جمع بندی آیا صحبت کردن پشت سر کودک، غیبت محسوب می شود؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا صحبت کردن پشت سر کودک، غیبت محسوب می شود؟

سلام و خداقوت

چنانچه پشت سر یک کودک 3 الی 4 ساله و نیز کودکی که خوب و بد را تشخیص نمی دهد صحبت کنیم، آیا غیبت محسوب می شود؟

مقلد حضرت آیت الله خامنه ای (حفظه الله)

با تشکر

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

مترصد;783558 نوشت:
سلام و خداقوت

چنانچه پشت سر یک کودک 3 الی 4 ساله و نیز کودکی که خوب و بد را تشخیص نمی دهد صحبت کنیم، آیا غیبت محسوب می شود؟

مقلد حضرت آیت الله خامنه ای (حفظه الله)

با تشکر


سلام علیکم

طبق نظر رهبری:

اگر طفل ممیز باشد، بدگویی از او غیبت و حرام است.

اما طفل غیرممیز، مثلا بچه‌ی دو ساله‌ای که ملتفت نیست و از غیبت متأثر نمی‌شود، غیبت او حرام نیست.

تذکر:ممیز در اینجا به این معناست که بفهمد از او بدگویی می‌کنند و از این بدگویی متأثر شود و چنانچه از او تعریف و ستایش کنند، خوشحال ‌شود. (البته ممیز در بعضی ابواب دیگر، ضابطه‌ی دیگری دارد.)

پی نوشت:
رساله آموزشی،احکام غیبت،غیبت طفل

موضوع قفل شده است