جمع بندی آیا مادر زن و پدر شوهر بعد از طلاق زن یا شوهر باز هم محرم هستند؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا مادر زن و پدر شوهر بعد از طلاق زن یا شوهر باز هم محرم هستند؟

آیا مادر زن و پدر شوهر بعد از طلاق زن یا شوهر باز هم محرم هستند؟

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد سجاد

[="Tahoma"][="Black"]

victoryone;475813 نوشت:
آیا مادر زن و پدر شوهر بعد از طلاق زن یا شوهر باز هم محرم هستند؟

با تشکر از سؤال شما

بعد از طلاق زن و شوهر هم محرمیت شوهر با مادر زن و محرمیت زن با پدر شوهر باقی می ماند .

همیشه سلامت و موفق باشید[/]

موضوع قفل شده است