ارث بردن نوه ها وداماد

تب‌های اولیه

13 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

سوال اولمو ول کنید جواب سوالای بعدیمو بدید.ازostad هم ممنونم .درضمن مرحومه خواهرم نیست.ما از آشنایانیم فقط میخوام کمکشون کنم (بهشون میگم خودم اینارو میدونم !!!مثلا)

علیبرا;318864 نوشت:
خانواده ای شامل مادر 3پسرو3دختر.یکی ازدختران بعدازپدرفوت کرده و2دختر باقی مانده.پدرقبلازفوت قیوم نامه ووکالت به مادرفرزندانش داده که تا مادر زنده هست ارثی تقسیم نشود.حال آیافرزندان این دختر وهمسرش که بعد از فوت همسر ازدواج کرده.یعنی نوه هاودامادی که ازدواج کرده وکلا از این خانواده جدا وهیچ ارتباطی با این خانواده ندارد باوجود فرزندان ارث میبرند؟:narahat az:

باعرض سلام خدمت جناب عالی
فرزندی بعداز فوت یکی از پدر ومادر فوت کند جزء ورثه محسوب می شود.
فرزندی فوت کرده نسبت به ارثیه برده وکلیه اموالش درمجموع درصورتی که وصیت نداشته باشد اموالش اختیارش باورثه اش مباشد ودر صورت داشتن وصیت تا یک سوم اموال وصیت نافذ است ومطابق نظر میت باید عمل نمود.
توضیح المسائل مراجع
موضوع قفل شده است