آیا فرد وسواسی حق الناس به گردنش است؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا فرد وسواسی حق الناس به گردنش است؟

با سلام

اگر فردی در شست و شو دچار وسواس باشد ، با توجه به اینکه آب ، یک سرمایه ملی است ، ایا این فرد ،بابت آب اضافی که هدر میدهد ، حق الناس به گردنش است ... اگر حق الناس به گردنش است ، زمانی که وسواسش را ترک کرد ، چگونه این دین را باید ادا کند؟

با نام و یاد دوست
کارشناس بحث: استاد نور

مولکول 68;738466 نوشت:
با سلام

اگر فردی در شست و شو دچار وسواس باشد ، با توجه به اینکه آب ، یک سرمایه ملی است ، ایا این فرد ،بابت آب اضافی که هدر میدهد ، حق الناس به گردنش است ... اگر حق الناس به گردنش است ، زمانی که وسواسش را ترک کرد ، چگونه این دین را باید ادا کند؟

با سلام و عرض ادب

درصورتی که آب بهاء مصرفی را طبق قوانین و مقررات بپردازند تکلیف و حق الناسی برعهده ندارند.

استفتای شفاهی از دفتر مقام معظم رهبری در قم

موضوع قفل شده است