افسران جنگ نرم

تب‌های اولیه

39 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
افسران جنگ نرم

بسم الله الرحمن الرحیم

گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در جمع انجمن های اسلامی دانش آموزان ... تاریخ 1 / 2 / 95


بخش اولیکی از عرصه‌های اختلاف و درگیری بین جمهوری اسلامی و استکبار مسئله‌ی جوانها است؛ مسئله‌ی جوانها. امروز سرِ قضیّه‌ی جوانها، یک جنگ نرمِ زیرپوستیِ بسیار فراگیری بین جمهوری اسلامی و آمریکا و همدستان آمریکا و صهیونیست‌ها برقرار است. من چند سال پیش خطاب به جوانهای دانشجو گفتم: «شماها افسران جنگ نرم هستید»؛(۳) شما هم هستید، شماها هم همه‌تان افسران جنگ نرم هستید. وقتی جوان، انگیزه دارد و اعتماد به نفس دارد و قدرت اندیشیدن دارد و شجاعت دارد، افسر است -افسر در درگیری‌های رزمِ نرم، جنگ نرم- خصوصیّت جوان این است. خب، حالا شما فرض کنید افسری را با یک هویّتی که مطلوب جمهوری اسلامی است و افسری را با هویّتی که مطلوب دشمنِ جمهوری اسلامی است؛ اینها را با هم مقایسه کنید، ببینید چه‌جوری درمی‌آید؛ حالا محلّ بحث ما جنگ نرم است که خطرناک‌تر از جنگ سخت است؛ گاهی اوقات ما را به جنگ سخت و بمباران و حمله و مانند این چیزها هم تهدید میکنند امّا غلط زیادی میکنند؛ [این] نیست، زمینه‌ی این کار را ندارند، جرئتش را هم ندارند و [اگر] هم بکنند تودهنی میخورند.


و من الله توفیق
@};-.

بسم الله الرحمن الرحیم

گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در جمع انجمن های اسلامی دانش آموزان ... تاریخ 1 / 2 / 95


بخش دوم


جنگ نرم همین الان برقرار است، طرف مقابل مشغول حمله است؛ ما هم از این طرف مشغولیم؛ حالا ما مشغول حمله‌ایم یا مشغول دفاعیم، آن [یک‌] بحث دیگری است که عقیده‌ی من این است که این طرف هم به جای دفاع باید حمله کند، ضمن اینکه مراکز دفاعی خودش را هم باید حفظ کند. پس یک جنگی وجود دارد؛ حالا شما این جنگ نرم را تشبیه کنید به جنگ سخت و جبهه‌ی جنگ؛ مثل همان [وضعی‌] که الان فرض کنید که در سوریه یا عراق یا یمن یا هرجای دیگر هست؛ این جنگهایی که الان هست یا در دوران دفاع مقدّس، هشت سال در ایران بود. افسری را در نظر بگیرید که در قرارگاه خودش یا در سنگر خودش نشسته؛ این افسر دو جور میتواند باشد؛ دو نوع هویّت یا دو نوع تعریف برای این افسر وجود دارد: یک‌وقت این افسر در هیئت یک انسان مصمّم، هوشیار، پُرانگیزه، امیدوار، پُرکار، دارای اندیشه، اندیشه‌ورز، شجاع و فداکار است. خب اگرچنانچه افسری در قرارگاه خود یا در سنگر خود با این خصوصیّات باشد، میتوان یک نتیجه‌ای را برای این جنگ حدس زد. افسر شجاع است، رشید است، بافکر است، باایمان است، باامید است، تصمیم دارد، انگیزه دارد؛ این یک‌جور افسر است. همین افسر را میشود با یک شاکله‌ی دیگری و با یک هویّت دیگری فرض کرد. فرض کنید آدمی است ناامید؛ یعنی معتقد است که [جنگیدن‌] فایده‌ای ندارد؛ [میگوید] بیخود ایستاده‌اید، فایده‌ای ندارد؛ ناامید است. یا آدمی است تسلیم‌پذیر، حال معارضه کردن و ایستادگی کردن ندارد؛ حالا یک مقداری ممکن است بِایستد ولی وقتی فشار زیاد شد و زور زیاد شد تسلیم میشود؛ روحیه‌اش این است. یا آدمی است فریب‌خور؛ به لبخند دشمن اعتماد میکند، به فریب دشمن اعتماد میکند یا اصلاً فریب دشمن را نمیفهمد. خب جنگ پُر از فریب و پُر از خدعه است؛ همه‌ی جنگها همین‌جور است: اَلحَربُ خُدعَة.(۴) در همین جنگهای سخت، یکی از کارهای اساسی، که یک فرمانده مقتدر میتواند انجام بدهد، این است که با یک عملیّاتی و با یک حرکتی دشمن را فریب بدهد؛ دشمن خیال کند از آنجا میخواهد حرکت کند و حواسش به آنجا پرت بشود، بعد از پشت حرکت کند. حالا فرض کنید این افسر، افسری است فریب‌خور؛ نمیفهمد معنای فریب دشمن را و تشخیص نمیدهد. یا یک آدمی است اصلاً بی‌حال؛ دلش میخواهد بگیرد استراحت کند و بخوابد. یا معتاد است؛ یا معتاد به موادّ مخدّر، یا معتاد به شهوت‌رانی، یا معتاد به بعضی از این بازی‌های کامپیوتری که اخیراً باب شده -شنیده‌ام بعضی‌ها به این اعتیاد پیدا میکنند- و بی‌فکر و بی‌اعتنا به سرنوشت خود و دیگرانی که به او چشم دوخته‌اند. یا سرگرم غرایز [است‌]؛ مثلاً همین آقای افسر، در سنگر به فکر اشباع غرایز مادّی خود و غرایز حیوانی خودش باشد؛ سرگرم عیش‌ونوش. پس این افسر را در این شکل و در این هیئت و در این شاکله هم میشود تصوّر کرد. نتیجه‌ی جنگ چیست؟ معلوم است دیگر. پس هویّت افسران جنگ نرم دو جور میتواند تعریف بشود.


و من الله توفیق
@};-.


