اختلاف با صاحبخانه و حکم نمازهای خوانده شده در منزل اجاره ای

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
اختلاف با صاحبخانه و حکم نمازهای خوانده شده در منزل اجاره ای

باسلام بنده درخانه ای اجاره نشستم دوماه ازوقت بنده مانده درقولنامه ذکرکردیم که یک ماه ماننده بایداطلاع بدهیم که برای سال بعد.ایاقولنامه راتمدیدمیکنیم یاترک خانه میکنیم منظوربایدبهم خبربدهیم.حالا صاحب خانه همش به دلتیل مختلف من رافشارگذاشته که زودتربگویم جوابم رابنده هم ازجای منتظرمبلغی هستم تاپیش خانه رازیادکنم ولی نمیتوانم درحال حاظرجواب قطعی به صاحب خانه بدهم.سوال شرعی دارم بنده که طبق نوشته خودمان وقت دارم.نمازهایم درخانه ای که الان هستم قبول هست باتوجه به فشارصاحب خانه.متشکرم

width: 700 align: center

[TD="align: center"]با نام و یاد دوست

[/TD]

[TD="align: center"][/TD]


کارشناس بحث: استاد نور

[TD][/TD]

0046879404;1027233 نوشت:
باسلام بنده درخانه ای اجاره نشستم دوماه ازوقت بنده مانده درقولنامه ذکرکردیم که یک ماه ماننده بایداطلاع بدهیم که برای سال بعد.ایاقولنامه راتمدیدمیکنیم یاترک خانه میکنیم منظوربایدبهم خبربدهیم.حالا صاحب خانه همش به دلتیل مختلف من رافشارگذاشته که زودتربگویم جوابم رابنده هم ازجای منتظرمبلغی هستم تاپیش خانه رازیادکنم ولی نمیتوانم درحال حاظرجواب قطعی به صاحب خانه بدهم.سوال شرعی دارم بنده که طبق نوشته خودمان وقت دارم.نمازهایم درخانه ای که الان هستم قبول هست باتوجه به فشارصاحب خانه.متشکرم

با سلام و احترام

نمازتان در آن خانه باطل نیست البته اگر تاخیر در پاسخگویی به ایشان باعث اذیت شود از این جهت گناه محسوب میشود.

استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری در قم