ازدواج با دختر مسیحی

تب‌های اولیه

78 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

آرمین...;935186 نوشت:
سلام

بزرگوار بنده با زندگی اروپایی آشنایی
دارم .
منظورم اون دسته خانم های اروپایی است
که مشرف ب مذهب تشیع شدند
ودر حال حاضر درایران زندگی می کنند

ن زنان مسیحی ساکن در اروپا

ضمنا ی نکته را یا آوری کنم

اگر در اروپا فساد و بی بندبازی موج میزند
بخاطر فرهنگ منحطه حاکمه بر اون نوع جوامع است
اما

ما ایرانیان که مدعی تمدن غنی و از سوی مدعی دین داری و شیعه هستیم

چرا

باید شاهد این همه حقه باز ی و کلک روش های ب روز شده پیچوندن و دو دره کردن و خیانت زنان و مردان جامعه و ارتباطات بی حد و اندازه دختران و پسران
باشیم

این موارد دروغ است

سلام
آقای آرمین
به خودم قول داده بودم دیگه باهاتون وارد بحث نشم و اصلا باهاتون صحبت نکنم ولی
یه توصیه خواهرانه به عنوان خواهر کوچکتر بهتون میکنم
شما ذهنتون رو منعطف کردید به نیمه خالی لیوان یا بهتره بگم دیدن بعدهای منفی از هرچیز
شما چرا چشماتون افراد متعهد و وفادار و کسایی که پای عشقشون هستن نمیبینید؟
هرچقدر متمرکز این افکار منفی باشید بیشتر این افکار و این موضوعات رو جذب میکنید و بیشتر دروغ بی وفایی دو رویی و خیانت میبینید این قانونِ این جهانه
نمیشه با دوکلمه افکار کسی رو تغییر داد
امیدوارم قبل از خوردن سر به سنگ تغییر کنید
یاعلی

یا علے;935195 نوشت:
سلام
آقای آرمین
به خودم قول داده بودم دیگه باهاتون وارد بحث نشم و اصلا باهاتون صحبت نکنم ولی
یه توصیه خواهرانه به عنوان خواهر کوچکتر بهتون میکنم
شما ذهنتون رو منعطف کردید به نیمه خالی لیوان یا بهتره بگم دیدن بعدهای منفی از هرچیز
شما چرا چشماتون افراد متعهد و وفادار و کسایی که پای عشقشون هستن نمیبینید؟
هرچقدر متمرکز این افکار منفی باشید بیشتر این افکار و این موضوعات رو جذب میکنید و بیشتر دروغ بی وفایی دو رویی و خیانت میبینید این قانونِ این جهانه
نمیشه با دوکلمه افکار کسی رو تغییر داد
امیدوارم قبل از خوردن سر به سنگ تغییر کنید
یاعلی

سلام

سرکار خانم یا علی

اولا میشه بفرمائيد
ب چه دلیلی ب خودتان قول دادید . با من وارد بحث نشوید؟
ب حرمتی کردم

اگر نظراتم با شما و دیگران شاید مخالف است

و اختلاف نظر داشته باشیم

ابن ایرادی دارد !

اگر ب خیانت و درو غ و فریب و نیرنگ و خدعه بخشی از جامعه که یک حقیقت غیر کتمان است

ایراداتی دارم

مرتکب گناهی شدم

کسانی را دیدم

که حاضر بودم پشت سرشون نماز بخونم

اما

در عمل خلاف ظاهر حالا حاضرشان حرکاتی دیدم

که دیگر اعتماد و اطمینان از من سلب شد

این روایت من نوعی نیست
یک حقیقت جامعه امروزی ما ست

چرا از حقیقت گریزان هستید ؟
مطمئنم

روزی و روزگاری ب خواسته خدا ب حرف من می رسید !

شک نکنید ط،

آرمین...;935198 نوشت:
سلام

سرکار خانم یا علی

اولا میشه بفرمائيد
ب چه دلیلی ب خودتان قول دادید . با من وارد بحث نشوید؟
ب حرمتی کردم

اگر نظراتم با شما و دیگران شاید مخالف است

و اختلاف نظر داشته باشیم

ابن ایرادی دارد !

