جمع بندی ارتباط فلسفه با جنون / عالم مفارقات

تب‌های اولیه

10 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ارتباط فلسفه با جنون / عالم مفارقات

هوالنور

با سلام و عرض ادب

1-ببخشید میخواستم بدونم چرا میگن افرادی که فلسفه میخونن بعضیاشون خودکشی میکنن یا دچار جنون میشن؟
ایا افراد مجنون ذهنشان کشش درک اینگونه مسایل رو نداشته ؟یا عامل دیگری دخیل هست

2-و اینکه ایا تفکر به عالم عقول و مفارقات ممکنه باعث بشه پیامهایی از ملکوت دریافت بشه؟
مگه اصلا انسان میتونه با تصورات خودش که نمیدونه واقعا عالم عقول چه شکلی هست واقعا به انجا راه پیدا کنه ؟(صرفا با تفکر)
متشکرم

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد صدیق

[=palatino linotype]

طارق اللیل;949747 نوشت:
ببخشید میخواستم بدونم چرا میگن افرادی که فلسفه میخونن بعضیاشون خودکشی میکنن یا دچار جنون میشن؟
ایا افراد مجنون ذهنشان کشش درک اینگونه مسایل رو نداشته ؟یا عامل دیگری دخیل هست

باسلام و عرض ادب

برخی ازدانشها به صورتی است که یا محتوایش یا عوامل جانبی آن، روحیه انسان را تحت تاثیر خود قرار میدهد.
مانند علوم غریبه.
اما فلسفه که اینچنین نیست و محتوای ان به خودی خود هیچ ارتباطی با روحیه انسان ندارد.
من هم تاکنون نشنیده بودم که فلسفه چنین نتیجه ای دارد.x_x

هرچند ممکن است برخی از مکاتب فلسفی مغرب زمین باعث ایجاد نوعی بدبینی افراطی به جهان بشود که انسان را برای خودکشی قانع کند.
ولی فلسفه کلاسیک که اینچنین نیست.

[=palatino linotype]

طارق اللیل;949747 نوشت:
و اینکه ایا تفکر به عالم عقول و مفارقات ممکنه باعث بشه پیامهایی از ملکوت دریافت بشه؟

فرایند ارتباط با عالم عقول با فکر کردن به آن، ایجاد نمیشود بلکه با مهیا کردن شرایط چنین ارتباطی میتوان با آن مرتبط شد.

طارق اللیل;949747 نوشت:
مگه اصلا انسان میتونه با تصورات خودش که نمیدونه واقعا عالم عقول چه شکلی هست واقعا به انجا راه پیدا کنه ؟(صرفا با تفکر)

همانطور که عرض کردم، اصولا ارتباط با عالم ملکوت، نیازمند مهیا کردن شرایطی درنفس انسان است.
دریافت پیام، اگر به صورت الهام باشد برای هر انسانی میتواند مهیا باشد ولی اگر به صورت وحی باشد، تنها برای برخی انسانها بسیار مستعد و پرهیزگار امکان دارد.
اما این ارتباط به هیچ وجه مستلزم و مشروط به آن نیست که شخص از خصوصیات این عالم اگاه باشد بلکه این ارتباط در همان لحظه مهیا شدن شرایط روحی ممکن میشود که عقل انسان به مرحله این اتصال یا به تعبیری اتحاد برسد تا بتواند از عقل فعال، اموری را دریافت کند.

صدیق;950393 نوشت:
[=palatino linotype]

فرایند ارتباط با عالم عقول با فکر کردن به آن، ایجاد نمیشود بلکه با مهیا کردن شرایط چنین ارتباطی میتوان با آن مرتبط شد.

همانطور که عرض کردم، اصولا ارتباط با عالم ملکوت، نیازمند مهیا کردن شرایطی درنفس انسان است.
دریافت پیام، اگر به صورت الهام باشد برای هر انسانی میتواند مهیا باشد ولی اگر به صورت وحی باشد، تنها برای برخی انسانها بسیار مستعد و پرهیزگار امکان دارد.
اما این ارتباط به هیچ وجه مستلزم و مشروط به آن نیست که شخص از خصوصیات این عالم اگاه باشد بلکه این ارتباط در همان لحظه مهیا شدن شرایط روحی ممکن میشود که عقل انسان به مرحله این اتصال یا به تعبیری اتحاد برسد تا بتواند از عقل فعال، اموری را دریافت کند.

ممنون از توضیحاتتون

ممکنه مختصری در مورد مهیا شدن شرایط روحی بفرمایین؟
و اینکه میدونیم که یکیش خاموش کردن خیال هست
عرفا ازچه تکنیکی برای خاموش کردن خیال استفاده میکنن؟ (میدونیم که خیلی سخته)
و یا چه فکر غالبی ای دارند که شرایط روحی رو مهیا میکنند؟

[="Arial Black"][="Blue"]

صدیق;950393 نوشت:
فرایند ارتباط با عالم عقول با فکر کردن به آن، ایجاد نمیشود

پس اتحاد عاقل و معقول چه می شود؟ وقتی به چیزی فکر می کنیم (تعقل) ، عاقل و معقول متحد هستند.[/]

[="Tahoma"][="Navy"]

