أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بني‏ آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيطانَ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبين

تب‌های اولیه

62 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

ناامیدی ، سرطانیست که حالِ دلت را به نکبت میکشاند!
تمامِ سابقه ی خرابت را در یک کفه ی ترازو بگذار ... و قدرتِ مغفرتِ خدایت را در کفه ی دیگر!
کدام کفه ، سنگین تر است؟ حالا نفسِ راحتی بکشعاشقی به سبکِ تــو ؛

لا إلهَ إلّا تو ...

[=LWfont]

من که روم نمیشه، دست بالا کنم… بگم خدا!..


بس که دنبالِ گناه بودمُ!! تو کردی، وَفـا…
بازم غافل شدم، از تو… و رو دست خوردم، از دُنیا…
بازم حرفایِ تکـراری! ببخشید گفتن و حاشا…
من از تو؛ دلسَرد نمیشَم…
نباشــی؛ منم بند نمیشم…
تو تنها امیدِ من هستی!…
نگیری، این امیـدُ، تو از من…


آخرین نفس های شعبان ....


و من نمیدانم ؛
آیا صدای مرا شنیده ای؟

زیر گوش تو، گفتم؛
مرا صدا بزن، برای یاری ات ...
و وارادم کن به اجابتت !

نمی دانم این رمضان،
من نیز در زمره ی آنان که برای خودت کنارشان گذاشته ای، نام نویسی می شوم یا نه ....

آخرین نفس های شعبان ؛ دلبرجان
مُهرت را "هـــا" کن .....
شاید هنوز برای زیر نامه ی من، جوهر داشته باشد ...