اعترافات خاورشناسان بر امی بودن پیامبر اکرم (ص)

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
اعترافات خاورشناسان بر امی بودن پیامبر اکرم (ص)

اعتراف کارلایل و ویل دورانت بر بی سوادی پیامبر

کارلایل در کتاب معروف الابطال می گوید: " یک چیز را نباید فراموش کنیم و آن اینکه محمد هیچ درسی از هیچ استادی نیاموخته است، صنعت خط تازه در میان مردم عرب پیدا شده بود. به عقیده من حقیقت این است که محمد با خط و خواندن آشنا نبود، جز زندگی صحرا چیزی نیاموخته بود ".

ویل دورانت در تاریخ تمدن می گوید: " ظاهرا هیچ کس در این فکر نبود که وی ( رسول اکرم ) را نوشتن و خواندن آموزد. در آن موقع هنر نوشتن و خواندن به نظر عربان اهمیتی نداشت، به همین جهت در قبیله قریش بیش از هفده تن خواندن و نوشتن نمی دانستند. معلوم نیست که محمد شخصا چیزی نوشته باشد. از پس پیمبری کاتب مخصوص داشت. معذلک معروف ترین و بلیغ ترین کتاب زبان عربی به زبان وی جاری شد و دقایق امور را بهتر از مردم تعلیم داده شناخت ".

اعتراف جان دیون پورت و گیورگیو بر بی سوادی پیامبر اکرم

جان دیون پورت در کتاب عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن می گوید: " درباره تحصیل و آموزش، آنطوری که در جهان معمول است، همه معتقدند که محمد تحصیل نکرده و جز آنچه در میان قبیله اش رایج و معمول بوده چیزی نیاموخته است ".

کونستان ورژیل گیورگیو در کتاب محمد پیغمبری که از نو باید شناخت می گوید: " با اینکه امی بود، در اولین آیات که بر وی نازل شده صحبت از قلم و علم، یعنی نوشتن و نویسانیدن و فرا گرفتن و تعلیم دادن است. در هیچیک از ادیان بزرگ این اندازه برای معرفت قائل به اهمیت نشده اند و هیچ دینی را نمی توان یافت که در مبدا آن، علم و معرفت اینقدر ارزش و اهمیت داشته باشد.
اگر محمد یک دانشمند بود، نزول این آیات در غار (حرا) تولید حیرت نمی کرد، چون دانشمند قدر علم را می داند، ولی او سواد نداشت و نزد هیچ آموزگاری درس نخوانده بود. من به مسلمانها تهنیت می گویم که در مبدا دین آنها کسب معرفت اینقدر با اهمیت تلقی شده ".

سخن گوستاو لوبون درباره امی بودن پیامبر

گوستاو لوبون در کتاب معروف خود تمدن اسلام و عرب می گوید: " این طور معروف است که پیغمبر امی بوده است، و آن مقرون به قیاس هم هست، زیرا اولا اگر از اهل علم بود ارتباط مطالب و فقرات قرآن به هم بهتر می شد، بعلاوه آن هم قرین قیاس است که اگر پیغمبر می نبود نمی توانست مذهب جدیدی شایع و منتشر سازد، برای اینکه شخص امی به احتیاجات اشخاص جاهل بیشتر آشناست و بهتر می تواند آنها را به راه راست بیاورد. به هر حال، پیغمبر امی باشد یا غیر امی، جای هیچ تردیدی نیست که او آخرین درجه عقل و فراست و هوش را دارا بوده است ".
گوستاو لوبون به علت آشنا نبودن با مفاهیم قرآنی، و هم به خاطر افکار مادی که داشته است سخن یاوه ای درباره ارتباط آیات قرآن کریم و درباره عاجز بودن عالم از درک احتیاجات جاهل می بافد و به قرآن و پیغمبر اهانت می کند، در عین حال اعتراف دارد که هیچ گونه سندی و نشانه ای بر سابقه آشنایی پیغمبر اسلام با خواندن و نوشتن وجود ندارد.

منبع

نیایش سبز;123744 نوشت:
اعتراف کارلایل و ویل دورانت بر بی سوادی پیامبر

با سلام و تشکر از نیایش سبز گرامی:Gol:

واژه «امی» به معنای بی‌سواد نیست، و نخواندن و ننوشتن برای شخص پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ نقص نبوده است. ابن خلدون در این‎باره سخن سنجیده‌ای دارد، می‌گوید: «پیغمبر امی بوده است، لیكن امی بودن برای او كمال بود، زیرا علم خویش را از عالم بالا فراگرفته بود؛ به خلاف ما كه امی بودن برای ما نقص است، زیرا مساوی با جاهل بودن ماست». (مقدمه ابن خلدون، (دارالعلم بیروت)، ص 419)

موفق باشید ...:Gol:

موضوع قفل شده است