احکام نجاست

تب‌های اولیه

54 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
احکام نجاست

اگر لباس نجسی را در ماشین لباسشویی بیندازیم پاك می شود؟

اگر در ماشین لباس شویی تمام اتوماتیک، لباس نجس به کیفیت زیر شسته شود:
ابتدا لباس با پودر شسته شده و پس از آب گیرى، آب قطع شود و با چرخیدن لباس در ماشین، لباس ها آب مال شده و آب تخلیه شود و مجدداً آب گیری کرده و آب قطع گردد و با خشک کن، کار شست وشو پایان پذیرد؛
الف. حکم این نوع آب کشی چیست؟
ب. کف های اطراف شیشه ی ماشین و واشر آن چه حکمی دارد؟
حضرت امام خمینی(ره؛ اگر بعد از زوال عین نجاست یک مرتبه با آب لوله، یا دو مرتبه با آب قلیل شسته شود و غساله منفصل شود، پاک می شود.
حضرت آیةالله تبریزی(ره) ؛ چنانچه در ماشین مزبور در حالی که قبلاً پاک بوده لباس نجسی را که عین نجاست در آن نیست و برای پاک شدن یک بار آب کشیدن لازم دارد، بشویند، لباس مزبور پاک می شود، و در غیر این صورت بنابر احتیاط لباس نجس را که در ماشین شسته اند یک بار هم در بیرون آب بکشند.
حضرت آیةالله بهجت؛ در شستن متنجّس با آب کشی این ماشین لباس شویی ها باید احتیاط شود و اول در خارج، آن شسته شود و بعد در آن ماشین بیندازد؛ مگر این که موقع آب کشیدن متصل به کر باشد.
حضرت آیةالله خامنه اى؛ الف. اگر موضع نجس پس از ازاله نجاست دو مرتبه با آب قلیل شسته شود، پاک است.
ب. اگر بعد از زوال عین نجاست، آب متصل به لوله در داخل ماشین لباس شویی به لباس ها و همه ی قسمت های داخل ماشین برسد و از آن جدا و خارج شود، محکوم به طهارت است.
حضرت آیةالله خویی)ره)؛ اگر آبی که بار دوم در لباس شویی برقی ریخته می شود به تمام جاهایی که آب اولی رسیده برسد، لباس پاک می شود.
حضرت آیةالله سیستانى؛ الف. لباس ها پاک است.
ب. اگر آب به آن ها نرسیده، نجس است.
حضرت آیةالله صافی گلپایگانى؛ اگر بدانید قسمت هایی از شیشه، یا پلاستیک اطراف در به وسیله آب قلیل پاک نمی شود و ترشحات آن به لباس های داخل ماشین می رسد، موجب تنجس لباس ها می گردد و باید آن ها را در خارج ماشین تطهیر نمایید.
حضرت آیةالله فاضل لنکرانی(ره)؛ اگر حداقل سه بار آب گیری کند و تخلیه نماید، لباس و خود ماشین پاک می شود.
حضرت آیةالله گلپایگانی(ره)؛ اگر لباس نجس را در ماشین بگذارند و آب پاک هرچند قلیل باشد، مقداری بر آن بریزد که تمام لباس ها را فرا بگیرد و غساله آب ها را خارج کند و اگر به بول نجس شده، پس از خالی کردن غساله ی اول، این عمل بار دیگر تکرار شود، پاک می شود، به شرط این که نجس دیگر به آن نرسد، یا با نقاط دیگر ماشین اگر نجس شده باشد تماس پیدا نکند. چون شبهه در موضوع است میزان علم خود شخص است.
حضرت آیةالله مکارم شیرازى؛ لباس ها پاک است.
حضرت آیةالله نوری همدانى؛ اگر بعد از برطرف شدن عین نجاست به آب لوله وصل باشد، پاک است.

بنام خدا
با تشكر از سوال شما:Gol:
در مورد ماشين لباسشوئي تمام اتومات نظر مراجع اين است؟
اقايان
بهجت و وحيد :بنابر احتياط واجب پاك نمي كنددر صورتي كه لباس نجس باشد
صافي،سبحاني وعلوي:ازموضوعات است(يعني اينكه اگرمتصل به كر است با شرائطش(اب به همه جائي كه نجاست رسيده برسد و در پايان(هنگام گرفتن لباس) نجاست در ان نباشد) پاك ميشود اگر با اب قليل شسته ميشود2بار به همه انجائي كه نجاست رسيده با اب پاك شستشو دهد واينكه ماشين لباسشوئي اينكار را انجام ميدهد تشخيص با خود شخص است
رهبري:اگرمتصل به كر است با شرائطش(اب به همه جائي كه نجاست رسيده برسد و در پايان(هنگام گرفتن لباس) نجاست در ان نباشد) پاك ميشود اگر با اب قليل شسته ميشود2بار به همه انجائي كه نجاست رسيده با اب پاك شستشو دهد واينكه ماشين لباسشوئي اينكار را انجام ميدهد تشخيص با خود شخص است
فاضل ،مكارم،سيستاني:پاك ميشود


