ایا حیات پیش از خلق اسمان امکان دارد؟ایه 29 بقره

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ایا حیات پیش از خلق اسمان امکان دارد؟ایه 29 بقره

ایا حیات پیش از خلق اسمان امکان دارد؟ایه 29 بقره

خداوند پس از شمردن اقشار مختلف جامعه و تشریح ویژگی هرکدام و حتی توضیح درصد سود یا زیان آنها در معامله زندگی ، و پس از حمایت کامل از آیات و مفاهیم قرآن و وحی الهی . و پس از بشارت به بهشت و ترساندن از جهنم که یکی از وظایف اصلی هر پیامبری می باشد . بدون واسطه موضوع حیات انسان را به میان می آورد .
اگر دوستان دقت کرده باشند ، خداوند پس از شمردن اوصاف پرهیزگاران کافران و منافقان ، درمورد معجزات خلقت انسان و آسمان و زمین تذکر داده بود . پس واضح است که این تذکر دوم هرچه باشد به فاسقان ارتباط دارد ، این ارتباط در نحوه طبقه بندی مردم می باشد .
طبقه بندی اول " یاایهاالناس العبدوا" به سه گروه پرهیزگاران ، کافران و منافقان تقسیم می شوند . در این تقسیم بندی فاسقان غائب نیستند بلکه درمیان این طبقات هستند . مثلا در علم شیمی فلز و نافلز یک طبقه بندی است و نیمه فلز هم بین آنها وجود دارد .
در طبقه بندی دوم ، فاسقان به عنوان دسته ای با ویژگی های خاص از میان طبقه بندی اول معرفی می شود .
بنابرین لازم است که به فراخور طبقه بندی جدید ، معجزات و نعمات دوباره بررسی گردند .

برای همین خداوند در آیه 28 و 29 بار دیگر با مدلی متفاوت به مساله خلقت انسان و آسمان ها می پردازد .
اینبار خداوند با لحن سرزنش کافران و تعجب در قبال کفر در صورت وجود معجزه آشکار حیات می پردازد.
امروز دیگر همه دانشمندان به اتفاق به پیچیدگی های انسان و جهان آفرینش و نظم دقیق آن اذعان دارند و انکار خداوند به مثابه انکار بزرگترین و واضح ترین موضوع یعنی حیات و آسمانهای هفت گانه است .
یکی دیگر از شبهاتی که فاسق دردل جامعه اسلامی براه می اندازد ، موضوع حیات دوباره پس از مرگ می باشد و دراینجا صراحتا به سرزنش کسانی می پردازد که خلقت خود را فراموش کرده اند .
فسق یا کفر؟
مشخص است که شبهه در وحی بودن قرآن (نبوت پیامبر اکرم) و معاد انسان (زندگی پس از مرگ) به کفر می انجامد حتی اگر درمیان جامعه اسلامی باشد .

نکات موجود در این دوآیه :
1 . "و کنتم امواتا" یکی از بحث انگیزترین کلمات قران به شمار می رود .

الف ) در تفسیر این آیه عده ای "امواتا " را بی روح ترجمه کرده اند یعنی انسان قبل از حیات همانند جمادات بی روح بوده است . اما این موضوع آیا فقط درمورد آدم ابوالبشر (ع) که خداوند روح حیات را در کالبد بی جان او دمید صادق نیست ؟
ب) موضوع نظریه تکامل تدریجی داروین هم در این آیه می تواند مطرح شود که آیا انسان قبلا خاک و گیاه بوده و تدریجا به تکامل رسیده است؟
ج) ممکن است موضوع بازگشت ارواح (تناسخ) پیش کشیده شود که آیا اگر انسان قبل از حیات مرده بوده ، قبل از هر مرگی حیاتی بوده است !
البته اگر تناسخ وجود داشته باشد ، تعداد مردن و زنده شدن هر روح به بیش از دوبار می رسد در حالی که این آیه صراحتا تعداد مردن و زنده شدن انسان را هریک دوبار اعلام می کند .

د) موضوع رجعت هم یکی از مباحثی است که در این آیه ممکن است مطرح شود .
البته براساس باورهای شیعیان ، رجعت مخصوص عده ای از انسانهاست درحالی که مخاطب این آیه حالت کلی دارد .

ن) موضوع پیچیده دیگری هم در واژه" ثم الیه ترجعون" ممکن است به میان کشیده شود . مثلا چرا خداوند بین مرحله مردن و مرحله بازگشت به سوی ذات الهی تفاوت قائل شده است ؟ فلاسفه در موضوع اصالت وجود حق تعالی هزاران سال است که اختلاف نظر دارند . یعنی آیا وجود ذات خداوند موضوع جدایی از عالم هستی است ویا نه؟
2 . آسمان هفتگانه کجاست ؟ این هم یکی دیگر از بحث انگیزهای قرآنی است که علاقه مندان به علم نجوم و فیزیک بیشتر به آن دقت داشته اند .
البته به خاطر ضعف و حقارت انسان در قبال بزرگی میلیون هاکهکشان در آسمان ، جای انکار این آیه برای هیچکس وجود ندارد . زیرا کسی می تواند هفتگانه بودن آسمان ها را زیرسوال ببرد که با دلیل محکمی غیرهفت بودن آن را ثابت کند . "وهو به کل شی علیم" درپایان بحث هم همین نکته را یادآور می شود .

3 . نکته مهم و قابل توجه دیگر ، واژه "خلق لکم مافی الارض جمیعا" می باشد که دلیل خلقت میلیونها موجود زنده و غیرزنده ، بزرگ و کوچک ، همه را ابزاری دراختیار انسان می نامد و فلسفه آفرینش همه آنها به خلقت انسان برمی گردد . اینجا بحث اشرف مخلوقات بودن انسان بار دیگر مطرح می شود .

موضوع قفل شده است