آیا ورود به خاک کشور دیگر حق الناس شمرد می شود؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا ورود به خاک کشور دیگر حق الناس شمرد می شود؟

شنیده ام که در نقطه صفر مرزی با دولت عراق چاهای نفتی زده می شوند که پس از چند متر حفاری مسیر خود را کج کرده و دهها متر به داخل خاک عراق میروند تا به حوزه نفتی موجود در خاک عراق دسترسی پیدا کنند, با فرض صحت موضوع آیا چنین کاری درست است(از نظر شرعی)؟ مرجع تقلید من آیت الله سیستانی است

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد اسراء


دیارفرهنگ و ادب;405361 نوشت:
شنیده ام که در نقطه صفر مرزی با دولت عراق چاهای نفتی زده می شوند که پس از چند متر حفاری مسیر خود را کج کرده و دهها متر به داخل خاک عراق میروند تا به حوزه نفتی موجود در خاک عراق دسترسی پیدا کنند, با فرض صحت موضوع آیا چنین کاری درست است(از نظر شرعی)؟ مرجع تقلید من آیت الله سیستانی است

بدون اجازه ی کشوری وارد حوزه ی نفتی ان کشور شدن خلاف تعهدات کشور ماست و بنای کشور ما،پایبندی به تعهدات بین المللی است.هرچند پاسخ به اینگونه پرسشها بیشتر بعهده ی بخش سیاسی است و نباید بعنوان یک مساله شرعی به ان نگاه کرد.
ولی در هر صورت حکم شرعی ان:
تصرف در زمین غصبی و بهره برداری از آن جایز نیست .

اما ظاهرا واقعیت اتفاقی که رخ داده برعکس بوده است ؛
لینک زیر را ملاحظه فرمایید :

http://aftabnews.ir/fa/news/94753/%D...B1%D8%A7%D9%86

موضوع قفل شده است