اگر نذر کرده باشد سه روز در سفر روزه بگيرد، آيا اعتکافش صحيح واقع می شود؟

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
اگر نذر کرده باشد سه روز در سفر روزه بگيرد، آيا اعتکافش صحيح واقع می شود؟

سؤال: اگر نذر کرده باشد سه روز در سفر روزه بگيرد، آيا اعتکافش صحيح واقع می شود؟

امام خميني (ره) :

width: 100%

[TD="width: 10"][/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"] اگر در سفر يا حضر نذر کند که سه روز روزه مستحبی در سفر بگيرد، در همان سفر می تواند معتکف شود.[/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
[/TD]
[TD] تحريرالوسيله، ، 1408 ه.ق، ص294، م1

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله خامنه اي (دام ظله) :

width: 100%

[TD="width: 10"][/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"][/TD]
[TD="align: right"] سؤال: اگر كسي بخواهد در خارج از شهر خود اعتكاف كند بطور مثال در مكه مكرمه و از ساكنين مكه نباشد و قصد ده روز هم نكند، آيا نذر كافي است؟ و صيغه آن چيست؟ اگر نذر صحيح است آيا مي تواند در خلال ماه رمضان نذر كند؟ نذرِ روزة در سفر، مانعي ندارد و با اين نذر، روزه و اعتكافش صحيح است، ولي احتياط (واجب) آن است كه نذر قبل از شروع در سفر باشد و صيغة آن عبارتست از «لله عليّ أن اصوم في سفري الي كذا». [/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

پی نوشت:
استفتائات جامعة الزهراء

برچسب: