اسامی حضرت بقیه الله (عج)

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
اسامی حضرت بقیه الله (عج)

در کتاب "نجم الثاقب" اسامی حضرت مهدی (عج) چنین آمده است:محمّد،احمد،مهدی،اصل،اوقیدمو(در تورات)،ایزد شناس و ایزدنشان(در نزد مجوس)،ایستاده (در کتاب شاکمونی)،بقیه الله،بهرام،بنده ی یزدان (در کتاب ایستاع)،پرویز(در کتاب برزین) ،برهان الله،جعفر،جمعه،حاشر(در صحف ابراهیر)،خجسته(در کتاب کندر)،خسرو (در کتاب خسرو مجوس)،خداشناس،راهنما،زندافریس( در کتاب ماریاقین)،سروش ایزد(در کتاب زمزم زردشت)،شماطیل(در کتاب ارماتش)،صمصام الاکبر(در کتاب کندرال)،عصر،غیب،فردوس الاکبر،فیروز (در کتاب فرنگان)فرخنده(در کتاب اشعیای نبی)،فیذموا(در تورات)،قاطع،کلمه الحق،کوکما(در کتاب بختا)،لندیطارا(در کتاب هزارنامه ی هند)،لسان الصدق،ماشع(در تورات عبریه)،مهمید الاخر(در انجیل)،مسیح الزمان(در کتاب فرنگیان)،میزان الحق(در کتاب آژی)،صالح،منصور،عبدالله،مومَل،منّان،نور آل محمّد(ع)،نجم،وهوه ل (در تورات)