ارث بردن مادر از حقوق پسر

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ارث بردن مادر از حقوق پسر

با سلام

حق مادر و مواردی که مادر از اموال پسر ارث میبره چیه؟؟

و اینکه آیا مادر از حقوق پسرش هم میتونه ارث ببره ؟

خانوم و فرزندی حقوق ماهیانه ای از بیمه میگیرن ، و مادر شوهر این خانوم سهمی از اون حقوق ماهیانه رو میخواد، آیا به ایشون سهمی از حقوق میرسه؟

با تشکر

برچسب: 

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: شفاخاطــره;348915 نوشت:
با سلام

حق مادر و مواردی که مادر از اموال پسر ارث میبره چیه؟؟

و اینکه آیا مادر از حقوق پسرش هم میتونه ارث ببره ؟

خانوم و فرزندی حقوق ماهیانه ای از بیمه میگیرن ، و مادر شوهر این خانوم سهمی از اون حقوق ماهیانه رو میخواد، آیا به ایشون سهمی از حقوق میرسه؟

با تشکر


سلام علیکم

*مادر ،از همه اموال پسر ارث می بردوحقوقی که از پسر مانده باشد(یعنی قبل از فوت دریافت کرده یا طلبکار بوده است)مثل بقیه اموال بین ورثه تقسیم می شودکه مادر هم بعنوان یکی از ورثه بصورت سهم مادری ارث می برد.

*سهم مادری:در صورتی که مادر حاجب نداشته باشدمادر از فرزند یک سوم از اموالش را ارث م
ی بردواگر حاجب داشته باشد یک ششم از اموال فرزندش را به ارث می برد(حاجب یعنی:اگر میت دو برادر یا چهار خواهر یایک برادر ودوخواهرکه همه آنان پدری باشندیعنی پدر آنها با پدر میت یکی باشد حاجب محسوب میشود).

*در موردحقوقی که بیمه پرداخت میکند :تابع قانون شرکت بیمه است وباید در این زمینه از خود شرکت بیمه ونحوه تعلق این حقوق به افراد سوال شودوهمه این مواردبیمه تابع قانون است.

منبع:توضیح،احکام ارث

موضوع قفل شده است