در سطحی متمایز می دارد که قدرت وی را در رویارویی با موقعیت ها بیشتر می کند. سپردن این وظیفه و مسئولیت به مردان نه دلیلی است بر برتری و فضیلت انسانی آنان و نه سبب امتیاز اخروی آنان است؛ چراکه اسلام در مسیر تکامل هیچ تفاوتی میان زن و مرد قایل نیست و پیمودن مسیر تکامل و رسیدن به مقام قرب الاهی، با تعقل، تقوا و عمل صالح امکان پذیر است و تنها ملاک و معیار و برتری در پیش گاه خدای متعال تقواست نه جنسیت.

بنابراین، در فرهنگ قرآن قوامیت مرد کوچک ترین زمینه ای را برای تسلط، استبداد و تعدی باقی نمی گذارد. این توهم که آیه ی فوق زمینه تعدی و سلطه مردان بر زنان را باعث می شود، شاید به جهت عدم تبیین معنای قوام در تحقیقات و پژوهش های قرآنی باشد.

در پاسخ به سؤال آخر شما مبنی بر اینکه "اگر در خانواده ای زنی مدیر و مدبر و فهمیده و باسواد بود که نان آور خانواده هم بود و در مقابل شوهری داشت فاقد صفات مذکور، در این حالت قوامیت با زن است یا مرد؟؟" گفتنی است:

از آن جا که خانواده یک واحد کوچک اجتماعی است، طبیعی است که – مانند یک اجتماع بزرگ – رهبری و سرپرستی واحدی را می طلبد. بنابراین، این مسئولیت به جهاتی و به لحاظ خصوصیاتی که در مردان وجود دارد، نظیر غلبه ی قدرت تفکر مرد بر نیروی عاطفه و احساسات وی، داشتن بنیه و نیروی جسمی بیشتر در جهت دفاع از حریم خانواده و تعهد مالی در برابر زن و فرزندان نسبت به پرداخت هزینه های زندگی، به عهده ی مرد گذاشته شده است.

البته در مواردی نیز ممکن است زنانی در زمینه های ذکر شده بر مردان امتیاز داشته باشند، ولی قوانین به موارد جزئی نظر ندارد، بلکه نوع و کلیت را در نظر می گیرد و بدون شک از نظر کلی مردان نسبت به زنان برای سرپرستی خانواده آمادگی بیشتری دارند.

از پیامبر گرامی اسلام (ص) درباره ی برتری مردان بر زنان سؤال شد، آن حضرت فرمود: "فضیلت مرد بر زن مثل فضیلت آب نسبت به زمین است، با آب زمین زنده می شود و با مردان زندگی زنان به نشاط و شادابی و زایندگی می رسد." (18) آن گاه پیامبر آیه ی "الرجال قوامون علی النساء" را تلاوت فرمود. امام صادق (ع) نیز در این باره می فرماید: "من سعادة الرجل ان یکون القیم علی عیاله"(19) و قوامیت بر خانواده نشانه سعادت مرد است.

طبق این دو روایت اگر مسئولیت قوامیت به دوستی در محیط خانواده انجام پذیرد، موجب نشاط، طراوت و سلامت زندگی است. از اینرو چه بسا در شرایطی که روحیۀ نشاط و بالندگی و سلامت در زندگی حاکم بوده و زن نیز واجد خصوصیات و امتیازات لازم برای مدیریت و تلاش مضاعف در خانواده باشد، مسئولیت های بزرگی در امور داخلی و بیرونی خانه با توافق طرفین به زن واگذار شود و یا در مواردی به دلایلی، مرد بعنوان سرپرست خانواده، قدرت انجام و پیگیری وظایف و مسئولیت های خانواده را نداشته باشد، بدون شک، به طور طبیعی این مسئولیت ها به همسر خانواده (در صورت توانائی و امکان زوجه) واگذار می شود کما اینکه در موارد بسیاری بدلیل نقصان یا عدم توانائی و بی کفایتی مرد، زن امور مدیریتی و مسئولیت های بیرونی و درونی خانه را بعهده گرفته است.

اما چنانکه گفتیم قوانین اسلام، به موارد جزئی نظر ندارد، بلکه نوع و کلیت را در نظر می گیرد. و قانون کلی در نظر اسلام، همان قوامیت، سرپرستی و مسئولیت دار بودن مرد نسبت به زن است.(20)

موفق باشید ...

پاورقی___________________________________________

1 . زمر، 6.
2. اعراف، 189.
3. ملک، 23.
4. ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه ی ابن خلدون، ج 2، ص 860.
5. بقره، 228.
6. علامه در تفسیر المیزان می فرماید: آنچه عدالت اجتماعى اقتضا دارد و معناى تساوى را تفسير مى‏كند اين است كه در اجتماع ، هر صاحب حقى به حق خود برسد ، و هر كس به قدر وسعش پيش برود، نه بيش از آن، پس تساوى بين افراد و بين طبقات تنها براى همين است كه هر صاحب حقى، به حق خاص خود برسد، بدون اين كه حقى مزاحم حق ديگرى شود، و يا به انگيزه ی دشمنى و يا تحكم و زورگوئى يا هر انگيزه ديگر به كلى مهمل و نا معلوم گذاشته شود، و يا صريحا باطل شود، و اين همان است كه جمله ی: و لهن مثل الذى عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة ... ، به آن بيانى كه گذشت، به آن اشاره مى‏كند، چون جمله ی نامبرده در عين اين كه اختلاف طبيعى بين زنان و مردان را مى‏پذيرد، به تساوى حقوق آن دو نيز تصريح مى‏كند.(ترجمه ی الميزان، ج 2، ص 415 )؛ برای اطلاع از دیدگاه های مفسران اهل سنت نگاه کنید به: ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج 3، ص 506؛ رشید رضا، تفسیر المنار، ج 2، ص 268 – 297.
7. پژوهش های قرآنی، ش 25-26، سال 1380، ص 153.
8. انعام، 132.
9. نساء، 34.
10. ابن منظور، لسان العرب، ج 11، واژه ی قوم.
11. سعید الخواری، اقرب الموارد، واژه ی قوم.
12. فخر رازی، تفسیر کبیر، ج 10، ص 88.
13. طباطبائی، محمد حسین، المیزان، (ترجمه فارسی)، ج 4، ص 542.
14. تفسیر نمونه، ج 3، ص 411- 416.
15. تفسير نمونه، ج 3، ص 370- 371.
16. جوادی آملی، عبدالله، زن در آئینه ی جلال و جمال، ص 364 – 369.
17. طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان، ج 4، ذیل آیه ی 34 سوره ی نساء، ص 343 – 347.
18. کاشانی، فیض، تفسیر صافی، ج 1، ص 448.
19. وسائل الشیعة، ج 15، ص 251.
20. به نقل از سایت اسلام کوئست با حذف و اضافات و تغییرات.

دوست گرامی متاسفانه چون خارج از چارچوب کپی پیست نمی توانید عمل کنید و پاسخ سوال من در مطالب در دسترستان نیست ره به بیراهه می روید.
اصلا تفاسیر عرضه شده را خواندید؟؟
چرا این مفسران از شیعه و سنی حکم به برتری عقل مرد بر زن داده اند؟؟ چرا؟
چه انگیزه ای وجود داشته است؟
مبتنی بر چه دانشی چنین نظری داده اند؟؟
سوال از این واضح تر
اگر هم پاسخ را نمی دانید لازم نیست تب دفاع از اسلام به تن کسی وارد شود. می توان فکر کرد و مطالعه کرد و بعد پاسخ داد. نه سراسیمه به جای پاسخ دهی به جاده خاکی زد.

صدیق;2969 نوشت:

اما در پاسخ سؤال اول شما گفتنی است: مسأله آنگونه که شما نظر مفسران را دسته بندی نموده و برتری مرد بر زن را نتیجه گرفته اید نیست،


یعنی چه؟؟
در اکثریت قریب به اتفاق این تفاسیر عقل مرد را بر زن ترجیح نداده اند؟؟
من که با رنگ قرمز و بولد آن قسمت ها را مشخص ساختم!
نادیده گرفتن از این بالاتر؟؟
واقعا که!

صدیق;2969 نوشت:

در پاسخ به سؤال آخر شما مبنی بر اینکه "اگر در خانواده ای زنی مدیر و مدبر و فهمیده و باسواد بود که نان آور خانواده هم بود و در مقابل شوهری داشت فاقد صفات مذکور، در این حالت قوامیت با زن است یا مرد؟؟" گفتنی است:

از آن جا که خانواده یک واحد کوچک اجتماعی است، طبیعی است که – مانند یک اجتماع بزرگ – رهبری و سرپرستی واحدی را می طلبد. بنابراین، این مسئولیت به جهاتی و به لحاظ خصوصیاتی که در مردان وجود دارد، نظیر غلبه ی قدرت تفکر مرد بر نیروی عاطفه و احساسات وی، داشتن بنیه و نیروی جسمی بیشتر در جهت دفاع از حریم خانواده و تعهد مالی در برابر زن و فرزندان نسبت به پرداخت هزینه های زندگی، به عهده ی مرد گذاشته شده است.


دوست عزیز معلوم هست چه می گویید. از طرفی فرض مرا می پذیری که آن مرد کذایی فاقد قدرت تدبیر و فهمیده بودن و مدبر بودن باشد و از سوی دیگر به خاطر غلبه قدرت تفکر مرد بر زن ( که هنوز چرایی آن را مبتنی بر تفاسیر ارائه شده پاسخ نداده اید) تسلط همان مرد را بر همان زن تایید می کنید!!!! به تناقض سخن خودت بار دیگر فکر کن.

صدیق;2969 نوشت:

البته در مواردی نیز ممکن است زنانی در زمینه های ذکر شده بر مردان امتیاز داشته باشند، ولی قوانین به موارد جزئی نظر ندارد، بلکه نوع و کلیت را در نظر می گیرد و بدون شک از نظر کلی مردان نسبت به زنان برای سرپرستی خانواده آمادگی بیشتری دارند.


خوب آخر چه؟
آن زن مدیر و مدبر و فهمیده که نان آور خانواده است نیز باید مدیریت شوهر غیر مدیر و غیر مدبر و نافهمیده خود را که بیکاری گز می کند بپذیرد؟؟
این است نتیجه منطقی سخن شما؟؟

صدیق;2969 نوشت:

با مردان زندگی زنان به نشاط و شادابی و زایندگی می رسد."


یعنی مردان با وجود زنان به شادابی نمی رسند؟؟؟؟
روح خشن مرد سالاری صحرای عربستان را در سخن فوق ملاحظه نمی کنید؟؟
مرد سالاری که مبتنی بر عقل و واقعیت نیست. و هیچ دلیلی بر آن متصور نیست.
در پایان اظهار شگفتی می کنم که به رغم این پاسخ نماها تا اکنون هیچ کاربری و استادی متعرض حتی بخش بسیار کوچکی از نمونه های تفسیری نشده است. گمان می کنم که اصلا آنها را نمی خوانند و یا نمی توانند که ....
موفق باشید