طارق اللیل;949747 نوشت:
هوالنور

با سلام و عرض ادب

1-ببخشید میخواستم بدونم چرا میگن افرادی که فلسفه میخونن بعضیاشون خودکشی میکنن یا دچار جنون میشن؟
ایا افراد مجنون ذهنشان کشش درک اینگونه مسایل رو نداشته ؟یا عامل دیگری دخیل هست

2-و اینکه ایا تفکر به عالم عقول و مفارقات ممکنه باعث بشه پیامهایی از ملکوت دریافت بشه؟
مگه اصلا انسان میتونه با تصورات خودش که نمیدونه واقعا عالم عقول چه شکلی هست واقعا به انجا راه پیدا کنه ؟(صرفا با تفکر)
متشکرم


سلام
ما که نشنیدیم فیلسوفی دیوانه بشه. بله ممکنه برای تخطئه فلسفه و فیلسوف این اتهام رو وارد کنند.
و اما تفکر چون از جنس عالم معناست قرابت ایجاد میکنه و هرچه فکر عمیق تر باشه این قرابت بیشتر میشه تا جایی که ممکنه فرد اشراقاتی از عالم مفارقات بهش بشه.
یا علیم[/]

[=palatino linotype]

طارق اللیل;950505 نوشت:
ممکنه مختصری در مورد مهیا شدن شرایط روحی بفرمایین؟
و اینکه میدونیم که یکیش خاموش کردن خیال هست
عرفا ازچه تکنیکی برای خاموش کردن خیال استفاده میکنن؟ (میدونیم که خیلی سخته)
و یا چه فکر غالبی ای دارند که شرایط روحی رو مهیا میکنند؟

باسلام
راه ارتباط با عالم معنا و متافیزیک از طریق توجه به نفس و تهذیب آن و تزکیه است.
هرچقدر این امر قوی تر باشد، ارتباط قوی تر میشود.
تهذیب نفس نیز مراحل و فرایندی دارد که در حیطه اگاهی بنده نیست و میتوانید از کارشناسان محترم بخش عرفان سوال بپرسید.

[=palatino linotype]

عبد شکور;950513 نوشت:
پس اتحاد عاقل و معقول چه می شود؟ وقتی به چیزی فکر می کنیم (تعقل) ، عاقل و معقول متحد هستند.

ذهنیت شما از اتحاد عاقل و معقول اشتباه است.
اتحاد عاقل و معقول، اتحاد صورت مجرد عقلی و وجود عاقل است نه اتحاد وجود عاقل با عالمی که این صورت ذهنی به آن تعلق دارد.(ر.ک: نهایه الحکمه، مرحله11، فصل2)

[=microsoft sans serif]پرسش: در مورد رابطه مطالعه فلسفه و جنون سوالاتی دارم.
1. چرا میگن افرادی که فلسفه میخونن بعضیاشون خودکشی میکنن یا دچار جنون میشن؟ ایا افراد مجنون ذهنشان کشش درک اینگونه مسایل رو نداشته ؟یا عامل دیگری دخیل هست؟
2-ایا تفکر به عالم عقول و مفارقات ممکنه باعث بشه پیامهایی از ملکوت دریافت بشه؟ مگه اصلا انسان میتونه با تصورات خودش که نمیدونه واقعا عالم عقول چه شکلی هست واقعا به انجا راه پیدا کنه ؟(صرفا با تفکر)

[=microsoft sans serif]پاسخ:
[=palatino linotype]باسلام و عرض ادب

برخی ازدانشها به صورتی است که یا محتوایش یا عوامل جانبی آن، روحیه انسان را تحت تاثیر خود قرار میدهد.
مانند علوم غریبه. اما فلسفه که اینچنین نیست و محتوای ان به خودی خود هیچ ارتباطی با روحیه انسان ندارد.
هرچند ممکن است برخی از مکاتب فلسفی مغرب زمین مانند اگزیستانسیالیسم باعث ایجاد نوعی بدبینی افراطی به جهان بشود که انسان را برای خودکشی قانع کند. ولی فلسفه کلاسیک که اینچنین نیست.
[=palatino linotype]فرایند ارتباط با عالم عقول با فکر کردن به آن، ایجاد نمیشود بلکه با مهیا کردن شرایط چنین ارتباطی میتوان با آن مرتبط شد.
[=palatino linotype]اصولا ارتباط با عالم ملکوت، نیازمند مهیا کردن شرایطی درنفس انسان است.[=palatino linotype] راه ارتباط با عالم معنا و متافیزیک از طریق توجه به نفس و تهذیب آن و تزکیه است. هرچقدر این امر قوی تر باشد، ارتباط قوی تر میشود. تهذیب نفس نیز مراحل و فرایندی دارد که در جای خود توضیح داده شده است ودر این مختصر نمیگنجد.
دریافت پیام نیز اگر به صورت الهام باشد برای هر انسانی میتواند مهیا باشد ولی اگر به صورت وحی باشد، تنها برای برخی انسانها بسیار مستعد و پرهیزگار امکان دارد. اما این ارتباط به هیچ وجه مستلزم و مشروط به آن نیست که شخص از خصوصیات این عالم اگاه باشد بلکه این ارتباط در همان لحظه مهیا شدن شرایط روحی ممکن میشود که عقل انسان به مرحله این اتصال یا به تعبیری اتحاد برسد تا بتواند از عقل فعال، اموری را دریافت کند.

موفق باشید.

موضوع قفل شده است