بنام خدا
سوال:Gol:
ایا حکم نجس شدن جلد قران مثل نجس شدن خط و ورق قران است(که باید اب بکشد ؟1
همه مراجع(به غیر از فاضل) : نجس شدن در صورتی که موجب بی احترامی به قران شود باید انرا اب بکشد.
فاضل :باید انرا اب بکشد

1توضیح المسائل م.136

با سلام
اگر با لباسی که به آن ادکلن یا عطر زده ایم نماز بخوانیم اشکال دارد؟

باعرض سلام

اشکالی ندارد وموجب بطلان نماز نمی شود مگر اینکه به یقین برسد ان ادکلن نجس بوده

محمد;3468 نوشت:
با سلام
اگر با لباسی که به آن ادکلن یا عطر زده ایم نماز بخوانیم اشکال دارد؟

باتشکر از سوال شما
همه مراجع (به جزئ بهجت): اگر یقین به نجاست ادکلن (مثلا الکلش نجس باشد)نداریم استفاده اش اشکالی ندارد
بهجت :چون الکل موجود در ادکلن بنا برنظر ایشان احتیاط واجب بر نجاست است، بنا بر نظر ایشان استفاده از ادکلن بنابر احتیاط واجب جایز نیست
ادرس در مورد الکل استفتائات ج 1)س: 347و348 و349 ج2) 1569 و1570
نکته :در مورد احتیاط واجب میشود به مراجع اعلم بعدی رجوع کرد که پاک میدانند

فضله پرندگان حرام گوشت چه حکمی دارد؟
همه مراجع : به غیر از(امام،بهجت و زنجانی) : پاک است
امام :نجس است
بهجت وزنجانی :بنابر احتیاط نجس است
توضیح المسائل مراجع بحث نجاسات م.85

[=Times New Roman]
خون باقی مانده در بدن حیوان تزکیه شده که با شرایط زیرپاک میباشد؟:Gol:
اول :انکه حیوان تزکیه شرعی شده باشد.
دوم: به مقدار متعارف ازبدنش خون خارج شده باشد؛بنابراین،اگر بخاطر نفس کشیدن یا در بلندی قرار گرفتن سرش ،خون برگشته باشد نجس است
سوم: حیوان حلال گوشت باشد
چهارم:به نجاستی دیگر (مانندکارد الوده به خون)نجس نشده باشد.1
[=Times New Roman]العروه الوثقی ج1، فی النجاسات(الخامس) م.7 تحریر ج/1 فی النجاساتن م.7
[=Times New Roman]

حکم روغن مارچیست؟
همه مراجع : پاک است

نجاست
تخم مرغی که از شکم مرغ مرده بیرون میاید ،اگر پوست روی ان سفت شده چه حکمی دارد.؟
همه مراجع : پاک است ولی ظاهر ان راباید اب کشید.
اقای سیستانی وفاضل: میفرماینداگرچه پوست روی ان سفت نشده باشد پاک است .1
توضیح المسائل مراجع م.92 وحید توضیح ا لمسائل 93

طهارت پیاز مو
درحال وضو یا غیر ان موی سریا صورت کنده میشود ایا پیاز مو پاک است یا نجس ؟
همه مراجع :پاک است
مسائل جدید از دیدگاه مراجع ج/4 (اقای محمودی)

حکم سگ بازی واوردن ان به خانه ها وماشین وخیابان ها که نوعی تقلید از بیگانگان است چه صورت دارد؟
ایات عظام :
مکارم شیرازی؛ترویج این گونه فرهنگ غلط بیگانگان ،جایز نیست
صافی:جایز نیست.
فاضل:مناسب نیست.
تبریزی:سگ نجس العین است ورطوبت دهان او نجس میباشد وبه هرجا سرایت کند نجس مکند .مسلمان باید از نجس اجتناب کند.
مسائل از ديدگاه مراجع (اقاي محمودي) ج/1
رهبری ونوري : جایز نیست.1
وحید وسیستانی :فی نفسه حرمتی ندارد ولی داشتن سگ در خانه یا خیابان در صورتی ایذاء یا نجاست باشد به حکم ثانوی حرام است .1:
1) استفتائات تلفني کارشناس از دفترمراجع

اگرچیزی به غیر بول نجس شده باک کردن ان به چه صورتی است؟
همه مراجع:
بعد از برطرف کردن نجاست یک مرتبه اب قلیل روی ان بریزند واز ان جدا شود ، پاک می گردد.
واگردر بار اولی که اب روی ان میریزند نجاست ان برطرف شود وبعد از برطرف شدن نجاست، اب روی ان بیاید پاک می شودولی در هر صورت لباس ومانند ان باید فشار دهند تا(1) غساله بیرون اید.
1)زنجانی:احتیاط واجب
توضیح المسائل م/162

نجاسات یازده چیز است:
1و2 -بول وغائط انسان وهر حيوان حرام گوشتي كه خون جهنده دارد(يعني اگر رگ ان را ببرند خون از ان جاري شود)

