جمع بندی با صدای اذان کدام یک از مؤذن ها آموزش بدهم؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
با صدای اذان کدام یک از مؤذن ها آموزش بدهم؟

سلام. من می خوام به پسر بچه های 10 تا 15 سال اذان یاد بدم. به نظر شما با صدای اذان کدام یک از موذن ها باهاشون کار کنم بهتره؟

با نام و یاد دوستکارشناس بحث: استاد عمار

سؤال:
من می‌خوام به پسر بچه‌های 10 تا 15 سال اذان یاد بدم. به نظر شما با صدای اذان کدام یک از موذن ها با آن‌ها کار کنم بهتر است؟

پاسخ:
در این مورد طبق تجربه دوستان می‌توانند نظر دهند؛ اما به نظرم از اذان‌های خود نوجوانان استفاده شود، جذاب‌تر باشد.
اذان‌های نوجوانان مثل: حسین قلعه نوعیان، محمد رباط میلی و ...
در این لینک اذان‌های متعددی جهت دانلود هست که می‌توانید ببینید:

http://sound.tebyan.net/newindex.aspx?pid=73064&categoryid=1368

موضوع قفل شده است