جناب زنده بيدار به نظرم پاسخ هاي كارشناسان محترم قانع كننده بود و شما هم نبايد با اتهام كپي پيس و فرافكني از دلايل منطقي فاصله بگيري و پاسخ را نپذيري بهر حال من هم با اجازه اساتيد و كارشناسان اين انجمن پاسخي را در جواب به شبهات شما ميگذارم با دقت بخون و اتهام كپي پيس را هم به من نچسبان .
من از نظر بزرگان و صاحب نظران در اين پاسخ زياد استفاده كرده ام . اما پاسخ :
از ديدگاه قرآن ، افراد انسان (چه مرد و چه زن ) از نظر حقيقت انسانيت و مسائل ارزشى يکسانند و هيچ يک بر ديگرى جز به تقوا و عمل صالح بيشتر ، برترى ندارد : «إنّ أکرمکم عندالله أتقيکم » (حجرات ، 13) ; «من عمل صلحاً من ذکر أو أنثى و هو مؤمن فلنحيينّه حيوة طيّبة و لنجزينّهم أجرهم بأحسن ما کانوا يعملون ; (نحل ، 97) هر کس ، مرد يا زن ، کار شايسته کند و مؤمن باشد ; قطعاً او را با زندگى پاکيزه ]و نيکو[يى حيات ]واقعى[ مى بخشيم و يقيناً بهتر از آن چه انجام داده اند به آنان پاداش مى دهيم .»
قرآن ، اگر در جايى از مردان شايسته اى همچون لقمان حکيم سخن مى گويد ، در جاى ديگر نيز از زنان شايسته نام مى برد ; مانند : حضرت مريم(عليها السلام) (آل عمران ، 42) و همسر فرعون (تحريم ، 11) و.. .
همان گونه که مردها ، داراى انديشه ، اراده و اختيارند و براى رسيدن به تکامل و قرب الهى ، وظايف و تکاليفى برعهده دارند، زن ها هم همين گونه هستند و در اين جهت ، هيچ امتيازى بين زن و مرد وجود نداره ; ولى در بعضى احکام و وظايف با يکديگر متفاوتند . وظايفى به عهده مردان است و برعهده زنان نيست و بالعکس ; و اين تفاوت به خاطر اين است که طبيعت و آفرينش زن و مرد متفاوت است .
خداى متعال ، به مقتضاى حکمت بالغه خود و مصالح و مفاسدى که پشتوانه احکام اوست ، وظايفى براى مرد و وظايفى براى زن معين کرده است ; «لا تبديل لخلق الله» (روم ، 30) همان طور که مرد نمى تواند فرزندى به دنيا بياورد ، زن هم نمى تواند برخى از کارهاى طاقت فرسا ، چون : امامت ، رهبرى ، سياست و کشوردارى را به عهده بگيرد . (هر کسى را بهر کارى ساختند) اگر اسلام اجازه نداده است زن رئيس حکومت يا قاضى و امام جماعت شود ، براى آن است که هر يک از آن ها ، از شئون سياسى جامعه است و در شئون سياسى ، زن بايد پشت سر مرد بايستد نه پيش روى او ; و اين ، به معناى برترى مرد بر زن نيست .
در علم فيزيولوژى هم گفته شده که زنان از نظر مغز ، قلب ، شريان ها ، اعصاب و عضلات بدنى ، با مردان تفاوت دارند . در زندگى زنان ، «احساس » و در حيات مردان تعقّل غلبه دارد (البته متوسط زنان و مردان اين گونه هستند) ، و به خاطر همين تفاوتى که در آفرينش زن و مرد وجود دارد ، قوانين اسلام هم با آفرينش انسان سازگار است ; به همين جهت ، در اسلام ، وظايف و تکاليف عمومى و اجتماعى که به تعقل و صلابت بيشترى نياز دارد ، مانند : حکومت ، امامت ، قضاوت ، جهاد ابتدايى و.. . به عهده مردان قرار داده شده است و وظايفى را که ارتباطش با احساس ، بيشتر از تعقّل است و زن ، بهتر از مرد مى تواند از عهده آن برآيد ; مانند : پرورش و تربيت اولاد و آشنا کردن آن ها به وظايف اجتماعى ، تدبير منزل و.. . مخصوص زنان قرار داده است .
از جهت ديگر ، به خاطر اين که عفت و عصمت زن اهميت زيادى دارد ، خداوند متعال ، بعضى از کارهاى اجرايى ، مانند : امامت ، قضاوت و.. . را ـ که سرکار انسان با نامحرمان زياد است ـ به عهده مردان گذاشته ;
به هر حال ، اين طور مسائل و تفاوت در وظايف ، دليل برترى مرد بر زن نيست ; زيرا از نظر اسلام کمال هر انسان در چهره وظايف محوّله به او ظهور مى نمايد و خوبى و برترى هر يک از زن و مرد ، در گرو اين است که در قبال مسئوليتى که دارد ، متعهد و پرهيزگارتر باشد و خلاصه ، معيار برترى ، ايمان ، عمل صالح ، اخلاص و.. . کوشا بودن در عمل و تقوا و پرهيزگارى است ، و فضيلت و مقامى که زن بوسيله گرم نگه داشتن محيط خانواده و تربيت فرزندان و خوب شوهردارى مى تواند به دست آورد ، کمتر از فضيلت جهاد در راه خدا نيست .
علاوه بر آن ، زن مى تواند مسؤوليت انجام دادن بعضى از کارهاى اجتماعى و هنرى از قبيل : امور تربيتى ، پزشکى ، خياطى و ديگر امور هنرى را به عهده بگيرد .

hakim;3076 نوشت:

و اتهام كپي پيس را هم به من نچسبان .

منبع کپی پیست شما:
http://alii1346.persianblog.ir/post/46
سرقت ادبی ممنوع. دزدی ممنوع.
منبع را ذکر کنید تا از اتهام سرقت ادبی رهایی یابید.
hakim;3076 نوشت:

در علم فيزيولوژى هم گفته شده که زنان از نظر مغز ، قلب ، شريان ها ، اعصاب و عضلات بدنى ، با مردان تفاوت دارند

کجای علم فیزیولوِژی گفته شده است مردان از نظر قوای عقلانی برتر از زنان هستند؟؟؟
دقیقا به من نشان دهید.
کلی گویی ممنوع
hakim;3076 نوشت:

. در زندگى زنان ، «احساس » و در حيات مردان تعقّل غلبه دارد .

دانشمندان چگونه و طی چه آزمایشاتی و در کدام شاخه علم به این نتیجه رسیده اید که در حیات مردان تعقل غلبه دارد؟؟
در روانشناسی؟ در روانشناسی اجتماعی؟ در فیزولوژی؟ در کدام شاخه از شاخه های علوم چنین مطلبی به اثبات رسیده است؟؟
شکمی حرف زدن که کاری ندارد عزیز دل برادر

از اینها گذشته سوال من چیز دیگری است. سوالات من اینهاست:
چرا این مفسران از شیعه و سنی حکم به برتری عقل مرد بر زن داده اند؟؟ چرا؟
چه انگیزه ای وجود داشته است؟

مبتنی بر چه دانشی چنین نظری داده اند؟؟
چرا به نمونه های تفسیری استناد نمی کنید؟؟ این مطلب کم کم دارد برایم جالب می شود. هیچ یک از پاسخ دهندگان اصلا متعرض کوچکترین بخش نمونه های تفسیری نمی شود!!
همچنین به این سوال نیز پاسخ دهید:
آن زن مدیر و مدبر و فهمیده که نان آور خانواده است نیز باید مدیریت شوهر غیر مدیر و غیر مدبر و نافهمیده خود را که بیکاری گز می کند بپذیرد؟؟

زنده ی بیدار;3077 نوشت:
[/]
منبع کپی پیست شما:
http://alii1346.persianblog.ir/post/46
سرقت ادبی ممنوع. دزدی ممنوع.

جناب بهتره یه مقداری ادب را رعایت کنید .
اون وبلاگی که شما ارائه دادیدhttp://alii1346.persianblog.ir/post/46 متعلق به خود ما هستش و یکی از تهیه کنندگان مقالات وبلاگ عدل الهی خود من هستم .
در برخی از روایات از امامان عزیز ما وارد شده اگر اشتباهی را از کسی برداشت کردید تا 70 احتمال بدید بعد قضاوت کنید ، چون ممکنه برداشت شما اشتباه باشه

زنده ی بیدار;3077 نوشت:
[/]

کجای علم فیزیولوِژی گفته شده است مردان از نظر قوای عقلانی برتر از زنان هستند؟؟؟
دقیقا به من نشان دهید.
کلی گویی ممنوع

در این باره بهتره با دانشمندان این فن مشورت کنی ،در این باره میتونی با جناب حمید و جناب امید 2009 که از کارشناسان علم روانشناسی هستند کسب فیض کنی شما در بدیهیات هم تشکیک میکنی الان روزه من بیام برای شما ثابت کنم که روزه میتونی نظرات دانشمندان این فن را ببینی .
شکمی حرف زدن که کاری ندارد عزیز دل برادر


امور دینی و معارف قرآنی کاملا تخصصی است و هر کسی که تخصص لازم را کسب نکرده باشد و سعی کند اظهار نظر کند قطعا به اشتباه و خطا می رود ، شما هم اگر بدون تخصص در این باره اظهار نظر کنی به اشتباه می روی و در واقع چنین اظهار نظرهایی شکمی خواهد بود و مغلطه و سفسطه هم تو را نجات نخواهد داد .

زنده ی بیدار;3077 نوشت:
[/]
از اینها گذشته سوال من چیز دیگری است. سوالات من اینهاست:
چرا این مفسران از شیعه و سنی حکم به برتری عقل مرد بر زن داده اند؟؟ چرا؟
چه انگیزه ای وجود داشته است؟
مبتنی بر چه دانشی چنین نظری داده اند؟؟
چرا به نمونه های تفسیری استناد نمی کنید؟؟ این مطلب کم کم دارد برایم جالب می شود. هیچ یک از پاسخ دهندگان اصلا متعرض کوچکترین بخش نمونه های تفسیری نمی شود!!
همچنین به این سوال نیز پاسخ دهید:
آن زن مدیر و مدبر و فهمیده که نان آور خانواده است نیز باید مدیریت شوهر غیر مدیر و غیر مدبر و نافهمیده خود را که بیکاری گز می کند بپذیرد؟؟

برای چرایی این علامت سوال ها شما باید با منابع تفسیر ، اصول و ضوابط تفسیر ، شرایط مفسر و بسیاری از علوم دیگر آشنا شوی چون در این جا مجال این کار نیست .

شما اگر تفاسیر را با دقت بخوانید خواهید دید که تفاسیر مفسران بویژه در ذیل آیه 34 سوره نسا ء این گونه مباحث را مطرح کرده اند .
در ضمن در هر قانونی استثنائاتی وجود داره آن زن مدیر و مدبر و.... که مورد نظر شماست جزء استثنائات این قاعده است .

توانایی های شناختی


زن و مرد در هوش کلی مانند توانایی یادگیری، حافظه، مفهوم سازی، استدلال، حل مسأله و خلاقیت بیشتر به یکدیگر شباهت دارند تا اینکه تفاوت داشته باشند. با این همه بعضی از استدلالهای خاص در یکی از دو جنس قوی تر و رشدیافته تر از دیگری است که به مهمترین آنها اشاره می شود:ء
1)
[=courier new,courier,monospace]توانایی کلامی[/]: برتری دختران در توانایی کلامی نسبت به پسران یکی از زمینه های بارز تفاوت بین دو جنس است. این تفاوت از دوران طفولیت شکل می گیرد. دختر بچه ها زودتر از پسر بچه ها فرا میگیرند و دارای خزانه لغات بیشتری هستند و صداهای مربوط به زبان را نیز سریعتر یاد می گیرند. در حدود نوجوانی از نظر دیکته نویسی، دقیقتر نوشتن، درک مفاهیم دشوارتر و حرف زدن، دختران عملکرد بهتری نسبت به پسران دارند. همچنین در مهارتهای خواندن که آشکارا با مهارتهای کلامی در ارتباط است، مشکلات پسران به مراتب از دختران بیشتر است.ء
2) [=courier new,courier,monospace]توانایی های فضایی[/]: توانایی های فضایی شامل مهارت در مشاهده کردن و دست کاری کردن اشکال و ارقام، تصور شیء پس از جابه جا کردن ذهنی آن، تشخیص اشکال مختلف، خواندن نقشه و نظایر آن می باشد. از آغاز دوره نوجوانی تا بزرگسالی، پسران در تست های مختلف توانایی فضایی، عملکرد بهتری در مقایسه با دختران دارند.ء
3) [=courier new,courier,monospace]توانایی های ریاضی[/]: به طور نسبی مردان از نظر توانایی ریاضی قویترند. این برتری در آزمونهایی است که استدلال ریاضی جای محاسبات ساده را می گیرد و از حدود 11 سالگی نمایان می شود. بر اساس بیشتر تحقیقات، پسران و دختران از نظر ریاضیات تا پایان کودکی شبیه یکدیگرند اما در نوجوانی پسران بر دختران پیشی می گیرند.ء
4) [=courier new,courier,monospace]عوامل زیباشناسی[/]: در این دسته می توان موردی چون تشخیص رنگها، مشخص کردن سنین ، عوامل ظاهری و نظایر آن قرار داد که زنان نسبت به مردان دارای برتری هستند.

ویژگی های روانی


همانگونه که میان دو جنس از نظر ساختمان بدنی تفاوت وجود دارد، از لحاظ ویژگی های روانی نیز تفاوتهایی بین زن و مرد مشاهده می شود که بعضی از آنها در این قسمت مطرح می گردند:

1- [=courier new,courier,monospace]اعتماد به نفس [/]: تحقیقات انجام شده حاکی از این است که زنان در قیاس با مردان از اعتماد به نفس کمتری برخوردار هستند. حتی تحقیقاا انجام شده در مورد کودکان پیش دبستانی در مقطع سنی 4 - 4/5 سالگی نیز نتایج مشابهی را به دست آورده است. به عبارت دیگر جنس مؤنث تلقی چندان مثبتی از کارکردهای خویش ندارد. البته نکات چندی در این رابطه حائز اهمیت است.
اول اینکه زنان در مقوله های وابسته به جنسیت خود اعتماد به نفس بیشتری نشان می دهند. دوم زنان به هنگام مقایسه با دیگران اعتماد به نفس کمتری نشان می دهند و سوم اینکه به دلیل هنجارهای فرهنگی، بسیاری از اوقات رفتار حاکی از اعتماد به نفس برای زنان ممکن است لاف زنی تلقی گردد و پسندیده نیست.ء
2- [=courier new,courier,monospace]عزت نفس [/]: عزت نفس ارزش و احترامی است که فرد برای خود قائل است. در سنین کودکی از این لحاظ تفاوتی بین پسر و دختر مشاهده نمی شود اما در سنین نوجوانی دختران نسبت به پسران از عزت نفس ضعیفتری برخوردارند.