3-مني انسان و هر حيوان حرام گوشتي كه خون جهنده دارد نجس است

4- مردار انسان و هر حيواني كه خون جهنده دارد نجس است چه خودش مرده باشد يا كشتن آن به دستوري كه در شرع معين شده نباشد

5- خون انسان وهر حيواني كه خون جهنده دارد

6و7-سگ وخوكي كه در خشكي زندگي مي كنند اما سگ وخوك دريايي پاك هستند

8-كافريعني كسي كه منكر خدا يا رسالت حضرت خاتم الانبياء يا معاد باشد

9-شراب

10-فقاع كه از جو گرفته مي شود وبه آن آبجو مي گويند نجس است . ولي آبي كه به دستور طبيب از جو مي گيرند و به آن ماء الشعير مي گويند پاك مي باشد

11-عرق شتر نجاست خوار.

تذکر:در برخی موارد ذکر شده اختلاف نظر کمی بین فتوا وجود دارد.

تذکر:بهجت،سیستانی،تبریزی:نجاسات ده چیز است ومکارم :بنابر احتیات واجب نجاسات یازده چیز است.

رساله مراجع/ج1/ م83.

نجاست هر چیز ازسه راه ثابت می شود :

1-اول ان که خود انسان یقین کند چیزی نجس است (البته یقین بواسطه رویت چشم،نه یقین عقلی)

2-کسی که چیزی در اختیار اوست ،بگوید ان چیز نجس است.

3-ان که دو مرد عادل بگویند چیزی نجس است و نیز اگر یک نفر عادل بگوید چیزی نجس است بنا بر احتیاط واجب باید از ان چیز اجتناب کرد.

رساله مراجع /ج1/ م121.

چگونه اشیاء نجس پاک می شوند ؟

پاک کننده ها عبارتند از:

1-آب 2-زمین 3-افتاب 4-استحاله

5-انتقال 6-اسلام 7-تبعیت

8-برطرف شدن عین نجاست

9-استبراء حیوان نجاستخوار

10-غائب شدن مسلمان

تذکر:البته هر کدام از مطهرات فوق تحت شرائط و ویزگی خاصی پاکننده می باشند .

تذکر:مکارم،سیستانی،تبریزی،زنجانی:نجاسات دوازده چیزوبهجت،صافی،فاضل:نجاسات یازده چیز است.ودو مورد اختلافی:1-کم شدن دو سوم اب انگور 2-خارج شدن خون متعارف از ذبیحه.

رساله مراجع /ج1/ م148.


چگونه اشیاء پاک نجس می شوند ؟

اگر شِِِی پاک به چیز نجس بخورد و هر دو یا یکی از انها

به طوری تر باشد که تری یکی به دیگری برسد ، شی

پاک نجس می شود .واگر تری به قدری کم باشد که به

دیگری نرسد ،چیز که پاک بوده ،نجس نمی شود.

رساله مراجع /ج1/ م125.

خوني كه موقع ذبح حيوان حلال گوشت خارج مي شود پاك است؟

محمد;10707 نوشت:
خوني كه موقع ذبح حيوان حلال گوشت خارج مي شود پاك است؟

[=&quot]توضیح المسائل مراجع م/96و97[/]
[=&quot] 96) خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد،یعنی که حیوانی که اگر رگ ان را ببرند خون از ان جستن می کند، نجس است.[/]
[=&quot] 97) اگر حیوان حلالگوشت را به دستوری که در شرع معین شده بکشند وخون ان به مقدارمعمول بیرون اید نجس است وخونی که در بدنش می ماند، پاک است،ولی اگر به علت نفس کشیدن یا به واسطه اینکه سر حیوان در جای بلندی بوده خون به بدن حیوان بر گردد، ان خون نجس است [/]

اگر به بدن ميت مسلمان كه بدنش سرد شده دست زده شود بايد غير از غسل دست را تطهير نمود؟

محمد;13669 نوشت:
اگر به بدن ميت مسلمان كه بدنش سرد شده دست زده شود بايد غير از غسل دست را تطهير نمود؟

ضمن عرض سلام
اگر منظور از سوال شما اين است كه ايا دست زدن به بدن ميت قبل از غسل وبعد از سرد شدن ، موجبِ نجاست مي شود؟ جوابش اين است
اگريكي از ان دو(دستِ حي يا بدن ميت ) تر با شد اتفاقي است كه دستِ حي نجس مي شود ولي اگر هر دو خشك باشد از ميان مراجع مشهور فقط مكارم وبهجت حكم به نجاست از روي احتياط واجب داده اند.

