جمع بندی امکان حلول امر مجرد در امر مادی

تب‌های اولیه

19 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
امکان حلول امر مجرد در امر مادی

با سلام
با توجه به پیشرفت علوم تجربی دانشمندان توانسته اند هزاران کتاب و مباحث علمی رو توی یک دی وی دی یا هارد و تراشه جای بدن
ایا صرف همین امر نمیتونه دال بر امکان حلول امر مجرد [ علم) در امر مادی ( تراشه) باشه؟

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"]
[/TD]


کارشناس بحث: استاد قول سدید

[TD][/TD]

pcmousavi;1004750 نوشت:
با سلام
با توجه به پیشرفت علوم تجربی دانشمندان توانسته اند هزاران کتاب و مباحث علمی رو توی یک دی وی دی یا هارد و تراشه جای بدن
ایا صرف همین امر نمیتونه دال بر امکان حلول امر مجرد [ علم) در امر مادی ( تراشه) باشه؟

با سلام و عرض ادب و آرزوي توفيق روزافزون.

برای پاسخ به پرسش مذکور، توجه شما را به این نکات جلب می کنیم:

علم یعنی التفات و آگاهی. از این رو، کسی که واجد علم است، در واقع، از چیزی آگاهی می یابد.

اما در مورد اطلاعات و داده هایی که بر روی هارد می ریزیم باید به این نکته توجه کنیم که اساسا از سنخ علم نیستند و به همین جهت، کامپیوتر به آنها علم و آگاهی ندارد بلکه کامپیوتر صرفا حافظ و پردازشگر آن اطلاعات است.

به دیگر سخن، همانطور که دستگاه ویدئو اطلاعات را ذخیره می کند و به آنها آگاهی ندارد و یا دستگاه ضبط صدا، صدا را ضبط می کند بدون آن که صدا را بشنود و از آنها مطلع گردد، دستگاه کامپیوتر نیز اطلاعات را ذخیره و پردازش می کند بدون آن که از آنها آگاه شود.

بنابراین، هیچ گاه این ابزارهای مادی عالم نمی شوند تا گفته شود که علم مجرد در آنها حلول کرده است. آنها صرفا ذخیره کننده اطلاعات و پردازشگر داده ها هستند. این ما هستیم که بواسطه این اطلاعات و داده های ذخیره شده و پردازش شده، عالم می شویم. بنابراین، آنها صرفا ابزاری برای عالم شدن ما از یکسری حقایق هستند اما اینطور نیست که آنها خودشان نیز عالم بشوند.

این مطلب حتی در مورد انسان نیز صادق است. گاهی شده که به چیزی خیره هستیم اما از آن مطلع نمی شویم چرا که التفاتی به آن نداریم و به سایر امور فکر می کنیم. در واقع، در این مورد، چشم و اعصاب بصری ما بواسطه نور و ... متاثر شده اما چون ما به آن تاثیر بصری مادی التفات نداریم و تصوری در ما شکل نمی گیرد، ما به آن چیز عالم نمی شویم و در نتیجه، فقط انطباعی مادی در ما رخ می دهد ولی علم مجرد در ما شکل نمی گیرد.

قول سدید;1004775 نوشت:

با سلام و عرض ادب و آرزوي توفيق روزافزون.

برای پاسخ به پرسش مذکور، توجه شما را به این نکات جلب می کنیم:

علم یعنی التفات و آگاهی. از این رو، کسی که واجد علم است، در واقع، از چیزی آگاهی می یابد.

اما در مورد اطلاعات و داده هایی که بر روی هارد می ریزیم باید به این نکته توجه کنیم که اساسا از سنخ علم نیستند و به همین جهت، کامپیوتر به آنها علم و آگاهی ندارد بلکه کامپیوتر صرفا حافظ و پردازشگر آن اطلاعات است.

به دیگر سخن، همانطور که دستگاه ویدئو اطلاعات را ذخیره می کند و به آنها آگاهی ندارد و یا دستگاه ضبط صدا، صدا را ضبط می کند بدون آن که صدا را بشنود و از آنها مطلع گردد، دستگاه کامپیوتر نیز اطلاعات را ذخیره و پردازش می کند بدون آن که از آنها آگاه شود.

بنابراین، هیچ گاه این ابزارهای مادی عالم نمی شوند تا گفته شود که علم مجرد در آنها حلول کرده است. آنها صرفا ذخیره کننده اطلاعات و پردازشگر داده ها هستند. این ما هستیم که بواسطه این اطلاعات و داده های ذخیره شده و پردازش شده، عالم می شویم. بنابراین، آنها صرفا ابزاری برای عالم شدن ما از یکسری حقایق هستند اما اینطور نیست که آنها خودشان نیز عالم بشوند.

این مطلب حتی در مورد انسان نیز صادق است. گاهی شده که به چیزی خیره هستیم اما از آن مطلع نمی شویم چرا که التفاتی به آن نداریم و به سایر امور فکر می کنیم. در واقع، در این مورد، چشم و اعصاب بصری ما بواسطه نور و ... متاثر شده اما چون ما به آن تاثیر بصری مادی التفات نداریم و تصوری در ما شکل نمی گیرد، ما به آن چیز عالم نمی شویم و در نتیجه، فقط انطباعی مادی در ما رخ می دهد ولی علم مجرد در ما شکل نمی گیرد.

