اعتکاف در محل کار

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
اعتکاف در محل کار

با سلام
با توجه به اینکه من روزهای 13 و 14 و 15 رجب بخاطر وضعیت شغلی خود در محل کارم خواهد بود آیا میتوانم در محل کارم با رعایت شرایط معتکفین نیت اعتکاف داشته باشم یااینکه اعتکاف فقط در مساجد تعیین شده امکان پذیر است؟
باتشکر

freeandazad;221873 نوشت:
با سلام
با توجه به اینکه من روزهای 13 و 14 و 15 رجب بخاطر وضعیت شغلی خود در محل کارم خواهد بود آیا میتوانم در محل کارم با رعایت شرایط معتکفین نیت اعتکاف داشته باشم یااینکه اعتکاف فقط در مساجد تعیین شده امکان پذیر است؟
باتشکر

اعتكاف‏

1- اعتكاف از مستحبات است ولى به نذر و مانند آن واجب می ‏شود و قصد عبادت شرط است.
2- اعتكاف بيش از سه روز هم جايز است ولى هرگاه دو روز اضافه كند روز سوّم را بر آن بيفزايد (بنا بر احتياط واجب).
3- اعتكاف بايد در مسجد جامع باشد و منظور از مسجد جامع مسجدى است كه قشرهاى مختلف شهر در آن شركت دارند بر خلاف مسجد محل و مسجد بازار كه قشر خاصّى در آن شركت می ‏كنند.
4- خارج شدن از مسجد عمداً موجب بطلان اعتكاف است و از روى فراموشى نيز بنا بر احتياط چنين است.
5- اعتكاف براى زنان هم جايز است ولى احتياط واجب آن است كه از همسرشان اجازه بگيرند.

6- احتياط آن است كه در اعتكاف براى غير، قصد اهداء ثواب كند خواه حىّ باشد يا ميّت، بنا بر اين می ‏توان قصد چند نفر را نمود
7- لازم نيست روزه براى اعتكاف باشد بلكه مى‏تواند روزه ماه مبارك يا روزه قضا و مانند آن را بجا آورد ولى روزه استيجارى مشكل است.
8- اعتكاف مستحب را در دو روز اوّل می توان رها كرد ولى روز سوّم رها كردن جايز نيست.
9 بهتر است كه مدّت اعتكاف در يك مسجد باشد ولى در دو مسجد متّصل به هم نيز مانعى ندارد.
10 در جايى كه مشكوك است جزء مسجد می ‏باشد يا نه و ظاهر حال گواهى بر چيزى نمی دهد اعتكاف صحيح نيست.

11 زنان نيز فقط در مسجد می توانند معتكف شوند.
12 كودكان مميّز نيز می توانند اعتكاف كنند.
13 در موارد زير شخص اعتكاف كننده می ‏تواند از مسجد خارج شود:
الف براى هر گونه كار ضرورى شرعى يا عرفى مانند رفتن به دستشويى و غسل واجب و تهيّه ضروريات.
ب همچنين براى گواهى دادن در دادگاه و نماز جمعه و تشييع جنازه و عيادت مريض. امّا براى هر كار مستحبى جايز نيست.
14 نشستن بر فرش غصبى هنگام اعتكاف موجب بطلان اعتكاف نمی شود بخلاف محل غصبى (مثلًا جاى ديگران را غصب كند) بنا بر احتياط.
15 جايز است در اعتكاف در آغاز نيت شرط كند كه هرگاه عذر عرفى يا شرعى براى او پيدا شد بتواند اعتكاف را به هم زند در اين صورت هر وقت عذرى پيدا شد می ‏تواند آن را به هم زند حتّى در روز سوّم.