اگر ب خیانت و درو غ و فریب و نیرنگ و خدعه بخشی از جامعه که یک حقیقت غیر کتمان است

ایراداتی دارم

مرتکب گناهی شدم

کسانی را دیدم

که حاضر بودم پشت سرشون نماز بخونم

اما

در عمل خلاف ظاهر حالا حاضرشان حرکاتی دیدم

که دیگر اعتماد و اطمینان از من سلب شد

این روایت من نوعی نیست
یک حقیقت جامعه امروزی ما ست

چرا از حقیقت گریزان هستید ؟
مطمئنم

روزی و روزگاری ب خواسته خدا ب حرف من می رسید !

شک نکنید ط،

سلام مجدد
نه اصلا بی حرمتی نبوده و نیست
وارد بحث نمیشم چون کلا با آدمایی که بینش منفی دارن صحبت نمیکنم
از حقیقت گریزان نیستم
اون حقیقتی که شما ازش دم می زنید یه عمر تجربش کردم رسیدم به ته اون حقیقت که تهش هیچی نبود هیچی جز حس بی اعتمادی حس شک دودلی ترس
و "اون جملتون گفتید که به خواست خدا روزی روزگاری به حرفم می رسید"
اتفاقا با خواست خدا بود که به درک حقیقت واقعی رسیدم
حقیقت این زندگی فقط اینه که همه لیوانای پر رو ببینی و بابتش هر لحظه از خدا شکرگزار باشید همین
یاعلی

با سلام

آرمین...;935186 نوشت:
سلام

بزرگوار بنده با زندگی اروپایی آشنایی
دارم .
منظورم اون دسته خانم های اروپایی است
که مشرف ب مذهب تشیع شدند

ودر حال حاضر درایران زندگی می کنند

ن زنان مسیحی ساکن در اروپا

اگر منظورتان این نوع زنان است با شما موافقم
خب این از این جهت است که کسی که با دل و جان و تحقیق مذهب تشیع را انتخاب میکند با کسی که مسلمان زاده است بسیار متفاوت و دلیل آنهم این است
از طرفی زن اروپایی به پوچ بودن فرهنگ خود پی برده است و از این رو وقتی کامی با مکتب تشیع آشنا میشود چنان شیفته ان میشود که غرق در ان میشود

آرمین...;935186 نوشت:

ضمنا ی نکته را یا آوری کنم

اگر در اروپا فساد و بی بندبازی موج میزند
بخاطر فرهنگ منحطه حاکمه بر اون نوع جوامع است
اما

ما ایرانیان که مدعی تمدن غنی و از سوی مدعی دین داری و شیعه هستیم

چرا

باید شاهد این همه حقه باز ی و کلک روش های ب روز شده پیچوندن و دو دره کردن و خیانت زنان و مردان جامعه و ارتباطات بی حد و اندازه دختران و پسران
باشیم

این موارد دروغ است

ببینید دوست گرامی از حقایق که نمیتوان فرار کرد!
خیلی از این آدمهایی که شما میگویید مسلمان زاده اند و یا اصلا دینی ندارند .
درست که ما در یک جامعه اسلامی و مهم تر شیعی زندگی میکنیم اما این دلیل نمیشود که همه این مردم بوی از تشیع شنیده باشند
که اگر زن و یا مردی شنیده باشد یک گوهر به تمام معنیست
بله با شما موافقم ما فقط مدعی هستیم و بس, چون هیچ وقت نخواستیم چه در مورد گذشتگانمان در تاریخ درست تحقیق کنیم و حقایق را دریابیم و نه خواستیم مکتب امام صادق ع را بشناسیم و زمین خوردیم و روز به روز هم بیشتر فرو رفتیم

رضا;935203 نوشت:
با سلام

اگر منظورتان این نوع زنان است با شما موافقم
خب این از این جهت است که کسی که با دل و جان و تحقیق مذهب تشیع را انتخاب میکند با کسی که مسلمان زاده است بسیار متفاوت و دلیل آنهم این است
از طرفی زن اروپایی به پوچ بودن فرهنگ خود پی برده است و از این رو وقتی کامی با مکتب تشیع آشنا میشود چنان شیفته ان میشود که غرق در ان میشود