سلام و عرض ادب

نظر شما در مورد هوش مصنوعی چیست؟

برنامه ای که خودش قادر به مطالعه کتاب ها و استخراج اطلاعات و به کارگیری آن علوم است؟

براساس پیشرفت های جدید درعلوم تجربی دانشمندان توانسته اند هزاران کتاب ومباحثععلمی رادرسخت افزار های مادی همانند سی دی دی وی دی هارد تراشه قراردهند.ایا صرف نظر همین امر نمیتواند دال براامکان حلول امر مجرد مانندعلم درامر مادی مانندسخت افزار باشد؟باتبیین صحیح چگونگی بارگذاری معلومات درسخت افزار وتفاوت ان باعلم به تحلیل صحیح ابن پرسش بپردازید.سپاس

شروحیل;1004790 نوشت:
سلام و عرض ادب

نظر شما در مورد هوش مصنوعی چیست؟

برنامه ای که خودش قادر به مطالعه کتاب ها و استخراج اطلاعات و به کارگیری آن علوم است؟

سلام و عرض ادب

کامپیوتر و داده های آن موجودات مادی هستند و اساسا در زمره آگاهی و موجودات آگاه قرار نمی گیرند. کامپیوتر فاقد خودآگاهی است اگرچه رفتارش به گونه ای است که مشابهت دارد با موجودات آگاه. مثلا یک کامپیوتر یا یک ربات را به گونه ای طراحی می کنند که هر روز صبح به دیگران سلام بگوید و اظهار علاقه کند و بگوید که فلانی من عاشقت هستم. این رفتار کاملا شبیه رفتار انسانی است اما این مشابهت، به معنای اینهمانی نیست. ربات و کامپیوتر فاقد خودآگاهی و احساسات و ادراک هستند. آنچه آنها دارند داده ها و اطلاعاتی است که به صورت کدگذاری شما در آنها تعبیه شده است. این داده های بارگذاری شده چون تغییرپذیرند و مکانمندند و بخشی از فضا یا حافظه کامپیوتر یا ربات را اشغال می کنند (به گونه ای که بعد از پرشدن حافظه نمی توان داده جدیدی در آنها بارگذاری کرد) مادی هستند.

به دیگر سخن، هوش مصنوعی یعنی یک برنامه ای که منجر می شود به رفتارهایی مشابه با رفتارهای انسان باهوش. انسان باهوش هم سلام می کند و عشق می ورزد اما او حقیقتا واجد علم و آگاهی و احساس است و اینطور نیست که صرفا الفاظی را به زبان بیاورد.

اما در هوش مصنوعی، چنین احساس و ادراکی وجود ندارد بلکه ربات واجد هوش مصنوعی، صرفا به گونه ای رفتار می کند که گویی واقعا باهوش و عالم و دارای احساس است؛ یعنی ما آن را طوری برنامه ریزی می کنیم که رفتارهای مشابه با رفتارهای ما داشته باشد اما این بدین معنا نیست که او حقیقتا واجد علم و احساس است.

Shadan;1004818 نوشت:
براساس پیشرفت های جدید درعلوم تجربی دانشمندان توانسته اند هزاران کتاب ومباحثععلمی رادرسخت افزار های مادی همانند سی دی دی وی دی هارد تراشه قراردهند.ایا صرف نظر همین امر نمیتواند دال براامکان حلول امر مجرد مانندعلم درامر مادی مانندسخت افزار باشد؟باتبیین صحیح چگونگی بارگذاری معلومات درسخت افزار وتفاوت ان باعلم به تحلیل صحیح ابن پرسش بپردازید.سپاس

سلام و عرض ادب

همانطور که در پست های سابق عرض شد فرق اطلاعات موجود در هارد و علومی که من دارم، در چه چیزی است: داده های موجود در هارد علم نیستند و بواسطه آنها هارد عالم به حقایق نمی شود؛ چنانچه ضبط صدایی را ضبط می کند اما عالم به محتوای گفتگوی من و شما نیست.

اما در مورد چگونگی عالم شدن انسان، نظرات مختلفی مطرح است از جمله این که: وقتی من از وجود درخت انار در باغچه مطلع می شوم، نخست انفعالات مادی در ابزار و قوای حسی من رخ می دهد و بعد از آن روحم متاثر شده و تصوری را ایجاد می کند که حاکی از آن تصویر باشد ...

در واقع، آنچه فرق میان انسان و کامپیوتر است، خود خصیصه علم است؛ وگرنه در فرآیند عالم شدن انسان نیز عوامل مادی دخیلند.

قول سدید;1004856 نوشت:

سلام و عرض ادب

کامپیوتر و داده های آن موجودات مادی هستند و اساسا در زمره آگاهی و موجودات آگاه قرار نمی گیرند. کامپیوتر فاقد خودآگاهی است اگرچه رفتارش به گونه ای است که مشابهت دارد با موجودات آگاه. مثلا یک کامپیوتر یا یک ربات را به گونه ای طراحی می کنند که هر روز صبح به دیگران سلام بگوید و اظهار علاقه کند و بگوید که فلانی من عاشقت هستم. این رفتار کاملا شبیه رفتار انسانی است اما این مشابهت، به معنای اینهمانی نیست. ربات و کامپیوتر فاقد خودآگاهی و احساسات و ادراک هستند. آنچه آنها دارند داده ها و اطلاعاتی است که به صورت کدگذاری شما در آنها تعبیه شده است. این داده های بارگذاری شده چون تغییرپذیرند و مکانمندند و بخشی از فضا یا حافظه کامپیوتر یا ربات را اشغال می کنند (به گونه ای که بعد از پرشدن حافظه نمی توان داده جدیدی در آنها بارگذاری کرد) مادی هستند.

