ازدواج با خاله همسر

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ازدواج با خاله همسر

آیا میتوان با خاله همسر ازدواج کرد؟

سلام

بله میشه, مشکلی نداره

سللام
این سوال رو بهتر کارشناس احکام بگه
احتمالا از نظر شرع مشکل نداشته باشد

توماس;208998 نوشت:
آیا میتوان با خاله همسر ازدواج کرد؟

با تشکر از سئوال شما جناب توماس گرامی

ازدواج با خاله یا عمه همسر ، فی نفسه جایز است و اشکال شرعی ندارد.
اما بر عکس آن یعنی ازدواج با برادر زاده یا خواهر زاده همسر نیاز به اجازه او دارد و بدون اجازه عقد باطل است
.(1)

همیشه سالم و موفق باشید

پی نوشت:
1. امام خمینی ره ، تحریر الوسیله ج2ص279

سجاد;209206 نوشت:
با تشکر از سئوال شما جناب توماس گرامی

ازدواج با خاله یا عمه همسر ، فی نفسه جایز است و اشکال شرعی ندارد.
اما بر عکس آن یعنی ازدواج با برادر زاده یا خواهر زاده همسر نیاز به اجازه او دارد و بدون اجازه عقد باطل است
.(1)

همیشه سالم و موفق باشید

پی نوشت:
1. امام خمینی ره ، تحریر الوسیله ج2ص279

از پاسختان سپاسگذارم.

موضوع قفل شده است