ببینید دوست گرامی از حقایق که نمیتوان فرار کرد!
خیلی از این آدمهایی که شما میگویید مسلمان زاده اند و یا اصلا دینی ندارند .
درست که ما در یک جامعه اسلامی و مهم تر شیعی زندگی میکنیم اما این دلیل نمیشود که همه این مردم بوی از تشیع شنیده باشند
که اگر زن و یا مردی شنیده باشد یک گوهر به تمام معنیست
بله با شما موافقم ما فقط مدعی هستیم و بس, چون هیچ وقت نخواستیم چه در مورد گذشتگانمان در تاریخ درست تحقیق کنیم و حقایق را دریابیم و نه خواستیم مکتب امام صادق ع را بشناسیم و زمین خوردیم و روز به روز هم بیشتر فرو رفتیم

با سلام

بابت پاسخ منطقی شما بی نهایت سپاسگزارم

التماس دعا

آرمین...;935192 نوشت:
چناب و یا خانم نیم من

با سلام

بنده روی حرفم مصرانه هستم
چون
اعتقاد دارم و باور

و صرف ادعا نیست

و ب اندازه یک میلمتر از نظر خود تخطی نمی کنم

چون این موارد را ن با گوش با چشم تا دلتون
بخواهد دیدم

شما لطف کنید
با دلیل و منبع عکس اونو ب من ثابت کنید

که

قویا میدانم یک خیال باطل است !

و خود شما و سر کار خانم زهرا

هم این زشتی و پلشتی ها را در جامعه ما قبول دارید

جناب آرمین سلام.
اینکه شما بسیاری از زنان و دختران این مدلی را دیدید. دلیل نمیشود که آن را به کل نسبت دهید.
آنهایی که شما میشناسید اینگونه هستند.
بنده هم با منطق خودتون پاسخ میدم.
شما هم تا دلتون بخواد بنده دختران و زنان پاک دامن را دیده و از وصفشان شنیده ام.
تا دلتون بخواد خانم های را دیدم که عاشق همسرشون هستند.

نیم من;935224 نوشت:
جناب آرمین سلام.
اینکه شما بسیاری از زنان و دختران این مدلی را دیدید. دلیل نمیشود که آن را به کل نسبت دهید.
آنهایی که شما میشناسید اینگونه هستند.
بنده هم با منطق خودتون پاسخ میدم.
شما هم تا دلتون بخواد بنده دختران و زنان پاک دامن را دیده و از وصفشان شنیده ام.
تا دلتون بخواد خانم های را دیدم که عاشق همسرشون هستند.

با سلام
من مکررا عرض کردم . در پست های قبلی ام که بخشی از این دسته خانم ها
بخشی

اگر دقت فرموده باشید

بحث من هم کرارا روی بخشی از این طیف ب اصطلاح خانم هاست

ن کل خانم های ایرانی

بخشی از خانم ها

آرمین...;935262 نوشت:
با سلام
من مکررا عرض کردم . در پست های قبلی ام که بخشی از این دسته خانم ها
بخشی

اگر دقت فرموده باشید

بحث من هم کرارا روی بخشی از این طیف ب اصطلاح خانم هاست

ن کل خانم های ایرانی

بخشی از خانم ها


سلام
برادر گرامی بنده کاری به اون قسمت که فرمودید بخشی از زنان اینگونه هستند ندارم.
زیرا اکثر پسران هم بخاطر هوس با دختران طرح دوستی میریزند.و وقتی دختری زیبا تر دیدند دختر اولی را رها کرده و به دنبال دختر دومی میروند.
آمار پسران بی غیرت ، خیانت کار و ... از دختران خیانت کار بیشتر است. تا دلتون بخواد هم از اینگونه پسران را دیده ام. اما برخی از پسران این سرزمین هم فوق العاده هستند و در دنیا لنگه ندارند.
پسرانی که برای امنیت امثال بنده رفتند در کشوری غریب با داعش وارد جنگ شدند تا خدای نکرده به آرامش این کشور آسیبی نرسد.