16 اعتكاف كمتر از سه روز كامل جايز نيست و روز، از اوّل طلوع فجر تا غروب آفتاب است.
17 اعتكاف در شبستان و سرداب و صحن مسجد جايز است مگر در مواردى كه ثابت شود حياط جزء مسجد نيست يا ظاهر حال چنين باشد.
18 پنج چيز بر معتكف حرام است:
اوّل: تمتّع از همسر خواه به جماع باشد يا لمس و بوسيدن بنا بر احتياط.
دوّم: استمناء بنا بر احتياط هر چند از طريق حلال باشد مانند ملاعبه با همسر.
سوّم: بوئيدن عطريات و بوهاى خوش هر چند با قصد لذّت نباشد.
چهارم: خريد و فروش بلكه مطلق تجارت با نبودن ضرورت (بنا بر احتياط) ولى پرداختن به امور مباح دنيوى مانند خياطى و امثال آن اشكالى ندارد.
پنجم: جدال بر سر مسائل دينى يا دنيوى به قصد غلبه كردن بر طرف مقابل و اظهار فضيلت و در اين امور فرقى ميان روز و شب نيست.
19 پرداختن به امور دنيوى و مطالعات مربوط به آن براى معتكف جايز است هر چند بهتر ترك اين امور و توجه به عبادات و طاعات می ‏باشد.
20 هرگاه اعتكاف خود را با يكى از امور گذشته باطل كند اگر به سبب نذر بر او واجب معين بوده بايد قضا كند و اگر واجب غير معين بوده و اين امر در روز سوّم بوده نيز بايد قضا كند و اگر در روز اوّل و دوّم بوده لازم نيست، قضاى اعتكاف واجب فورى نيست بلكه وقت آن وسيع است.
______________________________________________________
توضيح المسائل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ، ج‏2، ص: 934

freeandazad;221873 نوشت:
با سلام
با توجه به اینکه من روزهای 13 و 14 و 15 رجب بخاطر وضعیت شغلی خود در محل کارم خواهد بود آیا میتوانم در محل کارم با رعایت شرایط معتکفین نیت اعتکاف داشته باشم یااینکه اعتکاف فقط در مساجد تعیین شده امکان پذیر است؟
باتشکر

پرسش :
با توجه به اینکه اعتکاف باید در مسجد جامع شهر باشد ، آیا جایز است در مسجد دانشگاه اعتکاف را به قصد رجا انجام داد؟
جواب:
همه مراجع (به جز آيت ‏الله خامنه‏ اى): اعتكاف در مسجد دانشگاه صحيح نيست.[1]
آیة الله خامنه ای : به قصد رجا اشکال ندارد.[2]
________________________________________

[1] . دفتر : همه مراجع .
[2] . اجوبة الاستفتاءات ، س 849.

freeandazad;221873 نوشت:
با سلام
با توجه به اینکه من روزهای 13 و 14 و 15 رجب بخاطر وضعیت شغلی خود در محل کارم خواهد بود آیا میتوانم در محل کارم با رعایت شرایط معتکفین نیت اعتکاف داشته باشم یااینکه اعتکاف فقط در مساجد تعیین شده امکان پذیر است؟
باتشکر

و اما در ادامه توجه شما را به سوالات مختلف پیرامون اعتکاف و جواب حضرات مراجع سلمهم الله جلب می کنم

پرسش
آیا برای رفتن به نماز جمعه می توان از محل اعتکاف خارج شد؟
جواب:
همه مراجع (به جز آيات عظام تبريزى، نورى و وحيد): آرى، جايز است.(1)
آيات عظام تبريزى و وحيد: بنابر احتياط واجب جايز نيست.(2) آيت‏ الله نورى: جايز نيست.(3)
تبصره. بنابر فتواى كسانى كه رفتن به نماز جمعه را در ايام اعتكاف جايز مى‏دانند بايد حداقل زمان لازم رعايت شود تا شكل و صورت اعتكاف، به هم نخورد.

...................................................................................................................................
(1) امام، تحرير الوسيلة، ج 1، شروط الاعتكاف، م 9 آيت‏الله سيستانى، تعليقات على العروة، شرائط الاعتكاف، م 30 آيت‏الله بهجت، وسيلةالنجاة، ج 1، م 1203 آيت‏الله صافى، هداية العباد، ج 1، م 1412 آيت‏الله مكارم، استفتاءات، ج 2، س 494 آيت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 916.
(2) آيت‏الله وحيد، منهاج الصالحين، ج 2، الاعتكاف، السادس و آيت‏الله تبريزى، منهاج الصالحين، ج 1، الاعتكاف، السادس.
(3) دفتر آيت‏الله نورى.

