اگر نطفه داخل تخم مرغ باشد باید چه کنیم؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
اگر نطفه داخل تخم مرغ باشد باید چه کنیم؟

سلام .اگر نطفه داخل تخم مرغ باشد باید چه کنیم؟

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

محدثه83;924990 نوشت:
سلام .اگر نطفه داخل تخم مرغ باشد باید چه کنیم؟

سلام علیکم

طبق نظر مقام معظم رهبری:

آن خونی که در تخم مرغ است، را در می آورید و از تخم مرغ استفاده می نمایید.

موضوع قفل شده است