بهجت و مكارم
؛ رساله مراجع حاشيه م/ 125 واز كتاب العروة الوثقي احكام غسل مس الميت م/20 اقاي بهجت وسيله النجاة احكام غسل مس الميت م/9

با عرض سلام ميخواستم ببينم نگهداري سك براي نگهباني منزل كه در محيط خارج از اتاق يعني در حياط وخانه اي برايش درست كرده باشيم ومسائل مربوط به طهارت ونجسات را مراعات كنيم چه حكمي دارد ودر جايي خواندم كه نگهداري آن باعث ميشود كه نماز وكارهاي ديگر مان قبول نميباشد آيا درست است يانه كلا از نظر شرعي چه طور است لطفا مرا راهنمايي كنيد با تشكر

saeed 67;17134 نوشت:
با عرض سلام ميخواستم ببينم نگهداري سك براي نگهباني منزل كه در محيط خارج از اتاق يعني در حياط وخانه اي برايش درست كرده باشيم ومسائل مربوط به طهارت ونجسات را مراعات كنيم چه حكمي دارد ودر جايي خواندم كه نگهداري آن باعث ميشود كه نماز وكارهاي ديگر مان قبول نميباشد آيا درست است يانه كلا از نظر شرعي چه طور است لطفا مرا راهنمايي كنيد با تشكر

با عرض سلام وتشكر از سوال شما
انچه مربوط به فقه مي شود اين است كه اگر در خانه اي كه سگ باشد (غير از سگ شكاري شامل سگ نگهبان نمي شود ) خواندن نماز در ان مكروه است
العروة الوثقي ج/1 (امكنه مكروهه نماز شماره 28)
اما اينكه نماز قبول نمي شود چنين چيزي صحيح نيست
ولي در روايات داريم خانه اي كه دران سگ باشد فرشته ها وارد ان خانه نمي شوند كه توضيح بيشتر اين قسمت را اساتيد اخلاق وحديث بايد پاسخگو باشند

امیدوارم بی ادبی نباشه
نه فقط بعضی از سگها بلکه انسان با صفت سگ (در اصطلاح , انسان سگ صفت)
هم میتونه مانعی در راه ورود خیر و خوبی و فرشتگان به منزل یا محیط زندگی انسان باشه ...

گذشته ازین که سگ انگل پذیر بوده و تا امروز دست علم مقابله را از پشت بسته
فوق العاده تندخو , شهو*ران , تحریک پذیر و تاثیر گذار است .

با سلام من درون تشت حمام كه شير آب بازهم بود لباس نجسي را شستم كه نجسات خيلي كم بود اما لباس كمي چرك بود و كمي رنگ آب تغيير كردالبته اين تغييري مال چرك لباس بوده و مال نجسات نبوده كه من بعد شستن لباس نجس در آن تشت را خالي كردم و ديگر حمام وخودم را نشستم آيا تشت آب نجس بوده واگر اين طور هست من اين ماجرا برام دو سه روزه كه پيش آمده ابتدا اطلاع نداشتم وآيا تمام جاهايي كه من پا گذاشتم نجس شده چون من فكنم تمام قسمتهاي خانه توي اين چند روز قدم گذاشتم اگه ميشه منو راهنمايي كنيد با تشكر

saeed 67;38183 نوشت:
با سلام من درون تشت حمام كه شير آب بازهم بود لباس نجسي را شستم كه نجسات خيلي كم بود اما لباس كمي چرك بود و كمي رنگ آب تغيير كردالبته اين تغييري مال چرك لباس بوده و مال نجسات نبوده كه من بعد شستن لباس نجس در آن تشت را خالي كردم و ديگر حمام وخودم را نشستم آيا تشت آب نجس بوده واگر اين طور هست من اين ماجرا برام دو سه روزه كه پيش آمده ابتدا اطلاع نداشتم وآيا تمام جاهايي كه من پا گذاشتم نجس شده چون من فكنم تمام قسمتهاي خانه توي اين چند روز قدم گذاشتم اگه ميشه منو راهنمايي كنيد با تشكر


سلام
اگر هنگام خالي كردن تشت ،شير اب باز بوده وتشت را خالي نموديد به دليل اينكه متصل به كر بوده، پاك كننده است ومشكلي نيست
ولي اگر شير اب را بستيد، ابي كه داخل تشت مي ماند اب مضاف وقليل مي شود ونجس است واينكه مي فرمائيد در خانه راه رفتيد ممكن است اين اب داخل تشت به پاي شما تماس نگرفته باشد ويا اگر گرفته هر كجا را كه مطمئن هستيد كه اين اب نجس راانتقال داديد نياز به تطهير دارد وهر كجا كه شك كرديد نياز به طهارت ندارد
رساله مراجع / اب كر/م18 به بعدواحكام اب مضاف /م=48 به بعد

با سلام
پس آيا هروقت چيز نجسي را درون تشت بشويم و رنگ آب را تغيير دهد و شير آب هم باز باشد لباسها هم پاك ميشود و اگر هم تشت آب (رنگش تغيير كرده)را خالي كنيم و شير آب هم در اين حالت باز باشد و وقتي كه آبي كه رنگش تغيير كرده همه به چاه بريزد و بعد آب را ببنديم هيچ اشكالي ندارد
آيا همينطور هست يا نه لطفا مرا راهنمايي كنيد
با تشكر

رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) فرمودند:
رمضان ماهي است كه ابتدايش رحمت ميانه اش مغفرت و پايانش آزادي از آتش جهنم است

بله ؛ همان گونه که جناب اسراء فرمودند:

