آیا عمل نکردن به وصیت میت ، حرام است و گناه محسوب می شود؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا عمل نکردن به وصیت میت ، حرام است و گناه محسوب می شود؟
سلام سوال کردن کسی که وصیت میکنه من را  در فلان قبرستان دفن کنن و این کار را باز ماندگان انجام ندهند  مرتکب گناه و حرام شده اند ؟ شخص در قید حیات می تونه وصیت کنه که زن و دخترش هم به اندازه سهم پسر بردارند و حتی کتبا در وئصیت نامه قید  کند ؟ مرجع: رهبر
برچسب: 
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد نور
سلام   سوال کردن کسی که وصیت میکنه من را  در فلان قبرستان دفن کنن و این کار را باز ماندگان انجام ندهند  مرتکب گناه و حرام شده اند ؟   شخص در قید حیات می تونه وصیت کنه که زن و دخترش هم به اندازه سهم پسر بردارند و حتی کتبا در وئصیت نامه قید  کند ؟   مرجع: رهبر
با سلام و احترام اگر میت وصیت برای دفن در محل خاصی کرده باشد و ورثه بدون عذر به وصیت عمل نکنند گناه میکنند. درصورتی که میت وصیت کند بعد از فوت به دختر و همسرش مانند فرزندان پسر ارث برسد چنین وصیتی نافذ نیست اما اگر در زمان حیات خود به همسر و فرزند دختر اموالی را ببخشد و به آنها قبض نماید اشکال ندارد البته بعد از مرگ هم می تواند در ثلث مالش وصیت کند و مالی را به همسر و دخترش از ثلث مال تخصیص دهد اما بیش از ثلث مال جایز نیست. رساله مراجع، احکام وصیت
موضوع قفل شده است