3- [=courier new,courier,monospace]سبک زندگی [/]: مجموعه عادتها و رفتارها در زندگی و چگونگی زیستن را سبک زندگی گویند. بر اساس مطالعات، در مجموع سبک زندگی زنان سالمتر و مثبت تر از شیوه زندگی مردان است. زنان به تغذیه مناسب، خواب به موقع و رعایت بهداشت فردی و اجتماعی پایبندتر از مردان هستند و رفتارهایی که به آسیب های جسمی و روانی می انجامد مانند استفاده از مواد مخدر و الکل، در مردان شیوع بیشتری دارد.ء
4- [=courier new,courier,monospace]پرخاشگری [/]: پرخاشگری رفتاری است که با انگیزه آسیب رساندن به دیگران انجام می شود. مطالعات نشان می دهد که جنس مذکر پرخاشگرتر از جنس مؤنث می باشد. بسیاری از مطالعات نشان می دهند که پسران از کودکی پرخاشگرتر و تندخوتر از دختران هستند و در مقابل دختران رفتار ملایم تر و صلح آمیزتری از خود بروز می دهند.ء همچنین شیوه های خشونت نیز در میان دو جنس متفاوت است. در جنس مرد پرخاشگری بدنی بیشتری و در جنس زن پرخاشگری اغلب به صورت کلامی است.ء
5- [=courier new,courier,monospace]یادگیری [/]: مطالعات نشان می دهد که میزان یادگیری مردان بیشتر از زنان است. این ممکن است تعجب انگیز باشد زیرا انتظار داریم که زنان از ماهیت یاری رسانی و غمخوارگی بیشتری برخوردار باشند. تحقیقات نشان می دهد که میزان یاری رسانی مردان و زنان در موقعیتهای خاص با یکدیگر متفاوت است.ء
مثلاً مردان در موقعیت قهرمانانه مانند نجات یک انسان از خطر به ویژه در حضور دیگران ایفای نقش می کنند، حال آنکه زنان در رابطه با غمخواری برای دیگران و همدردی با آنان بهتر عمل می کنند.ء
6- [=courier new,courier,monospace]احساسات و عواطف [/]: در این زمینه تفاوتهای محسوسی بین دو جنس مشاهده می شود. زنان از مردان عاطفی تر هستند. سریعتر تحت تأثیر عواطف قرار می گیرند و راحت تر از مردان عواطف خود را آشکار می سازند.

زن و مرد از دیدگاه اسلام


در دیدگاه اسلام زن و مرد علی رغم تفاوتهایی که دارند در اصل و حقیقت انسانیت یکی هستند و فرق و تفاوتی بین ماهیت زن و مرد وجود ندارد. آیات بسیاری گویای آن هستند که گوهر وجودی زن و مرد یکی است و زوج آدم از جنس خود او آفریده شده است.ء
بر این اساس زن و مرد هر دو قابلیت دارند تا مورد خطاب ربوبیت قرار گیرند. هر دو قابلیت انجام اعمال نیک و بد دارند و هر کس عمل صالح انجام دهد خواه مرد باشد یا زن، پاداش عمل خود را خواهد دید.
منبع : مقدمه ای بر روان شناسی ازدواج - تألیف : دکتر زهره رئیسی

سخنی با زنده بیدار

نمیدانم هدفتان از حضور در این انجمن چیست مچ گیری، مجادله،بحث بی فایده و... اما هرچه هست میدانم دنبال بدست آوردن حق نیستید اگر بودید اینقدر مسائل حاشیه ای بیان نمیکردید

از لحاظ جامعه شناسی اگر بخواهیم این موضوع را بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم که:
هر گروهی برای اینکه نظم و ثبات داشته باشد باید دارای یک رهبر یا مدیر( اداره کننده ) باشد برای اینکه به هدف خود برسد.
این گروه می تواند یک جامعه وسیع نظیر یک کشور باشد ؛ ممکن است یک گروه کوچک دونفره مثل خانواده را در بر بگیرد.
مطمئنا شما هم منکر این موضوع نیستید.
در حالت کلی در خانواده به دلیل شرایط و ویژگیها و تفاوتهایی که در زن و مرد وجود دارد ، خداوند حکیم و دانا مرد را به عنوان رهبر و مدیر خانواده معرفی کرده ، برای ایجاد نظم و دوری از تفرقه و فروپاشی نظام خانواده .
در عین حال مسئولیتهایی را بر عهده مرد قرار داده که کانون گرم خانواده را اداره کند.
اما در مواردی خاص که اندکی از مردان متاسفانه نتوانستند ویژگیهای شخصیتی خاص یک مرد را در خود پرورش دهند مسما اداره زندگی بر عهده زنی با درایت و مدیر و مدبر می باشد. ( البته در موارد خاص)
بیدار عزیز قطعا نه شما و نه کارشناسان این مساله را انکار نکرده و نمی کنند.

زنده ی بیدار;3040 نوشت:
دوست گرامی متاسفانه چون خارج از چارچوب کپی پیست نمی توانید عمل کنید و پاسخ سوال من در مطالب در دسترستان نیست ره به بیراهه می روید.
اصلا تفاسیر عرضه شده را خواندید؟؟
چرا این مفسران از شیعه و سنی حکم به برتری عقل مرد بر زن داده اند؟؟ چرا؟
چه انگیزه ای وجود داشته است؟
مبتنی بر چه دانشی چنین نظری داده اند؟؟
سوال از این واضح تر
اگر هم پاسخ را نمی دانید لازم نیست تب دفاع از اسلام به تن کسی وارد شود. می توان فکر کرد و مطالعه کرد و بعد پاسخ داد. نه سراسیمه به جای پاسخ دهی به جاده خاکی زد.

بنام خدا

با سلام
علاوه بر پاسخ های دیگر کارشناسان و برخی از کاربران عزیز سایت، مطلب مورد بحث، چنانکه مورد سؤال شما بود پردازش شده و ارائه گردید، به حدی مطلب روشن و بدیهی است که هر خوانندۀ اهل منطق و منصفی به استواری و اتقان آن گواهی خواهد داد.

جای بسی تعجب است که بدیهیات را هم نمی پذیرید. و شاهد آنیم که علیرغم انتظار، گرفتار مغالطه گویی، مجادلۀ کلامی و متمسک به سفسطه شده اید، که البته در بحث های دیگر نیز بر آن تأکید ورزیدید و امر جدیدی نیست،

گمانم، یا بدنبال راه برون رفت هستید و یا به راهی افتاده اید که چاره ای جز ادامۀ آن نمی بینید.

که البته توصیۀ ما به شما انتخاب راه اول است زیرا خروج از دایرۀ شبهه و توقف از هر کجای شبهه، گامی به جلو محسوب می شود به قول معروف "ماهی را هر کی از آب بگیری تازه است".
جادۀ شبهه و تردید به مثابۀ مردابی است که افتادۀ در آن، هر چه بیشتر دست و پا می زند بیشتر فرو می رود.

تاریخ احتجاجات اعتقادی و کلامی گواه آنست؛ آنها که در برابر مجموعه ای از کلام متقن و استوار و کلیتی روشن و منور، که مورد تأیید عقل و نقل است، باز هم مقاومت نموده و بر طریق ناهموار و تاریک نمای پر شبهۀ خویش تکیه می زنند، و در این مسیر، جز تمسک به اخذ یک جمله از کلام متقن مخاطب و پر رنگ نمودن اشکالات سطحی و اغلاط احتمالی املائی و انشائی آن راهی دیگر ندارند.

ایشان، نه بدنبال کشف حقیقت که همت ورزان وادی شبهه و تردیدند و نه خود بهره ای از نور حقیقت خواهند برد و نه دیگران را اجازت بخشند.

اینگونه افراد از شیوه های مغالطه گوئی نظیر بحث را به حاشیه راندن، مخاطب را کم بضاعت شمردن، بر جزئیات اشکال گرفتن، با فرافکنی و حدیث نفس گویی، دیگران را به کپی پیست متهم کردن و یا به مبانی، بدون مبنا حمله ور شدن بهره می گیرند. که البته بر اهل نظر و کاربران فرهیخته، این شیوه ها لباس های مندرسی را ماند رفو شده و بدلیجاتی را ماند زینت بخشیده."

امید که دل به نور تقوای الهی مزین شود زیرا که هدایت، موهبتی است الهی برای دلهای با تقوا "ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین"

موفق باشید ...

با سلام
عرض کنم که با شانتاژ و گرد و خاک به راه انداختن و فرد مقابل را به هزار انگ جورواجور متهم ساختن که همگی ناشی از قلت بضاعت گوینده است تشتی است که سالهاست از پشت بام افتاده است.
حجم سوالات نوین که حاکی از تفکر انتقادی و در هم شکستن دگماهای پوسیده قرون و اعصار است البته به مذاق کسانی که از این راه نان می خورند و کسانی که پادو های دکان این شیادانند خوش نخواهد آمد.
من برای آخرین بار خدمت کپی پیستر های عزیز که به اشتباه نام کارشناس بر خود گذاشته اند سوالاتی را که هنوز بلاجواب مانده اند مطرح می کنم. کسی که عقلم سلیم و فکر بی تعصب دارد در این سوالات فکر می کند و سعی می کند آنها را بفهمد و بدنبال حقیقت باشد نه این که خوانده و نخوانده دندان قروچه می کند پیشانیش عرق می نشیند و سوار بر گوگل و یاهو دربدر بدنبال مطلبی می گردد که به اصطلاح پاسخ من در آن باشد. این شخص دنبال هر چه باشد دنبال حقیقت نیست بلکه غرقه در تعصب است.
سوالات:

نقل نوشته اصلی توسط : hakim. در زندگى زنان ، «احساس » و در حيات مردان تعقّل غلبه دارد .

1- کجای علم فیزیولوِژی گفته شده است مردان از نظر قوای عقلانی برتر از زنان هستند؟؟؟دانشمندان چگونه و طی چه آزمایشاتی و در کدام شاخه علم به این نتیجه رسیده اند که در حیات مردان تعقل غلبه دارد؟؟در روانشناسی؟ در روانشناسی اجتماعی؟ در فیزولوژی؟ در کدام شاخه از شاخه های علوم چنین مطلبی به اثبات رسیده است؟؟
( واضح و شفاف آدرس بدهید گرد و خاک کردن که بعله این از بدیهیات است و کذا و کذا در من کارگر نیست.)

منبع معتبر از حوزه های علم مربوطه نشان دهید.

2- چرا این مفسران از شیعه و سنی حکم به برتری عقل مرد بر زن داده اند؟؟ چرا؟
چه انگیزه ای وجود داشته است؟
مبتنی بر چه دانشی چنین نظری داده اند؟؟
( این سوال بسیار واضح است. تمام نمونه های تفسیری را که متاسفانه قادر به فهمش نیستید در اختیار شماست. بدهید دارالترجمه از آنها سر در بیاورید.)

3-آن زن مدیر و مدبر و فهمیده که نان آور خانواده است نیز باید مدیریت شوهر غیر مدیر و غیر مدبر و نافهمیده خود را که بیکاری گز می کند بپذیرد؟؟
( چرا می گویید البته عده کمی و اندکی از زنان چنیند؟ چگونه به چنین آماری رسیده اید؟ واضح و مشخص منابع آماری خود و شیوه آمار گیری آن را تشریح کنید. هیچ راه دیگری ندارید. با کسی طرفید که هر رطب و یابسی را نمی پذیرد. منتظرم)

زنده ی بیدار;3153 نوشت:
1- کجای علم فیزیولوِژی گفته شده است مردان از نظر قوای عقلانی برتر از زنان هستند؟؟؟دانشمندان چگونه و طی چه آزمایشاتی و در کدام شاخه علم به این نتیجه رسیده اند که در حیات مردان تعقل غلبه دارد؟؟در روانشناسی؟ در روانشناسی اجتماعی؟ در فیزولوژی؟ در کدام شاخه از شاخه های علوم چنین مطلبی به اثبات رسیده است؟؟
( واضح و شفاف آدرس بدهید گرد و خاک کردن که بعله این از بدیهیات است و کذا و کذا در من کارگر نیست.)
منبع معتبر از حوزه های علم مربوطه نشان دهید.

جناب زنده بيدار
گر چه ميدانم از زير بار حقايق باز شانه خالي ميكني ، ولي مطالبي را در قالب مقالات كاملا علمي از صاحب نظران را تقديم ميكنم .
انساني كه دنبال حقيقت باشد به ما قال نگاه ميكند نه من قال !


