***** اندر سوگ آفتاب *****

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
***** اندر سوگ آفتاب *****

سپهر برین در خروش و غم است
جهان جمله در سوگ و در ماتم است
چو روح خدا از زمین پر کشید
از این غصه اشکم به سان یَم است
چه گویم از آن جلوه ی فاطمی ؟
چو جدش حسین وارث آدم است
جهان معاصر از او زنده شد
و نامش فروزنده در عالم است
چو البرز بالا بلند و سترگ
به تاریخ ایران چو جام جم است
فروغش فروزان تر از مهر و ماه
که او جلوه ی خورشید خاتم است .

به مناست عروج ملکوتی امام خمینی ره
12/3/1395 .

بسمه العظیم

آفتاب شرقی ما آفتابی دیگر است

روحِ روح الله، ایران را چو جان در پیکر است

پیکر ایران نباشد هرگز از جانش تهی

تا که فرزندش علی بر کشور ما رهبر است

موضوع قفل شده است