اسراء;38340 نوشت:
اگر هنگام خالي كردن تشت ،شير اب باز بوده وتشت را خالي نموديد به دليل اينكه متصل به كر بوده، پاك كننده است ومشكلي نيست

و لباس های نجس زمانی پاک می شوند که عین نجاست هم از بین برودآدرس:همان

با سلام

آيا مردار كبوتر و قورباغه نجس است؟

اسراء;17360 نوشت:
با عرض سلام وتشكر از سوال شما
انچه مربوط به فقه مي شود اين است كه اگر در خانه اي كه سگ باشد (غير از سگ شكاري شامل سگ نگهبان نمي شود ) خواندن نماز در ان مكروه است
العروة الوثقي ج/1 (امكنه مكروهه نماز شماره 28)
اما اينكه نماز قبول نمي شود چنين چيزي صحيح نيست
ولي در روايات داريم خانه اي كه دران سگ باشد فرشته ها وارد ان خانه نمي شوند كه توضيح بيشتر اين قسمت را اساتيد اخلاق وحديث بايد پاسخگو باشند

سلام:Gol:

اگه جایی بریم که از سگ نگه داری میشه و مثلا موی سگ به لباسمون بچسبه ، نماز خوندن با اون لباس مشکل داره (از اینکه موی سگ به لباس چسبیده یا نه مطمین نباشیم)؟

ممنون

التماس دعا

صهباي تسنيم;49378 نوشت:
با سلام

آيا مردار كبوتر و قورباغه نجس است؟


باسلام .مردار حيواني كه خون جهنده دارد نجس است جه خودش مرده باشد يا به غير دستوري كه در شرع معين شده ان راكشته باشند . توضيح المسايل مراجع ج1 ص69 . با اين توضيح مردار كبوتر نجس است ولي مردار قورباغه نجس نيست

با سلام .اگر چه بودن موي سگ اگر خشك باشد باعث نجاست نمي شود ولي همراه بودن موي حيوان حرام گوشت در هنگام نماز جايز نيست وباعث بطلان نماز است .ولي اگر اطمينان نداريد نماز شما صحيح است .

صهباي تسنيم;49378 نوشت:
با سلام

آيا مردار كبوتر و قورباغه نجس است؟

همه مراجع :مردار حیوانی که خون جهنده دارد،نجس است ،چه خودش مرده باشد یا به غیر دستوری که در شرع معین شده ،آن را کشته باشند واگر خون جهنده نداشته باشد ،پاک است .
مکارم :در صورتی که خودش مرده با شدنجس واگر به غیر دستور شرعی آن را ذبح کرده با شند پاک است واحتیاط مستحب پرهیز است .
با استفاده از م88 توضیح المساائل مراجع
:Sham:

سوال;49387 نوشت:
سلام:gol:

اگه جایی بریم که از سگ نگه داری میشه و مثلا موی سگ به لباسمون بچسبه ، نماز خوندن با اون لباس مشکل داره (از اینکه موی سگ به لباس چسبیده یا نه مطمین نباشیم)؟ممنون

التماس دعا


لباس نماز گزار با ید از حیوان حرام گوشت نباشد واگر مویی از آن هم همراه نماز گزار با شد ،نماز باطل است.(اگر مقلد آیت الله سیستانی باشید نظر ایشان را ملاحظه نمایید)
و اگر شک داشته با شید نماز با آن لبا س مشکلی ندارد.
توضیح المسائل مراجع ،م824،ج1

سلام

اگه جایی باشیم که هیچ لباسی نداشته باشیم که بخوایم عوضش کنیم و لباسمون هم نجس باشه و مثلا بدونیم که اگه بخوایم به خونه برسیم و لباسو عوض کنیم نماز قضا میشه چی کار کنیم؟میشه نماز رو با همون لباس بخونیم؟

هانیه;49549 نوشت:
سلام

اگه جایی باشیم که هیچ لباسی نداشته باشیم که بخوایم عوضش کنیم و لباسمون هم نجس باشه و مثلا بدونیم که اگه بخوایم به خونه برسیم و لباسو عوض کنیم نماز قضا میشه چی کار کنیم؟میشه نماز رو با همون لباس بخونیم؟

با اجازه کارشناسان
کسی که غیر از لباس نجس لباس دیگری نداردو وقت تنگ است یا احتمال نمی دهد لباس پاک پیدا کند،اگر به واسطه سرما یا عذر دیگرنمی تواند لباس را بیرون بیاورد باید با همان لباس نماز بخواندونمازش صحیح است ولی چنانچه بتواند لباس را بیرون بیاورد باید نماز را به صورتی که برای برهنگان گفته شد بخواند.رساله امام مساله 813

هانیه;49549 نوشت:
سلام

اگه جایی باشیم که هیچ لباسی نداشته باشیم که بخوایم عوضش کنیم و لباسمون هم نجس باشه و مثلا بدونیم که اگه بخوایم به خونه برسیم و لباسو عوض کنیم نماز قضا میشه چی کار کنیم؟میشه نماز رو با همون لباس بخونیم؟


البته در این مبحث دو قول وجود دارد :1_با همان لباس نجس نماز بخواند2_لباس را در بیاورد وبرهنه نماز بخواند.(البته با رعایت احکام برهنگان)
حضرات آیات سیستانی_تبریزی_مکارم قول اول را پذیرفته اند.

