جمع بندی انسانیت در قرآن

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
انسانیت در قرآن

با سلام و تبریک ایام الله دهه فجر
چگونه می توان موضوعات مشترک قرآن را با وابسته به دین نیست و هر انسانی به عنوان انسان بودن باید از آن هابهره گیرد را یافت (مثلا احسان به پدر و مادر از این نوع آیات هستند)

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد میقات

[="Tahoma"]با سلام و درود

پرداختن به آیات ناظر به مشترکات بشری و موضوعاتی که همه انسان ها به واسطه عقل و فطرت، بر آن اتفاق دارند؛ بسیار ارزشمند و مفید است.

در این زمینه کتابی که بطور خاص به این موضوع پرداخته و این موضوعات قرآنی را لیست کرده باشد سراغ ندارم. می توانید به کتب اخلاق نقلی، مانند «محجة البیضاء» فیض کاشانی مراجعه کنید. ایشان هر موضوعی را که مطرح می کنند، اگر مستند قرآنی داشته باشد، آن را نیز ذکر می کنند.

نکته:
همه دین، اینها نیست و بخشی از دین، تعبدیات است.
مفاضله و طبقه بندی ارزش های اخلاقی و نیز آگاه شدن از نتایج و آثار اعمال، از طریق تعبدیات حاصل می شود، نه عقل و فطرت.

پیشنهاد:
می توان این تاپیک را فرصتی دانست تا هر کدام از دوستان به چنین آیاتی برخوردند، موضوع آیه، متن آیه و آدرس آن را در این جا ثبت کنند. مجموع آن ها می تواند برای همه دوستان، مفید و قابل استفاده باشد.

[="Tahoma"][="Navy"]

عقیق آبی;907433 نوشت:
با سلام و تبریک ایام الله دهه فجر
چگونه می توان موضوعات مشترک قرآن را با وابسته به دین نیست و هر انسانی به عنوان انسان بودن باید از آن هابهره گیرد را یافت (مثلا احسان به پدر و مادر از این نوع آیات هستند)

سلام
هیچ یک از مسائل انسانی غیر مرتبط به دین نیست چون دین برگرفته از فطرت الهی است بعبارت دیگر اقتضای فطرت الهی و انسانی اوست
یا علیم[/]

پرسش:
چگونه می توان موضوعات مشترک بین همه انسان ها ـ مانند احسان به پدر و مادر که هر انسانی به عنوان انسان بودن باید از آن ها بهره گیرد ـ را در قرآن پیدا کرد؟

پاسخ:
پرداختن به آیات ناظر به مشترکات بشری و موضوعاتی که همه انسان ها به واسطه عقل و فطرت، بر آن اتفاق دارند؛ بسیار ارزشمند و مفید است.
در این زمینه کتابی که بطور خاص به این موضوع پرداخته و این موضوعات قرآنی را لیست کرده باشد سراغ ندارم. می توانید به کتب اخلاق نقلی، مانند «محجة البیضاء» فیض کاشانی مراجعه کنید. ایشان هر موضوعی را که مطرح می کنند، اگر مستند قرآنی داشته باشد، آن را نیز ذکر می کنند.
نکته:
همه دین، اینها نیست و بخشی از دین، تعبدیات است.
مفاضله و طبقه بندی ارزش های اخلاقی و نیز آگاه شدن از نتایج و آثار اعمال، از طریق تعبدیات حاصل می شود، نه عقل و فطرت. لذا این دین الهی است که در این زمینه می تواند حکم کند و نظر بدهد.

موضوع قفل شده است