بسم الله الرحمن الرحیم

گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در جمع انجمن های اسلامی دانش آموزان ... تاریخ 1 / 2 / 95

بخش سوم


دشمن، افسر جنگ نرم ما را، که جوانها هستند، یک جور می‌پسندد، جمهوری اسلامی یک جور می‌پسندد. این را که در جمهوری اسلامی بر روی تدیّن، پاک‌دامنی، پارسایی و پرهیز از افراط غرایز تکیه میشود، حمل نکنند بر تعصّب و، به قول خودشان، دگم‌اندیشی و تحجّر و مانند اینها؛ نه، این شیوه‌ی تربیتی است، این برگرفته و برخاسته‌ی از تعریف افسر و فرمانده جنگ نرم است. یکی از عرصه‌های چالش ما با آمریکا این است. آمریکایی‌ها دلشان میخواهد جوانهای ما آن شجاعت را نداشته باشند، آن امید را نداشته باشند، آن انگیزه را نداشته باشند، آن تحرّک را نداشته باشند، آن توان جسمی را نداشته باشند، آن توان فکری را نداشته باشند، نسبت به دشمن خوش‌بین باشند، نسبت به فرماندهی خودی و عقبه‌ی خودی بدبین باشند؛ جوان ما را دشمن این‌جوری می‌پسندد. هدف تبلیغات رادیویی و تلویزیونی و اینترنتی دشمن و همه‌ی کارهای گوناگونی که میکند، که مخاطبش جوانهای ما باشند، این است؛ جوان ایرانی را میخواهد تبدیل کند به آن‌چنان عنصری؛ عنصری که نه ایمان درستی دارد، نه شجاعت آن‌چنانی دارد، نه انگیزه‌ای دارد، نه امیدی دارد؛ میخواهد تبدیل کند به این. جمهوری اسلامی درست نقطه‌ی مقابل [است‌]؛ میخواهد این جوان تبدیل بشود به یک عنصر فعّال و اثرگذار.


و من الله توفیق
@};-.

بسم الله الرحمن الرحیم


گزیده ای از بیانات رهبر انقلاب در جمع فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش ... تاریخ 19 / 11 / 94

هدف جنگ نرم توسط دشمن


درست است که امروز هیاهوی جنگ سختِ در دهن دشمن هم هست -ممکن هم هست؛ ما اگرچه بعید میدانیم امّا محال نمیدانیم- امّا آنچه فعلاً در دستور کار او است جنگ نرم است. هدف جنگ نرم این است که مؤلّفه‌های قدرت را از یک کشوری بگیرد و سلب کند؛ از نظام جمهوری اسلامی و ملّت ایران مؤلّفه‌های قدرت را بگیرد و او را تبدیل کند به یک ملّت ضعیف، به یک ملّت زبون، به یک ملّت تسلیم‌پذیر؛ هدف اینها است. بعد که یک ملّت تسلیم‌پذیر شد، دیگر اصلاً احتیاجی به جنگ سخت به‌وجود نمی‌آید؛ اگر هم یک‌وقتی لازم شد، بی‌دغدغه میتوانند این کار را انجام بدهند، که امروز جرئت نمیکنند. آن روز که خدای نخواسته ملّت ایران دچار ضعف بشود، مؤلّفه‌های قدرت خود را از دست بدهد، این کار برایشان خیلی آسان خواهد بود. احیاء انقلاب در ذهنها، حفظ و حراست از تفکّر انقلابی و جهت‌گیری انقلابی در عمل، در بیان، در رفتار، در تصمیم‌گیری‌ها و در مقرّرات و قوانین؛ اینها کارهایی است که میتواند جلوی آن وضعیّت دهشتناک را بگیرد؛ میتواند ملّت را در همین جادّه‌ی استحکام و استقراری که دارد پیش ببرد. خب، این مربوط به مسائل عید انقلاب که ان‌شاءالله در بیست‌ودوّم بهمن، حضور مردم در خیابانها و در عرصه‌های گوناگون، به فضل الهی حضور مأیوس‌کننده‌ی دشمن خواهد بود. بعد هم عید انتخابات؛ انتخابات هم عید است.و من الله توفیق@};-.

بسم الله الرحمن الرحیم


جنگ نرم و نفوذ

گزیده ای از بیانات رهبر انقلاب در جمع فرمانده هان گردان های بسیج ... تاریخ 4 / 9 / 94

صوت سخنرانی

[b]content[/b]

متن سخنرانی


این دشمنی است، این دشمنی در شکلهای مختلفی ممکن است ظاهر بشود. اینها را ما باید توجّه کنیم؛ یعنی باید دائم اینها را با خودمان تکرار کنیم، تمرین کنیم، از یاد نبریم تا بفهمیم چه کار باید بکنیم؛ همه‌مان -هم سیاستمداران کشور، مدیران کشور، شما بسیجی‌های عزیز و دیگرانی که فعّالند، متفکّرند، اهل کارند- اینها را باید دائم در ذهن داشته باشیم. یک‌جور دشمنی، دشمنیِ سخت است؛ بمبی بیندازند، تیری بزنند، تروریستی بفرستند. یک‌جور دشمنی، دشمنی‌های نرم است که من از چندی پیش مسئله‌ی نفوذ را مطرح کردم؛ نفوذ خیلی مسئله‌ی مهمّی است. نفوذ که ما میگوییم، حالا بعضی‌ها واکنش نشان میدهند؛ آقا! مسئله‌ی نفوذ جناحی شد، استفاده‌ی جناحی کردند؛ من به این حرفها کاری ندارم. خب، استفاده‌ی جناحی نکنند، بحث بیهوده درباره‌ی نفوذ نکنند، اسم نفوذ را بدون محتوای لازم مطرح نکنند؛ اینها را ما کاری نداریم ولی هر حرفی زده میشود، هر کار جدّی [میشود]، از اصل واقعیّت نفوذ غفلت نشود؛ غفلت نکنیم که دشمن درصدد نفوذ است. حالا من نفوذ را مقداری تشریح میکنم که نفوذ چیست و چگونه است؛ از اصل قضیّه غفلت نکنیم. جناحها همدیگر را متّهم نکنند؛ این بگوید آقا شما که گفتی مقصودت این بود، آن بگوید نه، شما که گفتی مقصودت این بود؛ خیلی خب، حالا مقصود هرچه بود. بالاخره واقعیّت فراموش نشود؛ دشمن دارد برای نفوذ طرّاحی میکند.

نفوذ چیست؟: نفوذ در بیان رهبر انقلاب

و من الله توفیق@};-.

بسم الله الرحمن الرحیمگزیده ای از بیانات رهبر انقلاب در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر ... تاریخ 8 / 7 / 94

نیاز به ابزار جنگ نرمامروز نظام جمهوری اسلامی ایران، هم به ابزارهای جنگِ سخت، هم به ابزارهای جنگِ نرم نیاز دارد.دنیای محکومِ قدرت شیاطین، دنیایی که در رأس آن کسانی قرار داشته باشند که برای آنها مادّیّات، شهوات، پول، امکانات مادّی اصل باشد، برای انسانهای خداجوی، دنیای خطیری است؛ باید خود را آماده نگه دارند، باید خود را مجهّز نگه دارند. اگر جمهوری اسلامی ایران و ملّت شجاع و انقلابی ایران اجازه میدادند که قدرتمندان غاصب جهانی، آنها را در خودشان و در نظامات خودشان حل کنند، یعنی اگر بنا بود هسته‌ی اصلی خود، هویّت خود، جوهر خود را نشان ندهند و به آن اهمّیّت ندهند، مورد دشمنی قرار نمیگرفتند. ظالم و زورگو تابع میطلبد؛ اگر کسی از او متابعت نکرد، آغازِ دشمنی است؛ باید آماده بود.

و من الله توفیق

@};-.

