آیا هندوها و بودایی ها کافر و نجس هستند؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا هندوها و بودایی ها کافر و نجس هستند؟
سلام آیا از نظر رهبر اهل کتاب نجس هستند و در برخورد با آنان باید حفاظت از نجس شدن را رعایت کنیم یا خیر؟ در مورد هندی های بودایی چه؟ آیا انان کافرند؟
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد نور
سلام   آیا از نظر رهبر اهل کتاب نجس هستند و در برخورد با آنان باید حفاظت از نجس شدن را رعایت کنیم یا خیر؟ در مورد هندی های بودایی چه؟ آیا انان کافرند؟
با سلام و احترام بودایی ها کافر و نجس هستند. استفتائات موجود در سایت مقام معظم رهبری به آدرس: http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=23&tid=-1  
موضوع قفل شده است