آیا می تونم ادعای مالم کنم؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا می تونم ادعای مالم کنم؟
سلام بنده ده سال پیش یک قطعه زمین ازشخصی خریدم بنده خدا قیمت چندقطعه زمین رو ازمن گرفت و سرمن کلاه گذاشت منم بی اطلاع بودم بعدازچندسال امسال که میخواستم بفروشم فهمیدم صاحب زمین سرم کلاه گذاشته الان هم صاحب زمین فوت کرده سوال من این است که ما دوتا قولنامه نوشتیم یکی بنام خانمم دیگری بنام خودم باوجود اینکه صاحب زمین ده سال پیش تقریبا پول 8قطعه زمین رو گرفته آیا من میتوانم هردو قولنامه را ببرم دادگاه طلب زمین کنم از ورثه آن مرحوم ممنون مقلد مقام معظم رهبری حفظه الله هستم
برچسب: 
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد صادق الوعد
سیصدوسیزده said in آیا می تونم ادعای مالم کنم؟
سلام بنده ده سال پیش یک قطعه زمین ازشخصی خریدم بنده خدا قیمت چندقطعه زمین رو ازمن گرفت و سرمن کلاه گذاشت منم بی اطلاع بودم بعدازچندسال امسال که میخواستم بفروشم فهمیدم صاحب زمین سرم کلاه گذاشته الان هم صاحب زمین فوت کرده سوال من این است که ما دوتا قولنامه نوشتیم یکی بنام خانمم دیگری بنام خودم باوجود اینکه صاحب زمین ده سال پیش تقریبا پول 8قطعه زمین رو گرفته آیا من میتوانم هردو قولنامه را ببرم دادگاه طلب زمین کنم از ورثه آن مرحوم ممنون مقلد مقام معظم رهبری حفظه الله هستم
  با سلام وتشکر از ارتباط شما:  می توانید دراین زمینه به قانون مراجعه کنید و از طریق محکمه پیگیری کنید ولی نمی توانید دروغ بگویید  اگر یک زمین فروخته اید نمی توانید ادعا کنید دو زمین فروخته اید . باید آنچه واقعیت بوده را بیان کنید فقط
موضوع قفل شده است