آیا مغز زن و مرد ساختی متفاوت دارد؟
تا همین چندی پیش، عصب شناسان معتقد بودند که تفاوت های مغز زن و مرد صرفاً منحصر به مناطقی از مغز است که در رفتار جفتگیری دخالت دارد. "سیمور لیواین" از دانشگاه استنفورد در مقاله ای که در سال 1345/1966 تحت عناون" تفاوت های مغز دو جنس "نوشت تشریح کرد که چگونه هورمون های جنسی به هدایت رفتارهای واگری تولید مثل در موش ها کمک می کنند. لیواین در این بررسی خود فقط از یک منطقه ی مغز نام برده بود: هیپوتالاموس(سازه ای کوچک در قاعده ی مغز که در تنظیم تولید هورمون و کنترل رفتارهای اساسی همچون خوردن، آشامیدن و آمیزش دخالت دارد) یک نسل از عصب شناسان با این اعتقاد به عرصه رسیدند که "تفاوت های مغز دو جنس" عمدتاً به رفتارهای جفتگیری، هورمون های جنسی و هیپوتالاموس مربوط می شود.
حال اما این دیدگاه با انبوه یافته هایی که تاثیر جنسیت را در حوزه های متعدد شناخت و رفتار از جمله حافظه، عاطفه، بینایی، شنوایی، پردازش چهره ها و پاسخ مغز به هورمون های فشار عصبی برجسته می سازند دگرگون می شود. این پیشرفت ها در پنج تا ده سال گذشته به یمن کاربرد فزاینده ی تکنیک های پیچیده ی تصویر برداری غیر تهاجمی از قبیل توموگرافی با گسیل پوزیترون(پی ای تی) و تصویر برداری با تشدید مغناطیسی کارکردی (اف ام آر آی)، که قادرند به درون مغز داوطلبان زنده سرک بکشند، تسریع شده است.
این آزمایش ها که به کمک تصویربرداری انجام شده آشکار ساخته که تفاوت های کالبد شناختی در مناطق متعددی در سر تا سر مغز یافت می شوند. برای مثال، "جیل گلدستاین" از دانشکده ی پزشکی دانشگاه هاروارد و همکارانش با استفاده از " ام آر آی"اندازه ی چندین ناحیه ی قشری و زیر قشری مغز را اندازه گرفتند. این پژوهشگران از جمله دریافتند که بخش هایی از قشر پیشانی مغز جایگاه بسیاری از کارکردهای شناختی عالی است در زنان حجیم تر از مردان است، همچنان که بخش هایی از قشر کناری که در پاسخ های هیجانی دخالت دارد. در مردان نیز بخش هایی از قشر آهیانه ای که در ادراک فضا دخالت دارد از زنان بزرگ تر است، و همین طور بادامه ی مغز (ساختاری بادام شکل که به اطلاعات بر انگیزاننده ی هیجانات پاسخ می دهد یعنی به هر چیز که سبب تند شدن ضربان قلب و ترشح آدرنالین می شود)این اختلاف اندازه ها و نیز سایر تفاوت های ذکر شده در سر تا سر مقاله نسبی اند: یعنی مقصود از آنها حجم کلی آن سازه نسبت به حجم کلی مغز است.
تفاوت در اندازه ی سازه های مغزی را عموماً بازتابنده ی اهمیت نسبی آنها برای جانور می دانند. برای مثال، نخستی ها بیشتر بر بینایی متکی اند تا بویایی؛ در موش ها فضایی بیشتر به بویایی اختصاص یافته است. بنابر این، وجود اختلافات کالبد شناختی گسترده بین زنان و مردان نشان دهنده ی این است که جنسیت در نحوه ی عملکرد مغز تأثیر می گذارد.
سایر تحقیقات به کشف تفاوت های کالبد شناختی دو جنس در سطح سلول پرداخته اند. برای مثال، "سانرا ویتلسن" و همکارانش در دانشگاه "مک مستر" کشف کرده انند که تراکم یاخته های عصبی در بخش هایی از قطعه ی گیجگاهی قشر مغز، که با پردازش زبان و درک و مفهوم متن سرو کار دارد، در زنان بسیار بیشتر است.
پژوهشگران با شمارش یاخته های عصبی در نمونه های کالبدشکافی دریافتند که در زنان در دو لایه از شش لایه ی قشر مغز در هر واحد حجم یاخته های بیشتری دارند. یافته های مشابه نیز در مورد قطعه ی پیشانی متعاقباً گزارش شد. با در دست داشتن این اطلاعات، عصب شناسان حال می توانند به کاوش در این زمینه بپردازند که آیا اختلافات ناشی از جنسیت از لحاظ تعداد یاخته های عصبی با تفاوت در توانایی های شناختی همبستگی دارد برای مثال بررسی کنند که آیا این ازدیاد تراکم یاخته های عصبی در قشر شنوایی مغز زنان با عملکرد بهتر زنان در آزمون های سیالی کلامی ارتباط دارد یا نه.
این تفاوت های کالبدشناختی شاید عمدتاً نتیجه ی فعالیت هورمون های جنسی باشد که مغز جنین را لبریز می کنند. این ستروئیدها به هدایت سازماندهی و ارتباطات مغز در طول تکامل آن کمک می کنند و در ساختار و تراکم سلول های عصبی در مناطق مختلف مغز تأثیر می گذارند. جالب این است که نواحی مغزی که بنا به یافته های "گلدستاین" در زنان و مردان متفاوت است همان نواحی است که در حیوانات حاوی بیشترین تعداد گیرنده های هورمون های جنسی در طی رشد است. این همبستگی میان اندازه ی منطقه ی مغز در بزرگسالان و عمل استروئید جنسی در دوره ی زهدانی حاکی از آن است که دست کم بخشی از تفاوت های جنسی در کارکرد شناختی ناشی از تأثیرت فرهنگی یا تغییرات هورمونی در دوره ی بلوغ نیست، بکه در واقع از همان بدو تولد وجود دارد.
[=Times New Roman]

برگرفته از مجله دانشگر: از صفحه ی 46 تا صفحه 49

در ضمن به اين منابع هم نگاه كنيد .
شما كه معتقدي كه حقايق را بدون تعصب ميپذيري اميدوارم كه چشمت را بر روي حقايق باز كني
1.
http://kanoon-ansar.net/html/index.php?name=Sections&req=viewarticle&artid=20&allpages=1&theme=Printer
2.
http://www.aftab.ir/lifestyle/view/9677
3.http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1754740
4.http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=35101

دوست ارجمند
نه در متن مقاله! درج شده ردی و نشانی از برتر بودن عقل مردان نسبت به زنان وجود دارد و نه در لینکهای ضمیمه.
عرض من این بود به من نشان بدهید در کدام حوزه علم ثابت شده است که عقل مردان برتر از مردان است؟؟؟؟
برتری عقل مردان بر زنان
نه مسائل حاشیه ای و بی ربط
برتری عقل مردان بر زنان در کدام حوزه علم ثابت شده است؟؟ نشان دهید
از این گذشته سوال اصلی و آغازین این بود:
چرا مفسران قدیم و جدید و شیعه و سنی در نمونه های ارائه شده عقل مرد را بر زن برتر می دانسته اند؟؟؟
آیا هنوز این سوال مبهم است؟
دلیل این برتر بینی آنها چه بوده است؟؟؟

بسمه تعالی:Sham::Sham:
دوست عزیز جناب زنده بیدار اشکال شما چیز جدیدی نیست وپاسخ آن روشن است .
1-:Gol:شما ادعا می کنی در قرآن برتری عقل مرد بر زن آمده آن آیه را برای ما بیاور .
2-:Gol:چنانچه به فرهنگ لغت سری بزنی هیچ گاه کلمه «قوام» به معنی عقل برتر ویا عاقل تر نیست
3-:Gol:چنانچه قرآن را کنار گذاریم حتی دانشمندان علم تجربی وروان شناسان نیز تفاوتهای فیزیولوژیک وحتی روانی بین زن ومرد را قائلند واین مطلب بر کسی پوشیده نیست البته اختلاف در تکالیف وحقوق زن ومرد در اسلام نیز برخاسته از همین اختلاف است .حق وتکلیف لازم وملزوم هم هستند حق بیشتر تکلیف بیشتر را در پی داردو بالعکس . مثلا در همین مورد شما کانون احساسات مرد در پشت عقل وعقل در جلوی سر قرار دارد ولی در زن کانون احساسات در جلوی سرو عقل در پشت آن قرار دارد،که آن نیز به دلیل مصلحتی است که تربیت فرزند به عهده زن نهاده شده چرا که قانون خلقت است هم چنان که در مورد سایر موجودات چنین است . بنابراین بحث در تقدم وتاخر مکان عقل است ونه در قلت وکثرت آن
4-:Gol:شما قرآن را متهم کردید من بدون تعصب وفقط از دید مباحث علمی می گویم اینکه شاکله انسان را روح او تشکیل می دهد و نه جسمش .جنسیت مربوط به جسم است ودر انسانیت انسان دخالتی ندارد .هرچه روح را بیشتر تربیت کند انسان تر است ونه هر که مرد باشد انسان تر .در قرآن آیات بسیار دیگری داریم که ناقض سخن شماست.در سوره مبارکه احزاب آیه 35 خداوند 10مقام را بر میشمرد هم برای مرد وهم برای زن .اگر عقل زن کمتر باشد چگونه بتواند هم طراز مرد به این مقامات برسد.
نظر شما از دید گاه فمنیستی است که مناقشات بسیاری حتی از سوی فلاسفه غربی به آن وارد شده و رنک ولعاب خود را از دست داده است .

زمزم;3180 نوشت:

1-:gol:شما ادعا می کنی در قرآن برتری عقل مرد بر زن آمده آن آیه را برای ما بیاور .

من کجا ادعا کرده ام در قرآن گفته شده است عقل مردان برتر از زنان است؟؟؟
دقیقا به من نشان بدهید.
به چه زبانی بگویم؟؟ سخن من این است در نمونه های تفسیری که در اولین پست در این تاپیک زدم و ظاهرا اصلا آن را نخوانده اید و نخواهید خواند!! نشان دادم که قریب به بیست مفسر از قدیم و جدید و از شیعه و سنی عقل مرد را برتر از زن دانسته اند.
سوال من این است که چرا این مفسران به چنین نتیجه ای رسیده اند؟
چه عامل و یا عواملی آنها را به چنین نتیجه گیری سوق داده است؟
این نظر آنها مبتنی بر چه پیشفرضهایی بوده است و خود میراث اسلامی اعم از قرآن و سنت چه اندازه در شکل گیری چنین نظریه ای از جانب آنها سهیم بوده است؟؟
روشن شده عزیز دل برادر یا باز توضیح بدهم؟؟
زمزم;3180 نوشت:

2-:gol:چنانچه به فرهنگ لغت سری بزنی هیچ گاه کلمه «قوام» به معنی عقل برتر ویا عاقل تر نیست

چه کسی گفته است قوام بودن به معنی برتری در عقل است؟؟
من گفته ام؟؟ کجا؟؟
دوست من قضیه را برعکس فهمیده اید. آن برتری کذایی در ( بما فضلهم الله ) موجب قوامیت شده است نه قوامیت موجب برتری.
زمزم;3180 نوشت:

3-:gol:چنانچه قرآن را کنار گذاریم حتی دانشمندان علم تجربی وروان شناسان نیز تفاوتهای فیزیولوژیک وحتی روانی بین زن ومرد را قائلند واین مطلب بر کسی پوشیده نیست

من عجالتا کاری به تفاوتهای فیزیولوژیک ندارم. ربطی به بحث ما ندارد. بحث بر سر برتری داشتن یا نداشتن عقل مردان بر زنان است.
کاربر حکیم فرمودند: " در زندگى زنان ، «احساس » و در حيات مردان تعقّل غلبه دارد . "
من هم گفتم در کدام حوزه ی علم چنین مطلبی اثبات شده است دقیقا به من نشان بده. آدرس و منبع معتبری را که به برتری قوای عقلانی مرد بر زن صراحتا‍ سخن گفته باشد را عنوان کن. و همچنان منتظرم.
زمزم;3180 نوشت:

. مثلا در همین مورد شما کانون احساسات مرد در پشت عقل وعقل در جلوی سر قرار دارد ولی در زن کانون احساسات در جلوی سرو عقل در پشت آن قرار دارد،که آن نیز به دلیل مصلحتی است که تربیت فرزند به عهده زن نهاده شده چرا که قانون خلقت است هم چنان که در مورد سایر موجودات چنین است . بنابراین بحث در تقدم وتاخر مکان عقل است ونه در قلت وکثرت آن

شما این حرف را مبتنی بر چه دستاوردی عنوان می کنید؟ مگر مرکز تعقل کشف شده است؟ کجا؟ کی؟
با منبع معتبر و ذکر حوزه علمی مربوطه ما را مستفیض فرمایید.
زمزم;3180 نوشت:

4-:gol:شما قرآن را متهم کردید

من قرآن را به چه چیزی متهم کردم؟
واضح و شفاف توضیح دهید؟
من متهم کردم یا مفسران ذکر شده حکم به برتری عقل مرد بر زن دادند؟؟
حالتان خوب است؟؟
بار دیگر همگان را ارجاع می دهم به خواندن نمونه های تفسیری ( هر چند ظاهرا فایده ای ندارد).

کاربرگرامی جناب زنده بیدار
این سایت از هر گونه پرسش و شبهه از ناحیه کاربران استقبال می کند ، ولی از اغتشاش و ملتهب کردن فضا جلو گیری خواهد کرد .
استدلالات و دلایل را ملاحظه کردید
پس بگذارید کاربران، خوانندگان و سایر مراجعه کنندگان به سایت قضاوت کنند .
این گونه که پیش می روید که هر پاسخ و دلیل کارشناسی را به بهانه اینکه کپی هستش و یا چون شما قبول ندارید را رد و بر سولات تکراری خودت اصرار بورزی کار به جایی نخواهد رسید
انکار خیلی آسان است به خصوص برای کسانی که به مبانی عقلی و منطقی پایبند نیستند .
من فکر میکنم شما دنبال پاسخ نباشید چون اگر بودید بدیهیات را انکار نمی کردید .
بنابر این از توهین به کارشناسان و کاربران سایت خوداری کنید . و سعی کنید با دید منطقی و منصفانه به مباحث و پاسخ ها نگاه کنید .

زنده ی بیدار;3179 نوشت:
دوست ارجمند
نه در متن مقاله! درج شده ردی و نشانی از برتر بودن عقل مردان نسبت به زنان وجود دارد و نه در لینکهای ضمیمه.
عرض من این بود به من نشان بدهید در کدام حوزه علم ثابت شده است که عقل مردان برتر از مردان است؟؟؟؟
برتری عقل مردان بر زنان
نه مسائل حاشیه ای و بی ربط
برتری عقل مردان بر زنان در کدام حوزه علم ثابت شده است؟؟ نشان دهید

اولا بحث در اندازه ظاهری عقل زن و مرد نیست و یا آنکه زنان عقلشون کم باشه و مردان عقلشون زیاد باشه ، نقل این حرفا نیست .
اساسا بحث این نیست بلکه بحث در این است که در مباحث و موضوعات کلان عقلی مردها بهتر از زنان عمل میکنند چون قوه تعقل در مردها بیشتر از زنان است و این نکته هم چیزی از ارزش زنان کم نخواهد کرد .در برابر این نکته خانم ها عاطفی تر و احساسی تر هستند و در جای جای این مقاله ها به این نکات تصریح شده است لطفا اینجا http://www.aftab.ir/lifestyle/view/9677را با دقت بخوانید و انکار نکنید .