به دیگر سخن، هوش مصنوعی یعنی یک برنامه ای که منجر می شود به رفتارهایی مشابه با رفتارهای انسان باهوش. انسان باهوش هم سلام می کند و عشق می ورزد اما او حقیقتا واجد علم و آگاهی و احساس است و اینطور نیست که صرفا الفاظی را به زبان بیاورد.

اما در هوش مصنوعی، چنین احساس و ادراکی وجود ندارد بلکه ربات واجد هوش مصنوعی، صرفا به گونه ای رفتار می کند که گویی واقعا باهوش و عالم و دارای احساس است؛ یعنی ما آن را طوری برنامه ریزی می کنیم که رفتارهای مشابه با رفتارهای ما داشته باشد اما این بدین معنا نیست که او حقیقتا واجد علم و احساس است.

سلام و عرض ادب

دقیقا منظور از آگاهی و خود آگاهی چیست؟

یک کودک اطلاعات را می گیرد

پردازش می کند

و تقلید می کند

البته این تقلید به مرور زمان و با افزایش اطلاعات شکل جدیدی به خود می گیرد و گاهی با ترکیب اطلاعات به خلاقیت منجر می شود

یک رایانه نیز اگر بتواند به این روند دست پیدا کند ، میتواند به همین منوال به انجام امور بپردازد

چرا خداوندی که در یک انسان خودآگاهی قرار داده ، نمی تواند در یک رایانه خودآگاهی قرار دهد؟

چرا انسان فکر می کند مخلوقی برتر از او وجود ندارد؟
آیا چنین تفکری شبیه به تفکر شیطان زمان خلقت انسان نیست؟

هیچ وقت معلول نمی تواند بالاتر از علت خود قرار بگیرد.
حتی هیچ وقت معلول نمی تواند همردیف و همتراز علت خود قرار بگیرد.

چون طبق قواعد فلسفی، معلول، مرتبه ضعیفتر علت خودش است.

بنابراین، هر چیزی که توسط انسان ساخته شود، نمیتواند از انسان پیشی بگیرد (در احراز فصل انسان. وگرنه ممکن است مثل جراثقیل ، قدرتش از انسان بیشتر باشد یا مثل موشک سرعتش از انسان بیشتر باشد).
کامپیوتر، علم و آگاهی ندارد. فقط محاسبات ساده را انجام می دهد. محاسباتی آنقدر ساده که در حد
۲ = ۱ + ۱
هستند نه بیشتر.
اما، این محاسبات را خیلی سریع انجام می دهد. مثلا در یک ثانیه، یک تریلیون محاسبه را انجام می دهد. کاری که اگر انسان با سرعت عادی خود بخواهد انجام بدهد، سالها زمان می برد.

پس:
- کامپیوتر فقط قادر به یک محاسبه ساده است (تشخیص صفر از یک)
- سرعت محاسبات آن بسیار زیاد است.

کامپیوتر یک شی مادی است که هیچ جنبه خیالی یا عقلی ندارد. آنچه به نظر ما، قدرت تحلیل و محاسبه یا هوش کامپیوتر است، در حقیقت «سرعت بسیار زیاد» عملکرد آن است، نه وجود علم (که یک موجود غیر مادی است) در آن.

و هو أسرع الحاسبین.

سلام و عرض ادب

شروحیل;1005075 نوشت:
دقیقا منظور از آگاهی و خود آگاهی چیست؟

منظور از آگاهی همان علم و التفات به چیزی است که اگر من واجدش باشم از حقایقی مطلع و باخبر می شوم. متعلق علم و آگاهی گاهی خودم می باشد و گاهی دیگری.

در هر صورت، تا جایی که بنده مطالعه کردم کسی مدعی نیست که ربات با هوش مصنوعی، حقیقتا از اموری مطلع است و اطلاعاتی که دارد به مثابه علم برای اوست.

شروحیل;1005075 نوشت:
یک کودک اطلاعات را می گیرد

پردازش می کند

و تقلید می کند

البته این تقلید به مرور زمان و با افزایش اطلاعات شکل جدیدی به خود می گیرد و گاهی با ترکیب اطلاعات به خلاقیت منجر می شود

همانطور که عرض شد از مشابهت میان ایندو نمی توان اینهمانی را نتیجه گرفت. این که ربات خلاقانه رفتار می کند به خاطر برنامه ای است که برایش تعبیه شده است.

شروحیل;1005075 نوشت:
چرا خداوندی که در یک انسان خودآگاهی قرار داده ، نمی تواند در یک رایانه خودآگاهی قرار دهد؟

بنده مدعایم نیست که خداوند فقط انسان را خودآگاه کرده و نمی تواند سایر موجودات را خودآگاه سازد. حتی برخی از ادله فلسفی و متون دینی گواهند بر این که سایر موجودات نیز آگاهی دارند و ...

عرض ما این است که دلیلی نداریم بر این که ربات با هوش مصنوعی، حقیقتا باهوش باشد و همچون انسان واجد علم و آگاهی باشد. عرض ما این است که نباید مشابهت رفتاری را به معنای اینهمانی گرفت.