[="Black"]

بسم الله الرحمن الرحیم


گزیده ای از بیانات رهبر انقلاب در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر ... تاریخ 8 / 7 / 94

تهاجم فرهنگی ، فضای مجازی و جنگ نرم


یکی از بزرگ‌ترین فرصتهای ما همراهی مردم ما و جوانهای ما با نظام و هدفهای نظام و امام بزرگوار است. من به شما برادران و خواهران عزیز توجّه میدهم که نگاه کنید در این راهپیمایی‌های روز قدس یا بیست‌ودوّم بهمن، عمده جوانها هستند؛ این جوانها همان جوانهایی هستند که شبانه‌روز به‌وسیله‌ی رسانه‌های صوتی و تصویری و اینترنتی، در زیر بمباران تخریب قرار دارند؛ غوغایی است در دنیا؛ در دنیای مجازی. در دنیای رسانه‌های صوتی و تصویری، صدها رسانه، و با یک اعتبار هزارها رسانه، در حال بمباران افکار جوانهای ما هستند؛ بعضی‌ از آنها سعی میکنند جوانها را از دین برگردانند، بعضی سعی میکنند آنها را از نظام اسلامی منصرف کنند، بعضی سعی میکنند آنها را به ایجاد اختلاف وادار کنند، بعضی سعی میکنند آنها را در خدمت هدفهای خبیث خود بگیرند، بعضی سعی میکنند آنها را به ولنگاری و بیکارگی سوق بدهند؛ این بمباران به‌طور دائم بر روی سر جوانهای ما و به‌وسیله‌ی همین دستگاه‌ها و رسانه‌های صوتی و تصویری و اینترنتی در حال انجام است؛ درعین‌حال شما نگاه میکنید می‌بینید ده‌ها میلیون از همین جوانها در سرتاسر کشور در روز بیست‌و‌دوّم بهمن می‌آیند و شعار میدهند و ابراز احساسات میکنند و نسبت به امام، نسبت به اسلام، نسبت به نظام اسلامی ابراز ارادت میکنند؛ این چیز کوچکی نیست، این فرصت بسیار بزرگی است.

و من الله توفیق

@};-.[/]


بسم الله الرحمن الرحیم


پیام شفاهی به تشکلهای دانشجویی در تاریخ 23 / 11 / 92


گزیده از متن پیام
ویژگی افسران جنگ نرم

شما افسران جوان جنگ نرم هستید و عرصه‌ی جنگ نرم، بصیرتی عمّارگونه و استقامتی مالک‌اشتروار میطلبد؛ با تمام وجود، خود را برای این عرصه آماده کنید.

لینک پیام : http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=25298


و من الله توفیق@};-.


[="Black"]

بسم الله الرحمن الرحیم

جنگ نرم در بیان رهبر انقلاب

جنگ نرم یعنی ایجاد تردید در دلها و ذهنهای مردم.
۱۳۸۸/۰۹/۰۴ بیانات در دیدار جمع کثیری از بسیجیان کشور

جنگ نرم؛ یعنی جنگ به وسیله‌ی ابزارهای فرهنگی، به وسیله‌ی نفوذ، به وسیله‌ی دروغ، به وسیله‌ی شایعه‌پراكن.
۱۳۸۸/۰۹/۰۴ بیانات در دیدار جمع کثیری از بسیجیان کشور

در جنگ روانی و آنچه كه امروز به او جنگ نرم گفته میشود در دنیا، دشمن به سراغ سنگرهای معنوی می‌‌آید كه آنها را منهدم كند.
۱۳۸۸/۰۷/۰۲ بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری

در جنگ نرم و جنگ روانی هدف دشمن این است كه محاسبات طرف مقابل را عوض كند.
۱۳۹۱/۰۵/۱۶ بیانات در دیدار دانشجویان


مروز تلاش دنیای استکبار و در رأس آنها آمریکا است و این همان جنگ نرمی است که ما از چند سال قبل از این درباره‌ی آن بحث کردیم، حرف زدیم؛ دیگران هم گفته‌اند و نوشته‌اند و بحث کرده‌اند.
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ بیانات در دیدار مسئولان نظام


در این جنگ نرم، شما جوانهای دانشجو، افسران جوان این جبهه‌ اید.
۱۳۸۸/۰۶/۰۸ بیانات در دیدار اساتید دانشگاه‌ها

اگر در زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل کشور، آن چیزهائی که به چشم باز، به بصیرت کافی احتیاج دارد، جوان دانشجوی ما، افسر جوان است، شما که استاد او هستید، رتبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بالاترِ افسر جوانید؛ شما فرمانده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای هستید که باید مسائل کلان را ببینید.
۱۳۸۸/۰۶/۰۸ بیانات در دیدار اساتید دانشگاه‌ها


در جنگ نرم، قدر مسلّم نخبگان فکری‌اند که باید به میدان بیایند. یعنی شما افسران جوانِ جبهه‌ی مقابله‌ی با جنگ نرم هستید.
۱۳۸۸/۰۶/۰۴ بیانات در دیدار دانشجویان و نخبگان علمی

هدف، دفاع از نظام اسلامی و جمهوری اسلامی در مقابله‌ ی با یک حرکت همه‌ جانبه‌ ی متکی به زور و تزویر و پول و امکانات عظیم پیشرفته‌ ی علمیِ رسانه‌ ای است.
۱۳۸۸/۰۶/۰۴ بیانات در دیدار دانشجویان و نخبگان علمی

و من الله توفیق@};-.

[/]

[="Black"]

بسم الله الرحمن الرحیمگزیده ای از بیانات رهبر انقلاب در دیدار با اساتید دانشگاه ها ... تاریخ 13 / 4 / 94


فرمانده هان جنگ نرماگر آن جوان -همچنان‌که ما عرض کردیم- افسر جوان جنگ نرم است، استاد، فرمانده او است و این فرماندهی به این صورت است. در جنگهای سخت هم همین‌جور بود: هر وقت خود فرمانده -فرمانده گردان، فرمانده گروهان، فرمانده تیپ- در وسط میدان در نقطه‌ی حسّاس حضور داشت، یعنی خود او اگرچنانچه میجنگید، تأثیر فوق‌العاده‌ای در سربازان هم داشت. مخصوص ما هم نیست، دیگران هم همین‌جور هستند. ناپلئون پهلوی سربازهای خودش با لباس روی خاک میخوابید. راز پیشرفتهای جنگی ناپلئون در دوران خودش که یک چیز فوق‌العاده‌ای است، این است: سربازها از او فقط به زبان دستور نمیگرفتند، در عمل دستور میگرفتند. جوانهای ما هم در دوران دفاع هشت‌ساله همین‌جور عمل کردند؛ فرمانده لشکر، گاهی اوقات جلوتر از عناصر عادی در میدان جنگ حضور داشت؛ در خطوط مقدّم حضور داشت و حتّی گاهی به شناسایی میرفت؛ خود فرمانده لشکر میرفت شناسایی! که این در ارتشهای دنیا یک چیز بی‌معنی و غیر قابل قبولی است، امّا این اتّفاق افتاد و همین بود که پیشرفتها و شگفتی‌های عظیم دوره‌ی دفاع مقدّس را به‌وجود آورد. در جنگ نرم هم همین‌جور است. استاد خودش باید وسط میدان این مبارزه‌ی عمیق، حیاتی و مقدّس -یعنی همین چیزی که اسمش را میگذاریم «جنگ نرم» که این هم یک دفاع مقدّسی است- حضور داشته باشد.


