اولویت در تقسیم ارث

تب‌های اولیه

25 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
اولویت در تقسیم ارث

سلام
فرض کنید شخصی فوت شده و این شخص همه انواع ورثه را دارد (برای مثال) یعنی پدر مادر چند همسر و از هر همسر چند دختر و پسر.
سوال بنده در مورد درصد سهم هر یک از ورثه نیست.
بلکه سوال این است که نحوه تقسیم چگونه است ؟ مثلا در ابتدا 1/6 پدر و مادر داده میشود و بعد از باقی مانده 1/8 همسرها و بعد از باقی مانده به نسبت 2 به 1 بین دختر ها و پسر ها تقسیم می شود؟ یا همه نسبتهای 1/6 و 1/8 و 2 و 1 را باهم در نظر میگیرند و سهمیه را مشخص میکنند؟
سوال بعدی این است که هر یک از همسرها به تنهایی 1/8 ارث می برند یا همه باهم 1/8 ارث می برند؟ پدر مادر چطور؟
لطفا شفاف و مشخص جواب بدهید
متشکر

سلام
فرض کنید شخصی فوت شده و این شخص همه انواع ورثه را دارد (برای مثال) یعنی پدر مادر چند همسر و از هر همسر چند دختر و پسر.
سوال بنده در مورد درصد سهم هر یک از ورثه نیست.
بلکه سوال این است که نحوه تقسیم چگونه است ؟ مثلا در ابتدا 1/6 پدر و مادر داده میشود و بعد از باقی مانده 1/8 همسرها و بعد از باقی مانده به نسبت 2 به 1 بین دختر ها و پسر ها تقسیم می شود؟ یا همه نسبتهای 1/6 و 1/8 و 2 و 1 را باهم در نظر میگیرند و سهمیه را مشخص میکنند؟

باسلام خدمت شما کاربر محترم
نوع تقسیم همان تقسیم اولی که ذکر کردید صحیح می باشدیعنی ابتدا پدرومادر وهمسر +بقیه اموال به نسبت 2برای پسر و1برای دختر تقسیم می شود
تبصره:زن وشوهر جزو هیچ کدام از این سه گروه به جساب نمی ایند وبا وجود هریک از سه گروه نیز از یکدیگر ارث می برند ووجود هیچ یک از این طبقات ،مانع تمام ارث ان دو از یکدیگرنیست.
سوال بعدی این است که هر یک از همسرها به تنهایی 1/8 ارث می برند یا همه باهم 1/8 ارث می برند؟ پدر مادر چطور؟
درمورد همسران هر چند تا باشند یک هشتم می برند =یعنی یک هشتم بین همه انها تقسیم می شود برخلاف پدرومادرکه هرکدام یک ششم می برند =یعنی یک ششم برای پدر ویک ششم برای مادر تعیین می شود.
لمعه /ج=3/الفصل الثانی فی السهام المقدره /ص=191و193 عبارتهای (الثمن لقبیل واحدو یجتمع ....)

اسراء;196216 نوشت:
تبصره:زن وشوهر جزو هیچ کدام از این سه گروه به جساب نمی ایند وبا وجود هریک از سه گروه نیز از یکدیگر ارث می برند ووجود هیچ یک از این طبقات ،مانع تمام ارث ان دو از یکدیگرنیست.

سلام
منظورتان از مانع را بیشتر توضیح دهید
در قرآن آمده که کسی که فقط 1 دختر دارد نصف ارث به دختر می رسد و کسی که 2 دختر دارد 2/3 ارث به دو دوختر می رسد. سوال این است که بقیه ارث چه می شود؟

hoomanb;196313 نوشت:
سلام منظورتان از مانع را بیشتر توضیح دهید

سلام مجدد خدمت شما کاربر محترم
مانع یعنی اینکه هیچ یک از طبقاتِ ارث مانع ارث بردنش نمی شود مثلا طبقه اول مانع ارث بردن طبقه دوم هستند یعنی تا زمانی که طبقه اول هستند نوبت به طبقه دوم نمی رسدولی همین طبقه اول مانع ارث بردن زن وشوهر نمی شود بلکه با همه طبقات سهیم درارث بردن هستند.

hoomanb;196313 نوشت:
در قرآن آمده که کسی که فقط 1 دختر دارد نصف ارث به دختر می رسد و کسی که 2 دختر دارد 2/3 ارث به دو دوختر می رسد. سوال این است که بقیه ارث چه می شود؟

