امام خمینی در کلام ایه الله بهجت

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
امام خمینی در کلام ایه الله بهجت

آقای خمینی سلمه الله بیش از پنجاه سال قبل شخصی را به مهمانی دعوت می کند و برای ایشان خورشت سبزی می آورد ولی خود ایشان نمی خورند .می فرمود : خورشت سبزی را خیلی دوست دارم ولی برخلاف هوای نفس خود عمل می کنم و آن را نمی خورم.(زمانی که حضرت استاد اینسخن را ایراد فرمودند امام خمینی رحمه الله در قید حیات بودند.)