و من الله توفیق

@};-.
[/]

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم عجل لولیک الفرج
با عرض سلام

«نسل شما به کمتر از معاون اولی امام زمان راضی نیست که! شما همه ژنرالید! کار تکنیکی تو کلاس کاریتون نیست! آرپیجی برنمی‌دارید که! شما فقط می‌شینید تو قرارگاه برنامه ریزی می‌کنید…

دیروز رفتم عیادت نادر طالب زاده.یه باتری و چند تا دستگاه دیگه گذاشتن تو قلبش، تاکید کردن نباید اضطراب و استرس داشته باشه. تا رسیدم شروع کرده فلان قضیه رو چیکار کنیم؟ فلانی رو کی دعوت کنیم؟ من میگم بابا ول کن اونا رو حال خودت چطوره؟ باز میگه من خوبم، فرصت نیستا اون برنامه رو کی بریم؟ پناهیانم همینطوری. رحیم پورم همینطور. بقیه هم …

اما شما که خب فرمانده‌اید. تا اتفاقی میفته سریع میاید با عصبانیت می‌گید که، چرا رهبری فلان کارو نمی‌کنه؟ چرا نمیزنه تو دهنشون؟ چرا … بابا علی علیه السلام نتونست کاری کنه ! می‌رفت با چاه حرف میزد. امام معصوم… چون عمار می‌خواست. “أین عمّار؟”

امام زمان سرباز کف صحنه می‌خواد. تک تیر انداز می‌خواد. فکر نکنید بیاید این کلاسا قواعد حکومت داری یاد بگیرید همتون باید رییس جمهور بشید. تقصیر ماست که این حرفای گنده گنده رو یادتون می‌دیم، بعد شما هم می‌گید خب ما دونستیم، حالا از بقیه بیشتر می‌دونیم؛ حله.

هر جا میرم یه عده حزب اللهی میان میگن ما رفتیم فلان دفتر بسیج رامون ندادن، دانشگاه حمایت نکرد، امام جمعه پول نداد و هزارتا بهونه دیگه. بابا زکزاکی ۲۵ میلیون نفرو مسلمون کرده، مسلمون… . هیچ رییس و نهاد و امام جمعه ایم نبوده که حمایتش کنه.

میاد میگه فلان طرح رو ریختم، بهمان برنامه رو دارم، انگار که فرمانده قرارگاهه. بابا طرح و برنامه دادن بسه، به اندزه کافی ماها داریم طرح و برنامه میدیم، پاشید یه کارو، فقط یه کارو بگیرید خودتون انجام بدید تا آخر.
امام جامعه گفت من به آمریکا اعتماد ندارم. کدومتون اومدید یه سایت بزنید کنتور شمار علل بی اعتمادی مردم به آمریکا چند وقته ایدشو دادم؟ چند بار گفتم؟ ولی شما ژنرالید!

هنوزم چهارتا دست و پا شکسته باقی مونده از دفاع مقدس قبلی مثل طالب زاده و سلحشورو غیره، باز باید بیان آرپیجی و اسلحه بردارن کف میدون بجنگن.

چرا نمیرید این مطالبو تو جامعه نشر بدید؟ فقط ماها باید بگیم؟ امام جامعه گفت مبنای علوم انسانی غربی غیر توحیدیه.ماهم که از متون خودشون اثبات کردیم همشون تثلیثیه.کدومتون رفتید تو دانشکده هاتون این مطالب رو زدید تو دهن استادای لیبرالتون؟ امام جامعه گفت اقتصاد مقاومتی. تا الان ۶۰ جلسه شورش علیه طمع و انقلاب‌های اکونومی و غیره رفتیم براش. شما حتی نمیتونید برید همینارو بسط بدید تو جامعه؟ بخدا اون دنیا در مقابل حرف ولی مسئولید.

اومده میگه یه طرح ریختم برای جنگ تو سوریه، اینا که بلد نیستن بجنگن. گفتم آخه نادون، اون قاسمی که اونجا داره میجنگه ۳۷ ساله نخوابیده. تو اگه راست میگی برو ببینم جرأت داری دو روز بری اونجا تا معلوم بشه چند مرده حلاجی؟ حالا معلوم میشه کار عمار از مالک سخت تر بود...خب ما از اون جبهه اومدیم دیگه. والّا تیرو ترکش خوردن از توجیه یه بچه حزب اللهی برای اینکه بره یه وبلاگ بزنه راحت تره.

بخدا شما مسئولید شما در مقابل اونایی که این برق و گازو امنیت و فراهم میکنن مسئولید. در مقابل نونوا و رفتگر و راننده تاکسی مسئولید. نسل شما از همه طلبکاره. اینروزا همه از زمین و زمان و نظام و خدا و همه طلبکارن. اما من میگم، شما بدهکارید. شما به این ۷ میلیارد نفر که تو جهل و الحاد اسیر شدن بدهکارید. اون دنیا در قبال همشون مسئولید. اون دنیا قرآن شکایت میکنه ازتون.

خدا الان یه نعمتی داده، ولی اینطوری پیش بره میگیره ازتون. فکر میکنید اون جوون رشیدی که داره تو سوریه و عراق خونشو میده تا شما اینجا تو آرامش تمام، انقلاب های اکونومی بخونید، نمیتونست اینجا بشینه؟ مگه هادی باغبانی همینجا نمی‌نشست؟ ولی اونقدر مرد بود که دختر چند ماهشو رها کرد رفت شهید شد. خدا میگیره ازتون نعمت رو. فکر هم نکنید اون داعشیه و صهیونیسته پاش برسه اینجا با شما متفاوت از عراقیه و سوریه ایه برخورد میکنه. قبلا این کارو کرده. برید تاریخ بخونید اون موقعی که بعد جنگ جهانی دوم، تهران اشغال شده بود، چطور زنها و دخترا رو میریختن پشت کامیونا میبردن هیچکس هم هیچکاری نمیتونست بکنه؟ با ۸۰ میلیون معاون اول، مطمئن باشید آقا ظهور نمیکنه. بذارید دوتا بمب تو متروی تهران منفجر بشه، چهارتا سکوی نفتی رو بزنن، اون موقع دیگه مجبورید بیاید کف صحنه تک تیر انداز بشید. اونموقع دیگه مجبور میشید برید موثر باشید…»

دکتر حسن عباسی
جلسه 609 کرسی نظریه‌پردازی کلبه کرامت

اللهم عجل لولیک الفرج
و من الله التوفیق

[=Times New Roman]

بن موسی;832552 نوشت:
بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم عجل لولیک الفرج
با عرض سلام