حضرات آیات امام خمینی(ره) وفاضل لنکرانی قول دوم را پذیرفته اند.

آیت لله صافی با تایید قول اول ،عمل کردن به قول دوم را احتیاط مستحب دانسته است :یعنی هر دو را انجام دهد.

منابع:رساله مراجع

سلام

خوب اگه نمازو خوندیم و بعد به خونه رسیدیم باید دوباره نمازو بخونیم یا اینکه دیگه نمیخواد؟

ممنون:Gol:

التماس دعا

مهدی محامدی;49655 نوشت:
نقل نوشته اصلی توسط : هانیه سلام اگه جایی باشیم که هیچ لباسی نداشته باشیم که بخوایم عوضش کنیم و لباسمون هم نجس باشه و مثلا بدونیم که اگه بخوایم به خونه برسیم و لباسو عوض کنیم نماز قضا میشه چی کار کنیم؟میشه نماز رو با همون لباس بخونیم؟
با اجازه کارشناسان کسی که غیر از لباس نجس لباس دیگری نداردو وقت تنگ است یا احتمال نمی دهد لباس پاک پیدا کند،اگر به واسطه سرما یا عذر دیگرنمی تواند لباس را بیرون بیاورد باید با همان لباس نماز بخواندونمازش صحیح است ولی چنانچه بتواند لباس را بیرون بیاورد باید نماز را به صورتی که برای برهنگان گفته شد بخواند.رساله امام مساله 813

سوال;49723 نوشت:
خوب اگه نمازو خوندیم و بعد به خونه رسیدیم باید دوباره نمازو بخونیم یا اینکه دیگه نمیخواد؟[/quot]

با تشکر از پاسخ مناسب جناب مهدی محامدی

همان طور که در پاسخ بالا آمده در صورتی که :

1-وقت تنگ باشد
2-لباس قابل تطهیر یا تعویض نباشد
3-نتواند بدون لباس نماز بخواند

باید با همان لباس نجس نماز بخواند اما اگر وقت وسعت دارد به این معنی که می تواند به خانه برود و لباس را عوض کند ؛ باید نماز را با لباس پاک بخواند.

سلام
من یه سوال داشتم
من همراه با پدر و مادرم توی آلمان زندگی‌ می‌کنم خیلی چیز‌ها هستش که می‌خوام بدونم آیا نجس هست یا نه
مثلا من اینجا مدرسه میرم تمام دوستای مدرسم مسیحی‌ یا مسلمان ولی‌ سنی هستن .... البته شیعه هم هست ولی‌ خیلی کم ....
می‌خواستم بپرسم آیا دست دادن به مسیحی‌‌ها نجس هست ؟
آیا کنار یک مسیحی‌ نشستن هم حرام هست ؟
آیا با چاقوی که گوشت خوک کسی‌ ببره می‌شه شستش یا باید انداخت دور و نجس هست ؟
آیا اگه گوشت خوک با لباسم مثلا به برخورد بخوره باید لباسم رو بندازم بیرون ؟ یا اینکه میشود شست ؟
ممنون میشم اگه به سوال‌هایم پاسخ بدید
با تشکر :Gol:

10000;59245 نوشت:
سلام
من یه سوال داشتم
من همراه با پدر و مادرم توی آلمان زندگی‌ می‌کنم خیلی چیز‌ها هستش که می‌خوام بدونم آیا نجس هست یا نه
مثلا من اینجا مدرسه میرم تمام دوستای مدرسم مسیحی‌ یا مسلمان ولی‌ سنی هستن .... البته شیعه هم هست ولی‌ خیلی کم ....
می‌خواستم بپرسم آیا دست دادن به مسیحی‌‌ها نجس هست ؟
آیا کنار یک مسیحی‌ نشستن هم حرام هست ؟
آیا با چاقوی که گوشت خوک کسی‌ ببره می‌شه شستش یا باید انداخت دور و نجس هست ؟
آیا اگه گوشت خوک با لباسم مثلا به برخورد بخوره باید لباسم رو بندازم بیرون ؟ یا اینکه میشود شست ؟
ممنون میشم اگه به سوال‌هایم پاسخ بدید
با تشکر :Gol:

باسلام و تشکر از شما جناب 10000

اولاً : شما نفرموده اید که از چه کسی تقلید میکنید امید وارم در سؤالات بعدی نا مرجع خود را بیان نمایید تا طبق نظر ایشان جواب دهیم

ثانیاً :امّا جواب سؤالات شما : اهل سنت پاک هستند چون مسلما نند
طبق نظر مقام معظم رهبری و بعض دیگر از مراجع اهل کتاب نجس نیستند و شما میتوانید با آنها دست دهید و حتی غذا بخورید
ونشستن کنا ر مسیحی حرام نیست ....وچاقوی که بواسطه گوشت خوک نجس شده است با آب کشیدن پاک میشود همچنین است در مورد لباس نچس شده بواسطه گوشت خوک

