جمع بندی امامزاده «سید محمد نورانی» کازرون از نسل کدام امام معصوم است؟

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
امامزاده «سید محمد نورانی» کازرون از نسل کدام امام معصوم است؟

امامزاده سید محمدنورانی کازرون از نسل کدام امام معصوم است؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد عماد

سلام علیکم
قدیمی ترین اثر باقی مانده در بنا کتبه ای است به که متن و عکس آن در اینجا ارائه می شود
بعد از حمد بی حد مر حضرت جلال احد.. کنیه محمد مبارز مشهور به شیخ خانگاه بنای این مسجد شریف و بقعه منیقه نهاده بود و به واسطه مرور روزگار... ابد پیوند حضرت اعلی خلافه پنا، سلطان سلاطین العرب و العجم مالک(رقاب الامم) توفیق رفیق واین فقیر قاصر ناچیز نجیب(الدین) ناصر باز ساخت.
با استناد به متن و شیوه نگارش این کتیبه، بنای اولیه این بقعه احتمالا به قرن ششم می رسد(1)

1. بقعه مشهور به امام زاده، حسن حاتمی، وقف میراث جاویدان، بهار و تابستان1380، شماره33-34

این بنا بیشتر به امامزاده مشهور است اما در کتابچه خطی املاک سادات انجوی شیراز نوشته قرن هشتم هجری از او به نام سید محمد نورانی یاد شده است.
در رساله دست نویس شروط که در سال 872 هجری قمری نوشته شده است نام صاحب زیارتگاه چنین آمده است امامزاد بحق قطب ربانی سید محمد نورانی، و نیز همین کتاب ضمن بر شمردن محلات کازرون از محله باب نورانی نام می برد محله ای که زیارتگاه در آن واقع است.(1)
اما با تحقیقاتی که انجام شد شجره دقیق این امامزاده عظیم الشان مشخص نشد.

2. دربستی، محمد بن محمد، شروط، نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ش7612، صص100-264

پرسش:امامزاده سید محمدنورانی کازرون از نسل کدام امام معصوم است؟

پاسخ
:
قدیمی ترین اثر باقی مانده در بنا کتبه ای است به که متن و عکس آن در اینجا ارائه می شود

بعد از حمد بی حد مر حضرت جلال احد.. کنیه محمد مبارز مشهور به شیخ خانگاه بنای این مسجد شریف و بقعه منیقه نهاده بود و به واسطه مرور روزگار... ابد پیوند حضرت اعلی خلافه پنا، سلطان سلاطین العرب و العجم مالک(رقاب الامم) توفیق رفیق واین فقیر قاصر ناچیز نجیب(الدین) ناصر باز ساخت.
با استناد به متن و شیوه نگارش این کتیبه، بنای اولیه این بقعه احتمالا به قرن ششم می رسد(1)
این بنا بیشتر به امامزاده مشهور است اما در کتابچه خطی املاک سادات انجوی شیراز نوشته قرن هشتم هجری از او به نام سید محمد نورانی یاد شده است.
در رساله دست نویس شروط که در سال 872 هجری قمری نوشته شده است نام صاحب زیارتگاه چنین آمده است امامزاد بحق قطب ربانی سید محمد نورانی، و نیز همین کتاب ضمن بر شمردن محلات کازرون از محله باب نورانی نام می برد محله ای که زیارتگاه در آن واقع است.(2)
اما با تحقیقاتی که انجام شد شجره دقیق این امامزاده عظیم الشان مشخص نشد.

منابع:
1. بقعه مشهور به امام زاده، حسن حاتمی، وقف میراث جاویدان، بهار و تابستان1380، شماره33-34
2. دربستی، محمد بن محمد، شروط، نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ش7612، صص100-264

موضوع قفل شده است