«نسل شما به کمتر از معاون اولی امام زمان راضی نیست که! شما همه ژنرالید! کار تکنیکی تو کلاس کاریتون نیست! آرپیجی برنمی‌دارید که! شما فقط می‌شینید تو قرارگاه برنامه ریزی می‌کنید…

دیروز رفتم عیادت نادر طالب زاده.یه باتری و چند تا دستگاه دیگه گذاشتن تو قلبش، تاکید کردن نباید اضطراب و استرس داشته باشه. تا رسیدم شروع کرده فلان قضیه رو چیکار کنیم؟ فلانی رو کی دعوت کنیم؟ من میگم بابا ول کن اونا رو حال خودت چطوره؟ باز میگه من خوبم، فرصت نیستا اون برنامه رو کی بریم؟ پناهیانم همینطوری. رحیم پورم همینطور. بقیه هم …

اما شما که خب فرمانده‌اید. تا اتفاقی میفته سریع میاید با عصبانیت می‌گید که، چرا رهبری فلان کارو نمی‌کنه؟ چرا نمیزنه تو دهنشون؟ چرا … بابا علی علیه السلام نتونست کاری کنه ! می‌رفت با چاه حرف میزد. امام معصوم… چون عمار می‌خواست. “أین عمّار؟”

امام زمان سرباز کف صحنه می‌خواد. تک تیر انداز می‌خواد. فکر نکنید بیاید این کلاسا قواعد حکومت داری یاد بگیرید همتون باید رییس جمهور بشید. تقصیر ماست که این حرفای گنده گنده رو یادتون می‌دیم، بعد شما هم می‌گید خب ما دونستیم، حالا از بقیه بیشتر می‌دونیم؛ حله.

هر جا میرم یه عده حزب اللهی میان میگن ما رفتیم فلان دفتر بسیج رامون ندادن، دانشگاه حمایت نکرد، امام جمعه پول نداد و هزارتا بهونه دیگه. بابا زکزاکی ۲۵ میلیون نفرو مسلمون کرده، مسلمون… . هیچ رییس و نهاد و امام جمعه ایم نبوده که حمایتش کنه.

میاد میگه فلان طرح رو ریختم، بهمان برنامه رو دارم، انگار که فرمانده قرارگاهه. بابا طرح و برنامه دادن بسه، به اندزه کافی ماها داریم طرح و برنامه میدیم، پاشید یه کارو، فقط یه کارو بگیرید خودتون انجام بدید تا آخر.
امام جامعه گفت من به آمریکا اعتماد ندارم. کدومتون اومدید یه سایت بزنید کنتور شمار علل بی اعتمادی مردم به آمریکا چند وقته ایدشو دادم؟ چند بار گفتم؟ ولی شما ژنرالید!

هنوزم چهارتا دست و پا شکسته باقی مونده از دفاع مقدس قبلی مثل طالب زاده و سلحشورو غیره، باز باید بیان آرپیجی و اسلحه بردارن کف میدون بجنگن.

چرا نمیرید این مطالبو تو جامعه نشر بدید؟ فقط ماها باید بگیم؟ امام جامعه گفت مبنای علوم انسانی غربی غیر توحیدیه.ماهم که از متون خودشون اثبات کردیم همشون تثلیثیه.کدومتون رفتید تو دانشکده هاتون این مطالب رو زدید تو دهن استادای لیبرالتون؟ امام جامعه گفت اقتصاد مقاومتی. تا الان ۶۰ جلسه شورش علیه طمع و انقلاب‌های اکونومی و غیره رفتیم براش. شما حتی نمیتونید برید همینارو بسط بدید تو جامعه؟ بخدا اون دنیا در مقابل حرف ولی مسئولید.

اومده میگه یه طرح ریختم برای جنگ تو سوریه، اینا که بلد نیستن بجنگن. گفتم آخه نادون، اون قاسمی که اونجا داره میجنگه ۳۷ ساله نخوابیده. تو اگه راست میگی برو ببینم جرأت داری دو روز بری اونجا تا معلوم بشه چند مرده حلاجی؟ حالا معلوم میشه کار عمار از مالک سخت تر بود...خب ما از اون جبهه اومدیم دیگه. والّا تیرو ترکش خوردن از توجیه یه بچه حزب اللهی برای اینکه بره یه وبلاگ بزنه راحت تره.

بخدا شما مسئولید شما در مقابل اونایی که این برق و گازو امنیت و فراهم میکنن مسئولید. در مقابل نونوا و رفتگر و راننده تاکسی مسئولید. نسل شما از همه طلبکاره. اینروزا همه از زمین و زمان و نظام و خدا و همه طلبکارن. اما من میگم، شما بدهکارید. شما به این ۷ میلیارد نفر که تو جهل و الحاد اسیر شدن بدهکارید. اون دنیا در قبال همشون مسئولید. اون دنیا قرآن شکایت میکنه ازتون.

خدا الان یه نعمتی داده، ولی اینطوری پیش بره میگیره ازتون. فکر میکنید اون جوون رشیدی که داره تو سوریه و عراق خونشو میده تا شما اینجا تو آرامش تمام، انقلاب های اکونومی بخونید، نمیتونست اینجا بشینه؟ مگه هادی باغبانی همینجا نمی‌نشست؟ ولی اونقدر مرد بود که دختر چند ماهشو رها کرد رفت شهید شد. خدا میگیره ازتون نعمت رو. فکر هم نکنید اون داعشیه و صهیونیسته پاش برسه اینجا با شما متفاوت از عراقیه و سوریه ایه برخورد میکنه. قبلا این کارو کرده. برید تاریخ بخونید اون موقعی که بعد جنگ جهانی دوم، تهران اشغال شده بود، چطور زنها و دخترا رو میریختن پشت کامیونا میبردن هیچکس هم هیچکاری نمیتونست بکنه؟ با ۸۰ میلیون معاون اول، مطمئن باشید آقا ظهور نمیکنه. بذارید دوتا بمب تو متروی تهران منفجر بشه، چهارتا سکوی نفتی رو بزنن، اون موقع دیگه مجبورید بیاید کف صحنه تک تیر انداز بشید. اونموقع دیگه مجبور میشید برید موثر باشید…»

دکتر حسن عباسی
جلسه 609 کرسی نظریه‌پردازی کلبه کرامت

اللهم عجل لولیک الفرج
و من الله التوفیق

سلام و عرض احترام خدمت آقا سید عزیز.

خیلی از خوندن این صحبت های دکتر عباسی و امثال ایشون که چنین حرف هایی میزنن ناراحت میشم.

ما قدردان همه ی کسانی که توی این مملکت و برای امنیت و پایداری این کشور زحمت می کشند هستیم.

اما خدا شاهد هست که لایق این نیستیم که ما رو بندازن گوشه رینگ و لهمون کنند.

به نظرم کسی که برای خدا میره شهید میشه و بی ادعا هست همیشه باید اسمش جاودان بمونه و می مونه.

اما اینکه یه عده بخوان برای دلسوز نشون دادن خودشون یا تحت تاثیر قرار دادن دیگران بقیه رو ببندند به رگبار کار درستی نیست.

