انتخاب مرجع برای فردی که تازه به مکلف شده است

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
انتخاب مرجع برای فردی که تازه به مکلف شده است

سلام

بچه ای که مکلف است و مرجع تقلید ندارد انجام فرایض دینی اش واجب تر است یا انتخاب مرجع؟

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد نور

سلام

 

بچه ای که مکلف است و مرجع تقلید ندارد انجام فرایض دینی اش واجب تر است یا انتخاب مرجع؟

با سلام و احترام

باید بلافاصله بعد از تکلیف مرجع تقلید انتخاب کنند تا انجام اعمال ایشان صحیح شود والدین در انتخاب مرجع تقلید می توانند به فرزند تازه مکلف راهنمایی داشته باشند.

رساله مراجع، احکام تقلید

موضوع قفل شده است