اولویت در تقسیم ارث

تب‌های اولیه

25 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

hoomanb;196886 نوشت:
اگر پدر و مادر را هم اضافه کنیم باز ابتدا 1/6 آنها کم می شود


باسلام خدمت شما کاربر محترم
هرکدام از پدر ومادر 1/6 می شود

hoomanb;196886 نوشت:
اگر ورثه مادر و یک دختر باشد ابتدا 1/8 کم می شود و سپس 100% باقی مانده به دختر میرسد اگر ورثه مادر و دو دختر باشد ابتدا 1/8 کم می شود و سپس به هر یک از دختر ها 50% از باقی مانده میرسد اگر پدر و مادر را هم اضافه کنیم باز ابتدا 1/6 آنها کم می شود و بعد 1/8 مادر و بعد 100% یا 50 50 به 1 یا 2 دختر میرسد. پس این حکم 1/3 و 2/3 کجا کاربرد دارد؟


احتراماً : مواردی که به عنوان مادر اشاره کردید منظور همان همسر باید باشد چون مادر میت 1/6 است نه 1/8؟

hoomanb;196886 نوشت:
پس این حکم 1/3 و 2/3 کجا کاربرد دارد؟

1/3 در جایی است که یک دختر ویک پسر باشد که سهم دختر 1/3 و پسر 2/3 سهم دارد
2/3زمانی که میت دو دختریا بیشتر داشته باشد ومیت پسر نداشته باشد در اینجا سهم دو دختر 2/3 می شود گرچه 1/3 باقی مانده هم بالقرابة به همین دختر ها می رسد ولی 2/3 به عنوان بالفرض به دختر ها می رسد
.
التحریر /ج=2/ الامر الثالث فی السهام،ص373

اسراء;197290 نوشت:
احتراماً : مواردی که به عنوان مادر اشاره کردید منظور همان همسر باید باشد چون مادر میت 1/6 است نه 1/8؟

بله منظورم همسر بود

پس در واقع حکم 2/3 بی استفاده است

hoomanb;197309 نوشت:
1/3 در جایی است که یک دختر ویک پسر باشد که سهم دختر 1/3 و پسر 2/3 سهم دارد

در مورد یک پسر و یک دختر با توجه به دوبرابر بودن سهم پسر نسبت به دختر 1/3 و 2/3 خودبخود بدست می آمد , چه لزومی دارد که حکم 1/3 جداگانه گفته شود؟

اگرمردی فوت کنددر زمان تقسیم اموال ایا ابتدا مهریه همسر را از اموال متوفی جدا میکنند وبه همسر میدهند یا ابتدا سهم مادروپدر را میدهند کدام صحیح است

mum;197421 نوشت:
اگرمردی فوت کنددر زمان تقسیم اموال ایا ابتدا مهریه همسر را از اموال متوفی جدا میکنند وبه همسر میدهند یا ابتدا سهم مادروپدر را میدهند کدام صحیح است

باسلام مجدد خدمت شما کاربر محترم
وقتی شخصی فوت می کند ابتدا باید دیون او پرداخته شود که مهریه همسر از دیون می باشد سپس نوبت به تقسیم ارث(سهم پدر ومادر و..)می رسد
التحریر/ج=2/ارث

با سلام خدمت کارشناس محترم
با توجه به مطالب در قسمت 16 و 17 , چرا باید در قرآن حکم 1/3 و 2/3 مطرح شود و در عمل بگوییم اگر مطرح نمیشد فرقی نمی کرد؟

hoomanb;197630 نوشت:
با سلام خدمت کارشناس محترم با توجه به مطالب در قسمت 16 و 17 , چرا باید در قرآن حکم 1/3 و 2/3 مطرح شود و در عمل بگوییم اگر مطرح نمیشد فرقی نمی کرد؟