منبع اجوبه الاستفتائات س313ص67:Gol::Gol::Gol::Gol:

با سلام و تشكر از مسائلي كه در اين تاپيك به آن پرداخته شده

اگر حشراتي مانند پشه يا زنبور يا امثال آن بر روي نجاسات بنشينند نجس مي شوند ؟و بر روي هر چيزي كه قرار بگيرند آن محل را نجس مي كنند ؟

آيا كاغذ با يك بار آب كشيدن در صورتي كه عين نجاست در آن نباشد پاك مي شود ؟
اگر در لباس نجس دستمال كاغذي باشد مانع تطهير مي شود ؟

مرجع تقليد : ايت الله بهجت
با تشكر

t4h9r1;61382 نوشت:
اگر حشراتي مانند پشه يا زنبور يا امثال آن بر روي نجاسات بنشينند نجس مي شوند ؟و بر روي هر چيزي كه قرار بگيرند آن محل را نجس مي كنند ؟

با سلام وتشكر از سوال شما
132
-اگر مگس يا حيوانى مانند آن روى چيز نجسى كه تر است بنشيند و بعد روى چيز پاكى كه آن هم تر است بنشيند، چنانچه انسان بداند نجاست همراه آن حيوان بوده چيز پاك نجس مى‏شود و اگر نداند پاك است.

t4h9r1;61382 نوشت:
آيا كاغذ با يك بار آب كشيدن در صورتي كه عين نجاست در آن نباشد پاك مي شود ؟

به وسيله اب كر اگر اب به همه جاي نجس رسيده باشد پاك مي شود.
به وسيله اب قليلاب بكشند در هر دفعه كه شسته مي شود ، بنابر احتياط بايد غساله را خارج كنند.

t4h9r1;61382 نوشت:
اگر در لباس نجس دستمال كاغذي باشد مانع تطهير مي شود ؟

لطفاً اين سوالتان را بيشتر توضيح دهيد.
رساله مرحوم بهجت م/
132و165

با سلام و تشكر از پاسخ شما

گاها فراموش ميشه كه دستمال كاغذي از جيب لباس بيرون آورده شود و اين لباس همراه با لباس هاي ديگه كه مي توانند نجس باشند در لباس شويي گذاشته ميشوند .فكر كردم شايد دستمال كاغذي يك مقدار اثر جذبي دارد و آب نجس را در خودش نگه بدارد و در اين صورت مانع تطهير لباس هاي ديگر شود .
شايد هم فرقي با لباس هاي پارچه اي معمولي نداشته باشد .


با تشكر از پاسخي كه در سوال اول بيان فرموديد . در قسمت دوم پاسخ بيان فرموده ايد كه
چنانچه انسان بداند نجاست همراه آن حيوان بوده چيز پاك نجس مى‏شود و اگر نداند پاك است.

در كتابي درباره اعجاز قرآن نوشته شده بود كه از لحاظ علمي ثابت شده كه به محض نشستن پشه بر چيزي و برخورد چيزي با پشه از لحاظ شيميايي آن چيز به سرعت تغيير مي كند و خاصيت اوليه را ندارد و در قرآن ذكر شده كه اگر پشه چيزي را بردارد ديگر نمي توانيد آن را از او بگيريد .

بنابراين آيا مي توان گفت اگر به سرعت تبديل به ماده اي مي شود كه خاصيت اوليه را ندارد طبق استحاله هميشه پاك است ؟

ببخشيد سوالات من از اين انجمن زياد شده و با تشكر از حوصله و پاسخ هاي شما پاسخگويان محترم

t4h9r1;61595 نوشت:
گاها فراموش ميشه كه دستمال كاغذي از جيب لباس بيرون آورده شود و اين لباس همراه با لباس هاي ديگه كه مي توانند نجس باشند در لباس شويي گذاشته ميشوند .فكر كردم شايد دستمال كاغذي يك مقدار اثر جذبي دارد و آب نجس را در خودش نگه بدارد و در اين صورت مانع تطهير لباس هاي ديگر شود .

دستمال کاغذی مانع تطهیر لباس نمی گردد همانطور که آب نجس وارد ان می شود ، در هنگام ابکشی آب پاک هم به ان میرسد و تطهیر می گردد.

t4h9r1;61595 نوشت:
در كتابي درباره اعجاز قرآن نوشته شده بود كه از لحاظ علمي ثابت شده كه به محض نشستن پشه بر چيزي و برخورد چيزي با پشه از لحاظ شيميايي آن چيز به سرعت تغيير مي كند و خاصيت اوليه را ندارد و در قرآن ذكر شده كه اگر پشه چيزي را بردارد ديگر نمي توانيد آن را از او بگيريد . بنابراين آيا مي توان گفت اگر به سرعت تبديل به ماده اي مي شود كه خاصيت اوليه را ندارد طبق استحاله هميشه پاك است ؟

با استناد به این موارد نمی توان حکم شرعی را تغییر داد علاوه بر اینکه ما در این مورد به وقوع استحاله هم یقین نداریم بنابراین پاسخ همان است که جناب اسراء فرمودند .
( چون معمولا همراه داشتن نجاست با پشه را نمی دانیم ؛ محکوم به طهارت است .)

