اشتغال زنان

تب‌های اولیه

12 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

باسلام
اشتغال بانوان
موندم چی شد کار کردن خانمها بیرون از خونه شد یک انتخاب یک افتخار ....
اصلا موضوع رعایت کردن مسائل عاطفی و حجاب ... نیست
یک خانم متاهل چندین ساعت کار بعد بچه تنها تو مهد بزرگ میشه یه نسل بی احساس
که چی دراومد بیشتر تجملات بیشتر و...
میدونم خیلی ها هم برای رفع نیازهای روزمره شاید نتوانند با چندین کار پاسخگو باشند
ولی واقعا زندگی ها سخت شده که این همه خانوم‌ها ضرورت میبینند برن سر هر کاری با حداقل حقوق

بماند بعضی از مشاغل نیاز به حضور خانمها داره

یه کارمند موفق که دخترش حسرت خوردن صبحانه با مادرش رو داره این نسل چه شود