تا دلتون بخواد ما سخنران داریم توی کشور ، تا دلتون بخواد افرادی رو داریم که هر چند سال یه بار ده تاشون ظهور میکنند و از اقدامات پنهان دشمن میگن و مردم رو تحت تاثیر قرار میدن.

افرادی رو داریم که هر بار یه چیزی از آمریکا و اسرائیل کشف میکنند که دارن فلان کارو میکنن های وای بگیریدش و...

افرادی رو داریم که با سخنرانی جوری درباره شهدا حرف میزنن و شجاعت و شهامتشونو توی سر ملت می کوبن که انگار خودشون هزار تا گلوله خوردن و از شانس بدشون زنده موندن.

اما این وسط به جز رهبری کسی میاد از امید بگه ، از فرداهای روشن ، کسی میاد جوان ها رو تشویق کنه به فعال بودن ، تشویق کنه به رشد کردن ، تشویق کنه به قدرتمند شدن

هرکی از راه میرسه می خواد بزنه تو سر نسل جوان ، واسه چی؟ چرا فکر میکنند ما غیرت و تعصب نداریم؟ چرا فکر میکنند با یه مشت جوان بی فکر طرف هستند و سند انقلاب به اسم خودشون هست؟

آیا خداوند به بنده هاش اینطورین نگاه میکنه؟ اینطوری قضاوت میکنه؟

اصلا نمیگم قصد بدی دارند یا آدم های درستی نیستند ، اتفاقا خیلی هم انسان های زحمت کشی هستند ، ولی هرکسی یه جاهایی ممکنه میزنه خاکی و شاید نمی دونه که حرفهاش ممکنه چه اثری روی مردم بزاره.

اصلا منظورم دکتر عباسی نیست ، ایشون بهانه ای شد تا این حرفهارو بزنم.

این رفتارها درست نیست و من ترجیح میدم و به بقیه هم پیشنهاد میکنم همون سخنرانی های رهبری رو گوش کنید و همون قدر که می فهمید عمل کنید

مطمئن باشید ایران اونقدر قدرتمند تر میشه که دیگه نیازی به این عزیزان نیست و بیشتر سخنران های عزیز باید فکر شغل دیگه ای باشند.

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم عجل لولیک الفرج
با عرض سلام خدمت آقا مسعود گل و بقیه دوستان

Im_Masoud.Freeman;832573 نوشت:
سلام و عرض احترام خدمت آقا سید عزیز.

خیلی از خوندن این صحبت های دکتر عباسی و امثال ایشون که چنین حرف هایی میزنن ناراحت میشم.

ما قدردان همه ی کسانی که توی این مملکت و برای امنیت و پایداری این کشور زحمت می کشند هستیم.

اما خدا شاهد هست که لایق این نیستیم که ما رو بندازن گوشه رینگ و لهمون کنند.

به نظرم کسی که برای خدا میره شهید میشه و بی ادعا هست همیشه باید اسمش جاودان بمونه و می مونه.

اما اینکه یه عده بخوان برای دلسوز نشون دادن خودشون یا تحت تاثیر قرار دادن دیگران بقیه رو ببندند به رگبار کار درستی نیست.

تا دلتون بخواد ما سخنران داریم توی کشور ، تا دلتون بخواد افرادی رو داریم که هر چند سال یه بار ده تاشون ظهور میکنند و از اقدامات پنهان دشمن میگن و مردم رو تحت تاثیر قرار میدن.

افرادی رو داریم که هر بار یه چیزی از آمریکا و اسرائیل کشف میکنند که دارن فلان کارو میکنن های وای بگیریدش و...

افرادی رو داریم که با سخنرانی جوری درباره شهدا حرف میزنن و شجاعت و شهامتشونو توی سر ملت می کوبن که انگار خودشون هزار تا گلوله خوردن و از شانس بدشون زنده موندن.

اما این وسط به جز رهبری کسی میاد از امید بگه ، از فرداهای روشن ، کسی میاد جوان ها رو تشویق کنه به فعال بودن ، تشویق کنه به رشد کردن ، تشویق کنه به قدرتمند شدن

هرکی از راه میرسه می خواد بزنه تو سر نسل جوان ، واسه چی؟ چرا فکر میکنند ما غیرت و تعصب نداریم؟ چرا فکر میکنند با یه مشت جوان بی فکر طرف هستند و سند انقلاب به اسم خودشون هست؟

آیا خداوند به بنده هاش اینطورین نگاه میکنه؟ اینطوری قضاوت میکنه؟

اصلا نمیگم قصد بدی دارند یا آدم های درستی نیستند ، اتفاقا خیلی هم انسان های زحمت کشی هستند ، ولی هرکسی یه جاهایی ممکنه میزنه خاکی و شاید نمی دونه که حرفهاش ممکنه چه اثری روی مردم بزاره.

اصلا منظورم دکتر عباسی نیست ، ایشون بهانه ای شد تا این حرفهارو بزنم.

این رفتارها درست نیست و من ترجیح میدم و به بقیه هم پیشنهاد میکنم همون سخنرانی های رهبری رو گوش کنید و همون قدر که می فهمید عمل کنید

مطمئن باشید ایران اونقدر قدرتمند تر میشه که دیگه نیازی به این عزیزان نیست و بیشتر سخنران های عزیز باید فکر شغل دیگه ای باشند.


این صحبت ها رو به خاطر این گذاشتم اینجا چون احساس میکنم شخص خودم در زمینه کارهای فرهنگی کوتاهی کردم. به خاطر همین یه قدری خودم رو با این صحبت ها مقایسه کردم دیدم راجع به خودم تا حدود خیلی زیادی صادقه. قبول دارم درست نیست که الکی نسل جوان رو متهم کنن. نسل جدید هم مثل نسل قدیم مستعد رشادت های زیادیه و هنوز به اون مرحله نرسیده که خودش رو کامل نشون بده. ولی من برداشتم اینه که شاید حرف های دکتر عباسی کمی تند به نظر برسه، اما یه جورایی حالت خیرخواهانه داره. راه زیادی تا رسیدن به یک فرهنگ درست و حسابی مونده. از طرفی برنامه‌ریزی ها و اقدامات لازم اونطور که باید و شاید نبوده. به خاطر همین میشه اینطور برداشت کرد که صحبت های دکتر عباسی برای اینه که به خودمان بیایم و سعی کنیم کم و کاستی ها رو رفع کنیم. من شخصاً از خودم انتظار دارم بعد این صحبت ها بهتر عمل کنم. ان شاء الله که مفید و مؤثر واقع بشیم.