درصورتیکه یک دختر باشد یا دو دختر یا چند دختر باشد همه مال بین دخترها تقسیم می شود به این صورت 1/3به صو رت فرض بقیه به صورت بالقرابة(یا بالردّ)به این دختر ها می رسد درجایی که دو دختر باشند هر کدام 1/3میبرند که جمعا 2/3 می شود و1/3 باقیمانده به طور مساوی بین همین دختر ها تقسیم می شود.
رساله مراجع /ج=2/م=2731

اسراء;196722 نوشت:
درصورتیکه یک دختر باشد یا دو دختر یا چند دختر باشد همه مال بین دخترها تقسیم می شود به این صورت 1/3به صو رت فرض بقیه به صورت بالقرابة(یا بالردّ)به این دختر ها می رسد درجایی که دو دختر باشند هر کدام 1/3میبرند که جمعا 2/3 می شود و1/3 باقیمانده به طور مساوی بین همین دختر ها تقسیم می شود.

سلام
این چه طور حکمیه ؟ خوب از اول میگفت همه ارث به 1 یا 2 دختر میرسه. چرا گفته 1/3 و 2/3 ؟

hoomanb;196735 نوشت:
این چه طور حکمیه ؟ خوب از اول میگفت همه ارث به 1 یا 2 دختر میرسه. چرا گفته 1/3 و 2/3 ؟

با سلام و عرض ادب

دلیل بیان حکم همان است که استاد اسراء بزرگوار اشاره کردند،که همسر میت در هر صورت ارث می برد و وجود دختر یا دختران مانع از ارث بردن همسر نیست،و به جهت ارثی که برای آنان است حکم هم به 1/3 و 2/3 بیان شده است تا ابتدا سهم همسر (در صورت وجود) جدا شود.

رساله مراجع،ج2،م2731

نور;196782 نوشت:
ابتدا سهم آنها (در صورت وجود همسر) جدا شود

سلام
در جواب سوال ابتدایی بنده گفته شد که ابتدا حق پدر و مادر و بعد همسر و بعد فرزندان داده می شود اما شما می گویید اول سهم فرزند و بعد همسر! (بالاخره کدام مقدم هستند؟)

hoomanb;196797 نوشت:
در جواب سوال ابتدایی بنده گفته شد که ابتدا حق پدر و مادر و بعد همسر و بعد فرزندان داده می شود اما شما می گویید اول سهم فرزند و بعد همسر! (بالاخره کدام مقدم هستند؟)

با تشکر از پیگیری شما
مرجع ضمیر آنها،همسر منظور بود بنابراین ابتدا همسر و پدر و مادر مقدم است.

پس با فرض اینکه ورثه شامل پدر مادر یک همسر و یک دختر باشد ارث به صورت زیر تقسیم می شود:
ابتدا مقدار 1/6 محاسبه می شود, به اندازه مقدار محاسبه شده یکی به پدر داده می شود و یکی به مادر, بعد از باقی مانده مقدار 1/8 حساب می شود و این مقدار به همسر داده میشود.
حال از مقداری که باقی می ماند باید کل مقدار به دختر داده شود یا 1/3 محاسبه شود؟ اگر 1/3 باید حساب شود بقیه چه می شود؟

hoomanb;196804 نوشت:
حال از مقداری که باقی می ماند باید کل مقدار به دختر داده شود یا 1/3 محاسبه شود؟ اگر 1/3 باید حساب شود بقیه چه می شود؟

عرض سلام خدمت کاربرمحترم وتشکر از پی گیری جدی شما
الباقی بین دخترها تقسیم می شود.
ادرس همان و..