بحث بنده بر سر اون قسمتی بود که شما آمدید دختران ایرانی را با اروپایی مقایسه کرده اید. و فرمودید آنها عاشق تر ، بهتر ، با وفاتر ، لاو تر و ... هستند و سخنی از برخی یا بعضی به میان نیاورده اید.

به نظر بنده تفکر بنده با شما خیلی فرق میکند و اگر روزها هم با هم بحث کنیم به نقطه مشترکی نمیرسیم. بنده صلاح نمیدونم بحث رو ادامه بدهم. چون ممکنه خدایی نکرده باعث دلخوری یک دیگر بشویم.

در امان خدا.

نیم من;935267 نوشت:
سلام
برادر گرامی بنده کاری به اون قسمت که فرمودید بخشی از زنان اینگونه هستند ندارم.
زیرا اکثر پسران هم بخاطر هوس با دختران طرح دوستی میریزند.و وقتی دختری زیبا تر دیدند دختر اولی را رها کرده و به دنبال دختر دومی میروند.
آمار پسران بی غیرت ، خیانت کار و ... از دختران خیانت کار بیشتر است. تا دلتون بخواد هم از اینگونه پسران را دیده ام. اما برخی از پسران این سرزمین هم فوق العاده هستند و در دنیا لنگه ندارند.
پسرانی که برای امنیت امثال بنده رفتند در کشوری غریب با داعش وارد جنگ شدند تا خدای نکرده به آرامش این کشور آسیبی نرسد.

بحث بنده بر سر اون قسمتی بود که شما آمدید دختران ایرانی را با اروپایی مقایسه کرده اید. و فرمودید آنها عاشق تر ، بهتر ، با وفاتر ، لاو تر و ... هستند و سخنی از برخی یا بعضی به میان نیاورده اید.

به نظر بنده تفکر بنده با شما خیلی فرق میکند و اگر روزها هم با هم بحث کنیم به نقطه مشترکی نمیرسیم. بنده صلاح نمیدونم بحث رو ادامه بدهم. چون ممکنه خدایی نکرده باعث دلخوری یک دیگر بشویم.

در امان خدا.

با سلام

اولا در مباحثه اصل بر تفهیم و تفاهم است . ن جدل و سفسطه وآستانه تحمل من ب مراتب بیش از تصورات است .
که بخواهم در مباحثه علمی و دینی و اجتماعی ب طرف مقابلم خدایی نکرده . اسائه ادب نمایم

ثانیا ن من و ن هیچ آقایی نماینده کل آقایان ایران است . و ن هیچ خانمی هم نماینده کل خانم های جامعه
بله خودم هم معترف هستم . آقایان خائن و خیانت کار و هوس باز کم نداریم !

شکی
هم در آن نیست

ثالثا
همانطوری قبل مکررا عرض کردم .منظورم قیاس نبوده است . بلکه گفتم خانم های خارجی که مشرف ب مذهب تشیع می شوند

متعهد تر و عاشق تر نسبت ب اون بخشی از خانم های ایرانی هستن که فقط ادای عاشقی را در می آورند
واهل دروغ نیستن

رابعا

اصل تعامل سازنده همین اختلاف نظرات و تضارب افکار سازنده است !

اگر بنا باشد
همگان مثل ما فکر کنند . و دیدگاهی یک دسته ای داشته باشند
می شود
یک جامعه یک دست و سکون همه با نظرات مشترک و عین هم

در پایان از مشارکت شما سپاسگزارم

آرمین...;935273 نوشت:
بله خودم هم معترف هستم . آقایان خائن و خیانت کار و هوس باز کم نداریم !

=d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>
آرمین...;935273 نوشت:
در پایان از مشارکت شما سپاسگزارم

بنده هم از جنابعالی سپاسگذارم.

فراموش نشود

مهمترین و تعیین کننده ملاک

انتخاب صحیح است !

