اگر هنگام وضو محل مسح خیس شود، می توانیم مسح انجام دهیم؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
اگر هنگام وضو محل مسح خیس شود، می توانیم مسح انجام دهیم؟

سلام علیکم
  اگه وقتی میخواهم مسح پا بکشم اگه قبل اینکه دستمون برسه ب پا اب چکه کنه روی پا باید خشکش کنیم یا بکشیم صحیح؟ رهبر

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد نور

سلام علیکم
  اگه وقتی میخواهم مسح پا بکشم اگه قبل اینکه دستمون برسه ب پا اب چکه کنه روی پا باید خشکش کنیم یا بکشیم صحیح؟ رهبر

با سلام و احترام

درصورتی که آب مسح بر آب چکیده شده روی پا غلبه کند مسح صحیح است در غیر این صورت ابتدا باگوشه ای از لباس می توان آب چکیده را پاک کرده و مسح را بکشد.

استفتا از دفتر مقام معظم رهبری درقم

موضوع قفل شده است