أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بني‏ آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيطانَ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبين

تب‌های اولیه

62 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال


آخرین نفس های شعبان ....


و من نمیدانم ؛
آیا صدای مرا شنیده ای؟

زیر گوش تو، گفتم؛
مرا صدا بزن، برای یاری ات ...
و وارادم کن به اجابتت !

نمی دانم این رمضان،
من نیز در زمره ی آنان که برای خودت کنارشان گذاشته ای، نام نویسی می شوم یا نه ....

آخرین نفس های شعبان ؛ دلبرجان
مُهرت را "هـــا" کن .....
شاید هنوز برای زیر نامه ی من، جوهر داشته باشد ...