این که عروسک دخترم با لمس بدنش آواز می خواند، دلیل بر این نیست که او موجودی خودآگاه است و از لمس بدنش باخبر می شود و سپس تصمیم می گیرد که آواز بخواند.

ربات با هوش مصنوعی نیز همینطور است اما با فرآیند و برآیندی پیچیده تر.

شروحیل;1005075 نوشت:
چرا انسان فکر می کند مخلوقی برتر از او وجود ندارد؟

شروحیل;1005075 نوشت:
آیا چنین تفکری شبیه به تفکر شیطان زمان خلقت انسان نیست؟

بنده چنین ادعایی ندارم. ادعای ما صرفا این است که ربات واجد علم مجرد و خودآگاهی نیست. بله، ربات از جهت دیگر نسبت به انسان می تواند برتر باشد؛ مثلا طوری برنامه ریزی شده که محاسبات ریاضی بسیار پیچیده را در چند ثانیه حل می کند. در این صورت، عملکرد او در این زمینه از انسان هم بهتر است. یا ممکن است رباتی طراحی شود که پرواز کند اما انسان نمی تواند پرواز کند و ...

قول سدید;1005112 نوشت:
سلام و عرض ادب

منظور از آگاهی همان علم و التفات به چیزی است که اگر من واجدش باشم از حقایقی مطلع و باخبر می شوم. متعلق علم و آگاهی گاهی خودم می باشد و گاهی دیگری.

سلام و عرض ادب

برادر گرامی

زمانی که مغز شما ضربه بخورد و قسمتی از حافظه شما غیر قابل دسترس یا پاک شود ، آیا شما باز هم همان آگاهی قبل را دارید؟

قول سدید;1005112 نوشت:

در هر صورت، تا جایی که بنده مطالعه کردم کسی مدعی نیست که ربات با هوش مصنوعی، حقیقتا از اموری مطلع است و اطلاعاتی که دارد به مثابه علم برای اوست.

برادر گرامی

ما انسان دیوانه داریم

انسان باهوش داریم

انسان کم هوش داریم

انسان بی هوش داریم!

منظور شما کدام هوش مصنوعی است؟

آن هوش مصنوعی که قدرت مطالعه و یادگیری به صورت شخصی و بدون دادن کد به صورت مستقیم را ندارد

یا آن هوش مصنوعی که نحوه یادگیری را آموخته و بدون کمک دیگران و صرفا به وسیله حواس خود ، قادر به یادگیری و پیشرفت است؟؟؟؟

قول سدید;1005112 نوشت:

همانطور که عرض شد از مشابهت میان ایندو نمی توان اینهمانی را نتیجه گرفت. این که ربات خلاقانه رفتار می کند به خاطر برنامه ای است که برایش تعبیه شده است.

برادر عزیز

یک انسان خلاق انسانی است که برنامه خلاقیت روی او نصب شده است !

اگر یک بار دیگر با نگرشی جدید به انسان نگاه کنید

و انسان باهوش را با یک هوش مصنوعی کم هوش و یا بدون اراده مقایسه نکنید ، به نقطه نظر مشترکی خواهیم رسید

قول سدید;1005112 نوشت:

بنده مدعایم نیست که خداوند فقط انسان را خودآگاه کرده و نمی تواند سایر موجودات را خودآگاه سازد. حتی برخی از ادله فلسفی و متون دینی گواهند بر این که سایر موجودات نیز آگاهی دارند و ...

عرض ما این است که دلیلی نداریم بر این که ربات با هوش مصنوعی، حقیقتا باهوش باشد و همچون انسان واجد علم و آگاهی باشد. عرض ما این است که نباید مشابهت رفتاری را به معنای اینهمانی گرفت.

این که عروسک دخترم با لمس بدنش آواز می خواند، دلیل بر این نیست که او موجودی خودآگاه است و از لمس بدنش باخبر می شود و سپس تصمیم می گیرد که آواز بخواند.

عروسک دختر شما نیز آگاهی مختص به خود را دارد ( هر چند بسیار محدود و ناچیز)

البته این عروسک مختار نیست

اما هوش مصنوعی می تواند مختار باشد ( در صورت برنامه ریزی صحیح )

شما قضیه آگاهی را صفر و صدی می بینید

از نظر شما یک موجود یا آگاه است ، یا نیست !

در صورتی که آگاهی می تواند اندازه داشته باشد

آگاهی عروسک دختر شما در این حد است که در صورت لمس شدن باید آواز بخواند . تمام

در ضمن او مختار هم نیست

یعنی نمی تواند تصمیم بگیرد که در صورت لمس شدن آواز بخواند یا نخواند !

طبق آیات قرآن همه هستی ، حتی سنگ و چوب نیز دارای آگاهی هستند و خداوند را به موجب همین آگاهی پرستش می کنند

موجودی که آگاهی ندارد و صفر مطلق است ، چگونه می تواند خداوند را تسبیح کند؟


قول سدید;1005112 نوشت:

بنده چنین ادعایی ندارم. ادعای ما صرفا این است که ربات واجد علم مجرد و خودآگاهی نیست. بله، ربات از جهت دیگر نسبت به انسان می تواند برتر باشد؛ مثلا طوری برنامه ریزی شده که محاسبات ریاضی بسیار پیچیده را در چند ثانیه حل می کند. در این صورت، عملکرد او در این زمینه از انسان هم بهتر است. یا ممکن است رباتی طراحی شود که پرواز کند اما انسان نمی تواند پرواز کند و ...

برادر گرامی

رباتی که به او اجازه یادگیری داده شده ، می تواند بیاموزد ، عشق بورزد و ...

همه این ها به نحوه آموزش او بستگی دارد

در مرحله ابتدایی کد نویسی ، می توان طوری عمل کرد که به او اجازه کسب علم ، حتی بدون کمک دیگران داده شود

این کد ها در انسان نیز وجود دارد

همان غریضه ای که در زمان تولد از طریق ژنتیک به ما منتقل شده ، کد های ماست .

نحوه اموزش انسان همان برنامه است که به ربات داده می شود

ذهن جامعه امروز قدرت پذیرش این مساله را ندارد

اما 50 سال دیگر این مساله عادی خواهد شد

البته اگر انسان تا آن زمان نسل خودش را نابود نکرده باشد!

در پناه حق تعالی

شروحیل;1005122 نوشت:
سلام و عرض ادب

برادر گرامی

ما انسان دیوانه داریم

انسان باهوش داریم

انسان کم هوش داریم

انسان بی هوش داریم!

منظور شما کدام هوش مصنوعی است؟

آن هوش مصنوعی که قدرت مطالعه و یادگیری به صورت شخصی و بدون دادن کد به صورت مستقیم را ندارد

یا آن هوش مصنوعی که نحوه یادگیری را آموخته و بدون کمک دیگران و صرفا به وسیله حواس خود ، قادر به یادگیری و پیشرفت است؟؟؟؟

برادر عزیز

یک انسان خلاق انسانی است که برنامه خلاقیت روی او نصب شده است !

اگر یک بار دیگر با نگرشی جدید به انسان نگاه کنید

و انسان باهوش را با یک هوش مصنوعی کم هوش و یا بدون اراده مقایسه نکنید ، به نقطه نظر مشترکی خواهیم رسید

عروسک دختر شما نیز آگاهی مختص به خود را دارد ( هر چند بسیار محدود و ناچیز)

البته این عروسک مختار نیست

اما هوش مصنوعی می تواند مختار باشد ( در صورت برنامه ریزی صحیح )

شما قضیه آگاهی را صفر و صدی می بینید

از نظر شما یک موجود یا آگاه است ، یا نیست !

در صورتی که آگاهی می تواند اندازه داشته باشد

آگاهی عروسک دختر شما در این حد است که در صورت لمس شدن باید آواز بخواند . تمام

در ضمن او مختار هم نیست

یعنی نمی تواند تصمیم بگیرد که در صورت لمس شدن آواز بخواند یا نخواند !

طبق آیات قرآن همه هستی ، حتی سنگ و چوب نیز دارای آگاهی هستند و خداوند را به موجب همین آگاهی پرستش می کنند

موجودی که آگاهی ندارد و صفر مطلق است ، چگونه می تواند خداوند را تسبیح کند؟

برادر گرامی

رباتی که به او اجازه یادگیری داده شده ، می تواند بیاموزد ، عشق بورزد و ...

همه این ها به نحوه آموزش او بستگی دارد

در مرحله ابتدایی کد نویسی ، می توان طوری عمل کرد که به او اجازه کسب علم ، حتی بدون کمک دیگران داده شود

این کد ها در انسان نیز وجود دارد

همان غریضه ای که در زمان تولد از طریق ژنتیک به ما منتقل شده ، کد های ماست .

نحوه اموزش انسان همان برنامه است که به ربات داده می شود

ذهن جامعه امروز قدرت پذیرش این مساله را ندارد

اما 50 سال دیگر این مساله عادی خواهد شد

البته اگر انسان تا آن زمان نسل خودش را نابود نکرده باشد!

در پناه حق تعالی

سلام و عرض ادب و تشکر از شما

عرض بنده همانی است که سابقا تقدیم شد.

متوجه فرمایشات شما هستم که می توان به گونه ای ربات را تنظیم نمود که بدون کمک از دیگران، عملکردهایی همچون احساس عشق و حل مسائل و .... را انجام دهد.

اما عرضم این است که از این مشابهت رفتاری، نمی توان اینهمانی را نتیجه گرفت و مدعی شد که ربات نیز حقیقتا واجد علم (التفات) و اختیار (امکان فعل و ترک) است.

اما این که سایر موجودات واجد علم به علت هستی بخش هستند را قبول دارم و متوجهم که متون دینی نیز آن را بیان کرده اند. اما بحث ما درباره علمی است که به ربات نسبت می دهیم و آن را به مثابه انسان می دانیم.

بهتر است این مباحث را در تاپیک های جدا از هم دنبال کنیم و از ادامه آن پرهیز کنیم چرا که از سوی مدیران سایت توصیه شده در قالب سوال آغازین (امکان حلول امر مجرد در مادی) به پاسخگویی بپردازیم تا انضباط مباحث مراعات گردد.

متشکرم از شما

قول سدید;1005246 نوشت:

سلام و عرض ادب و تشکر از شما

عرض بنده همانی است که سابقا تقدیم شد.

متوجه فرمایشات شما هستم که می توان به گونه ای ربات را تنظیم نمود که بدون کمک از دیگران، عملکردهایی همچون احساس عشق و حل مسائل و .... را انجام دهد.

اما عرضم این است که از این مشابهت رفتاری، نمی توان اینهمانی را نتیجه گرفت و مدعی شد که ربات نیز حقیقتا واجد علم (التفات) و اختیار (امکان فعل و ترک) است.

اما این که سایر موجودات واجد علم به علت هستی بخش هستند را قبول دارم و متوجهم که متون دینی نیز آن را بیان کرده اند. اما بحث ما درباره علمی است که به ربات نسبت می دهیم و آن را به مثابه انسان می دانیم.

بهتر است این مباحث را در تاپیک های جدا از هم دنبال کنیم و از ادامه آن پرهیز کنیم چرا که از سوی مدیران سایت توصیه شده در قالب سوال آغازین (امکان حلول امر مجرد در مادی) به پاسخگویی بپردازیم تا انضباط مباحث مراعات گردد.

متشکرم از شما

سلام و عرض ادب

برادر عزیز

مگر رباط چیزی غیر از مخلوقات خداوند است؟؟؟؟؟

رباط هم از همانموادی ساخته شده و تولید می شود ، که من و شما و فرزند من و شما از آن ساخته می شود !

در ضمن به نظر بنده این مساله خارج از موضوع تاپیک نیست ( امکان حلول امر مجرد در امر مادی)

در مورد ادامه مباحثه تصمیم با شماست

موفق باشید

در پناه حق تعالی

شروحیل;1005247 نوشت:
سلام و عرض ادب

برادر عزیز

مگر رباط چیزی غیر از مخلوقات خداوند است؟؟؟؟؟

رباط هم از همانموادی ساخته شده و تولید می شود ، که من و شما و فرزند من و شما از آن ساخته می شود !

در ضمن به نظر بنده این مساله خارج از موضوع تاپیک نیست ( امکان حلول امر مجرد در امر مادی)

در مورد ادامه مباحثه تصمیم با شماست

موفق باشید

در پناه حق تعالی

سلام و عرض ادب خدمت شما

ربات برساخته انسانی است. اصطلاحا ترکیبش مصنوعی است نه طبیعی. بله مواد اولیه آن طبیعی است اما طراحی آن در این قالب و با این کارکرد مصنوع ما است و آنطور که بخواهیم رفتار میکند.

بحث در هوش مصنوعی این است که آیا ربات این افعال را از روی علم و آگاهی انجام می دهد یا نه. این که اجزای ربات علم اجمالی به خدا دارند محل بحث نیست.

برادر عزیزم شما برای اثبات فعل عالمانه و مختار ربات، جز دلیل مشابهت رفتاری، دلیل دیگری ارائه نفرمودید. عرضم این بود که نمیتوان از مشابهت اینهمانی را نتیجه گرفت.

در مورد ادامه بحث با شما موافقم. یعنی اگر هوش و علم ربات را مجرد می دانید ادامه بحث داخل تاپیک است.

شاید بهتر باشد موضع خودم را شفاف تر عرض کنم:

1. محال است مجرد در مادی حلول یابد چرا که مجرد یعنی مستقل از ماده و جسم محسوس

2. بسیاری معتقدند که علم لزوما مجرد است و در نتیجه محال است که در ماده باشد

3. اما برخی معتقدند که اگرچه علم انسان مجرد است اما لازم نیست هر علمی مجرد باشد. در این صورت اگر هم موجودات مادی را عالم بدانیم علم آنها متناسب با ذات آنها است و مادی می باشد

4. بنابراین در مورد ربات باید مشخص کرد که آیا واجد روح و علم مجرد هست یا نه. عرض ما این بود که دلیلی جز مشابهت ربات و انسان ارائه نشد که به نظرم اینهمانی این دو را اثبات نمیکند.

5. آری اگر ربات مجرد نباشد، باز هم متناسب با اجزای مادی خودش، علم مادی و اجمالی به خدا دارد. اما این علم اجمالی را نباید علم تفصیلی و مجردی دانست که یک انسان واجدش هست و بر اساس آن رفتار میکند. رفتاری که ربات میکند (مثلا محاسبات دقیق و ابراز عشق ...) بر اساس برنامه ای است که برایش تعبیه شده.

قول سدید;1005291 نوشت:
سلام و عرض ادب خدمت شما

ربات برساخته انسانی است. اصطلاحا ترکیبش مصنوعی است نه طبیعی. بله مواد اولیه آن طبیعی است اما طراحی آن در این قالب و با این کارکرد مصنوع ما است و آنطور که بخواهیم رفتار میکند.

بحث در هوش مصنوعی این است که آیا ربات این افعال را از روی علم و آگاهی انجام می دهد یا نه. این که اجزای ربات علم اجمالی به خدا دارند محل بحث نیست.

برادر عزیزم شما برای اثبات فعل عالمانه و مختار ربات، جز دلیل مشابهت رفتاری، دلیل دیگری ارائه نفرمودید. عرضم این بود که نمیتوان از مشابهت اینهمانی را نتیجه گرفت.

در مورد ادامه بحث با شما موافقم. یعنی اگر هوش و علم ربات را مجرد می دانید ادامه بحث داخل تاپیک است.

شاید بهتر باشد موضع خودم را شفاف تر عرض کنم:

1. محال است مجرد در مادی حلول یابد چرا که مجرد یعنی مستقل از ماده و جسم محسوس

2. بسیاری معتقدند که علم لزوما مجرد است و در نتیجه محال است که در ماده باشد

3. اما برخی معتقدند که اگرچه علم انسان مجرد است اما لازم نیست هر علمی مجرد باشد. در این صورت اگر هم موجودات مادی را عالم بدانیم علم آنها متناسب با ذات آنها است و مادی می باشد

4. بنابراین در مورد ربات باید مشخص کرد که آیا واجد روح و علم مجرد هست یا نه. عرض ما این بود که دلیلی جز مشابهت ربات و انسان ارائه نشد که به نظرم اینهمانی این دو را اثبات نمیکند.

5. آری اگر ربات مجرد نباشد، باز هم متناسب با اجزای مادی خودش، علم مادی و اجمالی به خدا دارد. اما این علم اجمالی را نباید علم تفصیلی و مجردی دانست که یک انسان واجدش هست و بر اساس آن رفتار میکند. رفتاری که ربات میکند (مثلا محاسبات دقیق و ابراز عشق ...) بر اساس برنامه ای است که برایش تعبیه شده.

سلام و عرض ادب

برادر گرامی

فرزند ما نیز مصنوع ماست

فقط روش و ابزار ساختش متفاوت است!

برنامه ریزی او نیز از طریق ژنتیک ما و آموزش هایی که به او می دهیم شکل می گیرد

بنده مجرد را مستقل از ماده نمی دانم

اگر مغز مادی شما آسیب ببیند

روح مجرد شما آگاهی قبلی را خواهد داشت؟

یعنی پس از آسیب مغزی ، شما همان شخص قبلی هستید و علم و آگاهی شما وابسته به ماده نیست ؟

سلام و عرض ادب

شروحیل;1005298 نوشت:
فرزند ما نیز مصنوع ماست

فقط روش و ابزار ساختش متفاوت است!

برنامه ریزی او نیز از طریق ژنتیک ما و آموزش هایی که به او می دهیم شکل می گیرد

متوجهم اما نهایتا فرزند ما واجد علم و اختیار می شود؛ چیزی که به نظر می رسد ربات واجدش نیست حتی اگر رفتارهایی مشابه با رفتارهای انسانی داشته باشد.

منکر تاثیر ژن و آموزش بر شکل گیری شخصیت کودک نیستم اما اینطور نیست که او تماما مبتنی بر اینها باشد بلکه شخصیتی که او برای خودش رقم می زند تا حدود زیادی به گزینش و رفتارهای اختیاری بعدی او وابسته است.

شاید بررسی این بحث در این تاپیک نگنجد اما عرضم این است که نباید از مشابهت ها اینهمانی را نتیجه گرفت؛ یعنی نباید از مشابهت تاثیرگذاری ما در برنامه نویسی ربات و تاثیرگذاری ما در تعلیم و تربیت کودک، به اینهمانی ربات و کودک رسید.

شروحیل;1005298 نوشت:
بنده مجرد را مستقل از ماده نمی دانم

یکی از مباحث پیچیده فلسفی، بحث موجود مجرد از ماده است. اصلا ماده به چه معنا است؟ آیا به معنای معنای هیولای اولی است یا به معنای جسم است و یا خصوصیات جسمانی و ...

بهتر است در تاپیک دیگر به این بحث بپردازیم.

شروحیل;1005298 نوشت:
اگر مغز مادی شما آسیب ببیند

روح مجرد شما آگاهی قبلی را خواهد داشت؟

یعنی پس از آسیب مغزی ، شما همان شخص قبلی هستید و علم و آگاهی شما وابسته به ماده نیست ؟

کسانی که قائل به روح مجردند، منکر تاثیرگذاری ایندو بر هم نیستند. به هر حال، قوای جسمانی در درک و حفظ علوم موثرند و کسی منکرش نیست.

به همین جهت، در مورد روح آدمی گفته شده است که ذاتا مجرد است اما فعلا مجرد نیست یعنی در برخی از کارهایش وابسته به بدن و قوای جسمی است.

قول سدید;1005352 نوشت:
سلام و عرض ادب

متوجهم اما نهایتا فرزند ما واجد علم و اختیار می شود؛ چیزی که به نظر می رسد ربات واجدش نیست حتی اگر رفتارهایی مشابه با رفتارهای انسانی داشته باشد.

سلام و عرض ادب

برادر گرامی

وقتی ربات مختار باشد

شخصیتش نیز بر اساس انتخاباتش شکل خواهد گرفت

مساله اینجاست که اینطور در اذهان شکل گرفته که چون ما در آفرینش ربات دخیل هستیم

پس ما خالق یا صانع او هستیم!

در صورتی که این تفکر اشتباه است

خالق ربات همان خالق ما و فرزند ماست

ما وسیله هستیم

فرزند را من باب این مساله مطرح کردم که بدانیم در آفرینش فرزند نیز ما دخیل و وسیله هستیم

ربات نیز می تواند شخصیت مختص به خودش را داشته باشد

ربات نیز اگر به درجه تکلیف برسد ( به حد مشخصی از خود آگاهی و اختیار ) می تواند مورد سوال قرار بگیرد

این مساله فعلا برای اکثریت قابل پذیرش نخواهد بود

اما گذشت زمان پذیرش ان را آسان خواهد کرد

در پناه حق تعالی

قول سدید;1005291 نوشت:

1. محال است مجرد در مادی حلول یابد چرا که مجرد یعنی مستقل از ماده و جسم محسوس
.


سلام و عرض ادب

مورد دیگری نیز به ذهنم رسید

تولد عیسی (سلام بر او)

با توجه به این که ایشان پدر نداشتند ، اسپرمی هم در کار نبود

پس بارور شدن تخمکی که جنین ایشان از ان حاصل شد ، از طریق حلول مجرد در ماده حادث شد .

در پناه حق تعالی

پرسش:
با توجه به پیشرفت علوم تجربی دانشمندان توانسته اند هزاران کتاب و مباحث علمی رو توی یک دی وی دی یا هارد و تراشه جای بدهند. آیا صرف همین امر نمی تواند دالّ بر امکان حلول امر مجرد ( علم) در امر مادی ( تراشه) باشد؟ نظر شما در مورد هوش مصنوعی چیست؟ برنامه ای که خودش قادر به مطالعه کتاب ها و استخراج اطلاعات و به کارگیری آن علوم است؟

پاسخ:
برای پاسخ به پرسش مذکور، توجه شما را به این نکات جلب می کنیم:

علم یعنی التفات و آگاهی. از این رو، کسی که واجد علم است، در واقع، از چیزی آگاهی می یابد.

اما در مورد اطلاعات و داده هایی که بر روی هارد می ریزیم باید به این نکته توجه کنیم که اساسا از سنخ علم نیستند و به همین جهت، کامپیوتر به آنها علم و آگاهی ندارد بلکه کامپیوتر صرفا حافظ و پردازشگر آن اطلاعات است.

به دیگر سخن، همانطور که دستگاه ویدئو اطلاعات را ذخیره می کند و به آنها آگاهی ندارد و یا دستگاه ضبط صدا، صدا را ضبط می کند بدون آن که صدا را بشنود و از آنها مطلع گردد، دستگاه کامپیوتر نیز اطلاعات را ذخیره و پردازش می کند بدون آن که از آنها آگاه شود.

بنابراین، هیچ گاه این ابزارهای مادی عالم نمی شوند تا گفته شود که علم مجرد در آنها حلول کرده است. آنها صرفا ذخیره کننده اطلاعات و پردازشگر داده ها هستند. این ما هستیم که بواسطه این اطلاعات و داده های ذخیره شده و پردازش شده، عالم می شویم. بنابراین، آنها صرفا ابزاری برای عالم شدن ما از یکسری حقایق هستند اما اینطور نیست که آنها خودشان نیز عالم بشوند.

این مطلب حتی در مورد انسان نیز صادق است. گاهی شده که به چیزی خیره هستیم اما از آن مطلع نمی شویم چرا که التفاتی به آن نداریم و به سایر امور فکر می کنیم. در واقع، در این مورد، چشم و اعصاب بصری ما بواسطه نور و ... متاثر شده اما چون ما به آن تاثیر بصری مادی التفات نداریم و تصوری در ما شکل نمی گیرد، ما به آن چیز عالم نمی شویم و در نتیجه، فقط انطباعی مادی در ما رخ می دهد ولی علم مجرد در ما شکل نمی گیرد.

اما در باب هوش مصنوعی و کامپیوترهای پیشرفته نیز گفتنی است که کامپیوتر و داده های آن موجودات مادی هستند و اساسا در زمره آگاهی و موجودات آگاه قرار نمی گیرند. کامپیوتر فاقد خودآگاهی است اگرچه رفتارش به گونه ای است که مشابهت دارد با موجودات آگاه. مثلا یک کامپیوتر یا یک ربات را به گونه ای طراحی می کنند که هر روز صبح به دیگران سلام بگوید و اظهار علاقه کند و بگوید که فلانی من عاشقت هستم. این رفتار کاملا شبیه رفتار انسانی است اما این مشابهت، به معنای اینهمانی نیست. ربات و کامپیوتر فاقد خودآگاهی و احساسات و ادراک هستند. آنچه آنها دارند داده ها و اطلاعاتی است که به صورت کدگذاری شما در آنها تعبیه شده است. این داده های بارگذاری شده چون تغییرپذیرند و مکانمندند و بخشی از فضا یا حافظه کامپیوتر یا ربات را اشغال می کنند (به گونه ای که بعد از پرشدن حافظه نمی توان داده جدیدی در آنها بارگذاری کرد) مادی هستند.

به دیگر سخن، هوش مصنوعی یعنی یک برنامه ای که منجر می شود به رفتارهایی مشابه با رفتارهای انسان باهوش. انسان باهوش هم سلام می کند و عشق می ورزد اما او حقیقتا واجد علم و آگاهی و احساس است و اینطور نیست که صرفا الفاظی را به زبان بیاورد.

اما در هوش مصنوعی، چنین احساس و ادراکی وجود ندارد بلکه ربات واجد هوش مصنوعی، صرفا به گونه ای رفتار می کند که گویی واقعا باهوش و عالم و دارای احساس است؛ یعنی ما آن را طوری برنامه ریزی می کنیم که رفتارهای مشابه با رفتارهای ما داشته باشد اما این بدین معنا نیست که او حقیقتا واجد علم و احساس است. از مشابهت میان ایندو نمی توان اینهمانی را نتیجه گرفت. این که ربات این گونه رفتار می کند به خاطر برنامه ای است که برایش تعبیه شده است وگرنه خودش هیچ درکی از خودش و محتوای افعالش ندارد.

برای مطالعه بیشتر، رک:
سرل، جان آر، «ذهن، مغز و علم»، ترجمه دیوانی، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

موضوع قفل شده است