اللهم عجل لولیک الفرج
و من الله التوفیق

[="Black"]بسم الله الرحمن الرحیم

[h=3]بیانات امام خامنه ای (حفظه الله) در دیدار جمعی از دانشجویان 17 / 03 / 96[/h]
توصیه‌ی بعدی؛ تلاش جدّی و همه‌جانبه برای غلبه دادن گفتمان انقلاب در دانشگاه. نگویید در دانشگاه دیگر نمیشود کاری کرد؛ شنفتم این را که بعضی‌ها میگویند که «آقا، دیگر در دانشگاه نمیشود کاری کرد»؛ نه آقا، در دانشگاه خیلی میشود کار کرد، اتّفاقاً در دانشگاه باید کار کرد. چه کسی باید در دانشگاه کار بکند؟ شما. شما تشکّلها هستید که در دانشگاه باید کار بکنید. البتّه خطاب بنده در غیر از این جلسه به همه است؛ من به همه‌ی آن هسته‌های فکری و عملیِ جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور مرتّباً میگویم: هرکدام کار کنید؛ مستقل و ‌به قول میدان جنگ، آتش به اختیار. البتّه در جنگ، قرارگاه مرکزی وجود دارد که دستور میدهد، امّا اگرچنانچه رابطه‌ی قرارگاه ‌قطع شد یا قرارگاه عیبی پیدا کرد، اینجا فرمانده دستورِ آتش به اختیار میدهد. خب شما افسرهای جنگ نرمید -قرار شد شما افسران جوان جنگ نرم باشید- آنجایی که احساس میکنید دستگاه مرکزی اختلالی دارد و نمیتواند درست مدیریّت کند، آنجا آتش به اختیارید؛ یعنی باید خودتان تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید، اقدام کنید.[/]

بسم الله الرحمن الرحیم

بیانات امام خامنه ای (حفظه الله) در دیدار جمعی از دانشجویان 17 / 03 / 96


گاهی اوقات انسان احساس میکند دستگاه‌های مرکزی فکر و
فرهنگ و سیاست و مانند اینها دچار اختلالند، دچار تعطیلند؛ واقعاً آدم گاهی اوقات احساس میکند. حالا مثلاً فرض بفرمایید این‌همه ما مسئله‌ی فرهنگی در کشور داریم، مسائل مهم که شاید من بتوانم ده مسئله‌ی اصلیِ فرهنگی را بشمارم که اینها دچار مشکل است؛ فرض کنید مسئله‌ی سینما، یک مسئله‌ی مهم است، [یعنی] مسئله‌ی فرهنگی مهمّی است که سینمای کشور چه جوری اداره میشود، از کجا پشتیبانی میشود -حالا پشتیبانی خارجی هم پیدا میکنند برای فیلم‌ها- اداره‌ی هنر کشور و سینما که چیز کوچکی نیست؛ مثلاً فرض کنید ده مسئله‌ی این‌جوری میشود پیدا کرد، [امّا] ناگهان می‌بینیدمثلاً فرض کنید اینکه فلان آهنگ قبل از افطار پخش بشود یا نشود، میشود مسئله‌ی اصلی؛ نامه‌نگاری میکنند! پیدا است که این دستگاه اختلال پیدا کرده که مسئله‌ی اصلی را از مسئله‌ی فرعی تشخیص نمیدهد و یک مسئله‌ی اصلاً بی‌اعتبارِ بی‌اهمّیّت فرعی را به عنوان یک مسئله‌ی اصلی، درشت میکنند. وقتی این‌جوری دستگاه‌های مرکزی اختلال دارند، آن‌وقت اینجا جای همان آتش به اختیاری است که عرض کردم.

[="Black"]بسم الله الرحمن الرحیم
[h=3]
خطبه های نماز عید فطر 05 / 04 / 96
[/h]
از جمله‌ی کارهای مهم، کارهای فرهنگی است؛ ما خُلل و فُرج فرهنگی زیاد داریم؛ جاهایی که نفوذگاه دشمن است ازلحاظ فرهنگی، بسیار است؛ این را، هم مجموعه‌های مسئول دولتی، هم مجموعه‌های گسترده‌ی عظیم مردمی موظّفند که انجام بدهند. «آتش به اختیار» به معنی کار فرهنگی خودجوش و تمیز است؛ آنچه ما گفتیم معنایش این است که در تمام کشور، جوانها و صاحبان اندیشه و فکر، صاحبان همّت، خودشان با ابتکار خودشان، کار را -کارهای فرهنگی را- پیش ببرند، منافذ فرهنگی را بشناسند و در مقابل آنها، کار انجام بدهند؛ آتش به اختیار، به معنای بی‌قانونی و فحّاشی و طلبکار کردن مدّعیانِ‌ پوچ‌اندیش و مدیون کردن جریان انقلابی کشور نیست. نیروهای انقلابی بیش از همه باید مراقب نظم کشور، مراقب آرامش کشور، مراقب عدم سوءاستفاده‌ی دشمنان از وضعیّت کشور، و مراقب حفظ قوانین [باشند]؛ این مراقبتها در درجه‌ی اوّل متوجّه به نیروهای انقلاب است که دلسوزند، علاقه‌مندند و مایلند که کشور به سمت هدفهای خود حرکت بکند.
[/]

[="Black"]بسم الله الرحمن الرحیم


اینکه رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) فرمودند آتش به اختیار ، یعنی هیچکدام از مراکز دینی و فرهنگی کشور کار مثبتی انجام نداده اند.و اگر بجای مسئولین این نهادهای فرهنگی بود سریعا استعفا میدادم و جای خود را به شخصی میدادم که بتواند کار فرهنگی بکند.
[/]

[="Black"]بسم الله الرحمن الرحیم

در صحنه جنگ سخت یا همان نظامی.
آتش به اختیار زمانی قابلیت اجراء دارد که تمام فرمانده هان توسط تک تیر انداز دشمن مورد اصابت گلوله قرار گرفته باشند و یگان ، تیپ و غیره بدون فرمانده در وسط میدان جنگ حضور داشته باشند.در چنین زمانی نیرو میتواند آتش به اختیار عمل کند.
وقتی مقام معظم رهبری (حفظه الله ) در جنگ نرم و بحث فرهنگی از جمله آتش به اختیار استفاده میکنند ، یعنی اینکه فرمانده هان فرهنگی توسط تک تیرانداز دشمن مورد هدف قرار گرفته اند یا اینکه فرمانده هان ضعیفی در راس کار قرار دارند. در چنین صورتی دیگر نباید منتظر بود تا فرمانده بگوید چه کار کنیم یا چه کار نکنیم.
زمانی که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) فرمودند: این عمار ، همه گفتیم بله فرمانده. اما معلوم شد ............. !
تو این زمینه خیلی حرف دارم. اما بماند.
[/]

بسم الله الرحمن الرحیم

حرفهای بیسابقه یک استاد دانشگاه در صدا و سیما که سانسور نشد.


[="Times New Roman"][="Black"]خاک توی اون سر ندید بدیدت کنن با این سلفی گرفتنت.

یعنی توی زندگیم آدم اینقدر حقیر و بدبخت ندیده بودم.

چنین حرکاتی با هیچ عذرخواهی قابل جبران نیست.

یعنی کسی با این سن و سال و مسئولیت نمی دونه که چنین حرکاتی چقدر حقیرانه و ضایع هست.

خاااااااااااااااااااااااااااااااااااااک[/]

بسم الله الرحمن الرحیم

عکس عزتمندانه و عکس ذلتمندانه.