سلام
آقای دکتر امیدوارم بهترین تصمیمی را بگیری

و

از خداوند کمک بخواه بهترین هها را برای شما رقم بزند

دکترسید آرمین;933814 نوشت:
سلام

هرچند شخصا خودم مخالف ازدواج چند همسری هستم
اما

پیشنهاد میدهم

اگر عاشق هم هستید
دو طرفه
که جون فدا ی هم می کنید

چون دختران فرانسوی اونطور یکه شنیدم
آخر عشق هستن
مث دختران ایرانی نیست
الان عاشق بعد فارغ

خخخخ
ب نظرم دختر خانم فرانسوی را صیغه ودر همان کشور فرانسه باشد
و ی دختر خانم متدین هم در ایران عقد دائم فرمائید

بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و احترام

اینکه آن دختر خانم به ایشان ابراز علاقه کردن، دلیل بر عاشق بودن نمی شود. اگر عاشق شیدایی بود دیگر مجال برای تحقیق نمیخواست و اینکه میخواهد تحقیق کند نشانه پختگی و منطقی بودن آن خانم است.
به نظر این برادر ایرانی بیشتر از آن خانم، علاقه مند به این ازدواج هستن.

در مورد اینکه عشق و عاشقی را با آن خانم داشته باشند و خانم دیگری نیز در ایران اختیار کنند، ظاهرا چنین فرمایشی محقق و عملی نخواهد شد.
همانطور که در کشور ما خانم ها حاضر نیستند- تقریبا به هیچ وجه- همسر دیگری برای شوهرشان بپذیرند، آن خانم فرانسوی هم حتما چنین موضوعی را نخواهد پذیرفت.
به نظر بنده بهتر است این برادر به خانم فرانسوی فرصت بدهد در مورد اسلام و تشیع مطالعه و تحقیق کند، اگر انشاالله به این نتیجه رسید که اسلام و تشیع دین حق است، به مطلوب و مراد خود می رسید و وسیله تشرف به اسلام یک انسان دیگر را هم فراهم کردید، اگر ایشان اسلام را نپذیرفت، معلوم می شود که عاشق نبود و الا برای رسیدن به عشقش هر کاری می کرد.

موضوع مهمی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که شما می خواهید از طریق این ازدواج نسل خود را ادامه دهید. آیا احتمال نمی دهید که اگر با خانم مسیحی ازدواج کنید احتمالا لااقل برخی از فرزندان شما مسیحی خواهند شد؟ و آیا شما به این امر راضی هستید؟

مواظب باشید تا اتمام تحقیقات شان به وی وابسطه نشوید تا بخواهید تصمیم احساسی بگیرید.
پیشنهاد می کنم کتاب شیعه در اسلام، تالیف علامه طباطبایی(رحمه الله علیه) را به ایشان معرفی کنید.

موفق و موید باشید. و من الله التوفیق.

سلام

فردی را می شناسم خانمش خارجی است.و شیعی هم شده است

آقا خیلی از زندگیش راضی بود

می گفت ایمان و حجاب مث ایشان ندیدم

و همه تلاشش کسب رضایت همسرش است

و جالب تر خیالم راحت است

بدنبال کار کردن
پ هم نیست
فقط همه وجودش را صرف خانواده کرده است

سلام

فقط نکته ای می ماند . دوست عزیز
این دختر مسیحی بعد از شیعی شدن خوب و مومن و پاکدامن

فک کردی قبل از آن در چنین جامعه ای

چگونه بوده وروابطش با غیر

دوست محترم جا دارد بیشتر فک کنی

خواهشا تصمیم اشتباه نگیر

سلام

امیدوآدم فقط تصمیم اشتباه نگیرید
صرف اینکه ابسان دختر خانمی فرانسوی هستن و پزشک

دوست عزیز
درسته مهربون می باشد
درسته مث خانم ههای ایرانی اختلافاتی با مادر شوهر و خواهر شوهر ندارن
درسته زبان ایرانی را نمی داند .. هر چه دوس دارید در حضورش حرف بزنید

