اثبات زنده بودن خدواند

تب‌های اولیه

9 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
اثبات زنده بودن خدواند

به نام خدا
نمیدونم چرا ولی این سوال به ذهنم خطور کرد که آیا خداوند زنده است یانه ؟؟ مثلا اولین کسی که موبایل درست کرد مرده است ولی هنوز مردم دارند از موبایل استفاده میکنند و هر روز موبایل توسعه پیدا می کند ! لطفا با دلیل این مسئله را رد کنید

با نام الله


کارشناس بحث: استاد کریم

hossein313;473989 نوشت:
نمیدونم چرا ولی این سوال به ذهنم خطور کرد که آیا خداوند زنده است یانه ؟؟ مثلا اولین کسی که موبایل درست کرد مرده است ولی هنوز مردم دارند از موبایل استفاده میکنند و هر روز موبایل توسعه پیدا می کند ! لطفا با دلیل این مسئله را رد کنید

با سلام
زنده بودن یک موجود به آن است که دارای اثر باشد وتاثیر گذار باشد، مثلا وقتی یک انسان نفس می کشد، می تواند حرکت کند، یا یک گیاه رشد می نماید اینها دارای اثر هستند ونشانه زنده بودن آنها است.
حال سخن این است که آیا آثار خداوند را ما در این دنیا می بینیم یا نه؟ تفکر در این عالم وذره ذره آن نشانی از آثار وتاثیر خداست. طبق دلایل عقلی متعدد یک موجود ممکن باید علت هستی بخشی داشته باشد که او را بوجود بیاورد وبه او حیات دهد. حال آیا انسان خود علت حیات خود است یا نه؟ تفکر در این مساله نشان می دهد که اسان نمی تواند خالق وحیات بخش خود باشد چون در اینصورت حداقل می توانست جلوی مرگ خود را بگیرد. یا خیلی از امور است که از دست انسان خارج است وبا اینکه انسان علاقه دارد این کار اتفاق بیفتد ولی محقق نمی شود. انسان دچار انواع بیماریها می شود بدون اینکه خودش بخواهد واینها همه نشانگر این است که امور علم در دست انسان نیست.
سوای این مطلب طبق آنچه تا الان علوم بیان داشته اند وحقیقت هستی نیز نشان می دهد نظم ونظام فوق العاده ای بر این عالم حاکم است وهمه چیز سر جای خود قرار گرفته است مثلا سیاراتی که هرکدام در مسیر ومدار خود حرکت می کند وبا همدیگر تصادف ندارند. این هماهنگی فوق العاده کار انسان نمی تواند باشد ویا مخلوق دیگری واین نشان می دهد کس دیگری غیر از اینها مدبر این هستی است.
وقتی ما آثار الهی را در این عالم می بینیم نشان می دهد که او وجود دارد. اما مثل موبایل وغیره نیست که به وجود بیاورد وبعد از بین برود. چون در فلسفه اثبات شده است که علت محدثه یک چیز علت بقاء او هم هست. مثلا آتشی که موجب حرارت است هر لحظه از بین برود حرارت هم از بین خواهد رفت .ویا دود که از آثار آتش وحرارت است با تمام شدن آنها از بین خواهد رفت.
علت هست یبخش انسان که خداوند است وانسانی را که وجود نداشته به وجود آورده است. همیشه برای دوام انسان بقاء او لازم است چون حیات لحظه به لحظه انسان به فیض وعنایت او بستگی دارد. مثلا روشنایی که از یک نیروگاه به خانه های انتقال می یابد توسط یک کلید، هر لحظه این جریان برق وروشنایی از نیروگاه توسط این کلید قطع کنند برق خانه نیز قطع خاهد شد، یعنی انتقال برق به خانه دم به دم نیازمند جریان این برق توسط منبع اصلی ونیروگاه مربوطه است.
در اینجا هم اگر خداوند لحظه ای عنایت خود وفیض خود بر دارد عالم به هم می ریزد کجا که خود وجود نداشته باشد وبه همین خاطر با مساله موبایل قابل مقایسه نیست.

hossein313;473989 نوشت:
به نام خدا
نمیدونم چرا ولی این سوال به ذهنم خطور کرد که آیا خداوند زنده است یانه ؟؟ مثلا اولین کسی که موبایل درست کرد مرده است ولی هنوز مردم دارند از موبایل استفاده میکنند و هر روز موبایل توسعه پیدا می کند ! لطفا با دلیل این مسئله را رد کنید

اگر لامپ اتاق شما رو شن باشد آیا شک میکنید که نیروگاه برق از کار افتاده است؟!!! آیا روشن بودن لامپ و وسایل برقی شما دلیلی بر فعالیت نیروگاه برق نیست؟
همه ی ما در هر لحظه میمیریم و این خداست که در هر لحظه به ما حیات و زندگی میدهد
یا من خلقنی و ربانی یا من اماتنی و احیانی یا من اطعمنی و سقانی

[="Tahoma"][="Navy"]

hossein313;473989 نوشت:
به نام خدا
نمیدونم چرا ولی این سوال به ذهنم خطور کرد که آیا خداوند زنده است یانه ؟؟ مثلا اولین کسی که موبایل درست کرد مرده است ولی هنوز مردم دارند از موبایل استفاده میکنند و هر روز موبایل توسعه پیدا می کند ! لطفا با دلیل این مسئله را رد کنید

سلام
مخترع موبایل مرده اما موبایلهای کنونی را افراد دیگری درست می کنند او تنها مخترع فن آوری موبایل بوده
اما خدای متعال مخترع نیست بلکه خالق و بدیع است
یعنی پدیدآورنده و هستی بخش است و کسی هم جایگزین او در خلقت نشده است
از طرف دیگر اثبات واجب تعالی از طریق حدوث ممکنات است و حدوث به معنای فقر ذاتی شی به ایجاد کننده است و چون این فقر ذاتی است پس ایجاد کننده باید دم به دم به او افاضه وجود کند تا موجود باشد لذا جهان که موجود ممکن است دائما به موجد خود نیازمند است
یا علیم[/]

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام

hossein313;473989 نوشت:
نمیدونم چرا ولی این سوال به ذهنم خطور کرد که آیا خداوند زنده است یانه ؟؟

خداوند تمامی صفات کمال و وجودی را به بهترین وجه ممکن داراست.حال از آن جهت که "حی" بودن یک صفت کمال است،خداوند این صفت را هم داراست.البته به تعریف ما از زنده بودن هم بستگی دارد که معمولاً همان منشاء اثر بودن و تعابیری مشابه برای آن به کار می رود.

hossein313;473989 نوشت:
مثلا اولین کسی که موبایل درست کرد مرده است ولی هنوز مردم دارند از موبایل استفاده میکنند و هر روز موبایل توسعه پیدا می کند ! لطفا با دلیل این مسئله را رد کنید