سلام
اگر ورثه فقط یک دختر باشد 100% ارث به او میرسد
اگر ورثه دو دختر باشد به هر یک 50% ارث میرسد
اگر ورثه مادر و یک دختر باشد ابتدا 1/8 کم می شود و سپس 100% باقی مانده به دختر میرسد
اگر ورثه مادر و دو دختر باشد ابتدا 1/8 کم می شود و سپس به هر یک از دختر ها 50% از باقی مانده میرسد
اگر پدر و مادر را هم اضافه کنیم باز ابتدا 1/6 آنها کم می شود و بعد 1/8 مادر و بعد 100% یا 50 50 به 1 یا 2 دختر میرسد.
پس این حکم 1/3 و 2/3 کجا کاربرد دارد؟

hoomanb;196886 نوشت:
اگر پدر و مادر را هم اضافه کنیم باز ابتدا 1/6 آنها کم می شود


باسلام خدمت شما کاربر محترم
هرکدام از پدر ومادر 1/6 می شود

hoomanb;196886 نوشت:
اگر ورثه مادر و یک دختر باشد ابتدا 1/8 کم می شود و سپس 100% باقی مانده به دختر میرسد اگر ورثه مادر و دو دختر باشد ابتدا 1/8 کم می شود و سپس به هر یک از دختر ها 50% از باقی مانده میرسد اگر پدر و مادر را هم اضافه کنیم باز ابتدا 1/6 آنها کم می شود و بعد 1/8 مادر و بعد 100% یا 50 50 به 1 یا 2 دختر میرسد. پس این حکم 1/3 و 2/3 کجا کاربرد دارد؟


احتراماً : مواردی که به عنوان مادر اشاره کردید منظور همان همسر باید باشد چون مادر میت 1/6 است نه 1/8؟

hoomanb;196886 نوشت:
پس این حکم 1/3 و 2/3 کجا کاربرد دارد؟

1/3 در جایی است که یک دختر ویک پسر باشد که سهم دختر 1/3 و پسر 2/3 سهم دارد
2/3زمانی که میت دو دختریا بیشتر داشته باشد ومیت پسر نداشته باشد در اینجا سهم دو دختر 2/3 می شود گرچه 1/3 باقی مانده هم بالقرابة به همین دختر ها می رسد ولی 2/3 به عنوان بالفرض به دختر ها می رسد
.
التحریر /ج=2/ الامر الثالث فی السهام،ص373

اسراء;197290 نوشت:
احتراماً : مواردی که به عنوان مادر اشاره کردید منظور همان همسر باید باشد چون مادر میت 1/6 است نه 1/8؟

بله منظورم همسر بود

پس در واقع حکم 2/3 بی استفاده است

hoomanb;197309 نوشت:
1/3 در جایی است که یک دختر ویک پسر باشد که سهم دختر 1/3 و پسر 2/3 سهم دارد

در مورد یک پسر و یک دختر با توجه به دوبرابر بودن سهم پسر نسبت به دختر 1/3 و 2/3 خودبخود بدست می آمد , چه لزومی دارد که حکم 1/3 جداگانه گفته شود؟

اگرمردی فوت کنددر زمان تقسیم اموال ایا ابتدا مهریه همسر را از اموال متوفی جدا میکنند وبه همسر میدهند یا ابتدا سهم مادروپدر را میدهند کدام صحیح است

mum;197421 نوشت:
اگرمردی فوت کنددر زمان تقسیم اموال ایا ابتدا مهریه همسر را از اموال متوفی جدا میکنند وبه همسر میدهند یا ابتدا سهم مادروپدر را میدهند کدام صحیح است

باسلام مجدد خدمت شما کاربر محترم
وقتی شخصی فوت می کند ابتدا باید دیون او پرداخته شود که مهریه همسر از دیون می باشد سپس نوبت به تقسیم ارث(سهم پدر ومادر و..)می رسد
التحریر/ج=2/ارث

با سلام خدمت کارشناس محترم
با توجه به مطالب در قسمت 16 و 17 , چرا باید در قرآن حکم 1/3 و 2/3 مطرح شود و در عمل بگوییم اگر مطرح نمیشد فرقی نمی کرد؟

hoomanb;197630 نوشت:
با سلام خدمت کارشناس محترم با توجه به مطالب در قسمت 16 و 17 , چرا باید در قرآن حکم 1/3 و 2/3 مطرح شود و در عمل بگوییم اگر مطرح نمیشد فرقی نمی کرد؟

لطفا جواب های قبلی را خوب ملاحظه بفرمایید انچه برداشت کردید صحیح نیست:
اینکه می فرمایید مطرح نمی شد فرقی نمی کرد اگر مطرح نمی شد از کجا می فهمیدیم سهم ارث دختر چه قدر ؟ وسهم پسر چقدر ؟ به نظر می رسد درتاپیک قبل با دقت ملاحظه بفرمایید جواب را می یابید

