جمع بندی برانگیختن شهوت با تخیل صحنه

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
برانگیختن شهوت با تخیل صحنه

سلام

برانگیختن شهوت با تخیل صحنه رابطه زناشوئی با همسر در صورتی که ارضا شویم؟ودر صورت عدم ارضا؟
وتخیل غیر همسر ببا اطمینان به عدم رسیدن به ارگاسم؟

رهبری

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد شفا

محدثه83;643246 نوشت:
سلام

برانگیختن شهوت با تخیل صحنه رابطه زناشوئی با همسر در صورتی که ارضا شویم؟ودر صورت عدم ارضا؟
وتخیل غیر همسر ببا اطمینان به عدم رسیدن به ارگاسم؟

رهبری

سلام علیکم

طبق نظر رهبری:

تخيّل به قصد برانگيختن شهوت در دو صورت زیر:
الف: تخيّل همسر
ب: تخيّل زن اجنبى‏

ج: در فرض اول در صورتى که حرامى مانند انزال بر آن مترتّب نشود، اشکالى ندارد و در فرض دوّم، احتياط در ترک آن است.

پی نوشت:
http://www.leader.ir/tree/view.php?parent=n4508&catid=11&lang=fa /سوال791

موضوع قفل شده است