******************************************
پرسش :
آیا قطع اعتکاف گناه دارد؟
جواب:
همه مراجع: اگر اعتكاف واجب باشد و يا دو روز اعتكاف مستحبى را گذرانده باشد و بخواهد اعتكاف را به هم بزند، معصيت كرده است.(1)
تبصره. اگر بخواهد براى قطع اعتكاف دچار معصيت نشود، مى‏تواند پيش از اعتكاف، با خداى خود شرط كند كه هر زمان براى او عذر و پيشامدى رخ داد، دست از اعتكاف بكشد. در اين صورت قطع اعتكاف جايز است.(2)

....................................................................................................................................
(1) العروة الوثقى، شرائط الاعتكاف، م 39.
(2) همان، م 40

**************************************
پرسش :
اگر كسى به جهت ضرورت از مسجد خارج شود و خروج او طولانى گردد، اعتكافش چه حكمى دارد؟
جواب:
همه مراجع : اگر به قدری باشد که صورت اعتکاف را به هم زند ، اعتکاف او باطل می شود.[1]
..................................................................................................................................
1. امام ، نوری ، مکارم و فاضل ، تعلیقات علی العروة ، الاعتکاف ، م 37. صافی هدایه العباد ، ج1 ، م 1412 ؛ بهجت ، وسیله النجاة ، ج1 ، م 1203؛ تبریزی ، سیستانی و وحید ، منهاج الصالحین ، الاعتکاف .
***************************************
پرسش :
در چه مواردی می توان از مسجد اعتکاف خارج شد ؟
جواب:
همه مراجع: خارج شدن از مسجد جايز نيست، مگر به جهت ضرورت عقلى، عرفى و شرعى مانند: مراجعه به پزشك در موارد اضطرار، رفتن به دستشويى (ضرورت عقلى)، عيادت بيمار، تشييع جنازه مرده‏اى كه با او نسبت دارد (ضرورت عرفى)، غسل كردن و وضو گرفتن (ضرورت شرعى).(1)
...............................................................................................................................
1) امام، آيت‏ الله نورى، آيت‏ الله مكارم و آيت‏ الله فاضل، تعليقات على العروة، الاعتكاف، م 30 آيت‏ الله صافى، هدايةالعباد، ج 1، م 1412 آيت‏ الله بهجت، وسيلةالنجاة، ج 1، م 1203 آيت‏ الله تبريزى، آيت‏ الله سيستانى و آيت‏ الله وحيد، منهاج الصالحين، الاعتكاف.
*********************************************
پرسش :
آیا روزه های قضا که بر عهده داریم ، می توانیم در اعتکاف بگیریم؟
جواب:
همه مراجع: آرى، جايز است.(1)
...................................................................................................................................
(1- العروه الوثقي،كتاب الاعتكاف،م4.
*********************************
پرسش :
به علت بیماری از روزه گرفتن معذورم ، آیا می توانم بدون روزه اعتکاف کنم؟
جواب:
همه مراجع: خير، چون روزه شرط صحّت اعتكاف است.(1)
تبصره. ترديدى نيست كه اصل توقف در مسجد و عبادت، خود مستحب و داراى ثواب است هر چند به عنوان اعتكاف نباشد.

....................................................................................................................................
(1) العروة الوثقى، كتاب الاعتكاف، م 4.
***************************************
پرسش :
در حیاط مسجد اعتکاف صحیح است یا خیر ؟ در زیرزمین و پشت بام مسجد چطور؟
جواب:
همه مراجع: اگر جزء مسجد باشد، صحيح است.(1)
...................................................................................................................................
(1 العروة الوثقى، شرائط الاعتكاف، م 20
************************************
پرسش:
آیا در ایام اعتکاف رفتن به کلاس و شرکت در درسها جایز است ؟
جواب:
همه مراجع: خروج از مسجد و شركت در كلاس‏هاى درسى، اشكال دارد.(1)
...............................................................................................................................
(1) آيت‏ الله نورى، استفتاءات، ج 2، س 276 آيت‏ الله سيستانى Sistani.org ،اعتكاف آيت‏ الله صافى، جامع الاحكام، ج 1، س 515 آيت‏ الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 2، س 462 و دفتر امام، آيت‏ الله خامنه‏ اى، آيت‏ الله مكارم، آيت‏ الله تبريزى، آيت‏ الله وحيد و آيت‏ الله بهجت.

موفق باشید

freeandazad;221873 نوشت:
با سلام با توجه به اینکه من روزهای 13 و 14 و 15 رجب بخاطر وضعیت شغلی خود در محل کارم خواهد بود آیا میتوانم در محل کارم با رعایت شرایط معتکفین نیت اعتکاف داشته باشم یااینکه اعتکاف فقط در مساجد تعیین شده امکان پذیر است؟ باتشکر

با سلام خدمت کاربر محترم freeandazad بزرگوار و تشکر از سئوال شما

اعتکاف تنها باید در مسجد باشد و در جای دیگری اعتکاف شرعی نیست (1)

همیشه سالم و موفق باشید

پی نوشت:
1. العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌3، ص: 667

موضوع قفل شده است