‏تفاوت را احساس کنید!

یک نفربا غرور،درمقابل دشمن عکس عزتمندانه میگیرد و شهید میشود


دیگری با ذلت در کنار دشمن سلفی حقارت میگیرد و رسوا میگردد


[="Black"]

بسم الله الرحمن الرحیم

ایران بهشت اپوزیسیون

ای تاریخ قلمت بشکند اگر ننویسی که ایران بهشت اپوزیسیون است
اینجا بسیجی باید برود جان دهد تا حتی آنکه نظام را قبول ندارد در اوج امنیت برود رای دهد.

و حتی عده ای بروند با دشمنان این آب و خاک عکس سلفی بگیرند و حماسه ای جدید خلق کنند.
حماسه ای با نام
سلفی حقارت

[/]

[="Black"]بسم الله الرحمن الرحیم

لحظات دیده نشده و زیر خاکی از حضور پادشاه موناکو در مجلس شورای اسلامی


[/]

بسم الله الرحمن الرحیم

متن دکتر رضا سراج در کانال تلگرامیش

������نکوهش سلفی حقارت در قرآن������

������از منظر قرآن، #سلفی_حقارت مذموم است. خداوند در آیات 118 تا 120 سوره آل عمران، اظهار دوستی عده‌ای از مسلمان با برخی از غیر مسلمانان را مورد نکوهش قرار می‌دهد و چرایی آن را نیز تبیین می‌نماید.

������خداوند ابتدا با نکوهش می‌فرمایند «تُحِبُّونَهُمْ وَ لا يُحِبُّونَكُمْ» چرا کسانی را دوست می‌داريدکه شما را دوست ندارند؟! سپس در ادامه آیات، با ذکر پنج دلیل، چرایی این نکوهش را تبیین می‌فرمایند. 1) « إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ إِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِها » اگر توفیقی به شما برسد، برایشان دردناک است اما اگر عقب بمانید لذت می‌برند. 2) « إِذا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْغَيْظ » وقتی نزد شما هستند با شما خوشرويی می‌کنند اما وقتی خودشان با خودشان خلوت می‌کنند از دست شما عصبانی هستند. 3) « لا يَأْلُونَكُمْ خَبالًا » در فشار آوردن و آسیب رساندن به شما از هیچ چیزی کوتاهی نمی‌کنند. 4) « وَدُّواْ مَا عَنِتُّم » هر چیزی را که به شما آسیب برساند دوست دارند. 5) « قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِم ما تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَر » حتی در همین زبان ظاهریشان نیز کینه و دشمنی آشکار است. هرچند کینه‌ای که در دل مخفی می‌کنند؛ بسیار بزرگتر است.

������رفتار آمریکا و متحدانش با ایران، مصداق عینی آیات مذکور است. از توفیقات ما ناراحت و با تحریم، می‌کوشند جلوی پیشرفت‌ ایران را بگیرند. از عقب ماندگی ما خوشحال و در آسیب رساندن به ایران کوتاهی نمی‌کنند. عصبانیت و کینه در مواضع آنان آشکار است و... با این اوصاف، #سلفی_حقارت چرا⁉️

[="Times New Roman"][="Black"]خدا رحمتش کنه ولی فراموش نمی کنیم...[/]

فایل: 

[="Black"]بسم الله الرحمن الرحیم


امام خمینی (ره) 14 خرداد سال 1362

مجلس است که اساس یک کشور را به صلاح می‌کشد یا رو به فساد می‌برد.[/]

بسم الله الرحمن الرحیم

یه چیزای آدم میبینه و یا میشنوه ، که بعد از اون نمیدونه چی بگه و فقط باید سکوت کرد.

بعد از سلفی حقارت آمیز مجلس ، به جای اینکه نمایندگان بیایند و معذرت خواهی کنند.

یکی از این نمایندگان به یکی از مجریان گفت تا زمانی که صدا و سیما بخاطر انتشار این عکسها از ما عذر خواهی نکند حاضر نیستیم به صدا و سیما بیاییم.

به جهنم که حاضر نیستید بیایید صدا و سیما.این وظیفه شماست که بخاطر حقارتتون و ذلت نشون دادنتون باید معذرت خواهی کنید. از تمام خانواده های شهدا و ملت شریف ایران باید معذرت بخوایید. باید محاکمه بشید!

[="Black"]


بسم الله الرحمن الرحیم

[/]

[="Black"]


بسم الله الرحمن الرحیم

[/]

[="Black"]


بسم الله الرحمن الرحیم

[/]

[="Times New Roman"][="Black"]زبانی که آمریکا می فهمد....[/]

فایل: 

[="Times New Roman"][="Black"]هروقت مسئولان اصلاح طلب گند میزنند یه عده هستن که تخصصشون کوچک کردن زشتی هاست.

ای بابا حالا یه عکس گرفته ، حالا یه آدم کشته ، حالا یه خیانت کرده ، چیزی نیست که...

همیشه از این حرفها میزنند. اما مسئله فقط یه گناه نیست.

گناهش به خودش و خدای خودش مربوطه.

کاری هم به اینکه چقدر تصویر زشتی از ایران به دنیا نشون میده ندارم.

ولی این سلفی گرفتن ، یه پیام خیلی واضح داره.

و اون اینه که این سلفی گرفتن ها نشون میده شما که مسئول هستی چه دغدغه هایی داری و دنبال چه چیزهایی هستی.

وقتی یه نفر دغدغه اش سلفی گرفتن باشه نمی تونه به مردم خدمت کنه. نمی تونه دلسوز مردم باشه.

امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند : ارزش هر انسانی به اندازه چیزی است که دوست می‌‌‌دارد.

شما هم نشون دادی چه چیزی رو دوست داری و چقدر ارزش داری. مطمئنا آدم بی ارزش نمی تونه نماینده ی خوبی برای مردم باشه.

[="Black"]


بسم الله الرحمن الرحیم


[/]

[="Black"]


بسم الله الرحمن الرحیم‏معاويه: شهادت عمار تقصير علی است چون او را با خود به جنگ آورده!


چقدر حرفای روزنامه قانون شبيه حرفهای معاويست ...

[/]

[=Arial Black]عاشورا ، نه در زمان محدود است و نه در مکان.
نه محدود به روابط خارجی و بین المللی ، و نه محدود به مسایل داخلی....
حتی محدود به مسایل اجتماعی هم نیست... در نازکترین مسایل ذهن افراد هم حضور دارد...

جریانی است مستمر... در تمام مویرگهای عالم....

[=Arial Black]سوریه ، کربلاست
مجلس ، کربلاست
دولت ، کربلاست

فرمانده تو کیست؟

[="Times New Roman"][="Black"]@};-@};-@};-@};-@};- آرامش امام خامنه ای @};-@};-@};-@};-@};-[/]

[="Black"]

بسم الله الرحمن الرحیم

[/]

ممنون از کلیپ زیباتون واقعا عالی بود دمتون گرم