درسته بلد نیست درو غ بگوید

ولی

قبل از ازدواج با شما و قبل از شیعه شدنش
هم پاکدامن و عفیف بوده است

امیدوارم روی حرفهای من خوب فکر کنید

با سلام حرف های آقای آرمین برام جالبه و البته خب دوستان جواب های خوبی دادن به حرف های آقای آرمین ،اتفاقا ما یک آقای دکتر داشتیم که سوغات فرنگش شد یه خانم فرنگی که بعد از ده سال اون بنده خدا برگشت کشورش دکتر ما هم یه زن دیگه گرفت به دلایل اختلاف فرهنگی تورو خدا عجله نکنید و به قولی جو گیر نشین
نظر من راجع ب حرف های آقای آرمین بله درسته بخشی از جامعه دچار این بحران هستش که فقط شامل خانم ها هم نیست اما در رابطه با قیاس با اروپایی ها اتفاقا ماها از وقتی شروع کردیم شبیه دوستان اروپایی شدن روز به روز داریم به چیزی که شما به اون اشاره کردین نزدیکتر میشیم

بارانک;940455 نوشت:
با سلام حرف های آقای آرمین برام جالبه و البته خب دوستان جواب های خوبی دادن به حرف های آقای آرمین ،اتفاقا ما یک آقای دکتر داشتیم که سوغات فرنگش شد یه خانم فرنگی که بعد از ده سال اون بنده خدا برگشت کشورش دکتر ما هم یه زن دیگه گرفت به دلایل اختلاف فرهنگی تورو خدا عجله نکنید و به قولی جو گیر نشین
نظر من راجع ب حرف های آقای آرمین بله درسته بخشی از جامعه دچار این بحران هستش که فقط شامل خانم ها هم نیست اما در رابطه با قیاس با اروپایی ها اتفاقا ماها از وقتی شروع کردیم شبیه دوستان اروپایی شدن روز به روز داریم به چیزی که شما به اون اشاره کردین نزدیکتر میشیم

با سلام

به نظر سرکار ازدواج با دختران خارجی چه مشکلاتی را می تواند . برای آقایان ب همراه داشته باشد ؟
ب نظر شما با توجه ب آمار طلاق و خیانت و دروغ و کلک در بین برخی از زوجین ایرانی

این رویکرد ب سمت ازدواج با دختران خارجی را در چه عواملی می بینید ؟

سلام

امروز یکی از دوستان هم دانشگاهی با یک دختر خانم خارجی ازدواج کرد

ایشان می گفت

نکته عجیب این است

عشق ب معنی واقعی درک کردم

اوج مهربانی

جالب اهل حاشیه نبستن

فقط

مشکل زبان و پذیرش فرهنگ ما را دارن

و خیلی علاقمند ب زیارت رفتن امام رضا ع است

سلام

ظاهرا جنابعالی از لحاظ فرهنگی با دختر خانم فرانسوی محترم تطابقاتی دارید

فکر نکنم

زیاد ب مشکل بر بخورید

تا شیعه نشده فقط اقدام ب ازدواج ننمائید

می توانید

تا قبل از شیعه شدن ایشان با یک دختر خانم ایرانی ازدواج نمائید

چون من فکر کنم . ایشان جهت اسلام آوردن نیاز ب زمان زیادی داشته باشد

فرصت از دست ندهید

لبیک یا علی النقی;932961 نوشت:
سلام علیکم و رحمةالله و برکاته
پرسشگر محترم!
حتی اگر فرض کنیم که چنین ازدواجی از نظر شرعی هم مجاز باشد، باز هم به صلاح شما نیست....حتی اگر اون خانم، مسلمان شود باز هم به صلاح نیست.
جامعه و فرهنگی که ایشون در آن رشد کرده صدوهشتاددرجه با شما متفاوته و بنابراین دیدگاههاتون هیچ شباهتی به هم نخواهد داشت! و این منجر به عدم تفاهم و درک یکدیگر خواهد شد.
بسیار شاهد هستیم که دو نفر از دوشهر مختلف ایران با هم ازدواج می کنند و به دلیل تفاوت فرهنگ و درنتیجه تفاوت سلایق و دیدگاهها دچار مشکلات مختلف می شوند.
دیگر چه برسد به اینکه اهل دو کشور متفاوت باشند!!!

دوست عزیز! عاقلانه تصمیم بگیرید!
دچار هیجان نشوید از اینکه یک دختر خوشگل فرانسوی عاشقتان شده!!! یا به عبارت دیگر، جوگیر نشوید!