اسراء;198177 نوشت:
از کجا می فهمیدیم سهم ارث دختر چه قدر ؟ وسهم پسر چقدر ؟

از آنجا مشخص می شود که سهم پسر دوبرابر دختر است و در صورتی که فقط یک پسر و یک دختر وجود داشته باشد 1/3 و 2/3 بدست می آید و نیاز به حکم جداگانه نیست
بنابراین باید مسئله دیگری در بین باشد نه آنچه که شما می گویید

hoomanb;198207 نوشت:
از آنجا مشخص می شود که سهم پسر دوبرابر دختر است و در صورتی که فقط یک پسر و یک دختر وجود داشته باشد 1/3 و 2/3 بدست می آید و نیاز به حکم جداگانه نیست بنابراین باید مسئله دیگری در بین باشد نه آنچه که شما می گویید

با سلام و احترام

اینکه قانونی وضع شده و 2/3 از ارث بالفرض و 1/3بالقرابه به دختر میرسد(با شرایط مفروض در سوال)،به عنوان یک قانون کلی و عمومی در ارث مطرح است که در موارد متعددی تطبیق می یابد،بنابراین ممکن است در بعضی صورتها بدون نیاز به بیان 1/3و2/3 هم مشخص باشد،اما در فرض هایی نیاز به تعیین بوده و به راحتی قابل تشخیص نمی باشد.(البته فرض های بسیاری می توان تصور کرد که از مجال بحث خارج است).
غرض اینکه اگر در یک مثال واضح بود و بدون بیان هم مشخص می شد،وضع قانون کلی را نقض نمی کند،و همین امر حاکی از دقت نظر شارع در بیان حکم است.

نور;198325 نوشت:
اما در فرض هایی نیاز به تعیین بوده و به راحتی قابل تشخیص نمی باشد.

سلام
اگر ممکن است یک نمونه مثال بزنید
با تشکر

لطفا مثال را طوری بزنید که بدون حکم 1/3 و 2/3 که در قرآن آمده قابل حل نباشد

متشکر

hoomanb;198365 نوشت:
اگر ممکن است یک نمونه مثال بزنید با تشکر لطفا مثال را طوری بزنید که بدون حکم 1/3 و 2/3 که در قرآن آمده قابل حل نباشد

با سلام و احترام و عذرخواهی از تاخیر پاسخ

مثال ها بیشتر در جایی مصداق دارد که عول و تعصیب اتفاق می افتد که باید سهم بالفرض یا بالقرابه مشخص باشد تا بتوان زیادی و کمی را نسبت به آن مشخص کرد به عنوان مثال اگر تركه كمتر از سهام باشد و اين همواره در مواردى پيش مى آيد كه در بين ورثه يك دختر و يا دو دختر و بيشتر و يا يك خواهر ابوينى و يا پدرى يا دو خواهر و بيشتر ابوينى يا پدرى در ميان باشد و كمبودتر كه بر همين نامبردگان وارد مى شود، بنابراين اگر وارث ميتى يك دختر و پدر و مادر و شوهر او باشند (تركه وافى به همه سهام يعنى 2/1 دختر، 4/1 شوهر و 6/1 پدر و 6/1 مادر نيست زيرا جمع اين سهام مى شود 12/13 در حاليكه كل تركه 12/12 است ) در نتيجه يك دوازدهم كه نصف سدس است بر سهم دختر وارد مى كنند و فرض شوهر و پدر و مادر را كامل مى دهند، و اگر در همين فرض بجاى يك دختر دختران متعدد باشند كه سهم الارثشان دو ثلث است جمع سهام مى شود 12/15 و 12/3 كه ربع تركه است بر دختران وارد مى آيد.

