جمع بندی اثبات معاد از نظر علمی

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
اثبات معاد از نظر علمی
سلام ببخشید میشه معاد رو از نظر علمی ثابت کنید؟          
برچسب: 
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد قول سدید
با سلام و عرض ادب و آرزوی سلامتی و تندرستی  دوست عزیز  علم در حوزه طبیعت و روابط میان اشیای محسوس و تجربه پذیر سخن می گوید  و به همین جهت نمی تواند معاد (که نامحسوس و غیر تجربی و فرا طبیعی است) را اثبات یا انکار نماید. به باور درست اصل اعتقاد به معاد توسط ادله عقلی اثبات شدنی است یعنی با عنایت به حکمت و عدالت خداوند روشن می شود باید سرای دیگری باشد ... (در صورتی که تمایل داشتید، در پست های بعدی ادله عقلی اثبات معاد تقدیم می شود ) اما جزئیات معاد فقط از طریق متون دینی فهمیده می شود.  
جمع بندی پرسش: لطفا معاد رو از نظر علمی ثابت کنید؟ پاسخ:  علوم تجربی در حوزه طبیعت و روابط میان اشیای محسوس و تجربه پذیر سخن می گویند و به همین جهت نمی توانند معاد (که نامحسوس و غیر تجربی و فراطبیعی است) را اثبات یا انکار نمایند. به بیان دیگر، زندگی پس از مرگ، در معرض تجربه نیست تا علوم تجربی بتوانند خصوصیات آن را بفهمند و یا از طریق آزمایش و جمع آوری داده های تجربی، آن را اثبات یا انکار نمایند. به باور درست: اصل اعتقاد به معاد، توسط ادله عقلی (نه ادله تجربی) اثبات شدنی است یعنی عقل با نظر به حکمت و عدالت خداوند روشن می سازد که باید سرای دیگری باشد که حیات آدمی در آن ادامه یابد و روح بعد از مرگ، متناسب با شخصیت و هویتی که برای خودش ساخته، در سرای دیگر زندگی می نماید. البته عقل به جزئیات معاد (این که فلان عمل آدمی فلان بازتاب اخروی را دارد و یا میان برزخ و قیامت فاصله است و قیامت دارای احوالات خاصی است و ...) دسترسی ندارد و نمی تواند درباره آن مطلبی را اثبات نماید. جزئیات معاد فقط از طریق متون دینی فهمیده می شود.  
موضوع قفل شده است