اتفاقات سال آخر عمر پیامبر اسلام (ص) که بیانگر حقایق مهمی است

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
اتفاقات سال آخر عمر پیامبر اسلام (ص) که بیانگر حقایق مهمی است

امروز روز شهادت اشزف مخلوقات حضرت محمد مصطفی پیامبر مکرم اسلام (ص ) و سبط اکبر ایشان حضرت امام حسن مجتبی (ع) میباشد.
برای روشن شدن حقایق بررسی اتفاقات سال آخر زندگانی پیامبر اسلام (ص) خیلی مهم است. اتفاقاتی که باعث انحراف مسلیمن شد بگونه ای که همین مسلمین جنازه سرور جوانان بهشت (امام حسن بن علی (ع) ) را تیرباران کردن . یعنی مسلمانی که آرزویش رفتن به بهشت بود جنازه بزرگ بهشت را تیربارن کرد!!! که ادامه اش را الان در تفکرات داعشی و وهابی میبینیم.

فلذا نگاهی به چند اتفاق مهم در سال آخر زندگانی حضرت محمد (ص) باعث روشنگری بسیاری از حقایق خواهد بود.
و برای اینکه به یکطرفه و جانبداری متهم نشیم اتفاقاتی بیان میشود که در کتب علمای اهل سنت هم آمده است و تنها علمای اهل تشیع آنرا بیان نکرده اند.
هر چند در كتب اهل تشيع جزئيات بيشتري نقل شده ولي ما آنها را طبق كتب اهل سنت نقل خواهيم كرد. اميد كه خواننده بيدار دل فقط رضاي خداوند منان را مد نظر داشته باشد و تعصب به شخص يا عقيده خاص، او را از رضاي خدا دور ننمايد. چرا كه ايمان وكفر پيروي از حق يا عدم پيروي از حق است.
“و بگو حق از پروردگار شماست، پس هر كه خواهد ايمان بياورد و هر كه خواهد كافر شود، كه ما براي ستمگران آتشي آماده كرده‌ايم كه سراپرده‌هاي آن ايشان را احاطه كند و اگر فريادرسي خواهند به آبي چون مس گداخته كه چهره‌ها را بريان مي‌كند فريادرسي شوند كه بد نوشيدني و بد جايگاهي است.”
سوره كهف، آيه 29

“ نعمت خدا را مي‌شناسند آنگاه منكر آن مي‌شوند و بيشترشان كافرند.
و روزي كه از هر امتي گواهي برانگيزيم، سپس به كساني كه كافر شده‌اند نه رخصتي داده مي‌شود و نه عذرشان پذيرفته مي‌گردد.”
سوره نحل، آيات 84 و 83

“پس آيا ديدي كسي را كه هواي خويش را معبود خود قرار داده و خدا، او را از روي علم، گمراه ساخته و بر گوش و دلش مُهر زده و بر ديده‌اش پرده نهاده است. آيا پس از خدا چه كسي او را هدايت خواهد كرد آيا متذكر نمي‌شديد.”
سوره جاثيه، آيه 23

“هر كه هدايت يابد و به راه راست بيايد تنها به سود خود هدايت يافته و هر كه گمراه شود تنها به ضرر خود گمراه شده و به بيراهه رفته است. و هيچكس بار گناه ديگري را برنمي‌دارد و ما عذاب كننده نبوديم تا وقتي كه رسولي بفرستيم.”
سوره اسراء، آيه 15
⚠️⚠️⚠️
“و هيچ مرد مؤمن و زن مؤمني را نرسد كه چون خدا و رسولش به كاري حكم كنند، براي آنها در كارشان اختياري باشد و هر كس خدا و رسولش را نافرماني كند، قطعاً دچار گمراهي آشكاري گرديده است.”
سوره احزاب، آيه 36
⚠️⚠️⚠️

آویزه گوشمان کنیم که حکم حکم رسول خدا (ص) و ااطاعت محض از آن است . و نافرمانیش ضلالت و گمراهی.
#حقایق_اسلام
#اتفاقات_اسلام_سنی_شیعه
#خلافت_مسلمین

لشگر اسامة بن زيد
براساس آنچه در کتب سنی نوشته شده:

حضرت رسول اكرم (ص) قبل از وفاتش، سپاهي را براي مقابله با روميان آماده ساخت و دستور عزيمت سپاه به فرماندهي اسامة بن زيد كه سنش حدود هجده، بيست سال بود را صادر كرد و به سران مهاجرين و انصار و مشخصاً ابوبكر، عمر، ابوعبيده جراح، سعدبن ابي وقاص فرمان داد تا حتماً اسامه را در اين سفر همراهي كنند و به علي فرمان داد تا همراه حضرتش در مدينه بماند. اما مردم بخاطر سن كم اسامه به طعن و شكايت پرداختند.
]طبقات الكبري ابن سعد 374/2، تاريخ ابن اثير 5/2، كنزالعمال متقي 312/5 [
- توجه کنید كه بزرگي سن را حضرت پيامبر در تعيين فرماندهي لشگر (اسامه) مهم ندانسته و عمر و ابوبکر و دیگر اصحاب را ملزم به اطاعت از فرماندهی ااو کرده.

و برخي به بهانه بيماري پيامبر گفتند كه مصلحت نيست كه مدينه را ترك كنيم و پيامبر را تنها بگذاريم. پيامبر كه خبر امتناع بعضي را شنيد بسيار ناراحت شد و در حال شدت بيماري به مسجد آمد و فرمود : سپاه اسامه را روانه كنيد خدا لعنت كند كسي كه از همراهي با آن خودداري ورزد. ] الملل والنحل شهرستاني 29/1 [
و ابوبكر در اين روز از مدينه خارج و (بجاي پيوستن به لشگر اسامه) نزد همسرش به سخي رفت و آنجا ماند تا قاصد خبر رحلت پيامبر را به او رساند. عُمَر در مدينه ماند. ]تاريخ طبري 442/2، العثمانيه جاحظ ص 89 [
و بدينسان از روزي كه پيامبر دستور حركت سپاه اسامه را داد تا وفات پيامبر دو هفته طول كشيد و آنها همچنان سرپيچي مي‌كردند. ]المغازي واقدي 9 و 1117/2 [