آیا می شود نمازهای مستحبی مثل نماز شب را به نیابت از افراد زنده بجا آورد؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا می شود نمازهای مستحبی مثل نماز شب را به نیابت از افراد زنده بجا آورد؟

[h=1][=&quot]نماز مستحب[/][/h] [=&quot]آیامی شود نمازهای مستحبی مثل نمازشب را به نیابت از افراد زنده بجا آورد؟[/]

[=&quot]رهبری[/][=&quot]: صحیح نیست.[/]

[=&quot]مکارم:[/][=&quot]مانعی ندارد،امابهتراست که نماز رابه قصدخودش به جا آوردوثوابش راهدیه کند.[/][=&quot][/]

[=&quot]زنجانی[/][=&quot]:مشروع نیست.

پی نوشت:
استفتاء مکتوب از دفتر مراجع تقلید
[/]

برچسب: 

سلام
لطفا دیدگاه آیت الله بهجت را در این باره بفرمایید.

rezapro;898925 نوشت:
سلام
لطفا دیدگاه آیت الله بهجت را در این باره بفرمایید.

سلام علیکم

از ایشان در این زمینه استفتائی پیدا نکردم ،می توانید از مرجع زنده در این مساله تقلید کنید.

موضوع قفل شده است