امکان نداره ...

تب‌های اولیه

11 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
امکان نداره ...

سلام
در این تاپیک قصد داریم ، مجموعه ای از غیرممکن ها تهیه کنیم، با عنوان :

امکان نداره ...

امکان نداره برای رضای خدا کار کنی و بعد از اینکه دیگران از تو تشکر نکردند ،
ناراحت بشی...

به نظر شما ممکنه؟:Gig:

امکان نداره همه کارها را با برنامه ریزی انجام بدی و بعد وقت کم بیاری...
به نظر شما ممکنه؟:Gig:

گل نرگس;7673 نوشت:
امکان نداره همه کارها را با برنامه ریزی انجام بدی و بعد وقت کم بیاری...
به نظر شما ممکنه

وقت را که به هرحال کم می یاریم من که این طوری ام.

به قول رهبری:
مهمترین فایده برنامه ریزی این است که انسان را از روزمرگی در می اورد

اما در مورد برنامه ریزی یه نکته این که :

برنامه در اختیار ما باشد نه این که ما در اختیار برنامه باشیم

ولی برنامه ریزی از مهمترین مسایل زندکی است

امکان نداره یه قدم به طرف خدا بری خدا دو قدم به طرفت نیاد

امکان نداره سنگی وجود داشته باشه که خدا نتونه بلندش کنه!
امکان نداره قفلی وجود داشته باشه که خدا نتونه بازش کنه!
امکان نداره محلی وجود داشته باشه که خارج از حوزۀ الوهیت خدا باشه(یا خدا در اون غایب باشه)!
امکان نداره خدا جسمی داشته باشه تا بخواد بشینه، راه بره، یا دراز بکشه!
امکان نداره خدا ماهیت داشته باشه!
امکان نداره خدا بمیره!
امکان نداره بیش از یک خدا وجود داشته باشه!
امکان نداره جهان فاقد خدا باشه!
امکان نداره خدا بخوابه!

در کل وجود داشتن ممتنع الوجود، امکان نداره!

پی نوشت: این پست شاید عجیب باشد، ولی به تاپیک بی ارتباط نیست. بحث محالات رو با رویکرد پاسخگویانه به شبهات، مطرح کردم.

امکان نداره زیبا فکر کنیم و زشت عمل کنیم.

به نظر شما ممکنه؟

امکان نداره من وجود داشته باشم ولی خدا وجود نداشته باشه

امکان نداره نظمی وجود داشته باشد ولی ناظمی وجود نداشته باشد.

امکان نداره قبل از اینکه حرفی را بر زبان بیاری فکر کنی و
بعد از گفتن اون حرف پشیمون بشی.
به نظر شما ممکنه؟

گل نرگس;7671 نوشت:
سلام
در این تاپیک قصد داریم ، مجموعه ای از غیرممکن ها تهیه کنیم، با عنوان :
امکان نداره ...

- تحقق ممکن الوجود بدون اثبات واجب الوجود محال و غیر ممکن است...

- تصور سلسلۀ معلولات بدون وابستگی به علت و تصور سلسلۀ علت ها بدون ختم به علت العلل امکان ندارد ...

موضوع قفل شده است