با سلام به كارشناسان و زنده بيدار و با تشكر از مدير سايت
@ آقاى زنده بيدار بنده با قسمتى از نظر مدير سايت هم عقيده ام
و بعضى جملات شما را بى احترامى و توهين ميدانم شايد شما ناخواسته آنرا مرتكب شده ايد ولى بهرحال شما بايد در انتخاب جملات و كلمات خود بيشتر دقت كنيد و البته نه فقط شما بلكه همه و البته معتقدم مدير سايت بايد همين تذكر را به بعضى از طرف مقابل هم ميداد تا به عدالت و بى طرفى ايشان شك نشود زيرا بعضى صفاتيكه آنان براى زنده بيدار و امثال او بكار برده اند و يا آنجه كه دليل سماجت او بر نظرش خوانده اند خارج از جارجوب ادب و نوعأ توهين و بى احترامى است

@ زنده بيدار درباب سوال شما بنده با شما موافق هستم كارشناسان به نظر من آنجه از سخنانشان در اينجا فهميده ام خواسته يا ناخواسته خود در به حاشيه كشانده شدن بحث نقش دارند و هنوز متوجه منظور اصلى سوال يا قسمتى از سوال نشده يا شده و خود قصدأ جواب نداده اند كه البته اميدوارم اشتباه از فهم بنده باشد
@ كارشناسان محترم زنده بيدار بارها سوالش را تكرار كرده است و به نظر من آنجه اتهام و انتساب غلط به قرآن خوانده ايد از سخن ايشان به وضوح ديده نشده و قصد باطنى ايشان را هم كه خود بهتر ميدانند
ايشان سوالش اين است كه :
جرا مفسران اسلامى طى قرنها به اين نتيجه رسيده اند عقل مرد از زن بيشتر است يا برترى دارد
آنجه موجب ايجاد اين ذهنيت و اعتقاد در آنها شده جيست و طبق كدام تعاليم و دستورات اسلام به اين نتايج رسيده اند قرآن سنت يا ؟
@ هرجند در خلال بحث سوالات و بعضأ اشكالات غلط از سوى زنده بيدارطرح شده است اما به نظر بنده كارشناسان مربوطه بخصوص كارشناسان علوم قرآنى بهتر است يا ثابت كنند مفسرين جنين نظرى نداشته اند يا اكر داشته اند علت و دليل صحتش را بيان كنند يا هر نظرى كه خود صلاح ميدانند
@ در باب دلايل و منابع علمى
كه زنده بيدار ظاهرأ قانع نشده اند بنده بعدأ عرض ميكنم

من هم از کار بر نامسلمان عزیز تشکر میکنم :Gol:
من هم معتقدم احترام و رعایت شیوه بحث باید دو طرفه باشه از برخی از کارشناسان عزیز هم تشکر میکنم و توقع دارم که سعه صدر بیشتری داشته باشند . ولی خداییش جناب بیدار از توهین و اهانت چیزی کم نمیذاره ، شما میتونید نوشتها و پست های ایشون را ببینید و قضاوت کنید .
همان طور در پست قبلی هم شماره 29 گفتم کسی از مفسران این نسبت را به قرآن کریم نداده که عقل زنان بیشتر از مردان است .
اگر هست از منابع معتبر بیاورید .شما اگر تفسیر تسنیم آیت الله جوادی آملی و یا تفسیر المیزان را بخونید خواهید دید که این تهمتی است به مفسران گرانقدر ( البته به عده ای دیگه کار ندارم که ممکنه گفته باشند ).
بحث اینکه مرد ها در امور عقلی کلان مثل تصمیم های بزرگ و سرنوشت ساز از خانم ها در درک و تعقل و تصمیم گیری و تدبر امور از قوت بیشتری بر خوردارند .

مدیر سایت;3252 نوشت:

کاربرگرامی جناب زنده بیدار
این سایت از هر گونه پرسش و شبهه از ناحیه کاربران استقبال می کند ، ولی از اغتشاش و ملتهب کردن فضا جلو گیری خواهد کرد .


با درود بر مدیر گرامی سایت
من هم با سخن شما موافقم. البته به نظر من در چنین موقعیتی دست کم یک نفر بعنوان حکم یا داور باید در میان باشد که بی طرفانه داوری کند. امیدوارم شما صرف نظر از هر عقیده و مرامی که دارید چون در جایگاه مدیر سایت هستید این نقش را بپذیرید.

مدیر سایت;3252 نوشت:

استدلالات و دلایل را ملاحظه کردید

متاسفانه من تاکنون هیچ پاسخی مرتبط با سوالاتی که طرح کرده ام دریافت نکرده ام. بهتر بگویم سوالاتی را که چندین بار در پست های مختلف درج کرده ام کسی نمی خواند یا نمی خواهد که بخواند. از این رو پاسخ های ارائه شده فاقد دلیل و استدلالی مرتبط با موضوعی است که بنده مطرح کرده ام.
مدیر سایت;3252 نوشت:

این گونه که پیش می روید که هر پاسخ و دلیل کارشناسی را به بهانه اینکه کپی هستش و یا چون شما قبول ندارید را رد و بر سولات تکراری خودت اصرار بورزی کار به جایی نخواهد رسید

با عرض معذرت من در این جا تاکنون کسی به نام کارشناس ندیده ام. عموما‍ کپی پیستر های حرفه ای هستند که از این جا و آنجا مطلب جمع کرده مثل باران بر سر فرد فرو می ریزند و بعد می گویند کافی نبود باز هم مطلب بیاوریم؟!! نمی خواهی حقیقت را قبول کنی؟!!
حال که سخن بدین جا رسید بهتر است یک بار دیگر دلیل مخالفت خودم را با کپی پیست توضیح دهم:
نخست آن که اخلاق ایجاب می کند اگر مطلبی را به تمامه و کماله از جایی برداشتیم و در جایی دیگر نقل کردیم نشانی دقیق منبع برداشت خود را ذکر کنیم. اگر چنین نکنیم لاجرم چنین نشان داده می شود که فرد ناقل نویسنده مطلب بوده است. از همین روی به چنین کاری سرقت ادبی می گویند. آن چه من پیشنهاد دادم بار گرانی نبود. گفتم مطلب از هر کجا برداشت شده است نشانی همانجا را در ذیل مطلب ذکر کنیم. این درخواست نامعقول و غیر ممکنی است؟؟ نمی توان آن را انجام داد؟؟!!
اشکال دیگری که کپی پیست در این حجمی که مشاهده می کنم دارد این است که فرد ناقل خود چندان در مورد بحث سواد و تخصص لازم را ندارد زیرا اگر داشت مطالب مختلف را می خواند و یا از قبل خوانده بود در ذهن خود حلاجی می کرد و شفاف و روان نتیجه آن تفکر خویش را عرضه می کرد. ولی زمانی که کسی کارش عمدتا این باشد که از این جا و آنجا مطلب بردارد و در این جا پیست کند نشان از آن دارد که بر موضوع مورد بحث اشراف نداشته و برای بدر نرفتن از میدان متشبث به این نوشته یا آن نوشته می شود و خود نمی تواند ماحصل یافته هایش را منظم و مدون درج کند.
ایراد سوم بر کپی پیست این است که چون ناقل مطلب اشراف چندانی بر موضوع ندارد سخن فرد مقابلش را حتی به رساترین صورت ممکن هم نخواهد شنید. و این مطلب در این بحث کاملا آشکار شد. من بارها و بارها گفته ام چرا در نمونه های تفسیری که در اولین پست خودم درج کردم و شامل مفسران قدیم و جدید و شیعه و سنی است فکر می کرده اند عقل مردان برتر از زنان است. آیا تاکنون دیدید که کسی دقیقا و مشخصا متعرض این سوال شود؟؟ حاشا و کلا
آیا دیدید که کاربری تاکنون برای یک بار هم شده و فقط یک بار متعرض بخش بسیار کوچکی از نمونه های تفسیر ی ارائه شده بر آمده باشد؟؟ حاشا و کلا
این را می گویم عدم اشراف کسانی که کارشان کپی پیست مطلب از این جا و آنجاست. چون اگر اهل تحقیق و مطلعه و دقت بودند فورا مورد سوال را درک می کردند و ریز به ریز نمونه های تفسیری را به بحث می گذاشتند.
نه تنها چنین نیست بلکه کاربر حکیم اصل مطلب را انکار می کند و می گوید کو کجاست که مفسران عقل مردان را بر زنان ترجیح داده اند؟!!
این کاربر حتی یک بار هم پست اول و خاستگاه بحث را مطالعه نکرده بی ربط با موضوع داد سخن می دهد!
مدیر سایت;3252 نوشت:

انکار خیلی آسان است به خصوص برای کسانی که به مبانی عقلی و منطقی پایبند نیستند .


دوست عزیز
خواهشمندم دقیقا و مشخصا به من نشان دهید چه چیز اثبات شده ای را انکار کرده ام؟؟!!
همچنین به من نشان دهید کجا و در چه مواردی موازین عقلی و منطقی را رعایت نکرده ام؟
مورد به مورد نشان دهید. ممنون
مدیر سایت;3252 نوشت:

من فکر میکنم شما دنبال پاسخ نباشید چون اگر بودید بدیهیات را انکار نمی کردید .

لطف کنید آن بدیهیاتی را من انکار!! کرده ام نشان دهید. بسیار ممنون خواهم شد.

مدیر سایت;3252 نوشت:

بنابر این از توهین به کارشناسان و کاربران سایت خوداری کنید . و سعی کنید با دید منطقی و منصفانه به مباحث و پاسخ ها نگاه کنید .

اگر در جایی از من توهینی نسبت به کاربران دیده شده است از صمیم قلب عذر می خواهم. ضمنا آیا این توصیه را صرفا به من می کنید یا شامل دیگر کاربرانی هم می شود که در مقابل به من توهین کرده اند؟
موارد را نشان دهم یا خود پیدا کرده تذکر خواهید داد؟؟
باز هم ممنون

hakim;3263 نوشت:
بحث در این است که در مباحث و موضوعات کلان عقلی مردها بهتر از زنان عمل میکنند چون قوه تعقل در مردها بیشتر از زنان است و این نکته هم چیزی از ارزش زنان کم نخواهد کرد http://www.aftab.ir/lifestyle/view/9677را

دوست گرامی شما از سویی می گویید قوه تعقل در مردان بیش از زنان است. و از سوی دیگر نشان نمی دهی که در کجا در حوزه روانشناسی یا فیزیولوژی چنین مطلبی به اثبات رسیده است! این که مقاله کوچی که فاقد ارجاعات است و بصورتی کلی و ژورنالیستی می گوید بعله روانشناسان چنین می گویند و روانشناسان چنان می گویند که نشد منبع معتبر.
دوست عزیز قرار است در این جا مستدل و علمی بحث کنیم. در کدام منبع معتبر روانشناسی چنین مطلبی ذکر شده است؟ در روانشناسی هیلگارد آمده است؟ در انجمن روانشناسان آمریکا چنین مطلبی ثبت شده است؟ در انجمن روانشناسان ایران از آن سخنی به میان آورده اند؟ در کدام ژورنال معتبر بین المللی اثبات کرده اند که عقل مردان بیش از زنان است؟
این روانشناسان که در مطلب ضمیمه می گوید چند نفرند؟ همه ی روانشناسان دنیا هستند؟؟ در صورتی که تمامی جمعیت روانشناسان دنیا بصورت اجماعی صرف نظر از گرایشهای مختلف آنها بر این باور باشند که باید مطلب مشهوری باشد که حتی در روانشناسی دوره دبیرستان هم باید درج شود. بگذریم از روانشناسی هیلگارد.
حالا متوجه شدید که منظور من از مستدل و علمی چیست؟؟

namosalman;3265 نوشت:

@ زنده بيدار درباب سوال شما بنده با شما موافق هستم كارشناسان به نظر من آنجه از سخنانشان در اينجا فهميده ام خواسته يا ناخواسته خود در به حاشيه كشانده شدن بحث نقش دارند و هنوز متوجه منظور اصلى سوال يا قسمتى از سوال نشده يا شده و خود قصدأ جواب نداده اند كه البته اميدوارم اشتباه از فهم بنده باشد
@ كارشناسان محترم زنده بيدار بارها سوالش را تكرار كرده است و به نظر من آنجه اتهام و انتساب غلط به قرآن خوانده ايد از سخن ايشان به وضوح ديده نشده و قصد باطنى ايشان را هم كه خود بهتر ميدانند
ايشان سوالش اين است كه :
جرا مفسران اسلامى طى قرنها به اين نتيجه رسيده اند عقل مرد از زن بيشتر است يا برترى دارد
آنجه موجب ايجاد اين ذهنيت و اعتقاد در آنها شده جيست و طبق كدام تعاليم و دستورات اسلام به اين نتايج رسيده اند قرآن سنت يا ؟

سرانجام کسی یافت شد که سوال مرا بفهمد. ممنون
namosalman;3265 نوشت:

@ هرجند در خلال بحث سوالات و بعضأ اشكالات غلط از سوى زنده بيدارطرح شده است اما به نظر بنده كارشناسان مربوطه بخصوص كارشناسان علوم قرآنى بهتر است يا ثابت كنند مفسرين جنين نظرى نداشته اند يا اكر داشته اند علت و دليل صحتش را بيان كنند يا هر نظرى كه خود صلاح ميدانند

لطف کنید آن اشکالات غلط را به من نشان دهید. ممنون

hakim;3266 نوشت:
کسی از مفسران این نسبت را به قرآن کریم نداده که عقل زنان بیشتر از مردان است .

