با این کتاب چه کنم؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
با این کتاب چه کنم؟

سلام
سال ها پیش روزی در خانه پدربزرگ بودم که کتابی توجهم رو جلب کرد و بدون اجازه اون رو برداشتم و برای خوندن به خونه خودمون بردم (هنوز هم متحیرم چرا بی اجازه این کار رو کردم)
مدتی کوتاه بعد از اون پدربزرگ فوت کردند
و من هم موضوع رو فراموش کردم
الان و پس از سال ها به یاد اون کتاب افتادم
با توجه به این که پدربزرگ اهل مطالعه بودند
نمی دونم کتاب مال خودشون بود یا از کسی امانت گرفته بودند
الان عذاب وجدان گرفتم که با کتاب چه کار کنم؟
مرحوم مادربزرگ هم در قید حیات نیستند که از ایشون بپرسم

مرجع حضرت آقا

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

Anoushiravan;823990 نوشت:
سلام
سال ها پیش روزی در خانه پدربزرگ بودم که کتابی توجهم رو جلب کرد و بدون اجازه اون رو برداشتم و برای خوندن به خونه خودمون بردم (هنوز هم متحیرم چرا بی اجازه این کار رو کردم)
مدتی کوتاه بعد از اون پدربزرگ فوت کردند
و من هم موضوع رو فراموش کردم
الان و پس از سال ها به یاد اون کتاب افتادم
با توجه به این که پدربزرگ اهل مطالعه بودند
نمی دونم کتاب مال خودشون بود یا از کسی امانت گرفته بودند
الان عذاب وجدان گرفتم که با کتاب چه کار کنم؟
مرحوم مادربزرگ هم در قید حیات نیستند که از ایشون بپرسم

مرجع حضرت آقا

سلام علیکم

طبق نظر رهبری:

در این موارد باید احتیاط کنید :

یعنی مبلغ کتاب را با اجازه از حاکم شرع به فقیر بدهید ، و آن کتاب را هم به ورثه پدر بزرگتان بدهیدیا از ورثه پدر بزرگ اجازه بگیرید و کتاب را با اجازه از دفتر مرجع تقلیدتان به فقیر بدهید .

پی نوشت:

استفتاء شفاهی از دفتر رهبری

موضوع قفل شده است