آیا گرفتن پول دیه حلال است؟

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا گرفتن پول دیه حلال است؟

با سلام.
من دو سال پیش تصادف کردم و هردو پاهام شکسته شد و من سوار ماشین شخصی بودم
کسی که باهاش سوار ماشینش بودم فامیلم بود فامیل دورمون بود
اما خودش در تصادف مرد و پدرش سرپرستی و قیم همسر و بچه هاش را قبول کرد.
حالا من میخوام از پدرش که سرپرستی و قیم بودن را قبول کرده دیه خودمو بگیرم و ماشین شخصی که مرد بیمه نداشته و باید دیه را از خود پدرش بگیرم.
حالا میخواستم ببینم آیا گرفتن این پول حلال یا حرام؟؟ و آیا ممکن بلاها و گرفتاری هایی را برای من به وجود بیاورد؟؟
ممنون میشم پاسخ من را بدهید.

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

ali3018;956568 نوشت:
با سلام.
من دو سال پیش تصادف کردم و هردو پاهام شکسته شد و من سوار ماشین شخصی بودم
کسی که باهاش سوار ماشینش بودم فامیلم بود فامیل دورمون بود
اما خودش در تصادف مرد و پدرش سرپرستی و قیم همسر و بچه هاش را قبول کرد.
حالا من میخوام از پدرش که سرپرستی و قیم بودن را قبول کرده دیه خودمو بگیرم و ماشین شخصی که مرد بیمه نداشته و باید دیه را از خود پدرش بگیرم.
حالا میخواستم ببینم آیا گرفتن این پول حلال یا حرام؟؟ و آیا ممکن بلاها و گرفتاری هایی را برای من به وجود بیاورد؟؟
ممنون میشم پاسخ من را بدهید.

سلام علیکم

طبق نظر مقام معظم رهبری:

اگر در این اتفاق از جهت شرعی به شما دیه تعلق بگیرد، دریافت آن برای شما اشکالی ندارد.

سلام
دلتون میاد؟
وضع مالی پدرش چطوره؟ از پس پرداخت دیه برمیاد؟

موضوع قفل شده است