ذیل آیه 34 سوره نساء:
تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن/ الطبرسي (ت 548 هـ):
المعنى: لمَّا بيَّن تعالى فضل الرجال على النساء ذكر عقيبه فضلهم في القيام بأمر النساء فقال { الرجال قوَّامون على النساء } أي قيّمون على النساء مسلّطون عليهن في التدبير،والتأديب، والرياضة، والتعليم { بما فضّل الله بعضهم على بعض } هذا بيان سبب تولية الرجال عليهنّ، أي إنما ولاَّهم الله أمرهن لما لهم من زيادة الفضل عليهن بالعلم والعقل وحسن الرأي والعزم { وبما أَنفقوا من أموالهم } عليهنّ من المهر والنفقة، كل ذلك بيان علة تقويمهم عليهن وتوليتهم أمرهن.

hakim;3266 نوشت:
کسی از مفسران این نسبت را به قرآن کریم نداده که عقل زنان بیشتر از مردان است .

تفسير التبيان الجامع لعلوم القرآن/ الطوسي (ت 460 هـ):
والمعنى: { الرجال قوّامون على النساء } بالتأديب والتدبير لما { فضل الله } الرجال على النساء في العقل والرأي.

hakim;3266 نوشت:
کسی از مفسران این نسبت را به قرآن کریم نداده که عقل زنان بیشتر از مردان است .

تفسير الصافي في تفسير كلام الله الوافي/ الفيض الكاشاني (ت 1090 هـ):
{ (34) الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ } يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية { بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ } بسبب تفضيله الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التدبير ومزيد القوة في الأعمال والطاعات { وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } في نكاحهن كالمهر والنفقة.

hakim;3266 نوشت:
کسی از مفسران این نسبت را به قرآن کریم نداده که عقل زنان بیشتر از مردان است .

تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة/ الجنابذي (ت القرن 14 هـ):
{ ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ } قائمون عليهنّ قيام الولاة على رعيتّهم مراقبون احوالهنّ مقيمون اعوجاجهنّ كأنّ المنظور كان بيان وجه استحقاق التّوارث بينهما فانّه وان كان مستفاداً من ذكر عقد الايمان لكن لظهور عقد الايمان فى الثّلاثة السّابقة كان يمكن اختفاء هذا ثمّ اتبعه ببيان آداب المعاشرة بين الازواج { بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ } بتفضيله الرّجال فى الجثّة والقوّة والادراك وحسن التّدبير وكمال العقل{ وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ } يعنى لهم فضيلة ذاتيّة وفضيلة عرضيّة بكلّ يستحقّون التّفضيل والتّسلّط فعليهم مراقبتهنّ وسدّ فاقتهنّ وقضاء حاجتهن وعليهنّ الانقياد وقبول نصحهم وحفظ غيبهم.

hakim;3266 نوشت:
کسی از مفسران این نسبت را به قرآن کریم نداده که عقل زنان بیشتر از مردان است .شما اگر تفسیر المیزان را بخونید خواهید دید که این تهمتی است به مفسران گرانقدر

تفسير الميزان في تفسير القرآن/ الطباطبائي (ت 1401 هـ):
والمراد بما فضَّل الله بعضهم على بعض, هو ما يفضل ويزيد فيه الرجال بحسب الطبع على النساء, وهو زيادةقوة التعقل فيهم, وما يتفرع عليه من شدة البأس والقوة والطاقة على الشدائد من الأعمال ونحوها, فإن حياة النساء حياة إحساسية عاطفية مبنية على الرقة واللطافة, والمراد بما أنفقوا من أموالهم ما أنفقوه في مهورهن ونفقاتهن.

hakim;3266 نوشت:
کسی از مفسران این نسبت را به قرآن کریم نداده که عقل زنان بیشتر از مردان است .

تفسير الكشاف/ الزمخشري (ت 538 هـ):
{ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنّسَاءِ } يقومون عليهن آمرين ناهين، كما يقوم الولاة على الرعايا. وسموا قوّاماً لذلك. والضمير في { بَعْضَهُمْ } للرجال والنساء جميعاً، يعني إنما كانوا مسيطرين عليهن بسبب تفضيل الله بعضهم وهم الرجال، على بعض وهم النساء. وفيه دليل على أنّ الولاية إنما تستحق بالفضل، لا بالتغلب والاستطالة والقهر. وقد ذكروا في فضل الرجال: العقل، والحزم، والعزم، والقوّة، والكتابة ـ في الغالب، والفروسية، والرمي، وأنّ منهم الأنبياء والعلماء، وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى، والجهاد، والأذان، والخطبة، والاعتكاف، وتكبيرات التشريق عند أبي حنيفة، والشهادة في الحدود، والقصاص، وزيادة السهم، والتعصيب في الميراث، والحمالة، والقسامة، والولاية في النكاح والطلاق والرجعة، وعدد الأزواج، وإليهم الانتساب، وهم أصحاب اللحى والعمائم { وَبِمَا أَنفَقُواْ } وبسبب ما أخرجوا في نكاحهنّ من أموالهم في المهور والنفقات.


hakim;3266 نوشت:
کسی از مفسران این نسبت را به قرآن کریم نداده که عقل زنان بیشتر از مردان است .

تفسير مفاتيح الغيب ، التفسير الكبير/ الرازي (ت 606 هـ):
واعلم أن فضل الرجل على النساء حاصل من وجوه كثيرة، بعضها صفات حقيقية، وبعضها أحكام شرعية، أما الصفات الحقيقية فاعلم أن الفضائل الحقيقية يرجع حاصلها الى أمرين: إلى العلم، وإلى القدرة،ولا شك أن عقول الرجال وعلومهم أكثر،ولا شك أن قدرتهم على الأعمال الشاقة أكمل، فلهذين السببين حصلت الفضيلة للرجال على النساء في العقل والحزم والقوة، والكتابة في الغالب والفروسية والرمي، وأن منهم الأنبياء والعلماء، وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى والجهاد والأذان والخطبة والاعتكاف والشهادة في الحدود والقصاص بالاتفاق، وفي الأنكحة عند الشافعي رضي الله عنه، وزيادة النصيب في الميراث والتعصيب في الميراث، وفي تحمل الدية في القتل والخطأ، وفي القسامة والولاية في النكاح والطلاق والرجعة وعدد الأزواج، وإليهم الانتساب، فكل ذلك يدل على فضل الرجال على النساء.
والسبب الثاني: لحصول هذه الفضيلة: قوله تعالى: { وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوٰلِهِمْ } يعني الرجل أفضل من المرأة لأنه يعطيها المهر وينفق عليها.

hakim;3266 نوشت:
کسی از مفسران این نسبت را به قرآن کریم نداده که عقل زنان بیشتر از مردان است .

تفسير انوار التنزيل واسرار التأويل/ البيضاوي (ت 791 هـ):
{ ٱلرّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنّسَاء } يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية، وعلل ذلك بأمرين وهبي وكسبي فقال: { بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ } بسبب تفضيله تعالى الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التدبير، ومزيد القوة في الأعمال والطاعات، ولذلك خصوا بالنبوة والإِمامة والولاية وإقامة الشعائر، والشهادة في مجامع القضايا، ووجوب الجهاد والجمعة ونحوها، والتعصيب وزيادة السهم في الميراث والاستبداد بالفراق. { وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوٰلِهِمْ } في نكاحهن كالمهر والنفقة.

hakim;3266 نوشت:
کسی از مفسران این نسبت را به قرآن کریم نداده که عقل زنان بیشتر از مردان است .

تفسير الجلالين/ المحلي و السيوطي (ت المحلي 864 هـ):
{ ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ } مسلطون { عَلَى ٱلنِّسَآءِ } يؤدِّبونهن ويأخذون على أيديهِنَّ { بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ } أي بتفضيله لهم عليهن بالعلم والعقل والولاية وغير ذلك { وَبِمَآ أَنفَقُواْ } عليهن { مِنْ أَمْوٰلِهِمْ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ }.

hakim;3266 نوشت:
کسی از مفسران این نسبت را به قرآن کریم نداده که عقل زنان بیشتر از مردان است .

تفسير القرآن/ الفيروز آبادي (ت817 هـ):
{ ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ } مسلطون على أدب النساء { بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ } الرجال بالعقل والقسمة في الغنائم والميراث { عَلَىٰ بَعْضٍ } يعني النساء { وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ } يعني بالمهر والنفقة التي عليهم دونهن.

hakim;3266 نوشت:
کسی از مفسران این نسبت را به قرآن کریم نداده که عقل زنان بیشتر از مردان است .

تفسير بحر العلوم/ السمرقندي (ت 375 هـ):
{ ٱلرّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنّسَاءِ } يعني مسلطون في أمور النساء وتأديبهم { بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ } وذلك أن الرجل له الفضل على امرأته في إنفاقه عليها [ودفع الحق إليها] ويقال: إن الرجال لهم فضيلة في زيادة العقل والتدبير، فجعل لهم حق القيام عليهن بما لهم من زيادة عقل ليس ذلك للنساء.

hakim;3266 نوشت:
کسی از مفسران این نسبت را به قرآن کریم نداده که عقل زنان بیشتر از مردان است .

تفسير النكت والعيون/ الماوردي (ت 450 هـ):
قوله تعالى: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَآءِ } يعنيأهل قيام على نساءهم، في تأديبهن، والأخذ على أيديهن، فيما أوجب الله لهم عليهن. { بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ } يعني في العقل والرأي. { وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أِمْوَالِهِمْ } يعني به الصداق والقيام بالكفاية.

hakim;3266 نوشت:
کسی از مفسران این نسبت را به قرآن کریم نداده که عقل زنان بیشتر از مردان است .

تفسير معالم التنزيل/ البغوي (ت 516 هـ):
{ ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ } أي: مُسلّطون على تأديبهن، والقوّام والقيم بمعنى واحد، والقوّام أبلغ وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب. { بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ } ، يعني: فضّل الرجال على النساء بزيادة العقلوالدين والولاية.

hakim;3266 نوشت:
کسی از مفسران این نسبت را به قرآن کریم نداده که عقل زنان بیشتر از مردان است .

تفسير القرآن/ ابن عبد السلام (ت 660 هـ):
{ قَوَّامُونَ } عليهن بالتأديب، والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ـ تعالى ـ ولأزواجهن. { بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ } الرجال عليهن في العقل والرأي. { وَبِمَآ أَنفَقُواْ } من الصداق والقيام بالكفاية.

hakim;3266 نوشت:
کسی از مفسران این نسبت را به قرآن کریم نداده که عقل زنان بیشتر از مردان است .

تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل/ النسفي (ت 710 هـ):
{ ٱلرّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنّسَاء } يقومون عليهن آمرين ناهين كما يقوم الولاة على الرعايا وسموا قواماً لذلك { بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ } الضمير في «بعضهم» للرجال والنساء يعني إنما كانوا مسيطرين عليهن لسبب تفضيل الله بعضهم ـ وهم الرجال ـ على بعض ـ وهم النساء ـبالعقل والعزم والحزم والرأي والقوة والغزو وكمال الصوم والصلاة والنبوة والخلافة والإمامة والأذان والخطبة والجماعة والجمعة وتكبير التشريق ـ عند أبي حنيفة رحمه الله ـ والشهادة في الحدود والقصاص وتضعيف الميراث والتعصيب فيه وملك النكاح والطلاق وإليهم الانتساب وهم أصحاب اللحى والعمائم. { وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوٰلِهِمْ } وبأن نفقتهن عليهم وفيه دليل وجوب نفقتهن عليهم.

hakim;3266 نوشت:
کسی از مفسران این نسبت را به قرآن کریم نداده که عقل زنان بیشتر از مردان است .

تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل/ الخازن (ت 725 هـ):
فقوله تعالى: { الرجال قوامون على النساء } أي متسلطون على تأديب النساء والأخذ على أيديهن قال ابن عباس: أمروا عليهن فعلى المرأة أن تطيع زوجها في طاعة الله والقوام هو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب فالرجل يقوم بأمر المرأة ويجتهد في حفظها ولما أثبت القيام للرجال على النساء بيّن السبب في ذلك فقال تعالى: { بما فضل الله بعضهم على بعض } يعني أن الله تعالى فضل الرجال على النساء بأمور منها زيادة العقل والدين والولاية والشهادة والجهاد والجمعة والجماعات وبالإمامة لأن منهم الأنبياء والخلفاء والأئمة ومنها أن الرجل يتزوج بأربع نسوة ولا يجوز للمرأة غير زوج واحد ومنها زيادة النصيب في الميراث والتعصيب في الميراث وبيده الطلاق والنكاح والرجعة وإليه الانتساب فكل هذا يدل على فضل الرجل على النساء ثم قال تعالى: { وبما أنفقوا من أموالهم } يعني وبما أعطوا من مهور النساء والنفقة عليهن.

hakim;3266 نوشت:
کسی از مفسران این نسبت را به قرآن کریم نداده که عقل زنان بیشتر از مردان است .

تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان/القمي النيسابوري (ت 728 هـ):
فقال: { الرجال قوّامون } يقال: هذا قيم المرأة وقوّامها بناء مبالغة للذي يقوم بأمرها ويهتم بحفظها كما يقوم الوالي على الرعية ومنه سمي الرجال قوّاماً. والضمير في بعضهم للرجال والنساء جميعاً أي إنما كانوا مسيطرين عليهن بسبب تفضيل الله بعضهم - وهو الرجال - على بعض - وهم النساء. وقيل: وفيه دليل على أن الولاية إنما تستحق بالفضل لا بالتغلب والاستطالة والقهر. وذكروا في فضل الرجال العقل والحزم والعزم والقوة والكتابة في الغالب والفروسية والرمي، وأن منهم الأنبياء والعلماء والحكماء، وفيهم الإمامة الكبرى وهي الخلافة، الصغرى وهو الاقتداء بهم في الصلاة، وأنهم أهل الجهاد والأذان والخطبة والاعتكاف والشهادة في الحدود والقصاص بالاتفاق وفي الأنكحة عند الشافعي، وزيادة السهم في الميراث والتعصيب فيه، والحمالة تحمل الدية في القتل الخطأ، والقسامة والولاية في النكاح والطلاق والرجعة وعدد الأزواج وإليهم الانتساب، وكل ذلك يدل على فضلهم، وحاصلهم يرجع إلى العلم والقدرة. ومنها سبب خارجيّ وذلك أنهم فضلوا عليهن بما أنفقوا أي أخرجوا في نكاحهن من أموالهم مهراً / ونفقة.

hakim;3266 نوشت:
کسی از مفسران این نسبت را به قرآن کریم نداده که عقل زنان بیشتر از مردان است .

تفسير نظم الدرر في تناسب الآيات والسور/ البقاعي (ت 885 هـ):
{ الرجال قوامون } أي قيام الولاة { على النساء } في التأديب والتعليم وكل أمر ونهي، وبين سببي ذلك بقوله: { بما فضل الله } أي الذي له الحكمة البالغة والكمال الذي لا يدانى، هبة منه وفضلاً نم غير تكسب { بعضهم } وهم الرجال، في العقل والقوة والشجاعة، ولهذا كان فيهم الأنيباء والولاة والإمامة الكبرى والولاية في النكاح ونحو ذلك من كل أمر يحتاج إلى فضل قوة في البدن والعقل والدين { على بعض } يعني النسا
hakim;3266 نوشت:
کسی از مفسران این نسبت را به قرآن کریم نداده که عقل زنان بیشتر از مردان است .
hakim;3266 نوشت:


تفسير الوجيز/ الواحدي (ت 468 هـ):
{ الرجال قوَّامون على النساء } على تأديبهنَّ والأخذ فوق أيديهنَّ { بما فضَّل الله } الرِّجال على النِّساء بالعلم، والعقل، والقوَّة في التَّصرف، والجهاد، والشَّهادة، والميراث { وبما أنفقوا } عليهنَّ { من أموالهم } أَي: المهر والإِنفاق عليهنَّ.

hakim;3266 نوشت:
کسی از مفسران این نسبت را به قرآن کریم نداده که عقل زنان بیشتر از مردان است .

hakim;3266 نوشت:


التفسير الكبير / للإمام الطبراني (ت 360 هـ):
الرجالُ مُسَلَّطُونَ على أدب النِّساء بالحقِّ، والقوَّامُونَ الْمُبَالِغُونَ بالقيامِ عليهنَّ بتعليمهنَّ وتأديبهنّ وإصلاحِ أمورهن، وقولهُ تعالى: { بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ } أي جَعَلَ اللهُ ذلك للرجالِ بفضلِهم على النساء في العقلِ والرَّأي، وَقِيْلَ: بزيادةِ الدِّين واليقينِ، وَقِيْلَ: بقوة العبادةِ والجهادِ، وَقِيْلَ: بالجمُعة والجماعةِ وبإنفاقِهم أموالِهم في الْمُهُور وأقْوَاتِ النساءِ.

جناب حکیم حالتان خوب است؟
بنابراین سوال این است:
چرا مفسران فوق از قدیم و جدید و از شیعه و سنی عقل مرد را بیش از زن می دانسته اند؟
این دیدگاه آنها مبتنی بر چه پیشفرضهایی بوده است؟
در نظریه این مفسران نقش خود قرآن و میراث مکتوب اسلامی تا چه اندازه سهیم بوده است؟؟

یک نکته را هم اضافه کنم که اگر کاربری آن اندازه عربی بلد نیست که از نمونه های تفسیری فوق سر در بیاورد همان بهتر که وارد این گونه مباحث نشود که عرض خود می برد و زحمت ما می دارد.
ممنون

زنده ی بیدار;3283 نوشت:
دوست گرامی شما از سویی می گویید قوه تعقل در مردان بیش از زنان است. و از سوی دیگر نشان نمی دهی که در کجا در حوزه روانشناسی یا فیزیولوژی چنین مطلبی به اثبات رسیده است! این که مقاله کوچی که فاقد ارجاعات است و بصورتی کلی و ژورنالیستی می گوید بعله روانشناسان چنین می گویند و روانشناسان چنان می گویند که نشد منبع معتبر.
دوست عزیز قرار است در این جا مستدل و علمی بحث کنیم. در کدام منبع معتبر روانشناسی چنین مطلبی ذکر شده است؟ در روانشناسی هیلگارد آمده است؟ در انجمن روانشناسان آمریکا چنین مطلبی ثبت شده است؟ در انجمن روانشناسان ایران از آن سخنی به میان آورده اند؟ در کدام ژورنال معتبر بین المللی اثبات کرده اند که عقل مردان بیش از زنان است؟
این روانشناسان که در مطلب ضمیمه می گوید چند نفرند؟ همه ی روانشناسان دنیا هستند؟؟ در صورتی که تمامی جمعیت روانشناسان دنیا بصورت اجماعی صرف نظر از گرایشهای مختلف آنها بر این باور باشند که باید مطلب مشهوری باشد که حتی در روانشناسی دوره دبیرستان هم باید درج شود. بگذریم از روانشناسی هیلگارد.
حالا متوجه شدید که منظور من از مستدل و علمی چیست؟؟

دوست عزيز
منبع معتبر از نظر شما يعني همو ن هايي كه تو ذهن شما هست ؟؟
اين چه حرفيه كه شما ميزني كه منابع معتبر را محدود به يك عده اي ميكني ؟!
من نظر كارشناساني را همچون

"سیمور لیواین" از دانشگاه استنفورد
جیل گلدستاین" از دانشکده ی پزشکی دانشگاه هاروارد
"کاتارینا براون" و همکارانش در دانشگاه "اتو فن گوریک" (در ماگدبورگ آلمان)
"جنیس جوراسکا" و همکارانش در دانشگاه "ایلی نوی"
نقل كردم
اينا كه ايراني و مذهبي نيستند
در ضمن من بازم ميگم شما بين كم بودن عقل زنان و تفاوت روحي و رواني زن و مرد قاطي كردي
پاسخ هاي منو دوباره بخون و دقت بيشتري بفرماييد
مفسران ما به تفاوت روحي و رواني و فيزيكي ساختار زنو مرد قائلند ولي به كم عقل بودن زن و يا بي ارزش بودن زن هرگز معتقد نيستند .

در ضمن منظور از زيادت تعقل با زياد بودن عقل متفاوت هستش
بله مفسران به زيادت تعقل و غلبه تعقل بر احساسات معتقدند ، كه در مردان قوه تعقل و ادراك قوي تر هستش ولي هيچ مفسري از مفسران شيعه نگفته زيادت عقل در مردان از زنان بيشتر است .
اگر با ادبيات عرب آشنا باشيد منظور بنده را خواهيد فهميد .

hakim;3292 نوشت:
در ضمن منظور از زيادت تعقل با زياد بودن عقل متفاوت هستش
بله مفسران به زيادت تعقل و غلبه تعقل بر احساسات معتقدند ، كه در مردان قوه تعقل و ادراك قوي تر هستش ولي هيچ مفسري از مفسران شيعه نگفته زيادت عقل در مردان از زنان بيشتر است .
اگر با ادبيات عرب آشنا باشيد منظور بنده را خواهيد فهميد .

حکیم جان دیگر برایم مسلم شد که به هیچ وجه به دنبال یافتن حقیقت نیستی. جواب می دهی که نشان دهی کم نیاورده ای. عزیز من اینجا جای این کارها نیست.
طبرسی و شیخ طوسی و فیض کاشانی که شیعه هستند. آنها که برتر بودن عقل مردان بر زنان را صراحتا گفته اند. شما که ادبیات عربیتان خوب است. بار دیگر نگاه کن و بخوان. آنهم حقیقت جویانه نه ....
مفسران به زیادت تعقل معتقد نیستند به برتری عقل مرد بر زن قائلند. علامه طباطبایی می گوید زیاده قوه التعقل. سوال این زیادی قوه تعقل و عقل ورزیدن چه تفاوتی دارد با سوال من یعنی برتری عقلی؟؟
می شود توضیح دهید؟
چند تا از تفاسیر ارائه شده گفته اند در زن تعقل بر احساسات زیادتی دارد ( البته ظاهرا به جز علامه طباطبایی)؟؟؟
زیاد بودن تعقل با زیاد بودن عقل چه تفاوتی دارد؟؟
چرا پرسشهای مرا پاسخ ندادید؟
راستی شما که می گفتید در تفاسیر اصلا چنین مطلبی نیامده است. چه شد؟
چرا متعرض این بخش نشدید؟
اول که گفتید کل تفاسیر. قافیه که تنگ آمد شد تفاسیر شیعه.!!
حقیقت جو باش حکیم. هیچ چیز زیباتر از حقیقت نیست. در دست هر کس که باشد و به هر شکلی که باشد.

hakim;3288 نوشت:
دوست عزيز

منبع معتبر از نظر شما يعني همو ن هايي كه تو ذهن شما هست ؟؟
اين چه حرفيه كه شما ميزني كه منابع معتبر را محدود به يك عده اي ميكني ؟!
من نظر كارشناساني را همچون


"سیمور لیواین" از دانشگاه استنفورد
جیل گلدستاین" از دانشکده ی پزشکی دانشگاه هاروارد
"کاتارینا براون" و همکارانش در دانشگاه "اتو فن گوریک" (در ماگدبورگ آلمان)
"جنیس جوراسکا" و همکارانش در دانشگاه "ایلی نوی"
نقل كردم
اينا كه ايراني و مذهبي نيستند
در ضمن من بازم ميگم شما بين كم بودن عقل زنان و تفاوت روحي و رواني زن و مرد قاطي كردي


علم روش دارد. اصول دارد. ضوابط دارد. هر کی هر کی نیست. هر کس هر چه به ذهنش رسید را به عنوان یک نظریه علمی! عنوان کند. شاید در قدیم می شد این گونه عمل کرد ولی امروز به هیچ روی کلی گویی و قصه پردازی کاری علمی و روشمند نیست و جز شبه علم محسوب می شود و بلای اکنون ایران زمین است.
باید دقیقا مشخص سازی که این افراد در چه نشریه ای در چه شماره ای مطلب نوشته اند. کل مقاله باید موجود باشد. واکنش ها به مطلب مذکور سنجیده شود. روشمندی کار آنها ارزیابی شود. نقاط ضعف و قوت آنها آشکار شود. و از همه مهمتر باید دقیقا و شمخصا نشان داده شود که این افراد بر اساس روشهای علمی و مبتنی بر اصول و روشهای صحیح تحقیق نشان داده اند که فی المثل عقل مردان بیش از زنان است.


hakim;3288 نوشت:

مفسران ما به تفاوت روحي و رواني و فيزيكي ساختار زنو مرد قائلند ولي به كم عقل بودن زن و يا بي ارزش بودن زن هرگز معتقد نيستند .

ببین دوست من. بحث را عوض نکن و آگاهانه آن را به بیراهه نبر. تا اینجا کسی از بی ارزش بودن زن یا با ارزش بودن وی سخنی نگفته است. اگر گفته ام نشان بده. شما قرار است مستدل و عطف به نکات فوق نشان دهی که علم ثابت کرده است عقل مردان بیش از زنان است. در علوم تجربی اگر مطلبی طبق ظوابط علمی به اثبات رسید همه دانشمندان آن حوزه خاص به آن حقیقت گردن می نهند. مانند حوزه علوم انسانی نیست که بحث و مجادله کنند. و آن را تا زمانی می پذیرند که خلاف آن ثابت نشده باشد.
حال باید نشان دهی که دانش روانشناسی و یا فیزیولوژی ثابت کرده است عقل مردان بیش از زنان است. آن هم معتبر و متقن و با عطف به شرایط فوق.

