جمع بندی اگر با انجام کار خیر، حق الناس را نبخشید چه کنم؟

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
اگر با انجام کار خیر، حق الناس را نبخشید چه کنم؟

سلام
من در حق مردم به انواع مختلف گناهان و بدی های انجام دادم، از حق الله آن توبه کردم امیدوارم خدای مهربان منو مورد عفو خودش قرار بده
اما حق الناس!

من اگه به قول مراجع کار خیر انجام بدم فقط باید امیدوارم باشم که بنده منو بخاطر کارهای خیری که انجام دادم حلال کنه در آخرت! تکرار میکنم امیدوار به بنده... خدا آدمو به بنده محتاج نکنه :Ghamgin:

از طرف دیگه خدا اون شخصو مجبور میکنه منو ببخشه؟ نه! چون اونجا مختاره میتونه منو نبخشه!

این حقیقت دارد که میگویند اگه حتی شما کسی رو هم بی گناه کشتید، توبه کنید (توبه حقیقی)، خدا حق الله را میبخشد اما در مورد حق الناس خدا چنین عمل میکند که به مقتول میگوید من تو را میبخشم تو بنده مرا ببخش! آیا خدا چنین کاری میکند؟

حق الناس به گردنم زیاد هست؛ توبه کردم... چه تضمینی وجود دارد، آیا همین توبه کافیست یا باید طلب حلالیت کنم؟ چه تضمینی وجود دارد عذاب نشوم بخاطر حق الناس ها؟ چه تضمینی وجود دارد صاحب حق حلالم کند در آخرت ؟
من وقتی میپرسم با انشاالله جواب میدن میگن انشاالله که راضی میشه
آخه اینجوری زندگی برام مرگ میشه چون در خوف و رجا قرار میگیرم
باتشکر

با نام و یاد دوستکارشناس بحث: استاد رئوف

user;387047 نوشت:
سلام
من در حق مردم به انواع مختلف گناهان و بدی های انجام دادم، از حق الله آن توبه کردم امیدوارم خدای مهربان منو مورد عفو خودش قرار بده
اما حق الناس!

من اگه به قول مراجع کار خیر انجام بدم فقط باید امیدوارم باشم که بنده منو بخاطر کارهای خیری که انجام دادم حلال کنه در آخرت! تکرار میکنم امیدوار به بنده... خدا آدمو به بنده محتاج نکنه :Ghamgin:

از طرف دیگه خدا اون شخصو مجبور میکنه منو ببخشه؟ نه! چون اونجا مختاره میتونه منو نبخشه!

این حقیقت دارد که میگویند اگه حتی شما کسی رو هم بی گناه کشتید، توبه کنید (توبه حقیقی)، خدا حق الله را میبخشد اما در مورد حق الناس خدا چنین عمل میکند که به مقتول میگوید من تو را میبخشم تو بنده مرا ببخش! آیا خدا چنین کاری میکند؟

حق الناس به گردنم زیاد هست؛ توبه کردم... چه تضمینی وجود دارد، آیا همین توبه کافیست یا باید طلب حلالیت کنم؟ چه تضمینی وجود دارد عذاب نشوم بخاطر حق الناس ها؟ چه تضمینی وجود دارد صاحب حق حلالم کند در آخرت ؟
من وقتی میپرسم با انشاالله جواب میدن میگن انشاالله که راضی میشه
آخه اینجوری زندگی برام مرگ میشه چون در خوف و رجا قرار میگیرم
باتشکربا سلام خدمت شما دوست گرامی

در مورد مطلبی که بیان کردید و تفکیک مناسبی که بین حق الله و حق الناس قائل شدید، باید به یک مطلب توجه کرد:

اگر حق الناسی بر گردن شماست، وظیفه شما این است که در همین دنیا در پی طلب بخشش آن باشید. به طور مثال اگر همسایه ای از رفتار شما آسیب دیده است، وظیفه شما این است که در همین جهان به سراغ او بروید و از او حلالیت بخواهید و اگر خسارتی به او زده اید، آن را جبران کنید. این مسئله را نباید به جهان دیگر موکول کرد و همان طور که گفتید، فرد ممکن است در آن جهان از حقش نگذرد، بنابراین بهترین کار این است که در همین جهان رضایت فرد را به دست بیاورید.

اگر فرد صاحب حق از دنیا رفته است، می توانید در مورد خسارت مالی به وارثان او مراجعه کنید.
اگر به هیچ نحوی دسترسی به او نیست، می توان برای او طلب مغفرت کرد و نیز به میزان خسارتی که به او زده اید، پول انفاق کرد( این پول رد مظالم نامیده می شود.) به امید اینکه آن فرد نیز پس از توبه شما و نیز اعمالی که در جهت جبران عملکرد خود داشته اید، از حق خود بگذرد.

در هر صورت ادای این حق، به هر نحوی که ممکن است باید صورت بگیرد و نکته مثبت این است که شما در فکر چنین کاری هستید و قصد دارید این کار را انجام دهید، سعی کنید، رضایت صاحبان حق را جلب کنید.

موفق باشید

سوال:

اگر با انجام کار خیر، حق الناس را نبخشید چه کنم؟


پاسخ:


در مورد مطلبی که بیان کردید و تفکیک مناسبی که بین حق الله و حق الناس قائل شدید، باید به یک مطلب توجه کرد:

اگر حق الناسی بر گردن شماست، وظیفه شما این است که در همین دنیا در پی طلب بخشش آن باشید. به طور مثال اگر همسایه ای از رفتار شما آسیب دیده است، وظیفه شما این است که در همین جهان به سراغ او بروید و از او حلالیت بخواهید و اگر خسارتی به او زده اید، آن را جبران کنید. این مسئله را نباید به جهان دیگر موکول کرد و همان طور که گفتید، فرد ممکن است در آن جهان از حقش نگذرد، بنابراین بهترین کار این است که در همین جهان رضایت فرد را به دست بیاورید.

اگر فرد صاحب حق از دنیا رفته است، می توانید در مورد خسارت مالی به وارثان او مراجعه کنید.
اگر به هیچ نحوی دسترسی به او نیست، می توان برای او طلب مغفرت کرد و نیز به میزان خسارتی که به او زده اید، پول انفاق کرد( این پول رد مظالم نامیده می شود.) به امید اینکه آن فرد نیز پس از توبه شما و نیز اعمالی که در جهت جبران عملکرد خود داشته اید، از حق خود بگذرد.

در هر صورت ادای این حق، به هر نحوی که ممکن است باید صورت بگیرد و نکته مثبت این است که شما در فکر چنین کاری هستید و قصد دارید این کار را انجام دهید، سعی کنید، رضایت صاحبان حق را جلب کنید.

موضوع قفل شده است