بانک اطلاعات مشاوره !

تب‌های اولیه

738 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
بانک اطلاعات مشاوره !

سلام . عرض ادب
طبق درخواستهای دوستان اطلاعات مشاوره در اینجا ذخیره می شود
کازشناسان محترم بعد از مدتی از طریق
جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید
میتونند به لیست افرادی که فرم رو پر کرده اند براحتی دسترسی داشته باشند

مشاوره
سن ؟ 26 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ بیکار وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ مجردم اختلاف سنی با همسر ؟ همسر ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ اگه سردردهای نزدیک به هم، یا کمخونی ناشی از تغذیه بیماری حساب نشه، الحمدلله بیماری نداشته ام! سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ مث همه در حد تقویتی و مسکّن سابقه بیماری در خانواده ؟ دیابت پدرم
دیسک کمر یا ساییدگی زانو و پیرچشمی و اینها هم هست که فک کنم بیماری مدنظر تو پرسش نیست
مامانم کمخونی داره مث من
و یه مدت چربیش بالا بود الان نرماله

داداشم کبدش چرب بود و فشارخونش تقریباً بالا(احتمالاً بخاطر اضافه وزنش)

سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ بله

مشاوره
سن ؟ 21 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ محصل(دانشجو) وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ مجردم اختلاف سنی با همسر ؟ 0000 سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ - سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ - سابقه بیماری در خانواده ؟ - سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ حضوری

مشاوره
سن ؟ 21 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ درحال تحصیل شغل ؟ درحال تحصیل وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ مجرد اختلاف سنی با همسر ؟ مجرد سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 21 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ دانشجوی لیسانس شغل ؟ محصل وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ مجرد اختلاف سنی با همسر ؟ مجرد سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ نه سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ نه سابقه بیماری در خانواده ؟ نه سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ غیر حضوری

مشاوره
سن ؟ 15 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ اول دبیرستان شغل ؟ دانش آموز وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند - ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ تشیع نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ---- اختلاف سنی با همسر ؟ ---- سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ---- سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ --- سابقه بیماری در خانواده ؟ ---- سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 51 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ دیپلم شغل ؟ خانه دار وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند 3 ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ خواستگاری اختلاف سنی با همسر ؟ 3 سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ نه سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ نه سابقه بیماری در خانواده ؟ نه سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ بله

مشاوره
سن ؟ 23 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ فوق دیپلم شغل ؟ دانشجو وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ مجرد اختلاف سنی با همسر ؟ ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ صرع و اضطراب و افسردگی و عدم اعتماد به نفس بسیار زیاد سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ صرع و داروی اعصاب سابقه بیماری در خانواده ؟ دارم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ حضوری

مشاوره
سن ؟ 16 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ در حال تحصیل دوم ریاضی شغل ؟ محصل وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند هیچ ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ هنوز ازدواج نکرده ام اختلاف سنی با همسر ؟ هنوز ازدواج نکرده ام سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 14 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ سیکل شغل ؟ دانش آموز وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارد ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ندارد اختلاف سنی با همسر ؟ ندارد سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارد سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارد سابقه بیماری در خانواده ؟ ندارد سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ ندارد

مشاوره
سن ؟ 33 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ دیپلم شغل ؟ فعلا خانه دار، قبل از بیماری شرکت توزیع لوازم بهداشتی داشتم. وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند دو پسر 14و5 ساله ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ پدرهای ما در جبهه با هم آشنا شدند و خودشون واسطه ازدواج ما اختلاف سنی با همسر ؟ 5 سال سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ دچار وسواس هستم و مبتلا به بیماری سرطان سینه سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ داروهای شیمی درمانی هشت جلسه قبل از جراحی و 9 جلسه بعد از جراحی داشتم.
به تجویز پزشک آلپرازولام و اگزازپام مصرف میکردم که دو ماهه قطع کردم ترسیدم به فراموشی مبتلا بشم. البته الان صداهای بلند اذیتم میکنه. کلافه میشم.
سابقه بیماری در خانواده ؟ هر دو پدربزرگم با سرطان معده و تومور کمر در سن 65 تا 70 فوت کردند.
مادر بزرگم مبتلا به دیابت و آلزایمر است.
سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ هشت سال پیش برای درمان وسواس به روانشناس مراجعه کردم. 10 جلسه رفتم.

مشاوره
سن ؟ 23 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ کاردانی شغل ؟ ازاد وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند 1 ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه اثنی عشری نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ فامیل اختلاف سنی با همسر ؟ 1 سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ ندارم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ ندارم

مشاوره
سن ؟ 25 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ ترم9حوزه سطح2 شغل ؟ طلبه وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند 1 ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ازطریق خواهرشان اختلاف سنی با همسر ؟ 8سال سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 20 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ دیپلم شغل ؟ دانش آموزش وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ مجرد اختلاف سنی با همسر ؟ مجرد سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ بله جسمی سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ حضوری

مشاوره
سن ؟ 24 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ کارشناسی ارشد شغل ؟ دانشجو وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند خیر ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ مجرد هستم اختلاف سنی با همسر ؟ ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ تالاسمی،دیابت،وسواس سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ تالاسمی= دسفرال و قرص l1
دیابت=انسولین
وسواس عدم مصرف دارو
سابقه بیماری در خانواده ؟ تالاسمی=هردو خواهرم
دیابت خیر
وسواس=عمه
سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 30 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ کارمند وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ دانشگاه اختلاف سنی با همسر ؟ زیر یک سال سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ نداشتم

مشاوره
سن ؟ 14 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ سوم رهنمایی شغل ؟ بیکار وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه ی شدید نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ نه اختلاف سنی با همسر ؟ نه سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ قند سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ زیاد

مشاوره
سن ؟ 18 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ دانش آموز سال چهارم شغل ؟ دانش آموز وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند صفر ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ در حال تحقیق نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ no اختلاف سنی با همسر ؟ no سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ dvt سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ وارفارین سابقه بیماری در خانواده ؟ بله سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ نه ، بار اولمه .

مشاوره
سن ؟ 28 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ دانشجوی کارشناسی شغل ؟ کارمند وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند خیر ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ بد مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ محل کار اختلاف سنی با همسر ؟ 4 سال سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 21 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ کارشناسی ادبیات عرب شغل ؟ ندارم وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ تشیع نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ازدواج نکردم اختلاف سنی با همسر ؟ ازدواج نکردم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ نداریم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ سه الی چهار بار

مشاوره
سن ؟ 25 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ دانشجو شغل ؟ محصل وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ندارم اختلاف سنی با همسر ؟ ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ ندارم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ ندارم

مشاوره
سن ؟ 24 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ دانشجو و آزاد وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند صفر ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ -- اختلاف سنی با همسر ؟ --- سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ --- سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ---- سابقه بیماری در خانواده ؟ --- سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ ----

مشاوره
سن ؟ 16 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ دوم دبیرستان شغل ؟ محصل وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ . اختلاف سنی با همسر ؟ . سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ نداریم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ مشاوره تحصیلی

مشاوره
سن ؟ 15 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ دبیرستان شغل ؟ دانش آموز وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند 1 ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ 00 اختلاف سنی با همسر ؟ 1 سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 19 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ دیپلم شغل ؟ دانشجو وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه اثنی عشر نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ مجرد هستم اختلاف سنی با همسر ؟ ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ ندارم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ ندارم

مشاوره
سن ؟ 28سال جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ ليسانس شغل ؟ خانه دار وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند 2تا ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شيعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ معرفي كردن اختلاف سنی با همسر ؟ 5سال سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ كم خون ومينوروتپش قلب سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ فوليك اسيد وآهن استفاده ميكنم وقرص تپش قلب كه كذاشتم كنار چون تاثيري نداشت سابقه بیماری در خانواده ؟ در خانواده پدرم مينوره وخواهر بزرگم مشكل تپش قلب سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ بله ولي نه درحد تخصصي

مشاوره
سن ؟ 23 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ فوق دیپلم شغل ؟ ازاد وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ندارم اختلاف سنی با همسر ؟ ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ ندارم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ ندارم

مشاوره
سن ؟ 22 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ بیکار وضعیت ؟ بیوه تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ اسلام نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ فامیل اختلاف سنی با همسر ؟ 6 سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ 1بار

مشاوره
سن ؟ 24 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ سطح2 حوزه شغل ؟ طلبه وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ واسطه و معرفی به خواهران همسر و در مرحله اول رد
بار دوم تقاضای همسرم بای مراجعه به خواستگاری
اختلاف سنی با همسر ؟ 1سال سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ ندارم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ غیرحضوری

مشاوره
سن ؟ 22 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ دانشجو وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ۰ ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ بد مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ مجردم اختلاف سنی با همسر ؟ مجردم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ ندارم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ ندارم

مشاوره
سن ؟ 27 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ فوق لیسانس شغل ؟ مدرس وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند - ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ تشیع نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ سنتی اختلاف سنی با همسر ؟ 8 ماه سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 28 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ دکتری شغل ؟ دانشجو وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند یک تو راهی داریم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ خواهرشان در مراسم اعتکاف من رو دیدن و معرفی کردند و بعد خودشان پیش قدم شدند. اختلاف سنی با همسر ؟ 3 سال سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ مرتب در سایت اسک دین مزاحم مشاوران محترم می شم

مشاوره
سن ؟ 26 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ کارآموز وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ندارم اختلاف سنی با همسر ؟ ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ نداریم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 20 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ دیپلم-دانشجو شغل ؟ محصل وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند فرزندی ندارم مجرد هستم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ مجرد هستم اختلاف سنی با همسر ؟ مجردهستم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ نداشتم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ مصرف نداشتم سابقه بیماری در خانواده ؟ بیماری خاصی وجودنداردجز مشکل مفصل پای مادر وپدرم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ فقط1بار مشاوره تحصیلی

مشاوره
سن ؟ 26 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ خانه دار وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ باقبلی آشنایی سریع منتهی به ازدواج و با خواستگارفعلی دوست بودم اختلاف سنی با همسر ؟ باقبلی 2سال باجدید هم سن سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ نداریم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ کم و بیش

مشاوره
سن ؟ 16 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ اول دبیرستان شغل ؟ ... وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ... ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ بد مذهب ؟ ... نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ... اختلاف سنی با همسر ؟ ... سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ افسردگی.میگرن سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ... سابقه بیماری در خانواده ؟ ... سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ ...

مشاوره
سن ؟ 19 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ دیپلم تجربی شغل ؟ بیکار وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ندارم اختلاف سنی با همسر ؟ ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ نه سابقه بیماری در خانواده ؟ نه سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ نه

مشاوره
سن ؟ 27 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ فوق دیپلم شغل ؟ خانه دار وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند 1 ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ از طریق فامیل اختلاف سنی با همسر ؟ 7سال سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ نداریم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ نرفتیم

مشاوره
سن ؟ 21 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ دانشجوی کارشناسی شغل ؟ بیکار وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ندارم اختلاف سنی با همسر ؟ نامعلوم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ سابقه ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ نداریم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ نه

مشاوره
سن ؟ 53 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ ابتدایی شغل ؟ خانه دار وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند 7 ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ بد مذهب ؟ اسلام شیعی نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ از طریق معرفی دیگران قبلاً یکدیگر را ندیده بودیم بعد از مراسم عقد و ازدواج همدیگر را دیدیم از اول زندگی تات به حال به خوبی با هم زندگی می کردیم ولی الان خاطرات گذشته را به یاد می آورد و تهمت و نسبتهای ناروا به من می زند اختلاف سنی با همسر ؟ 3 سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ فشار خون بالا سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ داروی آتنولول و تریامترن به خاطر فشار خون بالا مصرف می کنم سابقه بیماری در خانواده ؟ تا حالا وجود نداشته ولی به خاطر ناراحتیهایی که شوهرم ایجاد می کند و دائماً اوقات تلخی می کند همه دچار افسردگی شده ایم. سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ چندین بار از طریق اینترنت با سایت مشاوران در تماس بودیم ولی راهکار مناسبی که به بهبود شرایط پیش آمده بکند ارائه ندادند وضع شوهرم آن قدر بد شده که احساس می کنم اگر توسط پزشک یا روان شناس و مشاور درمان نشود هم خود و هم همه را بیمار می کند.

مشاوره
سن ؟ 19 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ دیپلم شغل ؟ دانشجو وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ همسر ندارم اختلاف سنی با همسر ؟ همسر ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ وسواس فکری وعملی ووسواس همراه با توهم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ بله سابقه بیماری در خانواده ؟ وسواس همه داریم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ بله حضوری وغیر حضوری داشتم

مشاوره
سن ؟ 23 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ کاردانی شغل ؟ بیکار وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ اسلام نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ همسر ندارم اختلاف سنی با همسر ؟ مجردم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ میگرن سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ حوصله ادامه شو نداشتم سابقه بیماری در خانواده ؟ بسیار زیاد سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ نداشتم

مشاوره
سن ؟ 28 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ کارشناسی شغل ؟ بیکار وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ بد مذهب ؟ اسلام نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ندارم اختلاف سنی با همسر ؟ ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ پدر ناراحتی معده وقلبی دارد سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ دارم ولی نتوانستن کمکی کنن

مشاوره
سن ؟ 17 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ دانشجو شغل ؟ محصل وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ مجرد اختلاف سنی با همسر ؟ مجرد سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ ندارن سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ ندارم

مشاوره
سن ؟ 23 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ کارمند وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ بد مذهب ؟ اسلام نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ دوستی اختلاف سنی با همسر ؟ ۳ یال سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ ندارم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ نداشتم

مشاوره
سن ؟ 13 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ کلاس هفتم شغل ؟ دانش آموز وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه اثنا عشری نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ازدواج نکرده ام اختلاف سنی با همسر ؟ ازدواج نکرده ام سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ کور رنگی سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ نکرده ام

مشاوره
سن ؟ تست جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ تست شغل ؟ تست وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند تست ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ تست اختلاف سنی با همسر ؟ تست سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ تست سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ تست سابقه بیماری در خانواده ؟ تست سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ تست

مشاوره
سن ؟ 30 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ كارشناسي ارشد شغل ؟ خانه دار وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند 1 ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ تشيع نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ از طريق يكي از اقوام اختلاف سنی با همسر ؟ 6 سال سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ نه سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خير

مشاوره
سن ؟ 36 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ کارمند وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند نداریم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ اسلام نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ در دانشگاه اختلاف سنی با همسر ؟ 1 سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ قند سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ حضوری

مشاوره
سن ؟ 30 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ فوق دیپلم شغل ؟ کارمند وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ تشیع نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ارتباط خانوادگی اختلاف سنی با همسر ؟ 10 سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ بیماری قند سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ نداشتم

مشاوره
سن ؟ 16 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ محصل دوم دبیرستان شغل ؟ محصل وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ نه اختلاف سنی با همسر ؟ نه سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ نه سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ نه سابقه بیماری در خانواده ؟ نه سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ نه
موضوع قفل شده است