با سلام
زنده بيدار
اشكالات غلط منظور سه مورد از تفاسير مذكور است البته جملاتى كه نقل كرده ايد نه كل تفسير
تفسير جامع البيان طبرى و تفسير جامع الاحكام قرطبى اشاره اى به عقل زياد و تعقل زياد ندارند و آنرا ذيل تفسير قواميت مرد بر زن نياورده اند
مثلأ طبرى آنرا فضل الهى و ناشى از مهريه و نفقه دانسته است وامور زنان
@ در مورد شماره 13 كه تفسير القدير شوكانى است آنجه شما نقل كرده ايد ذكر شأن نزول آيه است مانند قرطبى و نشانى از برترى عقل زنان ندارد
بنده به اين تفسير دسترسى ندارم اكر جمله آخر را درست نقل كرده ايد كه آمده لا يلزمهم كه جمع مذكر است و خلاف ادعا را اثبات ميكند و اكر اشتباه نكارشى از شماست و لا يلزمهن درست است كه اصلاح كنيد
البته يلزمهن به جمله نميخورد
@ در باب روش مباحثه شما جايى آورده بوديد كه ( نقل به مضمون ) مسلمانها به يمن قرآن حقوق ساير افراد را رعايت نميكنند / كه يعنى علت عدم رعايت حقوق افراد از سوى مسلمانان بيروى از دستورات و تعاليم قرآن است
كه به نظر بنده ناشى از عصبانيت شما از جواب دوستان است در باب سرقت ادبى كه البته حق با شماست و آنكار سرقت ادبى است
ولى بهرحال بى احترامى شما بجاى خود باقى است زيرا شموليت آن همه مسلمين هستند و اينكه عده اى اين خطا را مرتكب شوند نبايد تعميم داده شود زيرا معلوم نميشود آنها را از قرآن آموخته باشند حق كسى را رعايت نكنند و نيز مسلمانان جنين اشكالى را توهين به قرآن ميدانند كه بحث طولانى است و باعث حاشيه از بحث تفاسير ميشود لذا ميكذريم
@ شما جايى در توصيف جواب يكى از دوستان آنرا شكمى خوانده ايد كه شكمى نميشود كه حرف زد / و البته آن دوست كرامى هم مقابله به مثل كرده و عين جمله را تحويل شما داده است
بنده حوصله ندارم دوباره بحثها را بخوانم زيرا قصدم مج كرفتن نيست و اين را هم در جواب درخواست شما آوردم
و در باب بحث اصلى بجز بحث منابع علمى موافقم كه بعدأ نظرم را مينويسم
موفق باشيد

زنده ی بیدار;3294 نوشت:
حکیم جان دیگر برایم مسلم شد که به هیچ وجه به دنبال یافتن حقیقت نیستی. جواب می دهی که نشان دهی کم نیاورده ای. عزیز من اینجا جای این کارها نیست.
طبرسی و شیخ طوسی و فیض کاشانی که شیعه هستند. آنها که برتر بودن عقل مردان بر زنان را صراحتا گفته اند. شما که ادبیات عربیتان خوب است. بار دیگر نگاه کن و بخوان. آنهم حقیقت جویانه نه ....
مفسران به زیادت تعقل معتقد نیستند به برتری عقل مرد بر زن قائلند. علامه طباطبایی می گوید زیاده قوه التعقل. سوال این زیادی قوه تعقل و عقل ورزیدن چه تفاوتی دارد با سوال من یعنی برتری عقلی؟؟
می شود توضیح دهید؟
چند تا از تفاسیر ارائه شده گفته اند در زن تعقل بر احساسات زیادتی دارد ( البته ظاهرا به جز علامه طباطبایی)؟؟؟
زیاد بودن تعقل با زیاد بودن عقل چه تفاوتی دارد؟؟
چرا پرسشهای مرا پاسخ ندادید؟
راستی شما که می گفتید در تفاسیر اصلا چنین مطلبی نیامده است. چه شد؟
چرا متعرض این بخش نشدید؟
اول که گفتید کل تفاسیر. قافیه که تنگ آمد شد تفاسیر شیعه.!!
حقیقت جو باش حکیم. هیچ چیز زیباتر از حقیقت نیست. در دست هر کس که باشد و به هر شکلی که باشد.

زنده ديدار عزيز
1. تعقل با عقل فرق ميكند وقتي ميگوييم قوه تعقل در مردها قوي تر است يعني مردها در تصميم گيري هايشان بيشتر وغالبا بر مبناي عقلي و عاقلانه رفتار مي كنند ، ولي زنها غالبا بر اساس عاطفه واحساسات تصميم مي گيرند .
عقل به همون قوه درك و توان انديشيدن گفته مي شود .يعني زن و مرد هر دو داري عقل هستند ولي قوه تعقل غالبا درمردها بيشتر است .
2. زنده بيدار حتماتوقع نداريد كه من ازتفاسير اهل سنت دفاع كنم . چون خودم بسياري از مطالب اون تفاسير را قبول ندارم
من در اينجا سخن علامه طباطبايي و يا آيت الله جوادي آملي برايم حجت است .
3 . همين الان هم معتقدم در تفاسيري كه مورد قبول من هست نيومده كه عقل مرد از زن بيشتر است .ازدياد تعقل را قبول دارم همين
4. اين شمايين كه به بسياري از سوالات من جواب نداديد بزرگوار من كه تك تك جواب دادم ومستند هم كردم . هر كدوم مونده بفرماييد تا دوباره جواب را ارجاع بدم.

زنده ی بیدار;3295 نوشت:
[/]

علم روش دارد. اصول دارد. ضوابط دارد. هر کی هر کی نیست. هر کس هر چه به ذهنش رسید را به عنوان یک نظریه علمی! عنوان کند. شاید در قدیم می شد این گونه عمل کرد ولی امروز به هیچ روی کلی گویی و قصه پردازی کاری علمی و روشمند نیست و جز شبه علم محسوب می شود و بلای اکنون ایران زمین است.
.

دوست گرامي !
خيلي جالبه واقعا
من هم با شما موافقم كه هر كسي بايد در رشته تخصصي خودش صاحب نظر باشه و رجوع به كارشناس به قول شما امروزه يك اصل مسلم است .در امور ديني هم بايد به متخصص و كارشناس رجوع كرد . ولي ببخشيد شما مدرك اجتهاد داري ؟ يا قواعد و ضوابط تفسير را ميدوني ؟ آيا تا اكنون تفسير يا اثر تفسيري نوشتي ؟ آيا با مباني تفسير و علوم قرآن آشنا هستي؟
زنده بيدار جان! پس قبول بفرما در هر فني و علمي بايد به متخصص خاص اون علم رجوع كرد .
من فقط نظرات چند تن از روانشناسان و كارشناسان فيزيولو‍ژي را به عنوان استناد آوردم .

جناب نامسلمان عزیز
فکر کنم در چند مورد گفتم اکثر نمونه های تفسیری حکم به برتری عقل مرد بر زن داده اند. در چند تا از نمونه ها از برتری سخن نگفته بودند. حق باشماست.
در مورد اشتباهات تایپی و غیره و اطلاع یافتن از قبل و بعد نمونه ها می توانید به آدرس ذیل رفته و تفاسیر را بررسی کنید.
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=0&tSoraNo=1&tAyahNo=1&tDisplay=no&LanguageID=1

زنده ی بیدار;3206 نوشت:
من کجا ادعا کرده ام در قرآن گفته شده است عقل مردان برتر از زنان است؟؟؟
دقیقا به من نشان بدهید.
به چه زبانی بگویم؟؟ سخن من این است در نمونه های تفسیری که در اولین پست در این تاپیک زدم و ظاهرا اصلا آن را نخوانده اید و نخواهید خواند!! نشان دادم که قریب به بیست مفسر از قدیم و جدید و از شیعه و سنی عقل مرد را برتر از زن دانسته اند.
سوال من این است که چرا این مفسران به چنین نتیجه ای رسیده اند؟
چه عامل و یا عواملی آنها را به چنین نتیجه گیری سوق داده است؟
این نظر آنها مبتنی بر چه پیشفرضهایی بوده است و خود میراث اسلامی اعم از قرآن و سنت چه اندازه در شکل گیری چنین نظریه ای از جانب آنها سهیم بوده است؟؟
روشن شده عزیز دل برادر یا باز توضیح بدهم؟؟

چه کسی گفته است قوام بودن به معنی برتری در عقل است؟؟
من گفته ام؟؟ کجا؟؟
دوست من قضیه را برعکس فهمیده اید. آن برتری کذایی در ( بما فضلهم الله ) موجب قوامیت شده است نه قوامیت موجب برتری.

من عجالتا کاری به تفاوتهای فیزیولوژیک ندارم. ربطی به بحث ما ندارد. بحث بر سر برتری داشتن یا نداشتن عقل مردان بر زنان است.
کاربر حکیم فرمودند: " در زندگى زنان ، «احساس » و در حيات مردان تعقّل غلبه دارد . "
من هم گفتم در کدام حوزه ی علم چنین مطلبی اثبات شده است دقیقا به من نشان بده. آدرس و منبع معتبری را که به برتری قوای عقلانی مرد بر زن صراحتا‍ سخن گفته باشد را عنوان کن. و همچنان منتظرم.

شما این حرف را مبتنی بر چه دستاوردی عنوان می کنید؟ مگر مرکز تعقل کشف شده است؟ کجا؟ کی؟
با منبع معتبر و ذکر حوزه علمی مربوطه ما را مستفیض فرمایید.


خب این بنده خدا که حرفی از بی عقلی زن نزده !
برداشت و نظر شما سطحی بوده ...

من خیلی خودمونی تر از دیگران میتونم صحبت کنم .
اون علما میدونستند که یک دلیل خلقت حوا برانگیختن احساس ادم بود !
عشق انگیزه پیشرفت

مرد و زن هم نداره
عشق و عقل یا مغز و قلب در تعاملند و به هم نیازمند !
عشق قوای عقل و عقل فرمانروای عالم عشق !

مکمل همند
حالا یکی عشق ! یکی عقل !

اشکالی داره ؟

  • به نام خدا
  • جناب زنده بيدار لطف ميفرماييد به سه سوال بنده پاسخ دهيد ممنون ميشم
  • شما از اين برتري عقل مرد بر زن كه ايا..... هست و ايا..... نيست چه پيشنهادي داريد؟ با توجه به پاسخهاي صاحب نظران محترم براي بنده جاي سوال و شبهه است كه نظر و اعتقادشما از اين مطلب چيست؟!
  • از چه مذهب و ادياني ميباشيد؟!!
  • اما در مورد اينكه زن مدير و مدبر و فهميده نان اور خانه است براي شوهر غير مدير و مدبر و غيره تا انجا كه بنده اطلاع دارم بعضي از بانوان طبق شرايطي بر طبق قانون ميتوانند سرپرستي خانواده را به عهده بگيرند و سرپرست مرد خانواده و فرزندان شوند نظر شما چيست؟بيان ميفرماييد؟
  • واگر خوانندگان محترم هم راهنمايي بفرمايند ممنون ميشوم

صدر;2869 نوشت:
با سلام به زنده بیدار بنده جدا از این بحث از مجموع سوالاتی که در انجمنهای مختلف از شما دیده ام یک نصیحت دوستانه به شما دارم و ان اینکه هر گاه کسی پاسخ شما را داد بدون بهانه گیری از ان استقبال نمایید در این سایت کسی ادعا نکرده من این متن را نوشته ام بلکه اینجا سایت پرسش و پاسخ است نه اینکه سایت مقالات که با توجه به حق تالیف باشد ما در این سایت پاسخ دوستان پرسشگر را از هر جایی به شرط انکه متقن و همراه با منابع باشد عرضه نماییم همانطور که اگر در جایی کسی از شما پرسشی بنماید به دنبال پاسخ مناسب در هر جایی باشد می گردید وقطعا خود شما هم ادعا ندارید که این پرسشها و سوالهای شما ناشی از اندیشه شما بوده اگر چنین بود شما سوالی را مطرح می کردید که تاکنون کسی نپرسیده باشد در حالی که اگر سوالات شما در اینترنت جستجو شود دهها سایت است که ان سوال را مطرح کرده اند و دهها سایت هم به ان جواب داده اند و شما نهایتا با اندکی تغییر در متن انرا مطرح کرده اید اگر با دید شما نگاه کنیم من حق دارم بپرسم که شما این سوال را چرا در حالی که اندیشه دیگران بوده سرقت نموده اید و بدون ذکر نام کسی که این شبه را اختراع نموده ان را پرسیده اید
اگر در این سایت شما جواب سوالی را دریافت نموده ایدبرای ما کفایت می نماید چون ما ادعای تالیف پاسخها را نداریم و جواب را گاهی از کتب اندیشمندان و گاهی از مقالات دیگران که در این موضوع کار کرده اند نقل می کنیم بله اگر شخص حقیقی یا حقوقی گفته باشد نقل قول بدون ذکر منبع جایز نیست ما اخلاقا متعهدیم که ان منبع را ذکر کنیم
دوست عزیز قطعا بدانید امروزه کسی وقت ندارد در همه این موضوعات و شبهات به تنهایی تحقیق نموده جواب کامل ارایه کند بلکه از اندیشه های دیگران استفاده می کنیم تا جوابها علمی تر و محققانه تر باشد
ان شائ الله که همواره ما به دنبال هدایت باشیم و هرگاه حق را یافتیم بدون تعصب و بهانه جویی ان را پذیرا باشیم

mamnonam az shoma daghighan hamin tore
inam saithaee ke in soalo porsidan ghablan

1www.tebyan.net/index.aspx?pid=934&articleID=436608
2robat.co.cc/برتری+در+مرد+بودن.html
3rokhsareghoran.parsiblog.com/-883146.htm
4rahemasih.blogfa.com/post-33.aspx
5www.kanoonandisheh.com/porseman/zan/000855.php?q
6hoghoghy.blogsky.com/ - États-Unis
7www.persianclubs.org/forums/archive/index.../t-2972.html
va......va...........va....!!!!!!
moteasefane bazi az dustan vaghti dalil manteghi tar bashe engar bishtar narahat mishan!!akhe (bayad be in duste gerami goft ke elm tekraro dust nadare!!ehsase ke tekraro dust dare!)
piroozo mofagh bashid
khoda hefzeton kone
!!

موضوع قفل شده است