رابطه سازنده موبایل با موبایل،فرق می کند با رابطه سازنده این دنیا و خود دنیا.نخست چه بسا در برخی پدیده های طبیعی،اینطور نیست که وقتی علت از بین برود،پدیده نابود نشود.در مثالی که فرمودید سازنده موبایل که آن را فرضاً علت آن می دانیم،می میرد ولی موبایل که معلول است باقی می ماند.فرض کنید جسمی دارید با رنگ سبز.اگر این جسم از بین برود،آیا رنگ سبزی که بر روی آن جسم وجود دارد،باقی می ماند؟مشخصاً خیر.پس حتی در طبیعت در برخی پدیده ها اینطور نیست که لزوماً علت برود و معلول باقی بماند.
نکته دیگر این که با توجه به براهین عقلی و فلسفی،دنیا مدام دوباره خلق می شود.یعنی اینطور نیست که خداوند دنیا را خلق کرده باشد و به حال خود ول کرده باشد.بلکه در هر لحظه خداوند دارد دوباره دنیا را خلق می کند.پس محال است چنین خدایی زنده نباشد.چون در هر لحظه دارد بر روی جهان هستی اثر می گذارد و آن را خلق می کند.
راجع به مثالی هم که فرمودید،به طور ساده بگوییم،مخترع موبایل علت اصلی موبایل نیست.برای به وجود آمدن موبایل،بجز مخترع موبایل،خیلی چیز های دیگر لازم است.برای مثال لازم است مواد اولیه ای که بدنه موبایل از آن ها ساخته شده باشد هم وجود داشته باشند.یعنی چند علت داریم که مجموع این هاست که موبایل را می سازد.نه فقط مخترع.لذا چون مخترع علت اصلی نیست،چه بسا به شکل دیگری بشود موبایل را ساخت.برای مثال یک مخترع دیگه بیاید و بسازد.پس وجود موبایل،اینطور نیست که لزوماً معلول وجود آن مخترع باشد.ولی راجع به جهان هستی این چنین نیست.خداوند علت اصلی است و وجود خداوند کاملاً ضروری است.اگر خداوند نباشد،قطعاً جهان هستی شکل نخواهد گرفت.ولی اگر مخترع اول موبایل نباشد،شاید موبایل شکل بگیرد.ما از اینجا به تفاوت این دو علت پی می بریم.

لبیک یا مهدی
و من الله توفیق

hossein313;473989 نوشت:
اولین کسی که موبایل درست کرد مرده است ولی هنوز مردم دارند از موبایل استفاده میکنند و هر روز موبایل توسعه پیدا می کند ! لطفا با دلیل این مسئله را رد کنید

دوستان مطالبی فرمودند که برای تکمیل یک نکته ر ا عرض می کنم، وآن اینکه معلول در حدوث وبقاء خود به علت تامه نیازمند است وبدون آن نمی تواند باقی بماند که علت تامه هم از چند چیز تشکیل می یابد.
مقتضی، وجود شرایط، عدم مانع مثلا در آتش گرفتن یک چوب باید آتش باشد، چوب خشک باشد وباران هم نباشد که آتش را خاموش کند تا چوب بعنوان یک معلول آتش بگیرد که اگر تمام این شرایط فراهمبودند لاجرم چوب آتش خواهد گرفت. اما اگریکینباشد آتشی هم نخواهد بود واین چوب تا زمانی می سوزد که این شرایط وجود داشته باشند که اگر بارانی ببارد آتش خاموش خواهد شد.
همانطور که عرض شد خداوند علت هستی بخش وعلت تامه اشیاء است وبقیه بعنوان معد وزمینه ساز هستند مثل همین موبایل ساز که پدیده آورنده اصلی نیست بلکه مونتاژ کننده وجمع کننده این شرایط وساخت موبایل است والا اگر علت تامه بود بدون او خبری از موبایل هم نبود.

دلایل دوستان کاملا عقلی بود بسیار متشکرم :Gol:فقط یکی از دوستان گفت زمین هر لحظه آفریده میشود این یعنی چی ؟

[="Tahoma"][="Navy"]

hossein313;474557 نوشت:
دلایل دوستان کاملا عقلی بود بسیار متشکرم :Gol:فقط یکی از دوستان گفت زمین هر لحظه آفریده میشود این یعنی چی ؟

سلام
یعنی همان طور که روشنایی لامپ برای باقی ماندن نیاز دائمی به جریان برق دارد
زمین و بلکه تمام موجودات مادی و معنوی برای بقا دائما نیازمند افاضه وجود از سوی خدای متعال هستند
لذا آنچه ما می بینیم تجدید وجود موجودات است و کهنگی وجود ندارد
یا علیم[/]

موضوع قفل شده است