امام خمینی،تحریرالوسیله،م1از عول و تعصیب

سلام
متاسفانه باز برگشتیم به همان سوال اول! اگر دقت کرده باشید در سوال اول پرسیدم که ارث به صورت اولویتی تقسیم می شود یا همه ضرایب را با هم در نظر می گیرند, که پاسخ داده شد اولویتی است.
در روش اولویتی طبق مثال شما ابتدا سهم پدر و مادر داده می شود و بعد از باقی مانده سهم شوهر داده می شود و بعد از باقی مانده اگر یک دختر باشد 100% به او می رسد اگر 2 تا دختر باشد 50 50 می رسد که باز حکم 1/3 و 2/3 به کار نمی آید.
اما شما در این مثالی که زدید اولویت را در نظر نگرفتید و ضرایب را باهم در نظر گرفتید.
این دو روش از نظر ریاضی کاملا با هم فرق دارد و نتایج متفاوتی ایجاد می کند.
لطفا شفاف پاسخ بدهید

سوال دیگری که بوجود آمد این است که تا قبل از مثال شما سهم همسر 1/8 در نظر گرفته میشد اما شما برای شوهر 1/4 در نظر گرفتید . علت چیست؟

متشکر

hoomanb;199317 نوشت:
سلام متاسفانه باز برگشتیم به همان سوال اول! اگر دقت کرده باشید در سوال اول پرسیدم که ارث به صورت اولویتی تقسیم می شود یا همه ضرایب را با هم در نظر می گیرند, که پاسخ داده شد اولویتی است. در روش اولویتی طبق مثال شما ابتدا سهم پدر و مادر داده می شود و بعد از باقی مانده سهم شوهر داده می شود و بعد از باقی مانده اگر یک دختر باشد 100% به او می رسد اگر 2 تا دختر باشد 50 50 می رسد که باز حکم 1/3 و 2/3 به کار نمی آید. اما شما در این مثالی که زدید اولویت را در نظر نگرفتید و ضرایب را باهم در نظر گرفتید. این دو روش از نظر ریاضی کاملا با هم فرق دارد و نتایج متفاوتی ایجاد می کند. لطفا شفاف پاسخ بدهید متشکر

با سلام و احترام و تشکر از پیگیری شما

مرتبه اول شامل پدر و مادر و فرزندان میت است که همگی ارث می برند ولی در حالات مختلف به صورتهای متفاوت بالفرض یا بالقرابه ارث می برند که شارع آنها رابیان داشته و بدین جهت شاید نتوان حکم کلی داد در مثال زیر چند فرض متصور است که حاکی از نحوه تقسیم ارث در صور مختلف می باشد:
اگر پدر و مادر و فرزندان و همسر ميت وارث او باشند، اگر فرزند ميت تنها يك دختر است شوهر او نصيب پائين تر خود را و پدر و مادرش هر كدام سدس از تركه را مى برند، و آنچه كه مى ماند سهم دختر او است و نقصى كه در اين فرض وارد مى شود در سهم او وارد مى شود، (توضيح اينكه سهم يك دختر 6/3 و سهم مادر 6/2 و سهم شوهر 6/(5/1) (ربع ) است و جمع اين سهام 6/(5/6) مى شود كه نيم سدس كم مى آيد). و اگر شوهر مرده باشد زوجه اش ‍ نصيب پائين تر يعنى يك هشتم را مى برد، و در صورتيكه مادر حاجب نداشته باشد بقيه مال پنج سهم مى شود يك سهم آن را كه قهرا از سدس بيشتر است مادر مى برد و سدس را هم بعنوان فريضه مازاد را بعنوان رد مى برد، و اگر مادر حاجب داشته باشد تنها سدس را به او مى دهند و بقيه بين پدر و دختر او بدين صورت تقسيم مى شود كه آن را چهار قسمت نموده سه قسمت را بدخترش و يك قسمت را بپدرش مى دهند. و اگر فرزند ميت دو دختر يا بيشتر باشد نصيب پائين تر را به همسر او و دو سدس از اصل مال (نه از باقيمانده ) را به پدر و مادرش و بقيه را به دخترانش ‍ مى دهند، در اينجا نيز نقص (اگر ميت زن باشد 4/1 و اگر مرد باشد 8/1 است ) بر سهم دختران وارد مى شود، زيرا دو سدس سهم ابوين و دو ثلث سهم دختران تمام ارث را فرا مى گيرد و محلى براى يك چهارم شوهر و يا يك هشتم زن باقى نمى ماند لاجرم اين كمبود را از سهم دختران بر مى دارند و اگر فرزند ميت يك يا چند پسر و يا هم پسر و هم دختر باشد همسر او چه مرد باشد و چه زن نصيب پائين را مى برد، و پدر و مادر دو سدس از اصل مال (نه از باقيمانده ) را بعد از دادن سهم همسر مى برند، و آنچه مى ماند بين فرزندان پسر پخش و دختر پخش تقسيم مى شود.

hoomanb;199318 نوشت:
سوال دیگری که بوجود آمد این است که تا قبل از مثال شما سهم همسر 1/8 در نظر گرفته میشد اما شما برای شوهر 1/4 در نظر گرفتید . علت چیست؟

1/4شوهر، در صورتيكه زوجه میت، بعد از مرگش فرزندى يا فرزندزاده اى (هر چه پائين رود) بجا گذاشته باشد و 1/8 در زوجه دائمى است كه شوهرش فرزند يا فرزندزاده اى (هر چه پائين رود) داشته باشد.

