جمع بندی امر به معروف شخص بی نماز

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
امر به معروف شخص بی نماز

سلام

چطوری میتونیم شخصی که نماز نمیخونه رو امر به معروف کنیم؟

شخصی که رشته اش الهیاته و قراره معلم بشه؟

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد کافی

 

جمع بندی
پرسش:
چگونه می توانیم امر به معروف نسبت به شخصی که نماز نمی خواند داشته باشیم؟

پاسخ:
سعی کنید زمان و مکان را بسنجید و در یک فرصت مناسب که رگ خوابشان دست شماست، قبل از هر چیزی ویژگیهای  مثبت او را به رخشان بکشانید که فلانی شما که این خوبی ها را دارید، به نظر شما در بحث نماز، بهتر نیست این گونه عمل شود؟ یعنی قدم بعدی حالت مشاوره ای و از پایین به بالاست، تا بتوانید با این نوع گفتمان، تاثیر گذار باشید.
اگر همراهی کرد، از عنصر تشویق و ابراز خوشحالی نیز می توان مدد گرفت، تا سبب دلگرمی اش شود.
البته  باید علت نماز نخواندش، مشخص شود، تا مطابق آن علت راهنمایی شود. ممکن است شبهه اعتقادی داشته باشد و یا بدبینی از عملکرد تعدای از مسلمان نمازگزار و یا ارتباط با دوستان بی نماز و...
از تندی و زیاد تذکر دادن هم پرهیز شود.

 

 

موضوع قفل شده است