یک مدتی بعضی از طلبه ها مگفتند که ایه الله بحجت فرموده : تخم مرغ راقبل از مصرف باید شست آیا این موضوع صحت دارد

reza64;64351 نوشت:
یک مدتی بعضی از طلبه ها مگفتند که ایه الله بحجت فرموده : تخم مرغ راقبل از مصرف باید شست آیا این موضوع صحت دارد
با سلام وتشکر

می توانید از دفتر ایشان بپرسید .ولی به طور کلی تا زمانی که داخل تخم مرغ خونی نباشد ،استفاده از آن مشکلی ندارد .
استفتائات کتبی مرکز ملی پاسخگویی

باسلام دو تا سوال داشتم ممنون میشم اگه جواب بدین:
1.اگه یک لایه (لایه اول) پوست جدا شود لایه دوم یا لایه های بعدی چه حکمی دارد ؟ پاک است؟ نجس است؟ اگر نجس است آیا نجس کننده هم هست؟ واگر این لایه پوست جدا شده از اعضای وضو باشد باید چگونه وضو گرفت؟
2.اگر جایی از بدن زخم شود و از آن قسمت خونی بیاید و بعد از مدتی خون روی زخم خشک شود به طوریکه با شستن معمولی از بین نرود و نشود آنرا از پوست جدا کرد آن چه حکمی دارد؟ اگر جای مذکور یکی از اعضای وضو باشد چکار باید کرد آیا باید وضوی جبیره گرفت؟ یعنی وضو گرفتن سبب انتقال نجاست میشود؟
با تشکر مرجع: آیت الله وحید خراسانی

harfe hagh;192858 نوشت:
باسلام دو تا سوال داشتم ممنون میشم اگه جواب بدین: 1.اگه یک لایه (لایه اول) پوست جدا شود لایه دوم یا لایه های بعدی چه حکمی دارد ؟ پاک است؟ نجس است؟ اگر نجس است آیا نجس کننده هم هست؟ واگر این لایه پوست جدا شده از اعضای وضو باشد باید چگونه وضو گرفت؟ 2.اگر جایی از بدن زخم شود و از آن قسمت خونی بیاید و بعد از مدتی خون روی زخم خشک شود به طوریکه با شستن معمولی از بین نرود و نشود آنرا از پوست جدا کرد آن چه حکمی دارد؟ اگر جای مذکور یکی از اعضای وضو باشد چکار باید کرد آیا باید وضوی جبیره گرفت؟ یعنی وضو گرفتن سبب انتقال نجاست میشود؟ با تشکر مرجع: آیت الله وحید خراسانی

با عرض سلام و احترام خدمت جناب harfe hagh گرامی و تشکر از سئوال شما

1. اگر منظورتان در لایه های اول و دوم ، پوست های مختصری که از بدن جدا می شود یا به بدن متصل می ماند ، باشد ، این ها پاک هستند . (1)

2. اگر خون روی زخم خشک شود معمولا با شستن از بین می رود و پاک می شود اما اگر شستن آن غیر ممکن یا مشقت بار بوده و در اعضای غسل یا وضو باشد ، باید به جای غسل و یا وضو ، تیمم کند . (2)

پی نوشت:
1. آیت الله وحید خراسانی ، توضیح المسائل م 92
2. آیت الله وحید خراسانی ، توضیح المسائل م 102 و 343

سجاد;192957 نوشت:
با عرض سلام و احترام خدمت جناب harfe hagh گرامی و تشکر از سئوال شما

1. اگر منظورتان در لایه های اول و دوم ، پوست های مختصری که از بدن جدا می شود یا به بدن متصل می ماند ، باشد ، این ها پاک هستند . (1)

2. اگر خون روی زخم خشک شود معمولا با شستن از بین می رود و پاک می شود اما اگر شستن آن غیر ممکن یا مشقت بار بوده و در اعضای غسل یا وضو باشد ، باید به جای غسل و یا وضو ، تیمم کند . (2)

پی نوشت:
1. آیت الله وحید خراسانی ، توضیح المسائل م 92
2. آیت الله وحید خراسانی ، توضیح المسائل م 102 و 343

از پاسخ شما کارشناس محترم متشکرم ولی :
در مورد سوال اول منظور بنده این بود که اگر لایه اول پوست جدا شود(لایه اول کنده شده و با آن کاری نداریم) یا اینکه لایه دوم هم کنده شود حکم لایه های دیگری که روی پوست باقی مانده چیست؟ نجس است؟ منجس است؟ اگر اینها اعضای وضو هم باشد می توان با آنها وضو گرفت یا باید صبر کنیم تا لایه اول پوست ترمیم شود؟

موضوع قفل شده است