پی نوشت:
1.امام خمینی،تحریرالوسیله،م9
2.همان،بحث سهام

سلام
بی خود نیست مشکلات قضایی سالها طول میکشه, وقتی کار شناسهای پاسخگو با هم اتفاق نظر ندارند از بقیه چه انتظاری میشه داشت

نور;199584 نوشت:
مرتبه اول شامل پدر و مادر و فرزندان میت است که همگی ارث می برند ولی در حالات مختلف به صورتهای متفاوت بالفرض یا بالقرابه ارث می برند که شارع آنها رابیان داشته و بدین جهت شاید نتوان حکم کلی داد در مثال زیر چند فرض متصور است که حاکی از نحوه تقسیم ارث در صور مختلف می باشد: اگر پدر و مادر و فرزندان و همسر ميت وارث او باشند، اگر فرزند ميت تنها يك دختر است شوهر او نصيب پائين تر خود را و پدر و مادرش هر كدام سدس از تركه را مى برند، و آنچه كه مى ماند سهم دختر او است و نقصى كه در اين فرض وارد مى شود در سهم او وارد مى شود، (توضيح اينكه سهم يك دختر 6/3 و سهم مادر 6/2 و سهم شوهر 6/(5/1) (ربع ) است و جمع اين سهام 6/(5/6) مى شود كه نيم سدس كم مى آيد). و اگر شوهر مرده باشد زوجه اش ‍ نصيب پائين تر يعنى يك هشتم را مى برد، و در صورتيكه مادر حاجب نداشته باشد بقيه مال پنج سهم مى شود يك سهم آن را كه قهرا از سدس بيشتر است مادر مى برد و سدس را هم بعنوان فريضه مازاد را بعنوان رد مى برد، و اگر مادر حاجب داشته باشد تنها سدس را به او مى دهند و بقيه بين پدر و دختر او بدين صورت تقسيم مى شود كه آن را چهار قسمت نموده سه قسمت را بدخترش و يك قسمت را بپدرش مى دهند. و اگر فرزند ميت دو دختر يا بيشتر باشد نصيب پائين تر را به همسر او و دو سدس از اصل مال (نه از باقيمانده ) را به پدر و مادرش و بقيه را به دخترانش ‍ مى دهند، در اينجا نيز نقص (اگر ميت زن باشد 4/1 و اگر مرد باشد 8/1 است ) بر سهم دختران وارد مى شود، زيرا دو سدس سهم ابوين و دو ثلث سهم دختران تمام ارث را فرا مى گيرد و محلى براى يك چهارم شوهر و يا يك هشتم زن باقى نمى ماند لاجرم اين كمبود را از سهم دختران بر مى دارند و اگر فرزند ميت يك يا چند پسر و يا هم پسر و هم دختر باشد همسر او چه مرد باشد و چه زن نصيب پائين را مى برد، و پدر و مادر دو سدس از اصل مال (نه از باقيمانده ) را بعد از دادن سهم همسر مى برند، و آنچه مى ماند بين فرزندان پسر پخش و دختر پخش تقسيم مى شود.

هر کس فهمید چی شد برای ما هم ترجمه کنه

hoomanb;199978 نوشت:
هر کس فهمید چی شد برای ما هم ترجمه کنه

با سلام و احترام و تشکر از حضور مجدد شما

آنچه بیان شد،مصادیقی از چند فرض مختلف بود جهت تفهیم بهتر مطلب و روشن شدن این که تفاوتی در پاسخگویی نیست،بلکه حالات مختلفی از ورثه قابل فرض می باشد که با توجه به ارث بردن آنها بالفرض یا بالقرابه منجر به تفاوت در مقدار ارث خواهد شد.

پایدار و به سلامت باشید.

موضوع قفل شده است