جمع بندی امام حسین (ع) حج شان را تمام نکردند؟

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
امام حسین (ع) حج شان را تمام نکردند؟

سلام  
در بیان فضلیت زیارت امام حسین علیه السلام که برتر از حج است گفته شده که امام حسین حج صوری و یزیدی را رها کردن واومدن کربلا چون کسانی که همراه امام حسین زیارت میکردن در زیر لباساشون اسلحه داشتن تا هر موقه فرصت پیدا کردن امام را بکشن 
یعنی امام حج را بجا نیاوردن؟در ان روز و آمدن کربلا یا اینکه بعد از بجا آوردن حج بود که اومدن کربلا؟
خیلی ممنونم

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد مقداد

سلام  
در بیان فضلیت زیارت امام حسین علیه السلام که برتر از حج است گفته شده که امام حسین حج صوری و یزیدی را رها کردن واومدن کربلا چون کسانی که همراه امام حسین زیارت میکردن در زیر لباساشون اسلحه داشتن تا هر موقه فرصت پیدا کردن امام را بکشن 
یعنی امام حج را بجا نیاوردن؟در ان روز و آمدن کربلا یا اینکه بعد از بجا آوردن حج بود که اومدن کربلا؟

 علیکم السلام.

آنچه مسلم و قطعی است امام حسین(علیه السلام) روز هشتم ذیحجه سال شصت هجری و قبل از آغاز مناسک حج،از مکه مکرمه خارج شده و به سمت کوفه حرکت کردند.امام حسین(علیه السلام) پس از چهار ماه و پنج روز اقامت در مکه، در روز سه‌شنبه، هشتم ذی حجه، مکه را به سوی کوفه ترک کرد.(1)

اما این مطلبی که در مورد علت برتری زیارت امام حسین(علیه السلام) بر حج بیان کردید،که چون آن حضرت حج صوری و یزیدی را رها کردند،نیازمند ارائه منبع و مستندات قابل ارجاع می باشد.

 

پی نوشت:

1. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج۵، تحقیق احسان عباس، بیروت: جمیعة المتشرقین الامانیه، ۱۹۷۹، ج۳، ص۱۶۰؛ طبری، محمد بن جریر، تاریخ الأمم و الملوک (تاریخ الطبری)، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دارالتراث، ۱۹۶۷م.، ج۵، ص۳۸۱؛ ابن‌اعثم، الفتوح، تحقیق علی شیری، بیروت: دارالأضواء، ۱۹۹۱.، ج۵، ص۸۱.

جمع بندی

 

پرسش:

آیا امام حسین(علیه السلام) قبل از انجام حج تمتع از مکه خارج شدند یا بعد از انجام مناسک حج از مکه به سمت کوفه حرکت کردند؟

 

پاسخ:

آنچه مسلم و قطعی است امام حسین(علیه السلام) روز هشتم ذیحجه سال شصت هجری و قبل از آغاز مناسک حج،از مکه مکرمه خارج شده و به سمت کوفه حرکت کردند.امام حسین(علیه السلام) پس از چهار ماه و پنج روز اقامت در مکه، در روز سه‌شنبه، هشتم ذی حجه، مکه را به سوی کوفه ترک کرد.(1)

 

پی نوشت:

1. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج۵، تحقیق احسان عباس، بیروت: جمیعة المتشرقین الامانیه، ۱۹۷۹، ج۳، ص۱۶۰؛ طبری، محمد بن جریر، تاریخ الأمم و الملوک (تاریخ الطبری)، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دارالتراث، ۱۹۶۷م.، ج۵، ص۳۸۱؛ ابن‌اعثم، الفتوح، تحقیق علی شیری، بیروت: دارالأضواء، ۱۹۹۱.، ج۵، ص۸۱.

موضوع قفل شده است