لطفا جواب های قبلی را خوب ملاحظه بفرمایید انچه برداشت کردید صحیح نیست:
اینکه می فرمایید مطرح نمی شد فرقی نمی کرد اگر مطرح نمی شد از کجا می فهمیدیم سهم ارث دختر چه قدر ؟ وسهم پسر چقدر ؟ به نظر می رسد درتاپیک قبل با دقت ملاحظه بفرمایید جواب را می یابید

اسراء;198177 نوشت:
از کجا می فهمیدیم سهم ارث دختر چه قدر ؟ وسهم پسر چقدر ؟

از آنجا مشخص می شود که سهم پسر دوبرابر دختر است و در صورتی که فقط یک پسر و یک دختر وجود داشته باشد 1/3 و 2/3 بدست می آید و نیاز به حکم جداگانه نیست
بنابراین باید مسئله دیگری در بین باشد نه آنچه که شما می گویید

hoomanb;198207 نوشت:
از آنجا مشخص می شود که سهم پسر دوبرابر دختر است و در صورتی که فقط یک پسر و یک دختر وجود داشته باشد 1/3 و 2/3 بدست می آید و نیاز به حکم جداگانه نیست بنابراین باید مسئله دیگری در بین باشد نه آنچه که شما می گویید

با سلام و احترام

اینکه قانونی وضع شده و 2/3 از ارث بالفرض و 1/3بالقرابه به دختر میرسد(با شرایط مفروض در سوال)،به عنوان یک قانون کلی و عمومی در ارث مطرح است که در موارد متعددی تطبیق می یابد،بنابراین ممکن است در بعضی صورتها بدون نیاز به بیان 1/3و2/3 هم مشخص باشد،اما در فرض هایی نیاز به تعیین بوده و به راحتی قابل تشخیص نمی باشد.(البته فرض های بسیاری می توان تصور کرد که از مجال بحث خارج است).
غرض اینکه اگر در یک مثال واضح بود و بدون بیان هم مشخص می شد،وضع قانون کلی را نقض نمی کند،و همین امر حاکی از دقت نظر شارع در بیان حکم است.

نور;198325 نوشت:
اما در فرض هایی نیاز به تعیین بوده و به راحتی قابل تشخیص نمی باشد.

سلام
اگر ممکن است یک نمونه مثال بزنید
با تشکر

لطفا مثال را طوری بزنید که بدون حکم 1/3 و 2/3 که در قرآن آمده قابل حل نباشد

متشکر

hoomanb;198365 نوشت:
اگر ممکن است یک نمونه مثال بزنید با تشکر لطفا مثال را طوری بزنید که بدون حکم 1/3 و 2/3 که در قرآن آمده قابل حل نباشد

با سلام و احترام و عذرخواهی از تاخیر پاسخ

مثال ها بیشتر در جایی مصداق دارد که عول و تعصیب اتفاق می افتد که باید سهم بالفرض یا بالقرابه مشخص باشد تا بتوان زیادی و کمی را نسبت به آن مشخص کرد به عنوان مثال اگر تركه كمتر از سهام باشد و اين همواره در مواردى پيش مى آيد كه در بين ورثه يك دختر و يا دو دختر و بيشتر و يا يك خواهر ابوينى و يا پدرى يا دو خواهر و بيشتر ابوينى يا پدرى در ميان باشد و كمبودتر كه بر همين نامبردگان وارد مى شود، بنابراين اگر وارث ميتى يك دختر و پدر و مادر و شوهر او باشند (تركه وافى به همه سهام يعنى 2/1 دختر، 4/1 شوهر و 6/1 پدر و 6/1 مادر نيست زيرا جمع اين سهام مى شود 12/13 در حاليكه كل تركه 12/12 است ) در نتيجه يك دوازدهم كه نصف سدس است بر سهم دختر وارد مى كنند و فرض شوهر و پدر و مادر را كامل مى دهند، و اگر در همين فرض بجاى يك دختر دختران متعدد باشند كه سهم الارثشان دو ثلث است جمع سهام مى شود 12/15 و 12/3 كه ربع تركه است بر دختران وارد مى آيد.

امام خمینی،تحریرالوسیله،م1از عول و تعصیب

موضوع قفل شده است