اگر کسی نذر کند و بمیرد تکلیف وارث چیست؟

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
اگر کسی نذر کند و بمیرد تکلیف وارث چیست؟

اگر شخصی نذری بکند و بمیرد تکلیف وراث چیست

hafez;238884 نوشت:
اگر شخصی نذری بکند و بمیرد تکلیف وراث چیست

با کسب اجازه از کارشناسان محترم
1- خوئی، فاضل، سیستانی، تبریزی: لازم نیست آن مقدار را از مال او صدقه بدهند و بهتر این است که بالغین از ورثه، آن مقدار را از حصّه خود از طرف میّت صدقخ بدهند.

صافی: احتیاط لازم این است که کبار ورثه آن مقدار را از سهم خود از مال او صدقه دهند.

وحید: لازم نیست آن مقدار را از مال او صدقه بدهند ، ولى احتیاط مستحبّ این است که بالغین از ورثه آن مقدار را از حصه خود از طرف میت صدقه بدهند.

*****

مظاهری: مسأله- اگر به واسطه نذر چیزى بر ذمّه او آمده باشد و بمیرد لازم نیست ورثه آن نذر را ادا کنند گرچه میّت را برى الذمّه کردن بسیار شایسته است، ولى اگر چیز معیّنى را نذر کرده، باید ورثه آن را به مصرف نذر برسانند.

موضوع قفل شده است