ایشان جو گیر نشده اند برادر گرامی. دارند میگویند در سرنوشت من موثر و حیاتی است یعنی این که احتمالا قصد دارند با استفاده از این ازدواج اقامت فرانسه را بگیرند و برای کا یا ادامه تحصبلات به آنجا بروند ، که گرفتن اقامت فرانسه در حالت عادی و بدون ازدواج بسیار بسیار سخت است. بله این ما، کاربران از همه جا بیخبر هیتیم که جوگیر دین و خوشگلی ! و فرهنگ و ... این خانم فرانسوی شده ایم.

nobelist;941659 نوشت:
ایشان جو گیر نشده اند برادر گرامی. دارند میگویند در سرنوشت من موثر و حیاتی است یعنی این که احتمالا قصد دارند با استفاده از این ازدواج اقامت فرانسه را بگیرند و برای کا یا ادامه تحصبلات به آنجا بروند ، که گرفتن اقامت فرانسه در حالت عادی و بدون ازدواج بسیار بسیار سخت است. بله این ما، کاربران از همه جا بیخبر هیتیم که جوگیر دین و خوشگلی ! و فرهنگ و ... این خانم فرانسوی شده ایم.

سلام

البته ایرانیان دو تابعیتی وجود دارد !

احتمالا ایشان از لحاظ سکونت و تحصیل مشکلی در کشورههای اروپایی یا آمریکا نداشته باشد .

والله علم

nobelist;941659 نوشت:
ایشان جو گیر نشده اند برادر گرامی. دارند میگویند در سرنوشت من موثر و حیاتی است یعنی این که احتمالا قصد دارند با استفاده از این ازدواج اقامت فرانسه را بگیرند و برای کا یا ادامه تحصبلات به آنجا بروند ، که گرفتن اقامت فرانسه در حالت عادی و بدون ازدواج بسیار بسیار سخت است. بله این ما، کاربران از همه جا بیخبر هیتیم که جوگیر دین و خوشگلی ! و فرهنگ و ... این خانم فرانسوی شده ایم.

سلام
قطعا ازدواج با هرکسی در زندگی بسیار مؤثر و حیاتی است. چرا که مسیر زندگی را تغییر می دهد.
شرط مؤثر و حیاتی بودن ازدواج، الزاما علاقه به اخذ اقامت فرانسه نیست!
به هرحال اگر هم پرسشگر، چنین تمایلی داشته باشد، آن چه را که به نظرم به صلاحشان بود یادآوری کردم.
ممنون از توجهتان

سلام

الان ازدواج با دختران خارجی شیعه شده

خود یک عمل معروف است

ودرکنار عمل ب سنت رسول الله ص مذهب تشیع را ترویج داده

ب نظرم عمل پسندیده است

اگر در کشورهای اروپایی و یا آمریکا زندگی کرده باشید

متوجه هستید حتما تفاوت ههای فرهنگی و زبانی و علایق و سلایق خیلی با هم فاصله است

بطوریکه

برخی از آنها از خوردن غذاههای ما پرهیز می کنند

یعنی ب ذائقه آنها جور در نمیاد

خصوصا قورمه سبزی

ووووو

و وحشت می کنند

وقتی .......

خانم ههای فرانسوی نسبت ب خانم ههای ژاپنی با وقار تر و اهل مبادی ادب تر هستن
ژاپنی هها عجیب با خانواده شوهر میانه خوبی ندارن

باید گفت بازهم زنان ایرانی ..

بر خی از اونا نمی توانند

در ایران زندگی کنند

و نهایتا مجبورت می کنند

ب ترک ایران

خوب فکر تون کنید

سلام

یک خوبی که دارد . ازدواج با ذخیر خارجی شیعه شده

توقع اش کم است

مهربونی

و مهمتر

خبری از تجارت مهریه نیست

مثلا نوع جدید مهریه در ایران دختر خانمی متولد 1373 عاشق آقا پسری شده گفته نصف بدنت مهریه ام باید بشود

جل الخالق....

سلام

چرا عشق هها در ایران اینقدر الکی شده ؟

چرا

دوامی بین او نا نیست

چرا ب یک عشق

پایبند نیستن

والله من ماندم تکلیف چیه؟

اگه عاشق شدی باید بد طوری تاوان بدی ؟
راهکار چیست ؟

موضوع قفل شده است